Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία», και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Ανατομία αποτελεί την βιολογική επιστήμη της μελέτης της μορφής και της κατασκευής του ανθρώπινου σώματος. Ασχολείται με την παρατήρηση, την αναγνώριση, την περιγραφή και την κατανόηση της μορφολογίας, της οργάνωσης και της δομής των ανατομικών στοιχείων και οργάνων του ανθρώπου. Η Ανατομία περιλαμβάνει την μακροσκοπική ανατομία, την επιφανειακή ανατομία, την περιοχική και συστηματική ανατομία, την εφαρμοσμένη ανατομία, τη μελέτη των ανατομικών παραλλαγών και των διαμαρτιών διάπλασης των ανατομικών στοιχείων και των οργάνων. Σκοπό έχει την σύνδεση των γνώσεων αυτών με τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος για την κατανόηση των επιπτώσεων της ασθένειας στη μορφολογία και τη δομή του, αλλά και των ανατομικών αποκλίσεών του στην υγεία.
Κωδ. Θέσης
APP36290
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανατομία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/10/2023
Λήξη προκήρυξης
12/12/2023