Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 77221/26-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των χειρουργικών νοσημάτων της στοματικής κοιλότητας και της ευρύτερης εξωστοματικής-γναθοπροσωπικής χώρας, όπως παθήσεις του βλεννογόνου του στόματος, των οστών των γνάθων, των χειλέων, των σιελεγόνων αδένων, της κροταφογναθικής άρθρωσης,
του στοματικού και γναθοπροσωπικού τραύματος, των οδοντογενών παθήσεων των ιγμορείων, προπροσθετική χειρουργική και εξειδικευμένη εμφυτευματολογία, των χειλεογναθουπερωιοσχιστιών, των σκελετικών δυσαρμονιών του προσώπου, των κληρονομικών παθήσεων και συνδρόμων με εκδηλώσεις από το στόμα και το πρόσωπο, την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου στοματογναθοπροσωπικού πόνου, όγκους καλοήθεις και κακοήθεις, πρωτογενείς ή μεταστατικούς, καθώς και τις λεμφαδενικές τραχηλικές μεταστάσεις των παραπάνω όγκων και την αισθητική-επανορθωτική αποκατάσταση των ιστών της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής.
Επίσης περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και τη χειρουργική παθολογία των παραπάνω νοσημάτων.
Κωδ. Θέσης
APP41855
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Τμήμα
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024