Επίκουρος Καθηγητής επί Θητεία

Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές επεξεργασίες ξύλου (προστασία, αναλυτικές χημικές μέθοδοι, εκχυλίσματα)»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:«Ευρύτερες θεματικές ενότητες οι οποίες εντάσσονται στις χημικές επεξεργασίες του ξύλου, με βάση και τη διεθνή ερευνητική στάθμη, συμπεριλαμβάνουν τις εξής:Προστασία του ξύλου με τεχνικές επιφάνειας, εμποτισμός ξύλου και συντηρητικές ουσίες, χημική ή θερμική τροποποίηση, ή τροποποίηση διά εμποτισμού. Συγκολλημένα προϊόντα ή σύνθετα προϊόντα με βάση το ξύλο (composites), εν γένει τεχνικές συγκόλλησης ξυλωδών συστατικών και συγκολλητικές ουσίες (resins) και τεχνολογία αυτών, αναλυτικές χημικές μέθοδοι που διενεργούνται σε ξύλο (UV φασματοσκοπία, FTIR) και σε ίνες, τεμαχίδια, κ.τ.λ., με στόχο τη μελέτη και έρευνα, εκχυλίσματα του ξύλου (μελέτη, έρευνα και τεχνικές αξιοποίησης αυτών)».
Κωδ. Θέσης
APP41872
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Χημικές επεξεργασίες ξύλου (προστασία, αναλυτικές χημικές μέθοδοι, εκχυλίσματα)
Τμήμα
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024