Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 17231/19-2-2020. Τεχνολογία παραγωγής (πρώτες ύλες, μηχανήματα, στάδια παραγωγής, τεχνολογικές συνθήκες), προϊόντων ξύλου (στύλοι, πάσσαλοι, πριστή ξυλεία, παρκέτα, ξυλόφυλλα, αντικολλητά, επικολλητά, μοριοσανίδες, ισοσανίδες, άλλα σύνθετα προϊόντα). Ιδιότητες και χρήσεις των προϊόντων.
Discipline: Τεχνολογία Ξύλου
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-28
Submission End Date: 2020-07-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Καστοριά της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μακροοικονομικά Υποδείγματα».
Discipline: «Εφαρμοσμένα Μακροοικονομικά Υποδείγματα»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-18
Submission End Date: 2020-07-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 21918/27-4-2020. Η Ανατομία είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη, σε δομικό επίπεδο, την καταγραφή και την περιγραφή της δομής ζωντανών οργανισμών και των επιμέρους συστημάτων τους. Επομένως, η γνώμη της Ανατομίας του Ανθρώπου συνίσταται στη μελέτη και κατανόηση της μακροσκοπικής δομής και κατ' επέκταση της λειτουργίας των διαφόρων Συστημάτων και Οργάνων του Ανθρώπινου Σώματος που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να διευκολύνει τον κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως τον φοιτητή των Επιστημών της Άθλησης, στην ανάλυση, κατανόηση και επεξεργασία περαιτέρω των διαφόρων μορφών κίνησης του Ανθρώπινου σώματος.
Discipline: Ανατομία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-06-26
Submission End Date: 2020-08-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Discipline: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-06-03
Submission End Date: 2020-08-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων
Discipline: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-09
Submission End Date: 2020-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που αφορά ιατρική ειδικότητα περιλαμβάνει την κλινική νευρολογία και την νευροφυσιολογία ανατομικών δομών που σχετίζονται με το σχεδιασμό, συντονισμό, έλεγχο και εκτέλεση της ανθρώπινης εκούσιας κίνησης, το σωματοαισθητικό και κινητικό σύστημα, το μεταιχμιακό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αναπόσπαστο κομμάτι του αντικειμένου της θέσης αποτελεί η παθοφυσιολογία, η νοσολογία, η κλινική διαγνωστική και η εφαρμογή νευροφυσιολογικών μεθόδων για την διάγνωση αλλά και την παρακολούθηση παθήσεων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος με απώτερο στόχο την αποκατάσταση της ανθρώπινης κίνησης.
Discipline: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-22
Submission End Date: 2020-07-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Description: Οργάνωση Διακίνησης/Διανομής (logistics) με έμφαση στους Λιμένες και τη Ναυτιλία
Discipline: Οργάνωση Διακίνησης/Διανομής (logistics) με έμφαση στους Λιμένες και τη Ναυτιλία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-09
Submission End Date: 2020-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική»
Discipline: Αγροτική Οικονομική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-06-06
Submission End Date: 2020-08-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 20444/3-4-2020. Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοση- μάτων της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις νέες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης της επεμβατικής καρδιολογίας.
Discipline: Καρδιολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-07
Submission End Date: 2020-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Discipline: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-06-12
Submission End Date: 2020-08-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Χημεία Τροφίμων
Discipline: Χημεία τροφίμων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Department: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-30
Submission End Date: 2020-07-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 17626/28-2-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθή- σεων καθώς και τη Μαιευτική.
Discipline: Μαιευτική - Γυναικολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-28
Submission End Date: 2020-07-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης σχετίζεται με την προσέγγιση της Στρατηγικής όσον αφορά τόσο τις επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχειακές), όσο και ευρύτερα τους Τουριστικούς Οργανισμούς. Στη θεματική περιοχή περιλαμβάνονται οι διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και οι τουριστικοί οργανισμοί ασχολούνται με την επιλογή, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των στρατηγικών τους
Discipline: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-07
Submission End Date: 2020-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και συγκεκριμένα στη Δημόσια Οικονομική, και γειτνιάζει επιστημονικά με τα εξής ερευνητικά πεδία: Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Θεωρία και Ανάλυση.
Discipline: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-11
Submission End Date: 2020-07-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12738/8-1-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αριθμών» αντιστοιχεί σε ομώνυμο βασικό, αυτόνομο, και πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εστιάζει στην θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της Θεωρίας Αριθμών, ειδικότερα θεμάτων στις περιοχές της Αλγεβρικής Θεωρίας Αριθμών, της Αριθμητικής Αλγεβρικής Γεωμετρίας και της Αναλυτικής Θεωρίας Αριθμών.
Discipline: Θεωρία Αριθμών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-22
Submission End Date: 2020-07-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12095/7-1-2020. «Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων με την χρήση συνδυασμού μεθοδολογιών της συμβολικής Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής, Πολυπρακτορικών Συστημάτων, Μηχανικής Μάθησης, Ευφυών Αυτόνομων Συστημάτων, Σχεδιασμού και Χρο- νοπρογραμματισμού Ενεργειών, Ικανοποίησης Περιορισμών».
Discipline: Ευφυή Συστήματα- Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-22
Submission End Date: 2020-07-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη Θέσης Εξέλιξης
Discipline: Ποσοτική Οικολογία και Ρύπανση του Περιβάλλοντος
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-20
Submission End Date: 2020-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες- Διάδοση και Ραδιοκάλυψη
Discipline: Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες- Διάδοση και Ραδιοκάλυψη
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-06-10
Submission End Date: 2020-08-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
Discipline: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-21
Submission End Date: 2020-07-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Καταγραφή και παρακολούθηση ρύπανσης εδάφους, νερών και αέρα. Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης. Προχωρημένες φυσικοχημικές διεργασίες. Σχεδιασμός πιλοτικών μονάδων και προσομοίωση προχωρημένων διεργασιών επεξεργασίας αποβλήτων. Μέθοδοι καθαρισμού φυσικών υδάτων και μοντελοποίηση με αξιοποίηση της θεωρίας της μεταφοράς μάζας με μοριακά μέσα και συναγωγή. Ολοκληρωμένες διεργασίες αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Σχεδιασμός ολοκληρωμένων διεργασιών που δεν μεταφέρουν τη ρύπανση σε άλλο πεδίο. Περιορισμός ρύπανσης στην πηγή. Ανάπτυξη τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αναδυόμενων και έμμονων ρύπων, ανθεκτικών μικροοργανισμών ή μικροπλαστικών.
Discipline: Προχωρημένες Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-05-16
Submission End Date: 2020-07-16
Status: Ανοιχτή

Pages