Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 16 από τις 16 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Discipline: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-10
Submission End Date: 2019-12-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Διδακτική της»
Discipline: Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Διδακτική της
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-12-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΈΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ» του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, η οποία περιήλθε και συνεχίζεται στο Τμήμα Βιολογίας (Υπ’ αριθ. 151/6-6-2019 έκτακτη συνεδρίαση Συγκλήτου) του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον αρμοδιότητα, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Μικροβιολογία. Μοριακή μικροβιολογία και φυσιολογία του μικροβιακού κυττάρου. Μοριακοί μηχανισμοί ανοσίας μικροοργανισμών. Εφαρμογές στη γενετική μηχανική και στη βιοτεχνολογία. Μικροβιακή γενετική και εργαστηριακή εξέλιξη. Η θέση καλύπτει διδακτικά τμήματα ή το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών γνωστικών αντικειμένων “Μικροβιολογία”, "Μοριακή Βιολογία" και "Βιοτεχνολογία".
Discipline: Μικροβιολογία-Ανοσολογία
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School:
Department: ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-11-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Αστικού και Αγροτικού Χώρου»
Discipline: Κοινωνική Ανθρωπολογία του Αστικού και Αγροτικού Χώρου
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-12-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση σε άτομα με αναπηρίες»
Discipline: Άσκηση σε άτομα με αναπηρίες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-12-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
Discipline: Παθολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-12-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Η συγκεκριμένη θέση στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής, με το γνωστικό αντικείμενο που προτείνεται, περιλαμβάνει και καλύπτει: α) ένα σαφές και αυτοτελές γνωστικό πεδίο της επιστήμης των Lasers, της Οπτικής, της Οπτικοηλεκτρονικής και των εφαρμογών τους, με γενική επιστημονική αναγνώριση. β) τις ερευνητικές ανάγκες του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και γ) τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος Φυσικής γενικότερα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων: Θερμότητα-Κυματική-Οπτική, Κυματική, Σύγχρονη Φυσική, Εφαρμοσμένη Οπτική και Εφαρμογές των Lasers του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, καθώς και του μαθήματος: Ειδικά Θέματα Οπτικής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Το γνωστικό αντικείμενο "ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ LASER (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) εντάσσεται στην περιοχή της Φυσικής των Laser και καλύπτει θέματα φασματοσκοπίας Laser, μη γραμμικής οπτικής και αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας και ύλης.
Discipline: Φυσική των Laser (Πειραματική Κατεύθυνση)
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-30
Submission End Date: 2019-12-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Η συγκεκριμένη θέση στον Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας, με το γνωστικό αντικείμενο που προτείνεται, περιλαμβάνει και καλύπτει: α) ένα ευρύ σαφές και αυτοτελές γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Βιολογίας Ζώων και του Τομέα Βιολογίας Ζώων με γενική επιστημονική αναγνώριση, β) ευρύ φάσμα μελέτης ζωικών οργανισμών (πρωτόζωα, υδρόβια ασπόνδυλα, υδρόβια σπονδυλόζω), γ) τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα Βιολογίας Ζώων και του Τμήματος Βιολογίας γενικότερα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων: Βιολογία Ζώων 1, Βιολογία Ζώων 2, Ιχθυολογία, και Υδατοκαλλιέργειες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, καθώς και των μαθημάτων: Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Αξιολόγηση και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βιολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο «Υδατοκαλλιέργειες» περιλαμβάνει τη μελέτη των βιολογικών διεργασιών που επιτελούνται σε συστήματα εκτροφής υδρόβιων οργανισμών. Αυτές οι βιολογικές διεργασίες αφορούν τη φυσιολογία των εκτρεφόμενων οργανισμών, τους μικροβιακούς πληθυσμούς που αναπτύσσονται και τις φυσικοχημικές συνθήκες που επηρεάζουν τους εκτρεφόμενους πληθυσμούς.
Discipline: Υδατοκαλλιέργειες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-30
Submission End Date: 2019-12-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-11-14
Submission End Date: 2019-12-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-30
Submission End Date: 2019-12-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Παιδαγωγική Πιάνου
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-11-14
Submission End Date: 2019-12-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία»
Discipline: Ανατομία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-12-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας
Discipline: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-27
Submission End Date: 2019-11-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ενδοκρινολογία»
Discipline: Παθολογία-Ενδοκρινολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-12-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός
Discipline: Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-10
Submission End Date: 2019-12-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
Discipline: Παθολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-24
Submission End Date: 2019-12-24
Status: Ανοιχτή