Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Θεωρία εμφανίστηκε τον 20ό αιώνα ως ξεχωριστός κλάδος που εντάσσεται στην επιστημονική πειθαρχία της Κοινωνιολογίας, συνιστώντας ουσιώδη επιστημική της υποδομή. Διατηρεί, ωστόσο, ισχυρούς διεπιστημονικούς δεσμούς με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες και τις φιλοσοφικές παραδόσεις ανάλυσης του λόγου με απώτερο σκοπό την παραγωγή «παραδειγμάτων» για την κατανόηση και ερμηνεία των κοινωνιών της ύστερης νεωτερικότητας. Αναφέρεται σε ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από το πρόβλημα της συγκρότησης και του μετασχηματισμού του κοινωνικού δεσμού (σχέση ατόμου/κοινωνίας, κοινωνικής δομής/κοινωνικής δράσης), στα συναφή με αυτό επιστημολογικά προβλήματα (πρωτοκαθεδρία δομής/δράσης, τυχαιότητας/νομοτέλειας), αλλά και στα προβλήματα της γνώσης που παράγεται στα πλαίσια της κοινωνικής επιστήμης, ιδιαιτέρως μετά τη γλωσσική στροφή και την προβολή του ρηματικού προτύπου στο κοινωνικό αντικείμενο. Η κοινωνική θεωρία, τέλος, αναφέρεται σαφώς στην κριτική ανάλυση μείζονων κοινωνικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις αντινομίες της υστερονεωτερικής κατάστασης. Ο κριτικός αναστοχασμός πάνω στη νομιμότητα των κυρίαρχων λόγων της αλήθειας, της ελευθερίας, της υποκειμενικότητας, του πολιτισμού και της εξουσίας, και το παράλληλο εγχείρημα θεμελίωσης ενός κανονιστικού πρακτικού λόγου που θα καθορίσει τους σκοπούς και τις δεσμευτικές αξίες της κοινωνικής δράσης, συνιστά κομβική της αναφορά.
Discipline: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-02-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτυακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Discipline: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτυακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στον αστικό σχεδιασμό, στη θεωρία και το σχεδιασμό υπαίθριων αστικών χώρων και στη σχέση τους με το δομημένο περιβάλλον της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό το αντικείμενο εστιάζει: α) στη διατύπωση και εφαρμογή ιδεών και προτάσεων αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού μικρής και μεσαίας κλίμακας με στόχο την αναβάθμιση του αστικού χώρου και του τοπίου, β) στις τεχνικές του σχεδιασμού και την εφαρμογή τους στο σύνθετο πολεοδομικό περιβάλλον της πόλης, γ) στον ανασχεδιασμό και μετασχηματισμό του αστικού τοπίου, δ) στη μελέτη της σχέσης του αστικού και φυσικού τοπίου με τα κτιριακά σύνολα και δίκτυα υπαίθριων χώρων.»
Discipline: Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-13
Submission End Date: 2023-02-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25294/18-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ού αιώνα» καλύπτει μια αναγνωρισμένη ειδικότητα και αντιστοιχεί σε νεότερο κλάδο της επιστήμης της Ιστορικής Μουσικολογίας. Η έμφαση στην έντεχνη νεοελληνική μουσική του 19ου και 20ού αιώνα ζητείται προκειμένου οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να διδάξουν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εξέλιξη και τις ιδιαιτερότητες της ιστορίας της Νεοελληνικής Μουσικής κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Discipline: Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ού αιώνα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-27
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Διδακτική και Προπονητική Κολύμβησης
Discipline: Διδακτική και Προπονητική Κολύμβησης
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-03
Submission End Date: 2023-04-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ), ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING - ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 97 Γ΄/2023
Discipline: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Institution: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-26
Submission End Date: 2023-03-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Λαχανοκομία
Discipline: Λαχανοκομία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τα πεδία της Οργανικής Χημείας και της Επιστήμης Μακρομορίων (πολυμερών) με έμφαση στην σύνθεση οργανικών μορίων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή νέων συνθετικών μακρομορίων και μελέτη των ιδιοτήτων των μακρομοριών
Discipline: Οργανική Χημεία – Συνθετικά Μακρομόρια
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική»
Discipline: Πυρηνική Ιατρική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-24
Submission End Date: 2023-03-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υλωρική» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της Υλωρικής ασχολείται με τη δασική παθολογία, τη δασική εντομολογία και τις δασικές πυρκαγιές. Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της προστασίας του δάσους, των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων και του αστικού πρασίνου εναντίον οιωνδήποτε κινδύνων του περιβάλλοντος, τόσο των αβιοτικών όσο και των βιοτικών. Σημαντικό κομμάτι της Υλωρικής αφορά τον άνθρωπο, ο οποίος μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση, μπορεί να προλάβει τις ζημιές που προκαλούν οι παράγοντες αυτοί, ενώ η εφαρμογή διαχειριστικών και δασοκομικών μέτρων συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων.
Discipline: Υλωρική
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-03
Submission End Date: 2023-04-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Μοριακής Βιολογίας» αναφέρεται στη μελέτη και κατανόηση της μοριακής βάσης των βιολογικών διεργασιών που διέπουν τις λειτουργίες της ζωής. Περιλαμβάνει τη μελέτη των πολύπλοκων μηχανισμών και των ειδικών μοριακών αλληλεπιδράσεων βιομορίων που ευθύνονται για τη ρύθμιση φυσιολογικών και παθολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ανοσολογικών λειτουργιών και αλληλεπιδράσεων.
Discipline: Μοριακή Βιολογία
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-13
Submission End Date: 2023-03-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΘΕΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕ "Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου" ΤΟΥ ΜΠΣ "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες"
Discipline: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-26
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 15568/19-10-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί έναν αυτοτελή, πλήρη κλάδο της νομικής επιστήμης. Ως δικαιϊκός κλάδος, το αστικό δίκαιο αποτελεί το κύριο τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και ρυθμίζει τις ιδιωτικές σχέσεις των προσώπων. Με βάση το ευρύτατο αντικείμενό του, το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει σχεδόν το σύνολο των εκφάνσεων της ιδιωτικής ζωής, οικονομικής, κοινωνικής, οικογενειακής. Ειδικότερα, το αστικό δίκαιο διαιρείται σε πέντε κλάδους, τις Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο. Οι Γενικές Αρχές περιλαμβάνουν το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν θέματα γύρω από τον κανόνα δικαίου, τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων, το δικαίωμα και τη δικαιοπραξία. Το ενοχικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζει τις ενοχικές σχέσεις. Το Εμπράγματο Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν τις εμπράγματες σχέσεις και τα εμπράγματα δικαιώματα. Το οικογενειακό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις, ενώ, τέλος, το κληρονομικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις συνέπειες που συνεπάγεται ο θάνατος του ανθρώπου στις έννομες σχέσεις του, κυρίως στις περιουσιακές.
Discipline: Αστικό Δίκαιο
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-16
Submission End Date: 2023-03-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Discipline: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-10
Submission End Date: 2023-04-10
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης εστιάζει έρευνα και διδασκαλία σε ζητήματα Διοίκησης και Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας.
Discipline: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-21
Submission End Date: 2023-03-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το αντικείμενο της θέσης απαιτεί ένα στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και έρευνα στους επιστημονικούς κλάδους της Λεξικολογίας και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση σε λεξιλογικά ζητήματα της Νέας Ελληνικής και έρευνα στη μάθηση και τη διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας (ενδεικτικά: διδακτικές εφαρμογές, στρατηγικές μάθησης λεξιλογίου, σύνταξη παιδαγωγικών λεξικών)
Discipline: ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-02-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»
Discipline: Αναισθησιολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-06
Submission End Date: 2023-02-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25291/18-11-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνθεση, προσδιορισμός δομής, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Προσδιορισμός δομής, φασματοσκοπική μελέτη, σύνθεση, βιοσύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων. Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων βιομορίων και βιοδραστικών μορίων. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Οργανική Φωτοχημεία. Σύνθεση και μελέτη όργανό μεταλλικών ενώσεων με εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Καταλυτικές μεθοδολογίες στην Οργανική Σύνθεση. Μελέτη μηχανισμών καταλυτικών οργανικών διαδικασιών. Ομογενής, ετερογενής κατάλυση και οργανοκατάλυση στην Οργανική Σύνθεση. Ανάπτυξη και εφαρμογές Οργανικών Συνθετικών Μεθοδολογιών στα πλαίσια της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρας Ανάπτυξης. Συνθετική Οργανική Χημεία: Ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων. Σύνθεση σε στερεή φάση. Ασύμμετρη σύνθεση. Οργανική Σύνθεση: Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων. Ρετροσυνθετική Ανάλυση. Συνδυαστική Χημεία: Συνδυαστική σύνθεση και τεχνολογία. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Εφαρμογές. Χημεία Φυσικών Προϊόντων: Απομόνωση και προσδιορισμός δομής φυσικών προϊόντων. Σύνθεση, βιοσύνθεση και εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Μελέτη και σύνθεση οργανομεταλλικών ενώσεων. Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Κατάλυση.
Discipline: Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»
Discipline: Καρδιολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-27
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Δεδομένων – Μηχανική Μάθηση»
Discipline: Επιστήμη Δεδομένων – Μηχανική Μάθηση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή

Pages