Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25280/18-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνθεση, προσδιορισμός δομής, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Προσδιο-ρισμός δομής, φασματοσκοπική μελέτη, σύνθεση, βιοσύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων. Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων βιομορίων και βιοδραστικών μορίων. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Οργανική Φωτοχημεία. Σύνθεση και μελέτη όργανό μεταλλικών ενώσεων με εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Καταλυτικές μεθοδολογίες στην Οργανική Σύνθεση. Μελέτη μηχανισμών καταλυτικών οργανικών διαδικασιών. Ομογενής, ετερογενής κατάλυση και οργανοκατάλυση στην Οργανική Σύνθεση. Ανάπτυξη και εφαρμογές Οργανικών Συνθετικών Μεθοδολογιών στα πλαίσια της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρας Ανάπτυξης. Συνθετική Οργανική Χημεία: Ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων. Σύνθεση σε στε-ρεή φάση. Ασύμμετρη σύνθεση. Οργανική Σύνθεση: Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων. Ρετροσυνθετική Ανάλυση. Συνδυα-στική Χημεία: Συνδυαστική σύνθεση και τεχνολογία. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Εφαρμογές. Χημεία Φυ-σικών Προϊόντων: Απομόνωση και προσδιορισμός δομής φυσικών προϊόντων. Σύνθεση, βιοσύνθεση και εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Μελέτη και σύνθεση οργανομεταλλικών ενώσεων. Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Κατάλυση
Discipline: Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-27
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ
Discipline: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Discipline: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση» και συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου, ως εξής: «Η Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση αποτελεί ένα από τα ουσιώδη γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Θεραπεύει την επιστημονική μελέτη της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού κατά την άσκηση και την εκτέλεση αθλητικών δραστηριοτήτων στοχεύοντας εξειδικευμένα μεταξύ άλλων και στο βασικό παράγοντα της μυϊκής ενδυνάμωσης. Η γνώση της αθλητικής φυσιολογίας και των λειτουργικών προσαρμογών του οργανισμού που προκαλεί η άθληση και η εξειδικευμένη άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης στο ανθρώπινο σώμα βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και την υγεία. Έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής σε αθλητές, αθλούμενους στον ευρύ πληθυσμό και σε άτομα κάθε ηλικίας (οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης για παράδειγμα αποτρέπουν τη μυϊκή ατροφία στους ηλικιωμένους ή προλαμβάνουν την οστεοπόρωση). Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ακολουθώντας τις νέες τάσεις της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού περιλαμβάνει στο Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα: Αθλητική Φυσιολογία (Μάθημα Κατεύθυνσης), Εργοφυσιολογίας (Μάθημα Βασικού Κύκλου Σπουδών), Διδακτική της Τεχνικής των Ασκήσεων με Βάρη (Μάθημα Κύκλου Εξειδίκευσης) και Σχεδιασμός της Προπόνησης με Αντιστάσεις (Μάθημα Κύκλου Εξειδίκευσης), τα οποία άπτονται άμεσα του γνωστικού αντικειμένου «Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση». Κατά συνέπεια, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης «Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση» καλύπτει ένα ουσιώδες πεδίο της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού».
Discipline: Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-03-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Διοίκηση Υπηρεσιών και Διαχείριση Πληροφορίας
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-01
Submission End Date: 2023-03-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12789/11-10-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Φυσιοπαθολογίας και Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων» περιλαμβάνει κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικό με: 1) τη φυσιοπαθολογία του γεννητικού συστήματος των παραγωγικών ζώων, τις διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και τις ορμονικές και φαρμακευτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διάγνωση της υπογονιμότητας και τη βελτίωση ή αποκατάσταση της γονιμότητας των παραγωγικών ζώων, 2) την εφαρμογή τεχνολογιών σε βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς, κύτταρα ή παράγωγα τους με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγικής λειτουργίας, την παραγωγή προϊόντων γενετικής προόδου, τη δυνατότητα διατήρησης πολύτιμων γενετικών πόρων καθώς και τη δυνατότητα έκφρασης επιθυμητών χαρακτηριστικών μέσω της μεταφοράς γενετικού υλικού συγκεκριμένων προδιαγραφών σε ζωικούς πληθυσμούς.
Discipline: Φυσιοπαθολογία και Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-07
Submission End Date: 2023-02-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: "Κλινική Φυσικοθεραπεία στην Δευτερογενή πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων ασθενών"
Description: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Φυσικοθεραπεία στην δευτερογενή πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων ασθενών" (Εξέλιξη)
Discipline: Κλινική Φυσικοθεραπεία στην Δευτερογενή πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων ασθενών
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-20
Submission End Date: 2023-02-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 26352/23-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Ανάπτυξη και μελέτη μεθόδων προσδιορισμού της καθαρότητας ασφάλειας και ποιότητας των φαρμάκων, καθώς και ποσοτικού προσδιορισμού δραστικών ουσιών και μεταβολιτών αυτών σε βιολογικά υγρά».
Discipline: Φαρμακευτική Ανάλυση
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Πλήρωση θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας
Description: προκήρυξη θέσεως Ερευνητή Β'βαθμίδας κατόπιν της λήξεως παράτασης θητείας στην Γ'βαθμίδα μέλους Ε.Π. του ΚΕΕΦ της Ακαδημίας Αθηνών
Discipline: Νεοελληνική Φιλοσοφία
Institution: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
School:
Department: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-10
Submission End Date: 2023-02-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδαςτου Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εργαστήρια Ακτινολογίας», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της Ακτινολογίας όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστηριακών / νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με την ακτινοδιαγνωστική.
Discipline: «Εργαστήρια Ακτινολογίας»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-06
Submission End Date: 2023-02-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25300/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης «Κινησιολογία της Πετοσφαίρισης με έμφαση στην Πετοσφαίριση Παραλίας» προσεγγίζει το άθλημα της Πετοσφαίρισης, όπως εφαρμόζεται στις συνθήκες του αθλήματος στη σάλα καθώς και στις ειδικές συνθήκες της Πετοσφαίρισης Παραλίας σε άμμο. Εμπεριέχει όλα τα θέματα που αφορούν στη κίνηση του σώματος του αθλουμένου (αθλητή ή αθλουμένου ελεύθερου χρόνου) σε ομαδικά αθλήματα, καθώς και θέματα στρατηγικής και τακτικής παιχνιδιών και αλληλοεπίδραση του ατόμου και της ομάδας. Ειδικότερα ασχολείται με τη θεωρία, την πρακτική, τη μεθοδική, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα, την εκμάθηση της βασικής ατομικής τεχνικής και ατομικής - ομαδικής τακτικής, την εκμάθηση προπόνηση σε ειδικές συνθήκες όπως είναι η άμμος, με στόχο οι φοιτητές - φοιτήτριες να αποκτήσουν τις γνώσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Πετοσφαίρισης και της Πετοσφαίρισης Παραλίας ως μέσο Φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και ως αθλήματα που διδάσκονται σε συλλόγους τόσο σε τμήματα υποδομής όσο και σε τμήματα ενηλίκων.
Discipline: Κινησιολογία της Πετοσφαίρισης με έμφαση στην Πετοσφαίριση Παραλίας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας (εξέλιξη από θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Εξαγωγή Πληροφορίας με εξελιγμένες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης"
Discipline: Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Εξαγωγή Πληροφορίας με εξελιγμένες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης
Institution: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - "ΑΘΗΝΑ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-05
Submission End Date: 2023-04-05
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Discipline: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-10
Submission End Date: 2023-03-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Description: Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας".
Discipline: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-15
Submission End Date: 2023-02-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό»
Discipline: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-22
Submission End Date: 2023-02-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική με έμφαση στη Μικροβιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων και την ανάλυση με γλώσσες προγραμματισμού μεγάλου όγκου δεδομένων από τις Βιοεπιστήμες. Η ανάπτυξη εργαλείων συμπεριλαμβάνει βάσεις δεδομένων, μοντέλα αναζήτησης ομόλογων ακολουθιών, μοντέλα μηχανικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη δεδομένων κ.α. Για την ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων απαιτείται χρήση προγραμματισμού (π.χ. PERL, PYTHON) ώστε να μορφοποιηθούν, να οργανωθούν και να συνδυαστούν τα δεδομένα από πολλές πηγές. Η παρούσα θέση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε υπολογιστικά εργαλεία και αναλύσεις δεδομένων με αντικείμενο μελέτης τους μικροοργανισμούς, όπως ιούς, βακτήρια, αρχαία και ευκαρυωτικά μικρόβια (π.χ. μύκητες), δίχως όμως να αποκλείονται και αναλύσεις/εργαλεία που μελετούν άλλους οργανισμούς (π.χ. ζωικούς ή φυτικούς). Η Βιοπληροφορική αποτελεί γνωστικό αντικείμενο διακριτό της Ιατρικής Πληροφορικής.
Discipline: Βιοπληροφορική με έμφαση στη Μικροβιολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-16
Submission End Date: 2023-02-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων» περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές της ανάλυσης αναγκών, του σχεδιασμού, του χρονικού προγραμματισμού και της παρακολούθησης και ελέγχου έργων όχι μόνο στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά πρωτίστως σε έργα που αναφέρονται σε αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της ευρύτερης κοινωνίας. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την ανάλυση και την επίλυση των προβλημάτων αυτών με τη χρήση διαγνωστικών μεθοδολογιών αναλόγως των χαρακτηριστικών και της φύσης του προβλήματος που αναλύεται. Η χρήση και η ανάπτυξη των ως άνω τεχνικών απαιτεί την γνώση προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν, επιλεκτικά και κατά περίπτωση, μεθόδους μαθηματικής ανάλυσης, στατιστικές μεθόδους και τεχνικές βελτιστοποίησης αλλά ταυτόχρονα λόγω της φύσης των έργων που αναφέρθηκαν παραπάνω να συνδυάζουν και τεχνικές όπως τις μελέτες περιπτώσεων ή τις μελέτες πολλαπλών περιπτώσεων, την ανάλυση συνεντεύξεων, τη μέθοδο σχεδιασμού έργων προσανατολισμένων στον στόχο και άλλων τεχνικών που προέρχονται από ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις με στόχο σε κάθε περίπτωση τον προσδιορισμό και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των μετρικών.
Discipline: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-23
Submission End Date: 2023-03-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο της Ρευματολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη, διερεύνηση και θεραπεία των διαφόρων ρευματολογικών παθήσεων και των αυτοάνοσων νοσημάτων που αφορούν τη Ρευματολογία .
Discipline: Ρευματολογία
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-03-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Description: Xαρακτηρισμός της γενετικής δομής των φυλών των παραγωγικών ζώων. Διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας και διαφοροποίησης των πληθυσμών. Διερεύνηση της γονιδιακής έκφρασης, καθώς και της ταυτότητας προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ανάλυση συσχέτισης γονιδιωματικών δεικτών με ιδιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, την αναπαραγωγική ικανότητα και την ανθεκτικότητα σε ασθένειες στα παραγωγικά ζώα.
Discipline: Πληθυσμιακή και Μοριακή γενετική των παραγωγικών ζώων
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-26
Submission End Date: 2023-03-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12770/11-10-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Βυζαντινή Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη σπουδή της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, των γραπτών δηλαδή φιλολογικών μνημείων του μεσαιωνικού ελληνισμού, κατά το χρονικό διάστημα που επιβιώνει η Βυζαντινή αυτοκρατορία (4ος - 15ος αι)».
Discipline: Βυζαντινή Φιλολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-07
Submission End Date: 2023-02-08
Status: Ανοιχτή

Pages