Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 192 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Υλικών»
Discipline: Μηχανική Διεργασιών Υλικών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 58363/30-3-2022 (κενή θέση). Από παραδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου, στην 3η σειρά του κειμένου της Προκήρυξης αναγράφεται το Τμήμα "Κτηνιατρικής" αντί του ορθού "Θεάτρου". Θα ακολουθήσει διόρθωση (ΚΑΔ Διόρθωσης: 36210). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει δύο σκέλη: Τα στάδια της υποκριτικής διαδικασίας. Η υποκριτική λειτουργία του ηθοποιού από την ανάλυση έως τη σύνθεση του ρόλου. Διερεύνηση και εφαρμογή των υποκριτικών κωδίκων και των εκφραστικών μέσων του ηθοποιού (φωνή, κίνηση) σε σχέση με τα διάφορα είδη της θεατρικής πράξης. Θεωρία και πρακτική της θεατρικής σκηνοθεσίας. Τα στάδια του ανεβάσματος ενός έργου. Δραματουργική ανάλυση, γενική σκηνοθετική γραμμή, σύλληψη του σκηνικού χώρου, διεύθυνση των ηθοποιών. Παραστάσεις εφαρμογής.
Discipline: Υποκριτική - Σκηνοθεσία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΘΕΑΤΡΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας
Description: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ για την παραγωγή των επίσημων ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων σχετικών στατιστικών δεικτών σε τομείς έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Η θέση έχει ως στόχο να ενισχύσει, επιστημονικά και επιχειρησιακά, την ικανότητα του ΕΚΤ στη διαχείριση και ανάλυση βάσεων μεγάλων δεδομένων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, με σύγχρονες εφαρμογές αυτοματοποιημένων ποσοτικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, διαδικασιών και αλγορίθμων για την αυτοματοποίηση στατιστικών και οικονομετρικών διαδικασιών με στόχο την ποσοτική, οικονομετρική, στατιστική και υπολογιστική ανάλυση βάσεων μεγάλων (ως προς την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και τη συχνότητα) δεδομένων. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση των παραπάνω μεθόδων αφορά το σύνολο των βημάτων της στατιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αφορά τη συλλογή και επεξεργασία βάσεων δεδομένων (όπως αλγόριθμοι ελέγχου ποιότητας και πληρότητας δεδομένων), την ποσοτική τους ανάλυση (όπως σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομετρικών και αριθμητικών μοντέλων), την παραγωγή στατιστικών προϊόντων (όπως μοντελοποίηση και υπολογισμός οικονομικών δεικτών Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας). Έμφαση δίνεται στην εξαίρετη θεωρητική γνώση και εμπειρία στην ικανότητα: α) συγκρότησης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, κατά προτίμηση μεγάλης κλίμακας (όπως Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών), β) αξιοποίησης σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων στατιστικών διαδικασιών (όπως αλγόριθμοι διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, πακέτα προγραμματισμού, υπολογιστικά και στατιστικά πακέτα), γ) εφαρμογής οικονομετρικών και υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης βάσεων δεδομένων (όπως μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού, γραμμικά / μη γραμμικά οικονομετρικά μοντέλα ανάλυσης χρονικών σειρών, αριθμητικές μέθοδοι και μέθοδοι ανάλυσης panel data).
Discipline: «Ποσοτική και υπολογιστική ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων»
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
School:
Department: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-13
Submission End Date: 2022-08-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 74167/2-6-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο "Ιστορική Ανθρωπολογία" αναφέρεται στην ανθρωπολογική μελέτη του παρελθόντος. Εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας που συνιστά γνωστικό πεδίο υπερκείμενο των καθιερωμένων επιστημολογικών παραδόσεων της κεντρο-ευρωπαικής λαογραφίας, της βρετανικής κοινωνικής ανθρωπολογίας, της γαλλικής εθνολογίας και της αμερικανικής πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Ειδικότερα το αντικείμενο της "Ιστορικής Ανθρωπολογίας" περιλαμβάνει ερευνητικά πεδία όπως η εθνογραφική μελέτη των κοινωνικών μεταβολών, της συνέχειας και της ρήξης, της μνήμης και του τραύματος σε νεωτερικές και προ-νεωτερικές κοινωνίες. Επιπλέον περιλαμβάνει την μελέτη των μεθοδολογικών εργαλείων ποιοτικής έρευνας του παρελθόντος "από τα κάτω" καθώς και την μελέτη της σχέσης της ανθρωπολογίας με την ιστορία και την αρχαιολογία.
Discipline: Ιστορική Ανθρωπολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Φυσιολογία Φυτών
Discipline: Φυσιολογία Φυτών
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστικές Μεταφορές και Περιβάλλον»
Discipline: Τουριστικές Μεταφορές και Περιβάλλον
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-17
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63639/19-4-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καλύπτει την περιοχή της εργαστηριακής προσομοίωσης και του σχεδιασμού εργαστηριακών διατάξεων για την προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών πολιτικού μηχανικού. Προς το σκοπό αυτό αξιοποιούνται και επεκτείνονται οι απλές και σύνθετες φορτιστικές διατάξεις και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου «Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και Κατασκευών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) του Α.Π.Θ. Στα υλικά περιλαμβάνονται συμβατικά υλικά (σκυρόδεμα, χάλυβας, ξύλο, πετρώματα κ.λ.π.) καθώς και σύνθετα υλικά, νέας τεχνολογίας υλικά, που χρησιμοποιούνται σε νέες κατασκευές, νέες εφαρμογές, καθώς και σε τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης υφιστάμενων δομικών στοιχείων και κατασκευών.
Discipline: Πειραματικές μέθοδοι στην αντοχή υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών έργων πολιτικού μηχανικού
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63988/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές, τα Πρωτόκολλα και το Φυσικό Επίπεδο των Βιολογικών Νανοδικτύων, τις Εφαρμογές τους και τα Εργαλεία Μοντελοποίησης και Προσομοίωσής τους.
Discipline: Βιολογικά Νανοδίκτυα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 59806/5-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των γλωσσών και παιδαγωγική: αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας με έμφαση στην ιταλική γλώσσα» αφορά στη σχέση της εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας με την αξιολόγηση της ιταλομάθειας γενικότερα και της πιστοποίησης της ιταλομάθειας ειδικότερα. Εστιάζει κυρίως σε θέματα του πεδίου της δοκιμασιολογίας (testing) και ιδίως σε διαστάσεις της κατασκευής τεστ ελέγχου ιταλομάθειας, δίνοντας έμφαση στην καταλληλότητα ενός κειμένου ως προς την αναγνωσιμότητά του, την τήρηση των προ- διαγραφών του ΚΕΠΑ για τη σύνθεση μιας δοκιμασίας αλλά και τη λειτουργία του για τον έλεγχο της γλωσσικής διαμεσολάβησης. Το αντικείμενο αυτό άπτεται και παιδαγωγικών όψεων του ελέγχου της γλωσσομάθειας, όπως της εναλλακτικής αξιολόγησης και της εφαρμογής παιδαγωγικών θεωριών στην αξιολόγηση της γλώσσας.
Discipline: Διδακτική των γλωσσών και παιδαγωγική: αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας με έμφαση στην ιταλική γλώσσα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις
Discipline: Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Discipline: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Άλγεβρα
Discipline: Άλγεβρα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής /Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62903/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Ροή σε κλειστούς αγωγούς (σωλήνες) και δίκτυα. Υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου παροχής και πίεσης. Αντλίες και αντλιοστάσια. Σχεδιασμός και ανάλυση αγωγών μεταφοράς και δικτύων. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς, υδατορεύματα, ποταμούς και οχετούς. Ομοιόμορφη ροή, βαθμιαία και απότομα μεταβαλλόμενη ροή. Υπερχειλιστές και θυροφράγματα. Σχεδιασμός και ανάλυση ανοικτών αγωγών. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ροής σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς με εμπειρικές, πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους.
Discipline: Υδραυλική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Οικονομική Ιστορία
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-30
Submission End Date: 2022-08-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη χρήση μαθηματικών μοντέλων, τεχνικές επιστήμης δεδομένων και εν γένει εργαλείων για την ποσοτική ανάλυση στη ναυτιλία. Συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης έχει το επιστημονικό και ερευνητικό έργο που αφορά ποσοτική ανάλυση χρονοσειρων, ναυτιλιακών αγορών, ανάλυση επίδρασης εξωγενών παραγόντων στις θαλάσσιες μεταφορές με χρήση μαθηματικών εργαλείων και ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στη ναυτιλία. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά επίσης χρήση ποσοτικών μεθόδων και αναλυτικών εργαλείων στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού στη ναυτιλία
Discipline: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Department: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Εθνομουσικολογία"
Discipline: Υπολογιστική Εθνομουσικολογία
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-25
Submission End Date: 2022-08-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΠΡΕΤΕΑ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ραδιοφαρμακευτική" στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας.
Discipline: Ραδιοφαρμακευτική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στο διαδραστικό και συνεργατικό τους χαρακτήρα. Έρευνα στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή κατά το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Εμπειρία στην ανάπτυξη κατανεμημένων συστημάτων και εφαρμογών στην περιοχή αυτή.
Discipline: Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-29
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων»
Discipline: Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 60759/7-4-2022 (κενή θέση). Από παραδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου, στην 3η σειρά του κειμένου της Προκήρυξης αναφέρεται το Τμήμα "Κτηνιατρικής" αντί του ορθού "Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος". Θα ακολουθήσει διόρθωση (ΚΑΔ Διόρθωσης: 36210). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε δασικά οικοσυστήματα. Ανάλυση χωρικών διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων για την παρακολούθηση διαχρονικών αλλαγών σε δασικά οικοσυστήματα. Δασική Αεροφωτογραφία. Χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων. Κατασκευή ψηφιακών θεματικών χαρτών καμένων περιοχών. Ανάλυση δορυφορικών χρονοσειρών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και αντικειμενοστραφής ταξινόμηση εικόνων. Επεξεργασία χρονοσειρών δορυφορικών δεδομένων σε προγραμματιστικό περιβάλλον.
Discipline: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπηση σε δασικά οικοσυστήματα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή

Pages