Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 177 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-30
Submission End Date: 2022-08-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Αθλητική Παιδαγωγική
Discipline: Αθλητική Παιδαγωγική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Ωτορινολαρυγγολογία
Discipline: Ωτορινολαρυγγολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών μοντελοποίησης μοριακών συστημάτων" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Ανάπτυξη αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών μοντελοποίησης μοριακών συστημάτων.
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 64235/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η συνοπτική περιγραφή του αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου «Προσομοίωση και Διαχείριση Υπόγειων Υδατικών Πόρων» περιλαμβάνει: την αιτιοκρατική (ντετερμινιστική) και τη στοχαστική προσομοίωση των υπόγειων υδατικών πόρων, την προσομοίωση και μελέτη της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης υδροφορέων, τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής για τη διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων, τη μελέτη και το σχεδιασμό συναφών υδροτεχνικών έργων για την αξιοποίηση των υπόγειων υδατικών πόρων και την προστασία του υπόγειου υδατικού περιβάλλοντος, και τη βελτιστοποίηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων με θεώρηση των περιορισμών που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων έργων αξιοποίησης υπόγειων υδατικών πόρων, καθώς και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Discipline: Προσομοίωση και Διαχείριση Υπόγειων Υδατικών Πόρων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Παθολογία αποτελεί έναν από τους πλέον κύριους ιατρικούς τομείς που μελετά τις συνθήκες παθολογικής φυσιολογίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Αποτελεί ευρύτατο και περίπλοκο γνωστικό πεδίο, βασισμένο σε ισχυρά επιστημονικά και κλινικά θεμέλια το οποίο περιγράφει τις φυσικές καταστάσεις που παρατηρούνται εντός ενός οργανισμού κατά τη διάρκεια της νόσου και το οποίο ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη μη χειρουργική κυρίως μέσω φαρμάκων θεραπεία των νοσημάτων στους ενήλικες ασθενείς.
Discipline: «Παθολογία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62947/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Γεωφυσική είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τους νόμους της Φυσικής για να μελετήσει την δομή της, αλλά και να εξηγήσει μία σειρά από φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στην ατμόσφαιρα, τον εγγύς διαστημικό χώρο και το εσωτερικό και την ατμόσφαιρα ουρανίων σωμάτων. Ως γενικός όρος, περιλαμβάνει τα τρία βασικά της αντικείμενα, που είναι η Φυσική εσωτερικού της Γης, η Σεισμολογία και η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική αποτελεί τον ειδικό κλάδο, όπου με την χρήση οργάνων, καταγράφονται μετρήσεις που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες γεωλογικών ή ανθρωπογενών υπόγειων δομών, με αποτέλεσμα την απεικόνιση της κατανομής των τελευταίων, και τελικά, την μελέτη της δομής του υπεδάφους. Οι μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, που γενικά διακρίνονται στις σεισμικές, μαγνητικές, βαρυτικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και ραδιομετρικές, αξιοποιούνται, πέραν από την μελέτη της δομής του υπεδάφους, στον εντοπισμό συγκεκριμένων δομών και στόχων που έχουν ιδιαίτερη αξία, οικονομική ή άλλη, για τον άνθρωπο. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική περιέχει εγγενώς τη συλλογή ενόργανων παρατηρήσεων φυσικών ή τεχνητών πεδίων, με σκοπό τη διάγνωση ανώμαλων συμπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με διαφοροποιήσεις φυσικών ιδιοτήτων στο εσωτερικό της Γης. Οι τελευταίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη διαφόρων προβλημάτων (π.χ. περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, μεταλλευτικών κ.τ.λ.). Όμως, πρέπει να υποστούν, κατά περίπτωση, επεξεργασία με εξειδικευμένους αλγορίθμους καθώς και να ερμηνευτούν. Για το λόγο αυτό, η έρευνα σχετικά με τους αλγορίθμους επεξεργασίας / ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Συνηθέστερα αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής αποτελούν, ο εντοπισμός και η προστασία του υπόγειου νερού, ο εντοπισμός υπόγειων ενεργειακών αποθεμάτων και ορυκτών πρώτων υλών, η συμβολή στην γεωτεχνική έρευνα, η συμβολή στην περιβαλλοντική έρευνα συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχρονικής παρακολούθησης των γεωφυσικών ιδιοτήτων, και τέλος, ο εντοπισμός και χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιολογικών δομών, αλλά και η διασκόπηση του εσωτερικού δομών (κτιρίων, υποδομών κ.α.) με μεθόδους Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική συνιστά μια αναγνωρισμένη επαγγελματική ειδικότητα.»
Discipline: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τόσο τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας, όσο και τους τουριστικούς προορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η θέση αφορά τις στρατηγικές που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μέσω της προσαρμογής των χαρακτηριστικών του μείγματος μάρκετινγκ στην τουριστική βιομηχανία. Στα πλαίσια της ανωτέρω οριοθέτησης περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ των τουριστικών υπηρεσιών (προωθητικές δράσεις, ανθρώπινο δυναμικό, κανάλια διανομής, τιμολόγηση, περιβάλλον, προϊόν και διαδικασίες παραγωγής). Επιπλέον, στη θεματική περιοχή περιλαμβάνεται και η συμπεριφορά των καταναλωτών - επισκεπτών στο πλαίσιο διερεύνησης της συμπεριφοράς τους ως αποτέλεσμα αλλαγών στα χαρακτηριστικά του μείγματος μάρκετινγκ. Με βάση τα παραπάνω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση ή-και ένας προορισμός μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία μέσα από στοχευμένες πρακτικές και δράσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά του μείγματος μάρκετινγκ των υπηρεσιών στους (δυνητικούς και υφιστάμενους) καταναλωτές - πελάτες τους.
Discipline: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-25
Submission End Date: 2022-08-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1714/18.7.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 17529/11.4.2022
Discipline: Σύγχρονη Οικοδομική Τεχνολογία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 74187/2-6-2022 (κενή θέση).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το «Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο» συνιστά πλήρη κλάδο της επιστήμης του δικαίου, με εύρος μιας τουλάχιστον αναγνωρισμένης ειδικότητας, και αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Καλύπτει αφενός το Φορολογικό Δίκαιο και αφετέρου το Δημοσιολογιστικό Δίκαιο, που αμφότερα περιλαμβάνονται στο ευρύτερο αντικείμενο του Δημοσιονομικού Δικαίου. Ειδικότερα το Φορολογικό Δίκαιο ασχολείται με τις συνταγματικές αρχές που διέπουν την επιβολή και είσπραξη του φόρου, το φορολογικό σύστημα και τη φορολογική διαδικασία, ενώ πλέον επεκτείνεται και στο ενωσιακό και διεθνές φορολογικό δίκαιο. Ακολούθως, το Δημοσιολογιστικό Δίκαιο περιλαμβάνει το Δίκαιο του κρατικού προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το δίκαιο που διέπει τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό διδάσκεται και η σύσταση και λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Discipline: Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-20
Submission End Date: 2022-09-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 57922/29-3-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Οδοντοφατνιακή Χειρουργική περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία που έχουν σχέση με την τοπική αναισθησία, την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, τις πρώτες βοήθειες, τις ενδοστοματικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η Χειρουργική Εμφυτευματολογία περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία των βασικών αρχών της χειρουργικής τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων και τις βασικές αρχές οστεογένεσης. Η Ακτινολογία Στόματος περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της βασικής οδοντιατρικής ακτινολογίας, τις τεχνικές λήψης ενδοστοματικών και εξωστοματικών ακτινογραφιών, την ψηφιακή απεικόνιση, τους κινδύνους από την ακτινοβολία, την ακτινοπροστασία και την ακτινοδιαγνωστική των διαφόρων παθήσεων του στοματογναθικού συστήματος.
Discipline: Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Ακτινολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα κλινικά σημεία, τα συμπτώματα, τις διαγνωστικές μεθόδους, την αιτιοπαθογένεια των οφθαλμικών νοσημάτων καθώς και τη συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία αυτών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, συμπληρωματικό ηλεκτρονικό υλικό στο eclass, παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων και υποχρεωτική κλινική άσκηση. Στις διαλέξεις περιλαμβάνονται κλινικά περιστατικά καθώς και χειρουργικά βίντεο για καλύτερη εμπέδωση της γνώσης. Η κλινική άσκηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εξέταση των ασθενών, τη διδασκαλία του τρόπου διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών καθώς και την επίδειξη θεραπευτικών μεθόδων. Η θέση αυτή απαιτεί σημαντική και μακρόχρονη κλινική εμπειρία στο φάσμα της Οφθαλμολογίας κυρίως σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καθώς και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η θέση επίσης απαιτεί σημαντικό και συνεχόμενο ερευνητικό έργο πάνω στο αντικείμενο της Οφθαλμολογίας καθώς και ικανή διοικητική εμπειρία.
Discipline: Οφθαλμολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη
Discipline: Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη
Institution: ΑΣΠΑΙΤΕ
School: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Discipline: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-27
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Κοινωνική Ψυχολογία - ποιοτικές προσεγγίσεις
Discipline: Κοινωνική Ψυχολογία - ποιοτικές προσεγγίσεις
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Νανοπορώδη υλικά και μεμβράνες για περιβαλλοντικές εφαρμογές με έμφαση στη φωτοκατάλυση" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Νανοπορώδη υλικά και μεμβράνες για περιβαλλοντικές εφαρμογές με έμφαση στη φωτοκατάλυση.
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Discipline: Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής /Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62903/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Ροή σε κλειστούς αγωγούς (σωλήνες) και δίκτυα. Υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου παροχής και πίεσης. Αντλίες και αντλιοστάσια. Σχεδιασμός και ανάλυση αγωγών μεταφοράς και δικτύων. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς, υδατορεύματα, ποταμούς και οχετούς. Ομοιόμορφη ροή, βαθμιαία και απότομα μεταβαλλόμενη ροή. Υπερχειλιστές και θυροφράγματα. Σχεδιασμός και ανάλυση ανοικτών αγωγών. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ροής σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς με εμπειρικές, πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους.
Discipline: Υδραυλική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Οφθαλμολογία
Discipline: Οφθαλμολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Κύριος Ερευνητής/Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης
Description: Μία κενή θέση(από παραίτηση) Ερευνητή Β' με Γνωστικό Αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης»
Discipline: «Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης»
Institution: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-08
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή

Pages