ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική με έμφαση στην Χαρακτική», καλύπτει τα διευρυμένα πεδία του σχεδίου και χρώματος όπως αυτά διδάσκονται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, για την δημιουργία πρωτότυπων, υψηλού επιπέδου εικαστικών εργασιών. Μεταφέροντας την προσέγγιση της χαρακτικής πρακτικής σε θέματα εικονογράφησης, εμπλουτίζει το εικαστικό λεξιλόγιο της οπτικής γλώσσας, διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα επιλογών για την δημιουργία ποιοτικών εικόνων που υποστηρίζουν τις γραφιστικές εφαρμογές.
Κωδ. Θέσης
APP36199
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ζωγραφική με έμφαση στην Χαρακτική»
Τμήμα
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-09-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/10/2023
Λήξη προκήρυξης
05/12/2023