Αναπληρωτής Καθηγητής

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανι κών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών" (α.π. ΔΦ 10.1/1873/1-2-2024)
Κωδ. Θέσης
APP38849
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-02-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/02/2024
Λήξη προκήρυξης
14/03/2024