Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας)

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας), με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α΄ μισό του 20ου αιώνα», στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/01-2024)
Κωδ. Θέσης
APP41934
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α΄ μισό του 20ου αιώνα»
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/07/2024
Λήξη προκήρυξης
16/09/2024