Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Αναισθησιολογία είναι το γνωστικό αντικείμενο που ασχολείται με όλο το φάσμα της αναισθησίας και της αντιμετώπισης του πόνου.
Κωδ. Θέσης
APP36291
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναισθησιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/10/2023
Λήξη προκήρυξης
12/12/2023