Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η θέση αυτή προήλθε κατόπιν αιτήσεως για εξέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Λιβαδά
Discipline: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25284/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημεία ατμόσφαιρας νερών και εδάφους-Φυσικοχημικές διεργασίες στο περιβάλλον-Περιβαλλοντική Χημεία Ανόργανων και οργανικών Ενώσεων-Βιοσυσσώρευση-Πόσιμο νερό-Υπόγεια νερά-Δειγματοληψία και προσδιορισμός ρύπων στο περιβάλλον και σε πηγές εκπομπής-Χημικός και οικοτοξικολογικός έλεγχος φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος-Ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων-Εκτίμηση επικινδυνότη-τας- Εντόπιση πηγών ρύπανσης-Έλεγχος, επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων- Τεχνολογίες αντιρρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Discipline: Χημεία Περιβάλλοντος
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-27
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική-Ενδοαγγειακή Χειρουργική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το αντικείμενο της «Αγγειοχειρουργικής» ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των αγγειακών παθήσεων (αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων). Ιδιαίτερα στην διάγνωση σημαντική θέση έχουν η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία και η αξονική αγγειογραφία. Ειδικότερα για την μελέτη των αγγειακών παθήσεων με αξονική αγγειογραφία χρησιμοποιούνται ειδικά υπολογιστικά πακέτα επεξεργασίας των εικόνων, η γνώση των οποίων θεωρείται απαραίτητη. Σε ό,τι αφορά στην θεραπεία είναι απαραίτητη η καλή γνώση όλων των τεχνικών της κλασσικής «ανοιχτής» χειρουργικής αλλά και της σύγχρονης «ενδοαγγειακής» θεραπείας. Το αντικείμενο της «Ενδοαγγειακής Χειρουργικής» αποτελεί σύγχρονο κλάδο της Αγγειοχειρουργικής, μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία με την χρήση καθετήρων, συρμάτων, αεροθαλάμων, ενδοναρθήκων και ενδομοσχευμάτων και την χρήση ακτινοσκόπησης στο χειρουργείο είναι εφικτή η θεραπεία των αγγειακών παθήσεων (αποφρακτικής και ανευρυσματικής νόσου). Για την ασφαλή χρήση της ακτινοσκόπησης στο περιβάλλον του χειρουργείου τόσο για το ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό αλλά και των ασθενών απαραίτητη είναι η πιστοποιημένη γνώση της ακτινοπροστασίας.
Discipline: Αγγειοχειρουργική-Ενδοαγγειακή Χειρουργική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-16
Submission End Date: 2023-02-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Πληροφορική της Υγείας
Discipline: Πληροφορική της Υγείας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 3157/21.12.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53746/1.11.2022
Discipline: Γεωτεχνική Μηχανική στα Μεταλλευτικά και Τεχνικά Έργα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-28
Submission End Date: 2023-02-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 22169/8-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων των δραστικών ουσιών και των εκδόχων, καθώς και των συνθηκών παρασκευής από φυσικοχημική άποψη».
Discipline: Φαρμακευτική Τεχνολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-09
Submission End Date: 2023-03-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
Discipline: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-06
Submission End Date: 2023-02-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Διδακτική της Γαλλικής με έμφαση στον διαπολιτισμό και την πολυγλωσσία
Discipline: Διδακτική της Γαλλικής με έμφαση στον διαπολιτισμό και την πολυγλωσσία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-03
Submission End Date: 2023-04-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ : Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα σημεία και συμπτώματα, τη διάγνωση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπεία όλου του φάσματος των νευρολογικών νοσημάτων. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών για την καλύτερη εμπέδωση και κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης διδάσκονται δεξιότητες εξέτασης και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών με νευρολογική νόσο. Η θέση αυτή απαιτεί κατ΄ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Νευρολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα των Νευρολογικών νοσημάτων.
Discipline: Νευρολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-06
Submission End Date: 2023-04-06
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: 1. Το επιστημονικό πεδίο της «Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων» σχετίζεται με τη μελέτη των θεωρητικών εννοιών και των διοικητικών πρακτικών αναφορικά με τον προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων και την ανάλυση εργασίας, την προσέλκυση και την επιλογή υποψηφίων για θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την συμβουλευτική και την ανάπτυξη καριέρας, τα συστήματα αμοιβής, την αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις. 2. Το επιστημονικό πεδίο της «Διαχείρισης Συγκρούσεων» αποτελεί ένα εξειδικευμένο πεδίο που αντλεί έννοιες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις τόσο από την Οργανωσιακή Συμπεριφορά όσο και από τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Περιλαμβάνει την μελέτη της σύγκρουσης στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η σύγκρουση αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων, ομάδων και τμημάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφωνία λόγω διαφορετικών απόψεων, προσεγγίσεων, αντιλήψεων και στόχων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους. Η διαχείριση της σύγκρουσης με την χρήση κατάλληλων πρακτικών έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη των λειτουργικών στοιχείων της σύγκρουσης και τη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων συμβάλλοντας στη συνεργασία των ανθρώπων.
Discipline: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Συγκρούσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-10
Submission End Date: 2023-02-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Χοίρων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Χοίρων» περιλαμβάνει: Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με τη διαγνωστική προσέγγιση, θεραπεία και πρόληψη των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων των χοίρων.
Discipline: Παθολογία Χοίρων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-16
Submission End Date: 2023-02-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών»
Discipline: Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-24
Submission End Date: 2023-03-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 27585/25-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Βασικές αρχές δασικής γενετικής, Γενετική ποικιλότητα και φυσικοί πληθυσμοί, Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στα Δασικά Είδη, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, Γενετική βελτίωση δασικών ειδών για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων και για ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, Γενετική βελτίωση καλλωπιστικών και ταχυαυξών δασικών ειδών.
Discipline: Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-27
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου «Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία» είναι η επιστημονική διερεύνηση της επίδρασης της φυσικής δραστηριότητας σε κινητικούς, γνωσιακούς, συμπεριφορικούς και κοινωνικό-συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία και την ευζωία των μαθητών/τριών σχολικής ηλικίας. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα, όπως η επίδραση διαστάσεων της παρακίνησης σε συμπεριφορές υγείας (φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ), οι καθοριστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής των ατόμων, η προστατευτική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας σε άλλες υγιεινές συμπεριφοράς στην σχολική ηλικία αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή.
Discipline: Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-23
Submission End Date: 2023-02-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 61654/12-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Παθολογική Ανατομική των Ζώων αναγνωρίζει και διερευνά τις αλλοιώσεις των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων στις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού των ζώων. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με σκοπό τη διάγνωση των νοσημάτων και την κατανόηση της παθογένειάς τους, αλλά και την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.
Discipline: Παθολογική Ανατομική των Ζώων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-11
Submission End Date: 2023-03-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Γερμανική Λογοτεχνία
Discipline: Γερμανική Λογοτεχνία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-31
Submission End Date: 2023-03-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Discipline: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-18
Submission End Date: 2023-03-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Discipline: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδαςτου Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοτεχνολογία – Ποιότητα Εικόνας στην Υπολογιστική και στη Μαγνητική Τομογραφία», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστηριακών / νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ακτινοδιαγνωστικής.
Discipline: «Ακτινοτεχνολογία – Ποιότητα Εικόνας στην Υπολογιστική και στη Μαγνητική Τομογραφία».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-06
Submission End Date: 2023-02-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 3157/21.12.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53748/1.11.2022
Discipline: Μηχανική ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και γεωθερμικών πεδίων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-28
Submission End Date: 2023-02-21
Status: Ανοιχτή

Pages