Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 129 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη-κατασκευή βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: θα καλυφθούν τα γνωστικά πεδία των μαθημάτων: 1.Βιολογία-Κλινική Βιοχημεία και 2.Μικροβιολογία-Νοσηλευτική Λοιμώξεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και θα καλυφθούν επίσης ανάγκες έρευνας και εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών σε αντικείμενα έγκαιρης διάγνωσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Discipline: Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη-κατασκευή βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-03-31
Submission End Date: 2021-05-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας»
Discipline: Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-03-10
Submission End Date: 2021-05-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Ουρολογία
Discipline: Ουρολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-04-03
Submission End Date: 2021-06-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνική Δημογραφία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης αφορά την αλληλεπίδραση του χώρου και των κοινωνιών. Έμφαση δίνεται στη χωρική διάσταση των πληθυσμών συνδυάζοντας την εσωτερική δυναμική των ανθρώπινων ομάδων (που υπακούει στους νόμους της δημογραφίας) και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και αναπαράγονται.
Discipline: Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνική Δημογραφία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-04-07
Submission End Date: 2021-06-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ καθηγητή α΄βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής
Discipline: «Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-25
Submission End Date: 2021-04-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-03-31
Submission End Date: 2021-04-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ. Σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της υπό προκήρυξης θέσης, η Κλινική Ψυχολογία ορίζεται ως η ειδικότητα της επιστήμης της Ψυχολογίας που επιχειρεί τη σύνδεση της επιστήμης, της θεωρίας και της κλινικής πράξης με σκοπό (α) την κατανόηση, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσφορίας και των ψυχολογικών δυσκολιών, δυσλειτουργιών και διαταραχών, καθώς και (β) την προώθηση της ψυχικής υγείας, της υποκειμενικής ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης και τη βελτίωση γενικότερα της ποιότητας ζωής των ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και ομάδων. Ομάδα-στόχο αποτελεί ολόκληρος ο πληθυσμός, καθώς και όλες οι κοινωνικές, εθνικές και πολιτισμικές ομάδες. Βασικές αρμοδιότητες του κλινικού ψυχολόγου αποτελούν η κλινική αξιολόγηση (π.χ. με σταθμισμένες δοκιμασίες, συνέντευξη κ.άλ.) και η παρέμβαση/ψυχοθεραπεία (ατομική, οικογενειακή, ομαδική, ζευγαριού), όπως επίσης και η πρόληψη, η έρευνα, η διδασκαλία, η συνεργασία με οργανώσεις και θεσμούς και η ανάπτυξη και υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους πλέον βασικούς και εδραιωμένους επιστημονικούς κλάδους της Ψυχολογίας και ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Discipline: Κλινική Ψυχολογία
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-11
Submission End Date: 2021-04-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Discipline: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-20
Submission End Date: 2021-04-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 107/25.1.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 52534/10.11.2020
Discipline: Γεωπληροφορική στις γεωλογικές επιστήμες με έμφαση στους γεωκινδύνους
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-25
Submission End Date: 2021-04-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: • Τεχνολογία και επιστήμη μεταλλικών και συνθέτων υλικών (κατά σειρά προτεραιότητας). • Προηγμένα υλικά όπως ελαφρά μεταλλικά κράματα, σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας και νανοϋλικά (κατά σειρά προτεραιότητας) για μηχανολογικές, αεροναυπηγικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές. • Μοντελοποίηση υλικών σε διαφορετικές κλίμακες διαστάσεων, από την ατομική μέχρι τη μικρο-μέσο κλίμακα, και συσχέτιση της μικροδομής με τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. • Πειραματικός χαρακτηρισμός της μορφολογίας και των μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων με προηγμένες μεθόδους. • Τεχνολογίες παραγωγής μεταλλικών και συνθέτων υλικών με έμφαση σε προηγμένες τεχνικές (π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση)
Discipline: Τεχνολογία και Επιστήμη των Υλικών για Μηχανολογικές, Αεροναυπηγικές και Αεροδιαστημικές Εφαρμογές
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-26
Submission End Date: 2021-04-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Αναισθησιολογία
Discipline: Αναισθησιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-04-02
Submission End Date: 2021-06-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 8403/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης είναι ένας κλάδος της Βυζαντινής Αρχαιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη και την ανάλυση των έργων της Βυζαντινής Τέχνης και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ιδιαίτερη μεθοδολογία. Ειδικότερα, μελετά έργα της μνημειακής ζωγραφικής (τοιχογραφίες και ψηφιδωτά), ψηφιδωτά δαπέδου, φορητές εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας που χρονικά εκτείνονται από την πρωτοχριστιανική περίοδο έως και το τέλος της μεταβυζαντινής εποχής (3ος αι. μ.Χ. - 1830) και χωρικά καλύπτουν το έδαφος της βυζαντινής επικράτειας και τις περιοχές επιρροής της. Η Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη αποτελεί ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.
Discipline: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-04-16
Submission End Date: 2021-06-17
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Κωδικοποίηση Βίντεο» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το ακαδημαϊκό-ερευνητικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου «Κατανεμημένα Συστήματα και Κωδικοποίηση Βίντεο» αφορά στις θεματικές περιοχές των κατανεμημένων συστημάτων και της κωδικοποίησης εικονοσειρών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει ερευνητικά θέματα που αφορούν το επίπεδο του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών, καθώς και συναφών βελτιστοποιήσεων όπως διαχείριση διεργασιών σε κατανεμημένα συστήματα με στόχο την εξοικονόμηση υπολογιστικών πόρων και ενέργειας, διαχείριση και χωροθέτηση δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα, καθώς και βελτιστοποίηση υπολογιστικού χρόνου / ποιότητας προτύπων συμπίεσης βίντεο (π.χ. H.264, HEVC).
Discipline: Κατανεμημένα Συστήματα και Κωδικοποίηση Βίντεο
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-04-07
Submission End Date: 2021-06-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης σε Επιχερήσεις Φιλοξενίας και Τουρισμού
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-03-31
Submission End Date: 2021-04-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Θεατρολογία – Σκηνογραφία και Ενδυματολογία: θεωρία και πράξη
Discipline: Θεατρολογία – Σκηνογραφία και Ενδυματολογία: θεωρία και πράξη
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-16
Submission End Date: 2021-04-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στη Διγλωσσία και τη Μετάφραση
Discipline: Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στη Διγλωσσία και τη Μετάφραση
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-04-03
Submission End Date: 2021-06-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής
Discipline: «Υπολογιστική Χημεία με εφαρμογές στην Βιοϊατρική».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-25
Submission End Date: 2021-04-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-03-31
Submission End Date: 2021-04-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη συστηματική μελέτη των οπωροκηπευτικών φυτών και των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, τα περισσότερα εκ των οποίων κατέχουν σημαντικό μερίδιο στη γεωργική παραγωγή. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής, αλλά και στη διερεύνηση των μηχανισμών μεταβολισμού αζώτου και πολυαμινών, κυρίως στο πλαίσιο προστασίας από βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.
Discipline: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και/ή Οπωροκηπευτικά με έμφαση σε Μηχανισμούς Καταπόνησης - Πολυαμίνες
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-11
Submission End Date: 2021-04-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Discipline: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-02-20
Submission End Date: 2021-04-20
Status: Ανοιχτή

Pages