Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική», και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Ψυχιατρική αναφέρεται στην αιτιολογία, επιδημιολογία, πρόληψη, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και έρευνα των ψυχικών διαταραχών.
Κωδ. Θέσης
APP36289
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ψυχιατρική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/10/2023
Λήξη προκήρυξης
12/12/2023