ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, τεχνικές ανάλυσης αλγορίθμων και εκτίμησης της απόδοσής τους, μελέτη ζητημάτων υπολογιστικής πολυπλοκότητας, καθώς και εφαρμογές των αλγορίθμων. Ειδικότερα, στο αντικείμενο εμπίπτουν, μεταξύ άλλων: αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, πιθανοτικοί αλγόριθμοι, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, αλγοριθμικά θέματα δικτύων και επικοινωνιών, τεχνικές υλοποίησης αλγορίθμων, αλγοριθμικές θεμελιώσεις τεχνητής νοημοσύνης, αλγοριθμικές θεμελιώσεις κρυπτογραφίας και ασφάλειας.
Κωδ. Θέσης
APP41881
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024