Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 207 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1782/6.8.2021 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 26154/28.6.2021
Discipline: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία στη Σύνθεση Κτηριακών Έργων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-01
Submission End Date: 2021-11-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Ακτινολογία
Discipline: Ακτινολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-09-25
Submission End Date: 2021-11-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 34519/8-6-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Λογική σχεδίαση υλικού μεγάλης κλίμακας και αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων με γλώσσες περιγραφής υλικού και χρήση επαναδιαρθρώσιμων κυκλωμάτων. Σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων και μονάδων ελέγχου. Σχεδίαση ετερογενών και πολυπύρηνων υπολογιστικών συστημάτων. Συ-σχεδιασμός υλικού - λογισμικού. Σχεδίαση ειδικών αρχιτεκτονικών για εφαρμογές τεχνητής όρασης, Network on Chip (NOC), μηχανικής μάθησης και πολυμέσων.
Discipline: Σχεδίαση Υλικού Υπολογιστικών Συστημάτων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-08-26
Submission End Date: 2021-10-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή, Φροντίδα και Διατροφή Βρέφους – Νηπίου»
Discipline: ΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ - ΝΗΠΙΟΥ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-09-28
Submission End Date: 2021-11-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 48883/27-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο των ειδών και των φυλών των ζώων που εκτρέφονται (βούβαλοι, βοοειδή, πρόβατα, αίγες, κ.λπ.), την περιγραφή και δυναμική των συστημάτων εκτροφής τους, την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων, την αλληλεπίδραση των εκτρεφόμενων ζώων και των συστημάτων εκτροφής τους με το περιβάλλον και τη μελέτη της σύνθεσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πρωτογενών προϊόντων τους.
Discipline: Ζωοτεχνία- Εκτροφή Μηρυκαστικών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-01
Submission End Date: 2021-12-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-20
Submission End Date: 2021-11-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Παθολογική Νοσηλευτική αποτελεί βασικό κλάδο της Νοσηλευτικής επιστήμης και έχει ως αντικείμενο τη φροντίδα ασθενών με παθολογικά προβλήματα. Περιλαμβάνει θεωρία και δεξιότητες για την πρόληψη νοσημάτων και την παροχή ποιοτικής θεραπείας και αποκατάστασης. Η διατροφική φροντίδα έχει ως στόχο την ανίχνευση διατροφικού κινδύνου και την αποκατάσταση της φυσιολογικής θρέψης. Η διατροφική νοσηλευτική φροντίδα έχει εφαρμογή στους ασθενείς με καρκίνο, στους οποίους οι διατροφικές διαταραχές είναι συχνές λόγω της νόσου αλλά και της θεραπείας.
Discipline: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη διατροφική φροντίδα ασθενών με καρκίνο».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-19
Submission End Date: 2021-12-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Discipline: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-09-08
Submission End Date: 2021-11-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφορά τη μελέτη των αποφάσεων και των επιλογών των ατόμων για παράδειγμα των γονέων, για εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η λήψη απόφασης είναι μια από τις βασικές διοικητικές λειτουργίες και η διαδικασία λήψης απόφασης ατόμου για εκπαιδευτικές υπηρεσίες επέχει βασική θέση στη μελέτη Συμπεριφοράς του Καταναλωτή. Σχετικές θεωρίες και έννοιες, όπως το σύνολο εξέτασης, η ανάμειξη του ατόμου, πρόθεση αγοράς και η επιλεκτικότητα του ατόμου, θεωρούνται κύρια σημεία στην έρευνα και κατανόηση της διαδικασίας λήψης απόφασης του ατόμου. Ειδικότερα, στον χώρο της εκπαίδευσης, τα άτομα καλούνται να δημιουργήσουν σύνολα εξέτασης εναλλακτικών επιλογών για αποφάσεις που αφορούν σε εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες με την ανάμειξη να καθορίζει την επιλεκτικότητα και τη συμπεριφορά τους εν γένει.
Discipline: «Λήψη απόφασης των ατόμων με έμφαση στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-26
Submission End Date: 2021-12-26
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Ανάπτυξη και υλοποίηση υπολογιστικών τεχνικών και κωδίκων πληροφορικής υψηλών επιδόσεων (high performance computing-HPC) για την επίλυση αστρονομικών και αστροφυσικών προβλημάτων.
Discipline: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Institution: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
School:
Department: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-20
Submission End Date: 2021-12-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής/«Θεωρία ή/και Προσομοιώσεις Υλικών»
Description: Μια θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία ή/και Προσομοιώσεις Υλικών».
Discipline: «Θεωρία ή/και Προσομοιώσεις Υλικών»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-09-15
Submission End Date: 2021-11-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ στο Γν. Αντικείμενο ¨Εθνομουσικολογία¨
Description: ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Discipline: ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-04
Submission End Date: 2021-11-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στην Ανάπτυξη Γεωγραφικών Εφαρμογών»
Discipline: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στην Ανάπτυξη Γεωγραφικών Εφαρμογών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-08-24
Submission End Date: 2021-10-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Συγκριτική Πολιτική με έμφαση στην Εμπειρική Έρευνα
Discipline: Συγκριτική Πολιτική με έμφαση στην Εμπειρική Έρευνα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-08-24
Submission End Date: 2021-10-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία»
Discipline: Αναλυτική Χημεία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-08-24
Submission End Date: 2021-10-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συνολοθεωρητική Τοπολογία»
Discipline: Συνολοθεωρητική Τοπολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-08-24
Submission End Date: 2021-10-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΜΘΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - SYSTEM DYNAMICS AND PROCESS CONTROL
Description: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ). ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ Ή/ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ). ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
Discipline: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΜΘΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - SYSTEM DYNAMICS AND PROCESS CONTROL
Institution: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-08-27
Submission End Date: 2021-10-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση των συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους, που διέπουν φυσικά και τεχνολογικά προβλήματα στον κλάδο της μηχανικής των ρευστών, καθώς και σε συναφείς κλάδους της επιστήμης του Μηχανικού.
Discipline: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-09
Submission End Date: 2021-12-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Discipline: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-09-23
Submission End Date: 2021-11-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1782/6.8.2021 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 24661/17.6.2021
Discipline: Επιχειρησιακή Έρευνα με έμφαση στην περιοχή της Ενέργειας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-10-01
Submission End Date: 2021-11-27
Status: Ανοιχτή

Pages