Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Κυτταρική Ηλεκτροφυσιολογία του Νευρικού και του Ανοσοποιητικού Συστήματος- Νευροβιολογία
Discipline: Κυτταρική Ηλεκτροφυσιολογία του Νευρικού και του Ανοσοποιητικού Συστήματος- Νευροβιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-20
Submission End Date: 2023-02-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Discipline: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-02-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Description: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται σε υπολογιστικές τεχνικές και εφαρμογές (π.χ. Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων, Μηχανική Δεδομένων, Ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης, Αρχιτεκτονική συστημάτων/ λύσεων, Αλγόριθμοι υπολογισιμότητας) βασισμένες σε μεθόδους μηχανικής μάθησης, οι οποίες έχουν στόχο την κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης και περιγραφής φυσικών φαινομένων και διαδικασιών. Περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σε στατιστικές, στοχαστικές και αριθμητικές μεθόδους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση και ανάπτυξη μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλους όγκους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων μοντέλων συνεχών ροών. Οι εφαρμογές κατά προτεραιότητα αναφέρονται στα επιστημονικά πεδία της αειφορικής γεωργίας, της γεωργίας ακριβείας και της γεωπονικής επιστήμης γενικότερα.
Discipline: Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στην Αειφορική Γεωργία και Αναλυτική Μεγάλων Όγκων Δεδομένων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-02
Submission End Date: 2023-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον κλάδο του Σχεδιασμού Προϊόντων της Επιστήμης Μηχανικών με εύρος της αναγνωρισμένης ειδικότητας του Σχεδιασμού Προϊόντων Χημικής Τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των Εφαρμογών σε Εργαστηριακή Κλίμακα
Discipline: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Department: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-21
Submission End Date: 2023-03-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ
Discipline: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
Institution: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-13
Submission End Date: 2023-03-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες
Discipline: Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής με θητεία
Description: Η θέση αφορά στην ελληνική φιλοσοφία, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από όλα τα ρεύματα, τις Σχολές και τις φιλοσοφικές προσωπικότητες που εντάσσονται στην περίοδο από τον πρώτο (1ο) αιώνα προ Χριστού έως τα τέλη του έκτου (6ου) αιώνα μετά Χριστόν (συμπεριλαμβανομένου του Στεφάνου Αλεξανδρέως). Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια μεγάλα ρεύματα που σφραγίζουν την περίοδο αυτή, όπως Μέσος Πλατωνισμός, Περιπατητική φιλοσοφία, Νεοπλατωνισμός.
Discipline: Ελληνική Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-15
Submission End Date: 2023-02-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Discipline: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-18
Submission End Date: 2023-03-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αθλητικά Άλματα
Discipline: Αθλητικά Άλματα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-03
Submission End Date: 2023-04-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ), ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING - ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 97 Γ΄/2023
Discipline: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Institution: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-26
Submission End Date: 2023-03-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Φυτοπαθολογία – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Discipline: Φυτοπαθολογία – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο εντοπίζεται στην ευρύτερη ενεργειακή κατεύθυνση και συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην περιοχή παραγωγής ισχύος σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα, που αφορά στη χρήση και αποθήκευση υδρογόνου.
Discipline: Χρήση και αποθήκευση υδρογόνου σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25289/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στο σύνολο των στατιστικών τεχνικών και ποσοτικών μεθόδων, που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των οικονομικών μεθόδων. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων και την εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, ο οικονομέτρης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις που απαιτούν όχι μόνον καλή θεωρητική κατάρτιση αλλά και βαθιά κατανόηση των υπολογιστικών και αριθμητικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή σύνθετων οικονομετρικών υποδειγμάτων στην πράξη. Το αντικείμενο της οικονομετρίας επεκτείνεται και πέραν των ορίων της απλής διατύπωσης στατιστικών σχέσεων για να περιλάβει εφαρμόσιμες προτάσεις σχετικά με την αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της οικονομετρικής ανάλυσης στη διενέργεια προβλέψεων και στη λήψη αποφάσεων.
Discipline: Οικονομετρία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Ερευνητής Β’ βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης
Discipline: Ατομική, Μοριακή και Οπτική Φυσική
Institution: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-20
Submission End Date: 2023-03-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Πνευμονολογία-Επεμβατική Πνευμονολογία
Discipline: Πνευμονολογία-Επεμβατική Πνευμονολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-20
Submission End Date: 2023-02-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΘΕΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕ ""Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Υπολογιστών του ΜΠΣ "Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριιακά Συστήματα"
Discipline: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-26
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-02-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Discipline: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-10
Submission End Date: 2023-04-10
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες» συνδυάζει τρία διαφορετικά γνωστικά πεδία, αυτά της διοίκησης επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ και των νέων τεχνολογιών. Η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει επηρεάσει σημαντικά τους τομείς της διοίκησης, του μάρκετινγκ και γενικότερα του επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα, η θέση εστιάζει σε θέματα όπως τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και οι νέες μορφές διοίκησης που έχουν αναδυθεί, τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων αλλά και των παραδοσιακών προϊόντων / υπηρεσιών που εμπλουτίζονται με καινοτόμα χαρακτηριστικά, τις ψηφιακές πλατφόρμες που επηρεάζουν σημαντικά τόσο τις καταναλωτικές όσο και τις δι-επιχειρησιακές αγορές, καθώς και τη στάση των καταναλωτών απέναντι στις νέες τεχνολογίες που καθορίζει την αγοραστική τους πρόθεση και συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτά το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο απαιτεί μία συνδυασμένη γνώση των γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, του μάρκετινγκ και των νέων τεχνολογιών.
Discipline: "Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες"
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-08
Submission End Date: 2023-04-08
Status: Ενταγμένη

Pages