ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στον αντισεισμικό σχεδιασμό και αποτίμηση της συμπεριφοράς τοιχοπληρωμένων κατασκευών ολπισμένου σκυροδέματος. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι βλάβες που προκαλούνται στα κτίρια λόγω ισχυρών σεισμικών διεγέρσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Η αποτίμηση δε της σεισμικής συμπεριφοράς των υφισταμένων κατασκευών είναι σημαντική καθώς αναδεικνύει τα προβλήματα τους και διερευνά πιθανές ανεπάρκειες των κατασκευών με σκοπό την αξιόπιστη ενίσχυσή τους. Επιπλέον, οι τοιχοπληρώσεις, η παρουσία των οποίων μεταβάλλει την δυσκαμψία των κατασκευών, επηρεάζουν σημαντικά την σεισμική απόκρισή τους. Με στόχο την κατά το δυνατόν αξιόπιστη αποτίμηση απαιτείται η χρήση ανελαστικών στατικών και δυναμικών αναλύσεων, οι οποίες και οδηγούν σε πιο ρεαλιστικές προσομοιώσεις της απόκρισης των κατασκευών, σε αντίθεση με τις συμβατικές ελαστικές μεθόδους.
Κωδ. Θέσης
APP36202
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Υφισταμένων Τοιχοπληρωμένων Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος»
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-09-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/10/2023
Λήξη προκήρυξης
05/12/2023