ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ιστορία Νέου Ελληνισμού: Ιστορία της Βενετοκρατίας 13ος - 18ος αιώνας
Κωδ. Θέσης
APP38824
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία Νέου Ελληνισμού: Ιστορία της Βενετοκρατίας 13ος - 18ος αιώνας
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-02-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/02/2024
Λήξη προκήρυξης
09/04/2024