ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τη μελέτη εντόμων και ιδιαίτερα εκείνων που προκαλούν καταστροφές/ζημιές σε φυσικά, περιαστικά και αστικά δάση, δασικά φυτώρια και προϊόντα που προέρχονται από αυτά. Ειδικότερα περιλαμβάνει: ταυτοποίηση και εξάπλωση δασικών εντόμων, εντοπισμό ξενικών ειδών εντόμων και μελέτη των επιπτώσεών τους, αλληλεπιδράσεις εντόμων με τα φυτά-ξενιστές τους και άλλους οργανισμούς και στρατηγικές ελέγχου και διαχείρισής τους
Κωδ. Θέσης
APP40383
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γνωστικό αντικείμενο
Εντομολογία – Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-22
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024