Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 76992/26-6-2024 (κενή θέση) Η θέση προκηρύχθηκε στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκοπιά του μηχανικού, στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο εξειδικεύεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Οργάνωση Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Διαχείριση Αποθεμάτων, Έλεγχος Ποιότητας και Συντήρηση Προϊόντων και
Παραγωγικών Διαδικασιών, Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Βιομηχανική Πληροφορική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και των ποσοτικών μεθόδων της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας.
Κωδ. Θέσης
APP41853
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024