Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 16 από τις 16 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Discipline: Νοσηλευτική αξιολόγηση βαρέως πασχόντων ασθενών - κλινικοί δείκτες
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-11-06
Submission End Date: 2020-01-05
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Discipline: Κατ' οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-11-06
Submission End Date: 2020-01-05
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6-9-1999). Το γνωστικό αντικείμενο δίνει έμφαση στη θεωρητική ή/και υπολογιστική οπτική Φυσική, με επίκεντρο την διερεύνηση της κβαντική δυναμικής σε υλικά τα οποία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με πεδία laser. H κβαντική δυναμική αντιστοιχεί σε διεργασίες που αφορούν την ελεγχόμενη μεταφορά πληθυσμού μεταξύ διαφορετικών κβαντικών καταστάσεων, τις οπτικά ελεγχόμενες κβαντικές μεταβάσεις για σύμφωνα οπτικά φαινόμενα, τα φαινόμενα κβαντικής συμφωνίας και συμβολής σε κβαντικά συστήματα, την ελεγχόμενη δημιουργία σύμπλεκτων καταστάσεων σε κβαντικά συστήματα, την μεταφορά ενέργειας και ηλεκτρικού φορτίου σε κβαντικά συστήματα κ.α. Τα υλικά που αφορούν αυτές τις διεργασίες είναι π.χ. ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, μοριακά συστήματα, και συζευγμένα κβαντικά-φωτονικά συστήματα. Οι μέθοδοι μελέτης των συστημάτων αφορούν μεθοδολογίες σύμφωνης αλληλεπίδρασης κβαντικών συστημάτων με φως, σύζευξη ηλεκτρομαγνητικών και κβαντομηχανικών μεθόδων, κλπ. Τέλος, οι εφαρμογές αφορούν γρήγορους οπτικούς διακόπτες σε διαστάσεις νανοκλίμακας, δημιουργία σύμπλεκτων καταστάσεων, εκπομπή μεμονωμένων φωτονίων, οπτικό έλεγχο μοριακής χειρομορφίας κ.α. Οι εργασίες σε κβαντική δυναμική σε υλικά σε αλληλεπίδραση με πεδία laser παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών, καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία και τις επίσημες αποφάσεις κρατικών χρηματοδοτικών οργανισμών. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο της Επιστήμης των Υλικών και έτσι είναι ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Discipline: Θεωρητική και υπολογιστική οπτική φυσική - Κβαντική δυναμική οπτικών υλικών σε αλληλεπίδραση με Laser
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School:
Department: ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-25
Submission End Date: 2019-10-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας
Discipline: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-27
Submission End Date: 2019-11-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Ηλεκτροπαραγωγά Συστήματα από Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-08
Submission End Date: 2019-11-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-06
Submission End Date: 2019-11-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη Χερσαία Πανίδα-Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-08
Submission End Date: 2019-11-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη από εξέλιξη
Discipline: Βελτίωση Φυτών
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-11
Submission End Date: 2019-11-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός
Discipline: Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-10
Submission End Date: 2019-12-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-11
Submission End Date: 2019-11-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Discipline: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-10-10
Submission End Date: 2019-12-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΑ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-11
Submission End Date: 2019-11-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 27245/7-6-2019. Η Παθολογική Ανατομική των Ζώων αναγνωρίζει και διερευνά τις αλλοιώσεις των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων στις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού των ζώων. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με σκοπό τη διάγνωση των νοσημάτων και την κατανόηση της παθογένειας τους, αλλά και την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.
Discipline: Παθολογική Ανατομική των Ζώων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-29
Submission End Date: 2019-10-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1238/19.7.2019, αριθμός προκήρυξης 25221/8.5.2019.
Discipline: Πειραματική Υδραυλική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-07
Submission End Date: 2019-10-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Discipline: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-06
Submission End Date: 2019-11-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Discipline: Νοσηλευτική με έμφαση στην εφαρμογή της Νοσηλευτικής Ενημέρωσης στο νοσοκομειακό περιβάλλον
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-11-06
Submission End Date: 2020-01-05
Status: Ενταγμένη