Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 142 από τις 142 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 82161/30-6-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η συνοπτική περιγραφή του αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου της θέσης «Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, με έμφαση στην Τηλεπισκόπηση» περιλαμβάνει: Αποτύπωση και παρακολούθηση οικοσυστημάτων και αλλαγών σε φυσικά και τεχνητά οικοσυστήματα με μεθόδους τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ. Ανάπτυξη αλγόριθμων ταξινόμησης δεδομένων παρατήρησης γης σε αστικές, αγροτικές και δασικές/φυσικές περιοχές. Αντικειμενοστραφής ανάλυση δορυφορικών δεδομένων. Ανάλυση και χωρική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών φαινομένων και οικοσυστημικών υπηρεσιών αστικών και φυσικών οικοσυστημάτων. Καταγραφή και ανάλυση κινδύνων και φυσικών καταστροφών. Παρακολούθηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με μεθόδους τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ. Ερμηνεία δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών.
Discipline: Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, με έμφαση στην Τηλεπισκόπηση
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-08-31
Submission End Date: 2023-11-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Παθοφυσιολογία-Γαστρεντερολογία
Discipline: Παθοφυσιολογία-Γαστρεντερολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-08-26
Submission End Date: 2023-10-26
Status: Ανοιχτή

Pages