Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 177 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Καρδιολογία
Discipline: Καρδιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Διατροφή: Αθλητική Απόδοση και Υγεία
Discipline: Διατροφή: Αθλητική Απόδοση και Υγεία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Παθολογία-Αιματολογία
Discipline: Παθολογία-Αιματολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 61651/12-4-2022 (κενή θέση. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει: - Τη διερεύνηση της ποιότητας των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών καθώς και τον προσδιορισμό της περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά συστατικά ή και αντιδιατροφικούς παράγοντες με τη διενέργεια χημικής ανάλυσης με σκοπό να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους στη διατροφή των ζώων, - την εφαρμοσμένη διατροφή των ζώων, η οποία έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των παραγωγικών ζώων καθώς και των ζώων συντροφιάς, ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο ή και το επίπεδο παραγωγής, το σωματικό μέγεθος, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας, το επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο βρίσκονται, σε σχέση με τις προσφερόμενες με την τροφή θρεπτικές ουσίες και ενέργεια, - τον καταρτισμό ισορροπημένων και ορθολογικών σιτηρεσίων και την επίδραση των σιτηρεσίων στις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων καθώς και στην ποιότητα των παραγόμενων ζωικών προϊόντων.
Discipline: Διατροφή των Ζώων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Κοινωνική Ανθρωπολογία
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-30
Submission End Date: 2022-08-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Η επιχειρηματικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέσω της Θεωρίας της Επιχείρησης, της Μικροοικονομικής, της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Βιομηχανικής Οργάνωσης (Industrial Organization), της Οικονομικής της Ανάπτυξης και άλλων πεδίων της οικονομικής θεωρίας. Ως εκ τούτου, η έμφαση στην επιχειρηματικότητα, ως σύνολο δραστηριοτήτων και πρακτικών που ασκούνται τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο, μέσω των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων αντίστοιχα κρίνεται απαραίτητη. Το Τμήμα ΔΕΟ, με αντικείμενο τη διοίκηση οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, έχει συμπεριλάβει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, όπως: α) Επιχειρηματικότητα, β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι, γ) Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ, δ) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, ε) Εναλλακτική Παροχή Υπηρεσιών (σχετικά με το «επιχειρηματικό κράτος» και τις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και, στ) Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας
Discipline: Οικονομική θεωρία με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Καρδιολογία
Discipline: Καρδιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, με έμφαση σε υβριδικά υλικά και οξείδια/πολυοξομεταλλικές ενώσεις για εφαρμογές ηλεκτρονικές διατάξεις και φωτοκατάλυση" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, με έμφαση σε υβριδικά υλικά και οξείδια/πολυοξομεταλλικές ενώσεις για εφαρμογές ηλεκτρονικές διατάξεις και φωτοκατάλυση.
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Ανάλυση μονοδιάστατων και πολυδιάστατων σημάτων (ήχος, εικόνα, βίντεο, βιοϊατρικά, γεωφυσικά, κλπ). Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστημάτων για κλασική και στατιστική επεξεργασία μονοδιάστατων και πολυδιάστατων σημάτων.
Discipline: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων με έμφαση στις Πολυδιάστατες Εφαρμογές
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-29
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Λογιστικής. Η ανάλυση των σύγχρονων προσεγγίσεων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής περιλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο συσχετίσεων με θέματα που απασχολούν την οικονομία και τις επιχειρήσεις όπως η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η εφαρμογή των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι Γνωστοποιήσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου, η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, οι αναφορές βιωσιμότητας, κ.α.
Discipline: «Χρηματοοικονομική Λογιστική»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΜΙΑ ΘΕΣΗ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ"
Discipline: ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τα εξής: Α) Θεωρίες, αρχές, προσεγγίσεις, μοντέλα και τεχνικές που βρίσκουν εφαρμογή στο πεδίο ευθύνης του κοινωνικού λειτουργού σε μονάδες υγείας. Β) Αξιολόγηση, πρόληψη και διαχείριση βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και την ποιότητα ζωής ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων. Γ) Συμβουλευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα και ομάδες και υποστήριξη του ασθενή και του περιβάλλοντος του στη φάση της θεραπείας, της αποκατάστασης ή και στη διαχείριση της χρόνιας νόσου. Δ) Στρατηγικές παρεμβάσεις στην κοινότητα για την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.
Discipline: Κοινωνική εργασία και φροντίδα υγείας στην κοινότητα
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-25
Submission End Date: 2022-08-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Discipline: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία του Πολιτισμού και Ψηφιακός Πολιτισμός»
Discipline: Θεωρία του Πολιτισμού και Ψηφιακός Πολιτισμός
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-17
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62925/15-4-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Γεωμορφολογία αποτελεί κλάδο της Φυσικής Γεωγραφίας, το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του Α.Π.Θ. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται στη μελέτη του επιφανειακού ανάγλυφου της Γης (ή και άλλων πλανητών) και ιδιαίτερα στην κατανόηση της εξέλιξης των γεωμορφών σε χερσαίο ή υδάτινο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή χαρτογράφηση των γεωμορφών αποτελεί σήμερα θεμελιώδες συστατικό της γεωμορφολογικής έρευνας, καθώς παρέχει το υπόβαθρο για τη διαχρονική παρακολούθηση τους, αλλά και την ποσοτικοποίηση παραμέτρων που σχετίζονται με τη μορφή και εξέλιξη του ανάγλυφου. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που αφορούν στην ψηφιακή χαρτογράφηση της Γεωμορφολογίας, με την ευρεία χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών και δεδομένων. Σε αυτά εμπίπτουν κυρίως τα διαστημικά ή από αέρος συστήματα παρατήρησης/τηλεπισκόπησης της Γης, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), τα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS) και τα Ψηφιακά Υψομετρικά Μοντέλα (DEM). Επίσης, καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που σχετίζονται με τη διδασκαλία και μετάδοση της γεωμορφολογικής γνώσης για την κατανόηση των γεωμορφών, μέσω της χρήσης των ως άνω γεωχωρικών τεχνολογιών και δεδομένων ψηφιακής χαρτογράφησης, σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης καθώς και στην εκλαΐκευση της επιστήμης. Τέλος, συνδέεται άμεσα με τα εξής αντικείμενα διδασκαλίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο: Γεωγραφία-Φυσική Γεωγραφία, Ψηφιακή Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διδακτική της Γεωγραφίας-Γεωλογίας».
Discipline: Γεωμορφολογία με έμφαση στην Ψηφιακή Χαρτογράφησή της
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία» αφορά τη διερεύνηση μοριακών/κυτταρικών μηχανισμών που ρυθμίζουν την ανθρώπινη υγεία ή/και παθολογία. Δεν νοείται απόλυτη συνάφεια με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο η αξιοποίηση μεθόδων μοριακής/κυτταρικής βιολογίας προκειμένου να διαπιστωθούν συσχετίσεις μοριακών/γενετικών/κυτταρογενετικών δεικτών (π.χ. μεταλλάξεων ή πολυμορφισμών γονιδίων) με έναν κλινικό φαινότυπο χωρίς διερεύνηση του υποκείμενου μοριακού/κυτταρικού μηχανισμού.
Discipline: Ιατρική Βιολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Ενδοδοντία
Discipline: Ενδοδοντία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Κοινωνική Ψυχολογία - ποιοτικές προσεγγίσεις
Discipline: Κοινωνική Ψυχολογία - ποιοτικές προσεγγίσεις
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Παθολογία-Ρευματολογία
Discipline: Παθολογία-Ρευματολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 58372/30-3-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η σχέση της θεατρικής τέχνης του 20ού αιώνα με την πολιτική, όπως αποτυπώνεται στην επαγγελματική οργάνωση, στους κρατικούς θεσμούς και στη θεατρική παράσταση. Ειδικότερα, στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται: (α) η σχέση της θεατρικής παράστασης με πολιτικές θεωρίες, ιδεολογίες και πρακτικές· (β) το πολιτικό θέατρο· (γ) κρατικές πολιτικές για το θέατρο, νομοθεσία, θεσμοί, επαγγελματική και συνδικαλιστική οργάνωση και πολιτικές πρακτικές· (δ) πολιτικά συστήματα και θέατρο· (ε) νεώτερες και σύγχρονες θεωρήσεις του πολιτικού στη σκηνή».
Discipline: Θεατρολογία - Θέατρο και Πολιτική στη σκηνή του 20ου αιώνα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΘΕΑΤΡΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή

Pages