Καθηγητής

Βυζαντινή Μουσική και μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου
Κωδ. Θέσης
APP38871
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Βυζαντινή Μουσική και μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου
Τμήμα
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-02-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/02/2024
Λήξη προκήρυξης
13/04/2024