Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25277/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει εργαστηριακό-διαγνωστικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικό με: 1) Τον χαρακτηρισμό του γονιδιώματος και τη γενετική βάση της παθογόνου δράσης των μικροοργανισμών (ιών, βακτηρίων και παθολογικών prion), καθώς και των μηχανισμών εμφάνισης, εξέλιξης και φυλογένεσής τους, 2) την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας και βιοπληροφορικής με στόχους: Την ανίχνευση και τυποποίηση των μικροοργανισμών, τη διερεύνηση παραγόντων παθογόνου ικανότητας τους, την εργαστηριακή διάγνωση, την επιτήρηση και την επιζωοτιολογική-επιδημιολογική μελέτη νοσημάτων που οφείλονται σε λοιμώδη αίτια και τη συμβολή στην αντιμετώπιση και πρόληψη των νοσημάτων που προκαλούν τα μικρόβια στα παραγωγικά ζώα και στα ζώα συντροφιάς.
Discipline: Μοριακή Μικροβιολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-27
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 26358/23-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Θαλάσσιες κατασκευές, παράκτιες και ανοικτής θάλασσας, εδραζόμενες στον πυθμένα και πλωτές, διαφόρων εφαρμογών και χρήσεων, όπως προστασία στο θαλάσσιο περιβάλλον και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων. Αλληλεπίδραση κυματισμών με θαλάσσιες κατασκευές. Σχεδιασμός, στατική και δυναμική ανάλυση θαλάσσιων κατασκευών. Θέματα κατασκευής και λειτουργίας θαλάσσιων κατασκευών.
Discipline: Θαλάσσιες Κατασκευές
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 22145/8-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο Οφθαλμολογία καλύπτει όλο το εύρος της Οφθαλμολογίας, αφορά όλες τις παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων αυτού, τη γνώση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των παθήσεων του οφθαλμού. Η Παιδο-οφθαλμολογία είναι υποειδικότητα της Οφθαλμολογίας με αντικείμενο τη διαφύλαξη ανάπτυξης της όρασης και την αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών παθήσεων στα παιδιά. Περιλαμβάνει τη χειρουργική και συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων του οφθαλμού στα παιδιά (όπως π.χ. με φάρμακα, γυαλιά κ.α.), ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, την αντιμετώπιση του στραβισμού σε παιδιά και ενηλίκους, τον προληπτικό έλεγχο σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου ασυμπτωματικών νοσημάτων όπως π.χ. αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, καθώς και τις οφθαλμογενετικές παθήσεις που συνήθως εκδηλώνονται στην μικρή ηλικία και χρήζουν εργαστηριακής διερεύνησης και γενετικής συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει ακόμη την λειτουργία της διόφθαλμης όρασης και τη διόρθωση των διαταραχών της.
Discipline: Οφθαλμολογία-Παιδο-οφθαλμολογία-Στραβισμός
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-09
Submission End Date: 2023-03-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Η πολιτική φιλοσοφία, ως αυτόνομος κλάδος της φιλοσοφίας και η συνάντηση/σύζευξή της με τις Διεθνείς Σχέσεις, δηλαδή η Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων (που περιλαμβάνει τόσο τη φιλοσοφία της επιστήμης των ΔΣ, όσο και τη Διεθνή Πολιτική Θεωρία)
Discipline: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-17
Submission End Date: 2023-02-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική: Σύγχρονες Διευρυμένες Εκφραστικές μορφές»
Discipline: Ζωγραφική: Σύγχρονες Διευρυμένες Εκφραστικές μορφές
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-24
Submission End Date: 2023-03-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Description: Η θέση έχει ως γνωστικό αντικείμενο υπολογιστικά ψηφιακά συστήματα και τις τεχνικές αναδιανομής των δεδομένων σε αυτά. Δηλαδή, αφορά την έρευνα και τη διδασκαλία πάνω σε αρχιτεκτονικές ψηφιακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών που μπορούν να αναπτυχθούν με βάση την κάθε αρχιτεκτονική (αρχιτεκτονική παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων, τοπολογίες διασύνδεσης επεξεργαστών), για τον αποτελεσματικό επιμερισμό και αναδιανομή των δεδομένων ανάμεσα στα στοιχεία που απαρτίζουν το σύστημα. Ο τελικός στόχος είναι η συνολική βελτιστοποίηση της λειτουργίας των προς μελέτη συστημάτων.
Discipline: Aναδιανομή Δεδομένων σε Υπολογιστικά Συστήματα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Department: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-30
Submission End Date: 2023-03-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Ιατρική Μικροβιολογία-Νευροχημεία
Discipline: Ιατρική Μικροβιολογία-Νευροχημεία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-20
Submission End Date: 2023-02-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Description: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οφθαλμολογία"
Discipline: Οφθαλμολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-15
Submission End Date: 2023-02-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Αλλεργιολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Αλλεργιολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία βρεφών, παιδιών και εφήβων με οξείες αλλεργικές παθήσεις, όπως αναφυλαξία, οξεία κνίδωση, αγγειοοίδημα, αλλά και χρόνιες αλλεργικές παθήσεις, όπως αλλεργική ρινίτιδα, βρογχικό άσθμα, ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα), χρόνια κνίδωση, τροφική αλλεργία, αλλεργία σε υμενόπτερα (μέλισσα, σφήκα), φαρμακευτική αλλεργία, αλλεργία σε latex. Στην αντιμετώπιση περιλαμβάνεται και η απευαισθητοποίηση σε δηλητήρια υμενόπτερων καθώς και σε αεροκαλλεργιογόνα.
Discipline: Παιδιατρική – Παιδιατρική Αλλεργιολογία
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-03-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Description: Η βιοτεχνολογία συμβάλλει αποτελεσματικά στην αειφόρο γεωργία και ανάπτυξη ιδιαίτερα με τη δημιουργία οικολογικών, φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων μεθόδων παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στα συμβιωτικά συστήματα γεωργικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στη μοριακή διαγνωστική παθογόνων οργανισμών, στη βιοπληροφορική γονιδιωμάτων και τη γενετική τους ανάλυση, στη μικροβιακή αξιοποίηση ακραίων οικοσυστημάτων (άνυδρων, ερημικών, μη γόνιμων, άλλων υποβαθμισμένων εδαφών), στη δημιουργία γενετικά βελτιωμένων ή/και τροποποιημένων οργανισμών που φέρουν επιθυμητά χαρακτηριστικά και βελτιώνουν τη γεωργική παραγωγή και τέλος στη μελέτη ενζύμων και βιοσυστημάτων μικροοργανισμών στην αειφορική γεωργία.
Discipline: Βιοτεχνολογία στην Αειφορική Γεωργία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-02
Submission End Date: 2023-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» περιλαμβάνει: Φυσιολογία της αναπαραγωγής, Παθολογία της αναπαραγωγής, Μαιευτική, Παθολογία μαστού, Νεογνολογία, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή διαχείριση των κατοικίδιων θηλαστικών ζώων.
Discipline: Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-23
Submission End Date: 2023-03-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: «Η Τεχνική Γεωλογία είναι ένα διαχρονικό-διεπιστημονικό αντικείμενο που διαχέεται μεταξύ των επιστημονικών πεδίων της εφαρμοσμένης γεωλογίας και της γεωτεχνικής μηχανικής. Αναφέρεται στην έρευνα, μελέτη και επίλυση των τεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ γεωλογίας και έργων υποδομής-δραστηριοτήτων του ανθρώπου, καθώς επίσης στην πρόγνωση και ανάπτυξη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση γεωτεχνικών και γεωλογικών επικινδυνοτήτων (εδαφικές υποχωρήσεις και μετακινήσεις, κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, ρευστοποιήσεις, υπόγειες καταρρεύσεις, κλπ). Αναφέρεται στις εφαρμογές της Γεωλογίας στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των διάφορων τεχνικών έργων με την εκτίμηση και προσδιορισμό των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές των έργων, στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών κατά την κατασκευή των τεχνικών έργων και στη δυνατότητα χρήσης των αδρανών και άλλων γεωϋλικών στις κατασκευές. Επίσης, συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της ισορροπίας του γεωλογικού περιβάλλοντος που τείνει να ανατραπεί λόγω των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και των φυσικών καταστροφών» με θεματική περιοχή: “Επιστήμες της Γης και του Διαστήματος” και θέμα “Τεχνική Γεωλογία”.
Discipline: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-02
Submission End Date: 2023-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδαςτου Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Ακτινοπροστασία και μελέτη υλικών για τον σχεδιασμό απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της Ιατρικής Φυσικής και της Ακτινοπροστασίας όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστηριακών/ νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ακτινοδιαγνωστικής.
Discipline: «Ιατρική Φυσική-Ακτινοπροστασία και μελέτη υλικών για τον σχεδιασμό απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-06
Submission End Date: 2023-02-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 13653/13-10-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών» αφορά στη μελέτη της λειτουργίας των φυτών σε επίπεδο μακρομορίου, κυττάρου, ιστού, οργάνου, οργανισμού και πληθυσμού, μέσω των μηχανισμών δράσης των γονιδίων, χρησιμοποιώντας μεθόδους μοριακής βιολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο είναι το ευρύτερο δυνατό στο χώρο της μοριακής φυσιολογίας φυτών, είναι σύγχρονο ως θέμα έρευνας και εκπαίδευσης. Εντάσσεται στο αυτοτελές αντικείμενο της «Φυσιολογίας Φυτικών Οργανισμών» του Τομέα Βοτανικής. Από εκπαιδευτική άποψη, το αντικείμενο αναμένεται να συμπληρώσει τη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο σε ήδη υπάρχοντα σχετικά μαθήματα, όπως «Φυσιολογία Φυτών», «Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών», «Βιοτεχνολογία Ζώων και Φυτών» και «Εφαρμοσμένη Βοτανική».
Discipline: Μοριακή Φυσιολογία Φυτών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-07
Submission End Date: 2023-02-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Πλήρωση μίας (1) Θέσεως Ερευνητή Γ''
Description: Ανάλυση των νομικών παραμέτρων των πολιτειακών και κανονικών πηγών του βυζαντινού δικαίου (ιστορία τωνπηγών, χειρόγραφη παράδοση των νομικών κειμένων, διακειμενικότητα-λειτουργικότητα των νομικών κειμένων και νομοθετική πολιτική, ρύθμιση νομικών σχέσεων που εντάσσονται στην ύλη του βυζαντινού ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, θεσμοί της βυζαντινής έννομης τάξης).
Discipline: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Institution: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
School:
Department: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-06
Submission End Date: 2023-02-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
Description: Μάρκετινγκ με έμφαση στη διαφήμιση. Χρήση συναισθηματικών εκκλήσεων, όπως το χιούμορ, ρητορικών σχημάτων όπως η μεταφορά και έμφυλων στερεοτύπων στη διαφήμιση. Οι επιδράσεις τους στις στάσεις, προθέσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών. Ολοκλήρωση της διαφήμισης με τις υπόλοιπες επικοινωνιακές δραστηριότητες του μάρκετινγκ (integrated marketing communications). Ψηφιακή διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα και τις μηχανές αναζήτησης (google ads).
Discipline: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-22
Submission End Date: 2023-02-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Ακραία Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφές στο Γεωπεριβάλλον
Discipline: Ακραία Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφές στο Γεωπεριβάλλον
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-04
Submission End Date: 2023-03-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδαςτου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» αποτελεί θεμελιώδες γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης. Η μελετητική προσέγγιση και οι βασικές μεθοδολογικές αρχές του ως άνω γνωστικού αντικειμένου συμβάλλουν θεμελιακά στην παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των οργανισμών, στην ικανοποίηση των εργαζομένων και των ασθενών καθώς και στην ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών. Το πεδίο ανάλυσης του γνωστικού αντικειμένου της οργανωσιακής κουλτούρας στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, συμβάλλει πρώτον, στην κατανόηση του τρόπου άσκησης της διοίκησης στις μονάδες υγείας δεύτερον, στην υπέρβαση των όποιων οργανωτικών- διοικητικών δυσλειτουργιών τρίτον, στην οργανωσιακή αλλαγή και τέταρτον, στην εξέλιξη των μονάδων υγείας σε οργανισμούς μάθησης με κύριες συνιστώσες την ποιότητα και την ασφάλεια του ασθενή.
Discipline: «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-06
Submission End Date: 2023-02-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Εκλογή Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας (μετά από αίτηση εξέλιξης αναπλ. Καθηγητή κ. Α. Δριχούτη)
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Συμπεριφοράς Καταναλωτή με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα» αποτελεί υποκλάδο της Μικροοικονομικής, που ασχολείται κυρίως με τις καταναλωτικές επιλογές των οικονομικών μονάδων και τις βασικές αρχές που διέπουν την ανταλλαγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ο κλάδος της Γεωργικής Οικονομίας περιλαμβάνει την εφαρμοσμένη Μικροοικονομική με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό τομέα ως γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τον εν λόγω κλάδο.
Discipline: Οικονομικά της Συμπεριφοράς Καταναλωτή με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-20
Submission End Date: 2023-02-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Διεθνείς Σχέσεις: Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία– Κυβερνοπολιτική- Υβριδικές Απειλές– Βιοασφάλεια», αφορά τις εφαρμογές και επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Διεθνείς Οικονομικές και Πολιτικές Σχέσεις ως μέρος της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. Περιλαμβάνει ως επιστημονικά πεδία τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία και Πολιτική Επιστήμη- ΤΠΕ και εστιάζει ιδιαίτερα στις παρακάτω ενότητες: 1) Παγκοσμιοποίηση και Ηλεκτρονική Οικονομική Παγκοσμιοποίηση 2) Παγκόσμια Πολιτική Νέα Οικονομία 3) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως Συντελεστές Ισχύος και Ανάπτυξης των κρατών 4) Ψηφιοποίηση Πολιτικών Διαδικασιών 5) Διαδικτυακή Πολιτική και Ηλεκτρονική Δημοκρατική Διακυβέρνηση (IntraGov και ExtraGov) 6) Διασύνδεση Διαδικτυακής Πολιτικής με Πολιτική και Οικονομική Παγκοσμιοποίηση 7) Διασύνδεση Κυβερνοπολιτικής- Υβριδικών Απειλών- Βιοασφάλειας (Κυβερνο- Βιο- Υβριδικές Απειλές και Κυβερνο- Βιοασφάλεια). Το γνωστικό αντικείμενο, θα καλύψει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στη θεωρητική προσέγγιση της «Κυβερνοπολιτικής και Ψηφιακών Διεθνών Σχέσεων», «Παγκόσμιας και Ψηφιακής Πολιτικής Οικονομίας», «Υβριδικών και Αναδυόμενων Απειλών στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία», «Βιοασφάλειας, Υγειονομικής Διπλωματίας και Ιατρικής των Καταστροφών».
Discipline: Ψηφιακές Διεθνείς Σχέσεις: Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία - Κυβερνοπολιτική - Υβριδικές Απειλές - Βιοασφάλεια
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-30
Submission End Date: 2023-03-15
Status: Ανοιχτή

Pages