Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 198 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά το πεδίο του «αρχιτεκτονικού σχεδιασμού» (ή «αρχιτεκτονική σύνθεση» ή «αρχιτεκτονικές συνθέσεις», κ.λ.π.) από την κλίμακα του εσωτερικού χώρου μέχρι την κλίμακα της πόλης. Οι υποψήφιοι, βάσει του ισχύοντος νόμου διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ή σε συναφές αντικείμενο και διακεκριμένο σχεδιαστικό και/ή ερευνητικό έργο.
Discipline: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-05
Submission End Date: 2020-11-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης:25669/16-6-2020. Το αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής με έμφα-ση στη μελέτη, μοντελοποίηση και ερμηνεία του πεδίου βαρύτητας της Γης, του γεωειδούς, της στάθμης της θάλασσας και της δυναμικής θαλάσσιας τοπογραφίας με τη χρήση επίγειων και δορυφορικών παρατηρήσεων. Η χρήση νέων τεχνικών και μεθοδολογιών για την συλλογή και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων με σκοπό την καταγραφή και τη μελέτη φυσικών διεργασιών και δομών του Γήινου πεδίου βαρύτητας, καθώς και η αξιοποίηση δεδομένων και μοντέλων βαρύτητας για τη μελέτη υψομέτρων και κατακόρυφων γεωδαιτικών δικτύων συνιστούν ένα σημαντικό επιστημονικό τομέα που εμπεριέχεται στον ερευνητικό χαρακτήρα του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, η αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων των σύγχρονων δορυφορικών αποστολών για τη μελέτη του πεδίου βαρύτητας της Γης καθώς και των σύγχρονων αλτιμετρικών δορυφόρων με σκοπό τη συνδυασμένη χρήση τους για την ενοποίηση τοπικών κατακόρυφων συστημάτων αναφοράς, τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κατακόρυφου συστήματος αναφοράς, τον προσδιορισμό της ωκεάνιας κυκλοφορίας και των δυναμικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βαθμονόμηση δορυφορικών αποστολών, αποτελούν βασικές περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος της θέσης που θα προκηρυχθεί.
Discipline: Μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-18
Submission End Date: 2020-11-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογοθεραπεία με έμφαση στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος»
Discipline: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-09
Submission End Date: 2020-11-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία»
Discipline: Νεοελληνική Λογοτεχνία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-15
Submission End Date: 2020-12-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Discipline: «Νοσηλευτική Διοίκηση και Εκπαίδευση με έμφαση στη Διασφάλιση Ποιότητας και την Αξιολόγηση»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-11
Submission End Date: 2020-11-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Εθνομουσικολογία - Μουσικοί πολιτισμοί της Εγγύς και Μέσης Ανατολής
Discipline: Εθνομουσικολογία - Μουσικοί πολιτισμοί της Εγγύς και Μέσης Ανατολής
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-15
Submission End Date: 2020-12-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 27488/20-7-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: Βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, Βιολογία και φυσιολογία των περιακρορριζικών ιστών, Παθολογία των οδοντικών ιστών, Παθολογία των περιακρορριζικών ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνωστική μεθοδολογία, προκλινική και κλινική Ενδοδοντία, ακτινογραφική απεικόνιση στην Ενδοδοντολογία.
Discipline: Ενδοδοντολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-23
Submission End Date: 2020-12-24
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία: Χρήση, εφαρμογές υψηλής ακριβείας, Μετρολογία και μείξη βασικών, ρομποτικών, δορυφορικών τοπογραφικών οργάνων. Μετρήσεις εργαστηριακές και πεδίου. Στοχαστική προσέγγιση στην ανάλυση μετρήσεων και απεικονίσεων (συντεταγμένων, χρονοσειρών ή εικόνων) σε διάφορες κλίμακες. Εφαρμογές στη χωροχρονική ανάλυση και απεικόνιση αντικειμένων, κτισμάτων, υποδομών και του αναγλύφου της γης και στη μελέτη προβλημάτων φυσικών φαινομένων και Φυσικών Καταστροφών.
Discipline: Γεωδαισία με έμφαση στις εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-05
Submission End Date: 2020-11-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-08-21
Submission End Date: 2020-10-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 23259/29-5-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Ανάπτυξη και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις» συνδυάζει θέματα οικονομικής ανάπτυξης και διεθνούς οικονομικής με έμφαση στην παραγωγική και μάλιστα στη βιομηχανική εξέλιξη: ζητήματα βιωσιμότητας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής, του τρόπου παραγωγής, θέματα οικονομιών κλίμακας και/ή ποιότητας, χρηματοδότησης επενδύσεων με εγχώριους ή διεθνείς πόρους, καθώς και ευρύτερα θεματικά πεδία, όπως μακροοικονομικές διακυμάνσεις και οι επιπτώσεις στη βιομηχανική παραγωγή και διανομή εισοδήματος. Μεθοδολογικά συνδυάζει μακρο- με μικροοικονομική προσέγγιση και ενσωματώνει τόσο θεωρητικές όσο και εμπειρικές συνεισφορές.
Discipline: Βιομηχανική Ανάπτυξη και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-28
Submission End Date: 2020-11-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Αναισθησιολογία
Discipline: Αναισθησιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-15
Submission End Date: 2020-12-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: «Καρδιολογία -Αιμοδυναμική»
Description: Μια (1) θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία -Αιμοδυναμική».
Discipline: «Καρδιολογία -Αιμοδυναμική»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-21
Submission End Date: 2020-12-21
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Κεντρικής Ευρασίας από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Κίνα».
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Κεντρικής Ευρασίας από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Κίνα».
Discipline: Ιστορία της Κεντρικής Ευρασίας από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Κίνα
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Department: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-02
Submission End Date: 2020-10-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΜΙΑ ΘΕΣΗ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ"
Discipline: ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-16
Submission End Date: 2020-11-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας»
Discipline: Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-15
Submission End Date: 2020-12-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται η όλο και εντονότερη σύγκλιση ανάμεσα στο πεδίο της πληροφορικής και στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Το υπόβαθρο από τη σκοπιά της πληροφορικής αφορά τη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων για την ανάλυση, ερμηνεία, χρήση και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Η «πολιτισμική πληροφορική» (cultural informatics) εστιάζει στις εφαρμογές τεχνικών και μεθοδολογιών της πληροφορικής σε διαφορετικές πτυχές της ψηφιακής διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου και δεδομένων. Ειδικότερα, αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών τεκμηρίων, την οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών (μοντέλα δεδομένων, βάσεις δεδομένων, μεταδεδομένα ψηφιακών τεκμηρίων), συστήματα οργάνωσης της γνώσης (λεξιλόγια, ταξινομίες, θησαυροί) με έμφαση στα πρότυπα πολιτισμικών πληροφοριών (όπως το CIDOC CRM / ISO 21127), την εξόρυξη δεδομένων από ψηφιακούς πόρους (data mining), τη δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και γλώσσες (π.χ. Python, R), τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ανάδειξης και διαχείρισης ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων (π.χ. πολυμεσικών εφαρμογών), τη σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών και την εφαρμογή τεχνικών/μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στο πεδίο των μουσείων, των πολιτιστικών οργανισμών και πολιτιστικών βιομηχανιών. Έμφαση δίνεται, τέλος, στην ευφυή, πολυμεσική και διάχυτη αλληλεπίδραση του χρήστη με το πολιτιστικό περιεχόμενο και στη διαμόρφωση, επαύξηση και βελτιστοποίηση της αντίστοιχης πολιτιστικής εμπειρίας του. Για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται oι υποψήφιες/-οι να διαθέτουν βασικό ή μεταπτυχιακό/διδακτορικό ακαδημαϊκό τίτλο στην πληροφορική (information technology) ή στην επιστήμη των υπολογιστών (computer science) και το μετέπειτα επαγγελματικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο τους να εστιάζει σαφώς στην πολιτισμική πληροφορική, όπως σκιαγραφείται παραπάνω.
Discipline: Πολιτισμική Πληροφορική
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-22
Submission End Date: 2020-10-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής, από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα με τη δημιουργία των Συμβουλίων των Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (IASB, IAASB, FASB, GASB), έχει αναδειχθεί η αναγκαιότητα περεταίρω εξειδίκευσης των γνωστικών αντικειμένων της Λογιστικής και εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης αυτών, και των ερευνητικών προσεγγίσεων, με αντικειμενικό σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών διοικητικής πληροφόρησης των οικονομικών μονάδων. Μεταξύ των μέχρι σήμερα διαμορφωμένων και κοινά αποδεκτών γνωστικών πεδίων Λογιστικής, σημαίνοντα ρόλο έχει το πεδίο της Ελεγκτικής το οποίο στην ευρύτητά του έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το αντικείμενό του, ο έλεγχος, το συνδέει άμεσα με όλα τα υπόλοιπα πεδία, δίνοντάς του τη δυνατότητα εξειδικεύσεων. Ο απαραίτητος έλεγχος των συντασσόμενων από τη χρηματοοικονομική Λογιστική καταστάσεων αποτελεί το βασικό κορμό της Ελεγκτικής και ο Εσωτερικός Έλεγχος οριοθετεί ελεγκτικές διαδικασίες που καλύπτουν ζητήματα και αποτρέπουν προβλήματα και σε θέματα Λογιστικής Κόστους και Διοικητικής Λογιστικής. Ο ορθός προσδιορισμός και η σύννομη διαχείριση των φόρων, από τα κύρια ζητούμενα στην σημερινή εποχή των πολυεθνικών ομίλων, απαιτεί ελεγκτική πιστοποίηση η οποία είναι απαραίτητη από πολλές φορολογικές αρχές, διεθνώς. Τέλος, ειδικά εργαλεία ελέγχου αναπτύσσονται με σύνδεση των ελεγκτικών κανόνων και της ανάλυσης λογιστικών δεδομένων και συναφών αναλυτικών προσεγγίσεων, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, σήμερα, από όλες τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες.
Discipline: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-14
Submission End Date: 2020-12-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα και Μηχανική Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Discipline: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα και Μηχανική Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-10-23
Submission End Date: 2020-12-23
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ)
Description: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α’ μισό του 20ου αιώνα» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2020)
Discipline: Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α’ μισό του 20ου αιώνα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-03
Submission End Date: 2020-11-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25592/16-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική» αναφέρεται στη θεωρία και τις αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους της Κλασικής, Θεωρητικής και Ουράνιας Μηχανικής και των Μη γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων και στη χρήση τους στη μελέτη: της δυναμικής συμπεριφοράς φυσικών και τεχνητών ουρανίων σωμάτων στο ηλιακό σύστημα, της δυναμικής εξέλιξης του ηλιακού συστήματος και άλλων πλανητικών συστημάτων, προβλημάτων Αστροδυναμικής και άλλων προβλημάτων Φυσικής και Αστρονομίας που δύναται να μελετηθούν με τη χρήση των ανωτέρω.
Discipline: Δυναμική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-18
Submission End Date: 2020-11-19
Status: Ανοιχτή

Pages