Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Υπολογιστικές μέθοδοι και τεχνικές (πεπερασμένες διαφορές, πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένοι όγκοι), αριθμητική προσομοίωση μονοφασικών και πολυφασικών ροών σχετιζόμενων με υδραυλικά έργα πολιτικού μηχανικού, μοντέλα τύρβης, ρεύματα πυκνότητας, μεταφορά φερτών υλών».
Discipline: Υπολογιστική Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-06
Submission End Date: 2023-04-06
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 26355/23-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Ο κλάδος της Περιγραφικής Μεταφρασεολογίας είναι αυτός που διατηρεί τη στενότερη επαφή με τη μεταφραστική πράξη. Ο εμπειρικός χαρακτήρας της Περιγραφικής Μεταφρασεολογίας αποτυπώνεται στο ερευνητικό αντικείμενό της, το οποίο καλύπτει τρεις κατευθύνσεις: το προϊόν της μεταφραστικής πράξης, τη διαδικασία καθώς και τη λειτουργία την οποία επιτελεί το μετάφρασμα στο εκάστοτε κοινωνικο-πολιτιστικό σύστημα υποδοχής. Επιπρόσθετα, ο επιστημονικός κλάδος της Ορολογίας, κλάδος εφαρμοσμένος και εξίσου συνδεδεμένος με τη μεταφραστική πρακτική, μελετά, οργανώνει και αναπτύσσει το ειδικό λεξιλόγιο των διαφόρων θεματικών πεδίων, ώστε να περιγράφουν και να μεταφέρουν τις αντίστοιχες γνώσεις.
Discipline: Περιγραφική Μεταφρασεολογία-Ορολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Η Θεωρία Τελεστών αποτελεί πολύ ευρύ κλάδο των μαθηματικών με αποτελέσματα που έχουν μεγάλη αξία τόσο στα θεωρητικά μαθηματικά, όσο και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Μέσα από την θεωρία αυτή γενικεύονται αποτελέσματα από την Γραμμική Άλγεβρα (π.χ. διαγωνιοποίηση πινάκων) που έχουν απολύτως κεντρικό ρόλο στην Ανάλυση και τις εφαρμογές της. Η Θεωρία Τελεστών διακρίνεται σε “single operator theory” και σε θεωρία των αλγεβρών τελεστών. Στην single operator theory μελετάται η ταξινόμηση των τελεστών με βάση το φάσμα τους. Στην θεωρία αλγεβρών τελεστών μελετώνται αυτοσυζυγείς άλγεβρες τελεστών όπως οι C* και οι von Neumann άλγεβρες καθώς και οι μη αυτοσυζυγείς άλγεβρες τελεστών. Δυναμική εμφάνιση στα πλαίσια της Θεωρίας Τελεστών έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Θεωρία των “Operator Spaces”. Η Θεωρία αυτή ενοποιεί αποτελέσματα της Θεωρίας των χώρων Banach με αυτά της Θεωρίας Τελεστών. Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Τελεστών» αποτελεί ευρεία αναγνωρισμένη ειδικότητα των Μαθηματικών. Σύμφωνα με το διεθνώς αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης MSC (Mathematics Subject Classification) της AMS (American Mathematical Society) έχει τον κωδικό «47-XX Operator Theory».
Discipline: ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-19
Submission End Date: 2023-03-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής»
Discipline: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Εφαρμογή της Μοριακής Βιολογίας και Φυσικών Αντιοξειδωτικών τόσο στο χώρο των τροφίμων όσο και στην Υγεία.
Discipline: «Μοριακές-Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων και στην Υγεία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-21
Submission End Date: 2023-02-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ η θέση αυτή προήλθε κατόπιν αιτήσεως για εξέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Κινινή
Discipline: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Discipline: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου για μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου για μη επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα, επίγεια, εναέρια και θαλάσσια. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου κίνησης με ανατροφοδότηση μέσω αισθητήρων (οπτικοί αισθητήρες, αισθητήρες πλοήγησης κλπ.) και για τις τρεις ανωτέρω κατηγορίες μη επανδρωμένων ρομποτικών οχημάτων.
Discipline: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου για μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-16
Submission End Date: 2023-02-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: KΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο "Φυτά Μεγάλης Καλλιέργεια" ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στα πεδία της μελέτης αβιοτικων παραγόντων/ περιβάλλοντος και τεχνικών/πρακτικών (όπως λίπανση, άρδευση, συγκομιδή κ.α.) που επηρεάζουν την ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα προϊόντων των σιτηρών, των ψυχανθών, των κλωστικών, της βιομηχανικής τομάτας, της πατάτας, των ζαχαρότευτλων, του καπνού, του ηλίανθου και των λοιπών βιομηχανικών φυτών, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και κτηνοτροφικών φυτών.
Discipline: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 3157/21.12.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53744/1.11.2022
Discipline: Επιστήμη και Τεχνική της Φθοράς και Προστασία των Δομικών Υλικών- Έργων και Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-28
Submission End Date: 2023-02-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων» περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της Μικροβιολογίας Τροφίμων καθώς και ειδικότερα θέματα όπως τη χρήση μικροοργανισμών για την παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και την μελέτη αυτών, την εφαρμογή εναρκτήριων καλλιεργειών για παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και τις ιδιότητες αυτών, τους μικροοργανισμούς αλλοίωσης των τροφίμων, τους παθογόνους μικροοργανισμούς που συνδέονται με τα τρόφιμα, την εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας για την μελέτη των μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα τρόφιμα κ.ά. Επίσης το γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνει και τη μελέτη μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα παραπροϊόντα παραγωγής τροφίμων και την επεξεργασία αυτών.
Discipline: Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση του φυσικού κεφαλαίου και των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών με έμφαση στη φυτοποικιλότητα. Εστιάζει στη μελέτη των οικοσυστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεις βασισμένες στη φύση, για την υποστήριξη λήψης διαχειριστικών και πολιτικών αποφάσεων, για την αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου, των προστατευόμενων περιοχών, των πολιτισμικών (ανθρωπο-επηρεαζόμενων και ανθρωπο-εξαρτώμενων) τοπίων και του περιβάλλοντος της υπαίθρου.
Discipline: Φυσικό κεφάλαιο, Βιοποικιλότητα φυτών και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-02
Submission End Date: 2023-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Λέκτορα)
Description: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Λέκτορα) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων». Η θέση είναι στον τομέα Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων», και αφορά την λήψη και επεξεργασία ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων με στόχο την ανάλυση και τη μοντελοποίησή τους. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων καθώς και στατιστικών αναλύσεων, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους σε ηλεκτροφυσιολογικά δεδομένα (βιοϊατρικά σήματα, ιατρικές εικόνες, γενετικά δεδομένα κτλ.) για πρόγνωση, υποστηρικτή ιατρικών αποφάσεων, εξαγωγή βιολογικών δεικτών, ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση. Επιπλέον, στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, αναπτύσσονται νέες υπολογιστικές μέθοδοι, μελετώνται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε προβλήματα ιατρικής πληροφορικής, εφαρμογές βιοϊατρικής μηχανικής, μέθοδοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων με χρήση γενετικών αλγορίθμων, με υβριδικές τεχνικές μηχανικής μάθησης, τεχνικές τερματισμού αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, τεχνικές γενετικού προγραμματισμού και στατιστικές αναλύσεις βιοϊατρικών δεδομένων. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών όπως είναι: η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, η Ηλεκτρονική Υγεία, η Βιοϊατρική Τεχνολογία, η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, η Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, η Εισαγωγή στην επιστήμη των ΗΥ, και η Βιοϊατρική Μηχανική.
Discipline: Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-19
Submission End Date: 2023-03-20
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-24
Submission End Date: 2023-02-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 22159/8-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές και καρδιαγγειακά νοσήματα. Το επιστημονικό πεδίο της Αρτηριακής Υπέρτασης περιλαμβάνει τη μελέτη της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, επιδημιολογία και παθοφυσιολογία της υπέρτασης, κλινικές εκδηλώσεις και μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης, μέθοδοι μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και διάγνωσης της υπέρτασης, θεραπεία υπέρτασης και βλάβες σε όργανα στόχους και επιπλοκές της, υπέρταση σε ειδικές κατηγορίες ασθενών όπως ηλικιωμένους, παχύσαρκους και παιδιά.
Discipline: Παθολογία- Αρτηριακή Υπέρταση
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-09
Submission End Date: 2023-03-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επαναπροκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετ. και Τεχν. Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Description: Βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιομόρια ή/και Μακρομόρια: Θεωρητική και Πειραματική Προσέγγιση".
Discipline: Βιομόρια ή/και Μακρομόρια: Θεωρητική και Πειραματική Προσέγγιση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-15
Submission End Date: 2023-02-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25270/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: εκμάθηση της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας κατά την προσχολική και σχολική ηλικία» καλύπτει τη μεθοδολογία διδασκαλίας, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκμάθηση γλώσσας, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, τις ατομικές διαφορές στη μάθηση, τη δημιουργία διδακτικού/ εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση επίδοσης καθώς και θέματα δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Discipline: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Εκμάθηση της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας κατά την Προσχολική και Σχολική Ηλικία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η Οργανική Χημεία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους και πυλώνας εκπαίδευσης και έρευνας της επιστήμης της Χημείας ενώ αποτελεί πεδίο βασικής γνώσης και για άλλες Επιστήμες, όπως η Βιολογία, η Ιατρική και η Φαρμακευτική. Το γνωστικό αντικείμενο της σύνθεσης στην Οργανική Χημεία με τη βοήθεια των φασματοσκοπικών τεχνικών του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και της μάζας (MS) και της μελέτης των οργανικών μορίων με τις τεχνικές αυτές είναι σαφές, σύγχρονο και ευρύ και σχετίζεται με τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων Οργανικής Χημείας και Φασματοσκοπίας Οργανικών Ενώσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η σύνθεση οργανικών μορίων είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο στο πεδίο της Χημείας αλλά και Επιστήμες όπως η Φαρμακευτική και η Επιστήμη των Υλικών ενώ η χρήση στην Οργανική Χημεία των δύο κυριότερων τεχνικών, του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και της Φασματομετρίας Μάζας, για τη μελέτη και τη ταυτοποίηση ενώσεων είναι απολύτως απαραίτητη σε όλες τις προαναφερθείσες Επιστήμες. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα μελέτης σε βάθος οργανικών ενώσεων και αντιδράσεων πληθώρας μορίων είτε βιολογικού είτε τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Tο αντικείμενο της θέσης «Οργανική Χημεία: Σύνθεση - Φασματοσκοπία NMR-MS» παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Η παρούσα θέση αφορά, τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα σχετικά με την Οργανική Χημεία με έμφαση στη σύνθεση Οργανικών, Υπερμοριακών και Οργανοαρσενικών ενώσεων και μελέτη αυτών με Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR) και Φασματομετρία Μάζας.
Discipline: Οργανική Χημεία: Σύνθεση - Φασματοσκοπία NMR-MS
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-19
Submission End Date: 2023-03-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου ‘Μουσική Παιδαγωγική’ είναι η επιστημονική διερεύνηση πτυχών της μάθησης και της διδασκαλίας της μουσικής. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολιτικο - φιλοσοφικές, κοινωνικο-πολιτισμικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του ρόλου του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης στη δημιουργική μουσική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης την έρευνα και μελέτη των δημιουργικών μουσικών πρακτικών των παιδιών, και την ανάπτυξη δημιουργικών και κριτικών προσεγγίσεων της μεθοδολογίας της διδασκαλίας, με στόχο την προετοιμασία φοιτητών/τριών - μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της μουσικής σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εστιάζουν τόσο σε τυπικές (formal) όσο και σε μη-τυπικές (non-formal) διαδικασίες μάθησης.
Discipline: Μουσική Παιδαγωγική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-23
Submission End Date: 2023-02-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" καλύπτει τον κλάδο της Λογιστικής Επιστήμης. Ασχολείται με θέματα που αφορούν την αναγνώριση, αποτίμηση, καταχώρηση, λογιστικών γεγονότων μέσω λογιστικών εγγραφών και εγγραφών προσαρμογής, τη σύνταξη και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Discipline: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-11
Submission End Date: 2023-03-27
Status: Ενταγμένη

Pages