ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ)

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στο πεδίο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (ή αρχιτεκτονική σύνθεση ή αρχιτεκτονικές συνθέσεις) σε όλες τις κλίμακες και τα πεδία εφαρμογής του, από τον σχεδιασμό αντικειμένων και εσωτερικών χώρων μέχρι τον σχεδιασμό κτιρίων, κτιριακών συνόλων και υπαίθριων χώρων, σε αναλυτικές/κριτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Κωδ. Θέσης
APP41882
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Τμήμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024