Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 39968/23-1-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: «Εφαρμογή αρχών μηχανικής, στατιστικής και μαθηματικής ανάλυσης στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση προϊόντων τροφίμων και διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων και διαχείρισης αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων».
Κωδ. Θέσης
APP38784
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Επιστήμη Τροφίμων - Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-01-31
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/02/2024
Λήξη προκήρυξης
08/04/2024