Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 40567/25-1-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Σχολική Παιδαγωγική είναι κλάδος της Παιδαγωγικής, ο οποίος έχει ως αντικείμενό του την έρευνα και την παραγωγή γνώσης για το σχολείο ως ίδρυμα, ως θεσμό και ως οργανισμό μάθησης συγχρονικά, διαγχρονικά και συγκριτικά. Παράγει γνώση τόσο για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του σχολείου, τη δομή του, τη διοίκησή του, το χώρο, την αρχιτεκτονική του και τις υποδομές του,
όσο και για την εσωτερική λειτουργία του, την εκπαιδευτική διαδικασία, τη μεθόδευσή της, τους σχολικούς παιδαγωγικούς πόρους (τα προγράμματα σπουδών, τα σχολικά βιβλία, τα έντυπα και ψηφιακά μέσα διδασκαλίας), τις παιδαγωγικές πρακτικές (μορφές και μέθοδοι διδασκαλίας, πρακτικές αξιολόγησης, εξωδιδακτικές δραστηριότητες), τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών, των μαθητριών και των μαθητών και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Στο πεδίο της συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η βασική εκπαίδευση, η πρακτική άσκηση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών, η σχέση του σχολείου με τους γονείς, τους κηδεμόνες και την κοινωνία, η παρουσίαση των σχολικών μοντέλων και οι προτάσεις για μεταρρύθμιση του σχολείου. Η Παιδαγωγική της Ειρήνης συνιστά έναν κλάδο της Παιδαγωγικής, ο οποίος «συνεργάζεται» διεπιστημονικά με την Έρευνα της Ειρήνης και την Πολιτική Επιστήμη, αλλά και με τους διεθνείς οργανισμούς και τα
αγωνιστικά κινήματα. Συγχρονικά, η Παιδαγωγική της Ειρήνης προσδιορίζει την ειρήνη ως απουσία όλων των μορφών της βίας, της άμεσης, της δομικής και της πολιτισμικής, και, συνεπώς, αντικείμενό της αποτελούν όλα τα σύγχρονα ενδοκοινωνικά και παγκόσμια «προβλήματα» (πόλεμοι, εξοπλισμοί, εθνικισμοί, εικόνες εχθρού και ετερότητα, ρατσισμός, σεξισμός, φτώχεια και συνακόλουθα
διακρίσεις με κριτήριο τη φυλή, το έθνος, το φύλο, την τάξη, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία και κοινωνική αδικία, μετανάστευση, προσφυγικό ζήτημα, υγειονομικές και ενεργειακές κρίσεις, οικολογική καταστροφή κ.λπ.). Έχει ως πεδίο της το σύνολο της εκπαίδευσης (οικογενειακή αγωγή, προσχολική, σχολική, πανεπιστημιακή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση), αλλά και τη μη τυπική και άτυπη μάθηση. Διεξάγει έρευνα, εστιάζοντας στην ύπαρξη και την απουσία της ειρήνης στις σχέσεις, στις δομές και στον πολιτισμό του πεδίου αυτού, παράγει γνώση/θεωρία, παιδαγωγικούς πόρους και παιδαγωγικές
πρακτικές που μετασχηματίζουν δομικά και πολιτισμικά το τελευταίο και προάγουν την ειρήνη - με την παραπάνω έννοια - σε προσωπικό, διαπροσωπικό, τοπικό, εθνικό, διεθνικό και παγκόσμιο επίπεδο».
Κωδ. Θέσης
APP38754
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχολική Παιδαγωγική και Παιδαγωγική της Ειρήνης
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-02-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/02/2024
Λήξη προκήρυξης
08/04/2024