Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 40591/26-1-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών - Σύνθεση Ψηφιακών Εικόνων» αναφέρεται στην επεξεργασία, ανάλυση και απεικόνιση τρισδιάστατων δεδομένων, εφαρμογές των γραφικών και της σύνθεσης εικόνων στην τεχνητή όραση και νοημοσύνη και αντιστρόφως, εξαγωγή πληροφορίας για τη σύνθεση ψηφιακών εικόνων και άλλες εφαρμογές με τη χρήση τεχνικών τεχνητής όρασης και νοημοσύνης.
Κωδ. Θέσης
APP38755
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Γραφικά Υπολογιστών - Σύνθεση Ψηφιακών Εικόνων
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-02-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/02/2024
Λήξη προκήρυξης
08/04/2024