ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Υγεία με έμφαση στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο σχολικό περιβάλλον» εστιάζει στα πεδία της Κοινοτικής Υγείας καθώς και της προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα δίνοντας έμφαση σε προγράμματα και παρεμβάσεις που προάγουν την ψυχική υγεία στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος και καλύπτει τόσο εκπαιδευτικές όσο και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Κωδ. Θέσης
APP41865
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Κοινοτική Υγεία με έμφαση στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο σχολικό περιβάλλον».
Τμήμα
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024