Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή η΄ Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Discipline: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-25
Submission End Date: 2019-04-25
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Discipline: ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-18
Submission End Date: 2019-04-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία» και «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
Discipline: «Λατινική Φιλολογία» και «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-13
Submission End Date: 2019-04-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Ένα Σύστημα Παραγωγής (ΣΠ) ορίζεται ως ο συνδυασμός ανθρώπων, μηχανών και εξοπλισμού τα οποία συνδέονται με μία κοινή ροή υλικού και πληροφορίας. Τα ακατέργαστα υλικά, η ενέργεια και η ζήτηση των προϊόντων συμπεριλαμβάνονται στις βασικές εισόδους του ΣΠ, ενώ οι έξοδοι περιλαμβάνουν προϊόντα, απορρίμματα (scrap) και πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του ΣΠ. Ο Προγραμματισμός και Έλεγχος ενός Συστήματος Παραγωγής είναι η διαδικασία του προγραμματισμού της ροής πληροφορίας και των υλικών μέσα στο σύστημα, με στόχο την παραγωγή προϊόντων στον προκαθορισμένο χρόνο και στις απαιτούμενες ποσότητες, βασιζόμενη σε ένα σύνολο εντολών δυο επιπέδων. Στις “υψηλού επιπέδου” εντολές οι οποίες καθορίζουν τη ροή υλικού και δημιουργούν το συνολικό πρόγραμμα παραγωγής του συστήματος (μακροπρόθεσμος προγραμματισμός,) και στις “χαμηλού επιπέδου” εντολές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο διάθεσης των παραγωγικών μονάδων του Συστήματος Παραγωγής σε κάθε εργασία, (βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός). Επίσης προσδιορίζεται ένα σύνολο δεικτών απόδοσης του ΣΠ για την αξιολόγησή του σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους σχεδιασμού και λειτουργίας του. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της επιστήμης του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, δηλαδή αυτόν των “Συστημάτων Παραγωγής”, με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας, δηλαδή “Προγραμματισμό και Έλεγχο Συστημάτων Παραγωγής”. Σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές 1. Chryssolouris, G., Manufacturing Systems: Theory and Practice, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, New York, (2006).
Discipline: Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-12
Submission End Date: 2019-04-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 5749/21-11-2018. «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή» ή αλλιώς «Θεατροπαιδαγωγική» ορίζεται η καλλιτεχνική επιστήμη που συνδυάζει το θέατρο ως παιχνίδι και πρακτική τέχνη και την παιδαγωγική ως επιστήμη της αγωγής και εκπαίδευσης. Οι δύο κεντρικοί όροι του γνωστικού αντικειμένου, θέατρο και παιδαγωγική, εμπλουτίζονται με νέες διαστάσεις στη νέα σύνθεση, η οποία δεν αποτελεί το άθροισμά τους. Σε ερευνητικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή» επικεντρώνεται στο υποκείμενο που παίζει, τον άνθρωπο που ενσαρκώνει τον ρόλο και μελετά τις διεργασίες που συντελούνται, τους μηχανι- σμούς που δραστηριοποιούνται και τις αναπτυσσόμενες σχέσεις που δημιουργούνται κατά το παιχνίδι. Στο ίδιο πλαίσιο διερευνώνται αφενός τα κριτήρια και οι ποιότητες αισθητικής συγκίνησης και εμπειρίας τόσο του παίχτη όσο και του θεατή που παρακολουθεί το δημιουργικό σκηνικό συμβάν αφετέρου οι ποιότητες του θεατροπαι- δαγωγού-εμψυχωτή. Σε διδακτικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή» σχετίζεται άμεσα με όλες τις καινοτόμες και πολύτεχνες δράσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και διά βίου εκπαίδευσης και αποτελεί απαραίτητο συστατικό της εκπαίδευσης των εκπαιδευ- τικών και για την ποιότητα του διδακτικού έργου τους και για την πολυαισθητηριακή και πολύτεχνη ανάπτυξη των παιδιών και νέων.
Discipline: Θεατρική Τέχνη και Αγωγή
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-15
Submission End Date: 2019-04-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ (Δ-Κ-Ζ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία.
Discipline: Βυζαντινή Φιλολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-13
Submission End Date: 2019-04-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία
Discipline: Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-21
Submission End Date: 2019-03-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Discipline: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-30
Submission End Date: 2019-02-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Εθνομουσικολογία
Discipline: Εθνομουσικολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-19
Submission End Date: 2019-04-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
Discipline: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-11
Submission End Date: 2019-03-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-29
Submission End Date: 2019-03-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση»
Discipline: Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-12
Submission End Date: 2019-04-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Στατιστική
Discipline: Στατιστική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (Β΄ Τομέας Μαθημάτων «Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας») της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-15
Submission End Date: 2019-04-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Institution: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-02
Submission End Date: 2019-04-01
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-30
Submission End Date: 2019-03-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Μαθημάτων Κλινικής και Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή

Pages