Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 50007/23-2-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον κλάδο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εξετάζει τις θεωρίες και τα μοντέλα της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και τις διαφορετικές κατηγορίες ειδικών αναγκών (π.χ., κώφωση, αυτισμός, φυσική αναπηρία, νοητική υστέρηση, κ.λπ.) στο πλαίσιο της γενικής προσχολικής εκπαίδευσης. Συζητά επίσης ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή παιδαγωγικών προγραμμάτων για τις διάφορες κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες, τη σχέση της ειδικής εκπαίδευσης με τα σύγχρονα προβλήματα της γενικής εκπαίδευσης, και αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης της εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τον/τη νηπιαγωγό της γενικής τάξης. Επιπλέον, εξετάζει τις διαστάσεις της κοινωνικής ένταξης των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία και τη μετάβαση στην πρώτη σχολική ηλικία. Το μέλος ΔΕΠ που θα καλύψει το αντικείμενο θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματευτεί τις διαφορετικές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και να εκπαιδεύσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην παιδαγωγική προσέγγιση των αναγκών αυτών στο πλαίσιο της γενικής προσχολικής εκπαίδευσης
Discipline: «Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-05-12
Submission End Date: 2023-07-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, αφορά σε ειδικότητα φυσικοθεραπευτή του οποίου το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο να σχετίζεται με την Κλινική Εμβιομηχανική στη Φυσικοθεραπεία. Το γνωστικό αντικείμενο της Κλινική Εμβιομηχανικής στη Φυσικοθεραπεία, αφορά το συνολικό επιστημονικό πεδίο της αξιολόγησης και αντιμετώπισης των παθολογιών και δυσλειτουργιών των διαφόρων συστημάτων του ανθρώπου, με τη χρήση των μέσων και των μεθόδων της Εμβιομηχανικής στη Φυσικοθεραπεία όπως εφαρμόζονται στην Κλινική της πράξη. Στα πλαίσια αυτά, η Κλινική Εμβιομηχανική εξετάζει και ερμηνεύει την κινητική και κινηματική εκδήλωση των νευρομυοσκελετικών παρεκκλίσεων του ανθρώπινου σώματος και τη σύνδεση τους με την καταγραφή κινητικών προτύπων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η Κλινική Εμβιομηχανική στη Φυσικοθεραπεία παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη των παθολογικών παρεκκλίσεων του σώματος στην πορεία μιας νόσου ή κατά τη συντηρητική ή χειρουργική αποκατάστασή τους, ενισχύοντας επιπλέον τις στρατηγικές πρόληψης τους.
Discipline: Κλινική Εμβιομηχανική στη Φυσικοθεραπεία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-05-27
Submission End Date: 2023-07-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Πρόβλεψη Φορτίου» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Πρόβλεψη Φορτίου» καλύπτει το επιστημονικό πεδίο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους πρόβλεψης ζήτησης του ηλεκτρικού φορτίου και τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών στα σημερινά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
Discipline: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Πρόβλεψη Φορτίου
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-07
Submission End Date: 2023-06-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανάλυση Υδροσυστημάτων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Σχεδιασμός και Ανάλυση Υδροσυστημάτων» αντιπροσωπεύει έναν ολοκληρωμένο κλάδο της επιστήμης του Μηχανικού, περιλαμβάνοντας τόσο το φυσικό – υπολογιστικό σκέλος, όσο και το παρεμβατικό, καθώς με τον όρο Υδροσυστήματα εννοούνται από τη μια τα φυσικά συστήματα υδάτων και υδατικών πόρων (λίμνες, ποτάμια, υδροφορείς κλπ) και από την άλλη τα τεχνητά υδροσυστήματα (φράγματα-ταμιευτήρες, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης κλπ). Το φυσικό σκέλος σχετίζεται με την ανάλυση των φυσικών υδροσυστημάτων και τη χρήση ενναλακτικών σεναρίων διαχείρισής τους, καθώς και τη χρήση υδατικών πολιτικών: ανάλυση, προσομοίωση, αξιολόγηση, βελτιστοποίηση, αβεβαιότητα υδροσυστημάτων, Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης, κλπ. Το δεύτερο τμήμα δίνει έμφαση στις εφαρμογές της υδραυλικής για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τεχνητών υδραυλικών συστημάτων και έργων αξιοποίησης- προστασίας υδατικών πόρων (φράγματα, ταμιευτήρες, αρδευτικά δίκτυα, υδραγωγεία και αστικά υδροσυστήματα, δίκτυα επαναχρησιμοποίησης νερού, έργα αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων κ.λπ.). Ως μέρος του παρεμβατικού τμήματος, λαμβάνονται υπόψη και οι αλληλεπιδράσεις με το ανθρώπινο υποσύστημα (κοινωνικο-οικονομικό) που καθορίζει πολλαπλά επίπεδα (σχεδιασμό, λειτουργία, διαχείριση, πολιτική, και διακυβέρνηση Συστημάτων, Συστήματα Διαχείρισης της ζήτησης νερού - κοστολόγηση και τιμολόγηση νερού κλπ).
Discipline: Σχεδιασμός και Ανάλυση Υδροσυστημάτων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-28
Submission End Date: 2023-07-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση» εντάσσεται στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της εφαρμοσμένης ανάλυσης ποσοτικών και ποσοτικοποιημένων δεδομένων και της μαθηματικής εκπαίδευσης. Σε ερευνητικό επίπεδο το γνωστικό αυτό αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και αφορά στη διερεύνηση ζητημάτων της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως έρευνα στη διδακτική των αντικείμενων (όπως γλώσσα, μαθηματικά, τεχνολογία, πληροφορική, φυσικές επιστήμες κ.λπ.), οι κοινωνιολογικές και ψυχολογικές διαστάσεις της εκπαίδευσης καθώς επίσης ευρύτερων εκπαιδευτικών ζητημάτων που απασχολούν τον/ην αυριανό/η παιδαγωγό της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, των ψηφιακών παιγνιδιών και των κοινωνικών δικτύων, αξιοποιώντας και μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων. Σε διδακτικό επίπεδο το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θεραπεύει τις μεθόδους και τις πρακτικές που αφορούν στην εκπαίδευση φοιτητών/τριών και εκπαιδευτικών, πρωτίστως της προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά: α) με τη μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας από το σχεδιασμό της έρευνας, την στατιστική ανάλυση των δεδομένων, τον έλεγχο υποθέσεων και τη συγγραφή συμπερασμάτων στο πλαίσιο μιας επιστημονικής έρευνας, και β) με τη μαθηματική τους καλλιέργεια με έμφαση στη στατιστική επάρκεια, τις μαθηματικές επεξεργασίες, τα μαθηματικά προβλήματα κλπ., με αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων
Discipline: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-06
Submission End Date: 2023-06-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκλήρυξης: 52342/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων πειραματικών μεθόδων στη Μεταφορά Ορμής, Θερμότητας και Μάζας για την ανάλυση φυσικών, φυσικοχημικών ή/και βιολογικών διεργασιών με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Χημικής Μηχανικής.
Discipline: Πειραματικά Φαινόμενα Μεταφοράς σε Διεργασίες Χημικής Μηχανικής
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-20
Submission End Date: 2023-07-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Discipline: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-05-29
Submission End Date: 2023-07-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Οικολογία»
Discipline: Χωρική Οικολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-25
Submission End Date: 2023-06-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας
Description: H θέση εντάσσεται στις στατιστικές και μελετητικές δραστηριότητες του ΕΚΤ σε θέματα που αφορούν το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό ως κεντρικής συνιστώσας του ελληνικού οικοσυστήματος Έρευνας Ανάπτυξης Καινοτομίας και Ψηφιακού μετασχηματισμού. Η θέση έχει ως στόχο να ενισχύσει, επιστημονικά και επιχειρησιακά, την ικανότητα του ΕΚΤ για την αποτύπωση των κυριότερων χαρακτηριστικών του ανθρώπινου αυτού δυναμικού, την ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν στην απασχόλησή του εντός της χώρας όπως εξελίσσονται με βάση συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις -αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές- και τη μέτρηση του αντικτύπου των δημόσιων πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και αξιοποίησης των επιστημόνων και ερευνητών για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάπτυξη εννοιολογικών πλαισίων ανάλυσης, στον σχεδιασμό μεθόδων έρευνας και στην εφαρμογή στατιστικών διαδικασιών για τη μέτρηση του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου –ενδεικτικά: χαρακτηριστικά απασχόλησης, αγορά εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, brain sustain- των ενεργητικών δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση και την αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού. Έμφαση δίνεται στην εξαίρετη θεωρητική γνώση και εμπειρία στην: α) ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα και την ΕΕ β) αξιολόγηση των μακροοικονομικών, διαρθρωτικών και εκπαιδευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού γ) ανάπτυξη μοντέλων ερμηνείας διαφορετικών εκφάνσεων που συνδέονται με την αγορά εργασίας και τις ενεργητικές δημόσιες πολιτικές απασχόλησης.
Discipline: «Μέτρηση του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου των ενεργητικών δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση και την αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού»
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
School:
Department: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-21
Submission End Date: 2023-06-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Βιολογίας της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομαθηματικά».
Description: Καθηγητής/Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Βιομαθηματικά'
Discipline: Βιομαθηματικά
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-28
Submission End Date: 2023-07-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» αφορά σύνθεση, χαρακτηρισμό και μελέτη υλικών που βρίσκουν εφαρμογή στην ανάπτυξη λειτουργικών εκτυπωτικών μελανιών με εφαρμογές στο πεδίο των τυπωμένων ηλεκτρονικών. Επιπρόσθετα, αφορά και τη σύνθεση, χαρακτηρισμό, μελέτη υλικών για καταλυτικές φωτοκαταλυτικές και προσροφητικές διεργασίες περιβάλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και υλικών /μελανιών που παράχθηκαν υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές κατά το στάδιο σύνθεσης ή και εφαρμογής τους.
Discipline: «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Department: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-30
Submission End Date: 2023-06-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τις εφαρμογές των επιστημονικών κλάδων της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για την εφαρμοσμένη γνωστική ψυχολογία στο πλαίσιο του σχολείου και τη μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, όπως οι τρόποι απόκτησης, σχηματισμού και επεξεργασίας της γνώσης, οι γνωστικές στρατηγικές και λειτουργίες, οι τρόποι μάθησης, η γνωστική ανάπτυξη και προσαρμογή, οι μεταγνωστικές διεργασίες και η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τη συνειδητή και μη συνειδητή γνωστική επεξεργασία, τα κίνητρα, την αλληλεπίδραση γνωστικών διεργασιών και συγκινήσεων, τις επιδράσεις των συγκινήσεων στη διαδικασία μάθησης παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, το άγχος και τις γνωστικές μεροληψίες, την αξιολόγηση και τις ψυχολογικές δοκιμασίες.
Discipline: Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-29
Submission End Date: 2023-06-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Η Θαλάσσια Γεωλογία (ή Γεωλογική Ωκεανογραφία) είναι ένας θεμελιώδης επιστημονικός κλάδος της Γεωλογίας και αφορά στη μελέτη της επιφάνειας και της υποδομής του θαλάσσιου πυθμένα ανεξαρτήτως βάθους και περιβάλλοντος. Είναι ο επιστημονικός κλάδος που οδηγεί στην κατανόηση της γεωμορφολογίας του πυθμένα, της ιζηματογένεσης, της στρωματογραφίας, του τεκτονισμού, της ηφαιστειότητας και της γεωλογικής ιστορίας των θαλασσών και των διεργασιών που τις διέπουν. Η Θαλάσσια Γεωλογία παρότι επικεντρώνεται στη μελέτη του πυθμένα ασχολείται, περιφερειακά, με τις διεργασίες της υδάτινης στήλης καθώς αυτές επιδρούν στην μορφολογία της επιφάνειας του πυθμένα. Επιπλέον, μελετά τις αλληλεπιδράσεις του έμβιου με το αβιοτικό περιβάλλον. Η θαλάσσια Γεωφυσική, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηχοβολιστικές μεθόδους, αποτελεί το κύριο μέσο μελέτης της γεωμορφολογίας και της υποδομής του θαλάσσιου πυθμένα. Η Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό πεδίο που μελετά σε βάθος σημαντικά φαινόμενα και διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως: (1) υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, (2) υποθαλάσσια ενεργά και μη ρήγματα, (3) υποθαλάσσια ηφαιστειότητα, (4) διαφυγές ρευστών (αέριοι υδρογονάνθρακες/υδροθερμία), (5) υποθαλάσσιοι κρατήρες και λασπούχα ηφαίστεια, (6) διαβρώσεις ακτών και πυθμένα. Η ανάλυση και επεξεργασία θαλασσίων γεωφυσικών δεδομένων, επιπλέον, οδηγεί: (1) στην ανάπλαση της παράκτιας παλαιογεωγραφίας και στην καταγραφή της υποθαλάσσιας πολιτισμικής κληρονομιάς, (2) στη σχεδίαση, κατασκευή και ασφαλή λειτουργία των θαλασσίων έργων και κατασκευών και (3) στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοχεύοντας στην ορθολογική διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Discipline: Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-05-17
Submission End Date: 2023-07-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Αρχιτεκτονικές, υποδομές και εφαρμογές κατανεμημένων και διεισδυτικών συστημάτων, κατανεμημένα συστήματα υψηλών επιδόσεων, συνεργατικά συστήματα, βελτιστοποίηση κατανεμημένων συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών συνιστωσών, συστήματα πολλαπλών πυρήνων, πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού κατανεμημένων συστημάτων, αξιοπιστία κατανεμημένων συστημάτων, υλοποίηση συνιστωσών κατανεμημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων και με τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων, τηλεπικοινωνιακά ενσωματωμένα συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα και προηγμένες αρχιτεκτονικές για το μελλοντικό διαδίκτυο αντικειμένων, υποστηρικτικές τεχνολογίες.
Discipline: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Department: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-06
Submission End Date: 2023-06-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ), ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ", ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 992 Γ΄/12.04.2023
Discipline: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Institution: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-05-19
Submission End Date: 2023-07-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Νευρολογία - Νευροαπεικόνιση
Discipline: Νευρολογία - Νευροαπεικόνιση
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-05-27
Submission End Date: 2023-07-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο πραγματεύεται την ανάπτυξη και τις εφαρμογές αυστηρών μαθηματικών μεθόδων στη θεμελίωση και επίλυση προβλημάτων της θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής. Ενδεικτικά αναφέρονται: μετασχηματισμοί Fourier, μέθοδος αντίστροφης σκέδασης και γενικότεροι μετασχηματισμοί για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Riemann-Hilbert προβλήματα, δομές Poisson, μηχανική Lagrange-Hamilton, συμμετρίες Lie, συνεχή και διακριτά ολοκληρώσιμα συστήματα
Discipline: Μαθηματική Φυσική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-31
Submission End Date: 2023-06-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης.ΦΕΚ 571/6.3.2023 τ.Γ’ αριθμός προκήρυξης 2384/18.1.2023
Discipline: Πλαστικές Εγκαταστάσεις με Επιτελεστικές Πρακτικές
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-13
Submission End Date: 2023-06-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 43420/31-1-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: «Βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων και συστημάτων υδατικών πόρων με διάφορες μεθόδους προγραμματισμού (γραμμικό, δυναμικό, μη γραμμικό, ακέραιο, μικτό). Πολυστοχικός προγραμματισμός, ιεραρχική ανάλυση, fuzzy προγραμματισμός στη διαχείριση υδατικών πόρων. Γενετικοί αλγόριθμοι στη διαχείριση υδατικών πόρων. Αβεβαιότητα συστημάτων υδατικών πόρων, διακινδύνευση και αξιοπιστία. Λήψη αποφάσεων που αφορούν συστήματα υδατικών πόρων με μεθοδολογίες ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων».
Discipline: Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δικτύων και Συστημάτων Υδατικών Πόρων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-04
Submission End Date: 2023-06-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Αναπαραγωγής – Μαιευτική και Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το περιεχόμενο της θέσης είναι: Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με τη διαγνωστική προσέγγιση, θεραπεία και πρόληψη των παθήσεων του αναπαραγωγικού συστήματος και την μαιευτική και Χειρουργική των ζώων συντροφιάς.
Discipline: Παθολογία Αναπαραγωγής – Μαιευτική και Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-04-07
Submission End Date: 2023-06-20
Status: Ανοιχτή

Pages