Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 228 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς
Discipline: Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-04-04
Submission End Date: 2020-06-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Description: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Discipline: Κλινική Κοινωνική Εργασία
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-19
Submission End Date: 2020-05-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά
Description: Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά"
Discipline: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-11
Submission End Date: 2020-05-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικά Μέτρα Πληροφορίας τύπου Απόκλισης με έμφαση στις Τοπικές Αποκλίσεις και Εφαρμογές τους».
Discipline: «Στατιστικά Μέτρα Πληροφορίας τύπου Απόκλισης με έμφαση στις Τοπικές Αποκλίσεις και Εφαρμογές τους»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-02-10
Submission End Date: 2020-04-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ31 ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ"
Discipline: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-02-14
Submission End Date: 2020-04-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Discipline: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-02-27
Submission End Date: 2020-04-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η Διοίκηση και το Μάρκετινγκ των Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων τις οποίες προσαρμόζει και εξειδικεύει για τις ανάγκες των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Εξετάζει το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, την οργάνωση των επιχειρήσεων, τις λειτουργίες και τα τμήματα εντός των οποίων υλοποιούνται, το ανθρώπινο δυναμικό και τα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά του στα πλοία και στα γραφεία των επιχειρήσεων, καθώς και διαστάσεις που συνδέονται με πρότυπα ποιότητα των ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των λειτουργιών τους και την κοινωνική ευθύνη τους. Παράλληλα ερευνά τον τρόπο παροχής των ναυτιλιακών και μεταφορικών υπηρεσιών στους χρήστες/καταναλωτές/εξωτερικούς πελάτες αυτών διερευνώντας την ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών αλλά και τις επιπτώσεις τους στην αποδοτικότητα (performance) των επιχειρήσεων με εφαρμογή μεθόδων προσανατολισμού στην αγορά στο μάρκετινγκ. Τέλος διερευνά τη σύνδεση μεταξύ των ανωτέρω εννοιών με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Discipline: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Department: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-04-06
Submission End Date: 2020-06-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών»
Discipline: Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-04-08
Submission End Date: 2020-06-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Θεωρία και Εφαρμογές Αλγορίθμων
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Εφαρμογές Αλγορίθμων» καλύπτει την υπο-περιοχή της Θεωρητικής Πληροφορικής που αφορά τη θεωρητική σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, σχετικών με νέες εφαρμογές οι οποίες εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα πεδία: μηχανική μάθηση, θεωρία παιγνίων, αλυσίδες καταγραφών (blockchains), κρυπτογραφία, θεωρία γράφων, κατανεμημένα συστήματα.
Discipline: Θεωρία και Εφαρμογές Αλγορίθμων
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-11
Submission End Date: 2020-05-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Ψυχομετρία
Discipline: Ψυχομετρία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-02-08
Submission End Date: 2020-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική»
Discipline: Περιφερειακή Οικονομική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-13
Submission End Date: 2020-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10258/12-12-2019. α) Χορήγηση γενικής και τοπικής αναισθησίας και περιεγχειρητική ιατρική σε όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων, αλλά και σε εξωτικά είδη ζώων. β) Ανακούφιση του πόνου τόσο σε χειρουργικά, όσο και σε άλλου είδους περιστατικά σε όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων, αλλά και σε εξωτικά είδη ζώων γ) Εντατική παρακολούθηση και θεραπευτική παρέμβαση σε βαρέως πάσχοντα ζώα, και δ) Επείγουσα ιατρική σε διάφορα είδη ζώων.
Discipline: Κτηνιατρική Αναισθησιολογία, Αναλγησία και Εντατική θεραπεία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-04-10
Submission End Date: 2020-06-10
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-02-14
Submission End Date: 2020-04-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Θεωρία της Ιστοριογραφίας- Νεότερη Ιστορία
Discipline: Θεωρία της Ιστοριογραφίας- Νεότερη Ιστορία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-12
Submission End Date: 2020-05-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο Καθηγητή
Description: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Discipline: Αμπελουργία
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-19
Submission End Date: 2020-05-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Description: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Discipline: Εύκαμπτες ρομποτικές - μηχατρονικές συσκευές
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-19
Submission End Date: 2020-05-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Γερμανική Φιλοσοφία: Kant - Hegel
Discipline: Γερμανική Φιλοσοφία: Kant - Hegel
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-18
Submission End Date: 2020-05-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Tο γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπίπτει στον τομέα των βιοϋλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6.9.1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπεριέχει την σύνθεση, χαρακτηρισμό και τις εφαρμογές τόσο συνθετικών (π.χ. πολυμερικών, μεταλλικών, κεραμικών, υάλων, σύνθετων) όσο και βιολογικής προέλευσης βιοϋλικών (π.χ. πολυσακχαριτών, λιπιδίων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών). Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει ενδεικτικά μεταξύ των άλλων: την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων χορήγησης βιοδραστικών ενώσεων, τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την εφαρμογή i) νανοσωματιδίων για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ii) ευφυών υλικών τα οποία ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα (pH, θερμοκρασία, μαγνητικά πεδία κλπ), iii) βιοδιασπώμενων πολυμερών για βιοϊατρικές εφαρμογές iv) υλικών με εφαρμογές στην ιστομηχανική, v) υλικών με εφαρμογές στην καρδιολογία (π.χ. ενδοαυλικοί νάρθηκες), στην δερματολογία (π.χ συστήματα διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων), στην ορθοπεδική (π.χ. υλικά αρθροπλαστικής, υλικά αποκατάστασης καταγμάτων), στην ουρολογία (π.χ καθετήρες) και στην οδοντιατρική (π.χ. οδοντικά εμφυτεύματα). Οι εργασίες στα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων.
Discipline: Επιστήμη των Βιοϋλικών: σύνθεση χαρακτηρισμός και εφαρμογές
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-02-20
Submission End Date: 2020-04-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, μετά από αίτηση εξέλιξης
Discipline: Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρονικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες και Αισθητήρες
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-03-28
Submission End Date: 2020-05-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ.Προκήρυξης: 14484/22-1-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αυτής πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της πετοσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Πετοσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της πετοσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση, την τακτική σκέψη, τις φυσιολογικές παραμέτρους, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού κ.ά. Πιο αναλυτικά, μελετώνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ζητήματα που αφορούν στη φυσική κατάσταση, τη βασική ατομική τεχνική, την ατομική τακτική, την ομαδική τακτική που αφορά στα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα.
Discipline: Προπονητική Πετοσφαίρισης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-04-10
Submission End Date: 2020-06-10
Status: Ενταγμένη

Pages