ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στο πεδίο των επιστημών του Χώρου, με έμφαση στην ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το δομημένο περιβάλλον σε όλες τις κλίμακες σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη χώρο-κοινωνικούς μετασχηματισμούς και σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις εφαρμοσμένες πρακτικές σχεδιασμού του χώρου, με έμφαση τόσο στην κλίμακα του κτιρίου, του οικοδομικού τετραγώνου και του κοινόχρηστου χώρου όσο και στη θέση και τον ρόλο των κτιριακών μονάδων μέσα στον αστικό ιστό.
Κωδ. Θέσης
APP36210
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Αστικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κτιρίων».
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-09-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/10/2023
Λήξη προκήρυξης
05/12/2023