Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 181 έως 198 από τις 198 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗς ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας/Αναπληρωτής καθηγητής/Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18093/31-5-2018.Τα Οικονομικά της Εργασίας είναι το πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη λειτουργία και τη δυναμική των αγορών εργασίας. Αντικείμενο είναι η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας και οι επιπτώσεις στην μακρο- οικονομική ισορροπία, η αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων και της εργοδοσίας, οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του μισθού και του επιπέδου απασχόλησης. Επίσης οι εφαρμογές που αφορούν στο ρόλο των θεσμών και της άσκησης πολιτικών απασχόλησης στην επίτευξη ισορροπίας στην αγορά εργασίας. Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στην μικροοικονομική αλλά και στην μακροοικονομική ανάλυση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά της Εργασίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Οργανική Χημεία - Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία - Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδοχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23343/13-6-2018. Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη μελέτη της μη-γραμμικής συμπεριφοράς κυκλωμάτων με έμφαση στη χαοτική τους συμπεριφορά, τον συγχρονισμό τους σε κατάσταση σύζευξης και τις εφαρμογές τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μη Γραμμικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. Περιγραφή θέσης: «Εφαρμοσμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης και Βιώσιμη Ενέργεια. Μοντελοποίηση, Προσομοίωση, Αποτίμηση και Ανάλυση Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Συστημάτων. Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές μελέτες και σχεδιασμός. Κλιματική αλλαγή και Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έξυπνα ενεργειακά συστήματα και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβαλλοντική ποιότητα, στο δομημένο περιβάλλον. Τεχνικές αντιμετώπισης της αστικής κλιματικής αλλαγής/αστικής θερμικής νησίδας»..
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Μικροπαλαιοντολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροπαλαιοντολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21330/29-5-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης με τίτλο «Οικολογικά Μοντέλα» αφορά στη ανάπτυξη και χρήση μοντέλων με εφαρμογή στο πεδίο της οικολογίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας και με έμφαση (α) στη δυναμική πληθυσμών και στη συμπεριφορά και φαινολογία ειδών, (β) στα χωρικά πρότυπα βιοποικιλότητας και στους παράγοντες που τα επηρεάζουν, κυρίως σε αυτούς του κλίματος και του τοπίου, και (γ) στην ανάλυση και αξιολόγηση των προστατευόμενων περιοχών ως προς τα χωρικά χαρακτηριστικά τους και ως προς την παρακολούθηση και τα μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογικά Μοντέλα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (1830 έως σήμερα)-Κοινωνική Ιστορία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (1830 έως σήμερα)-Κοινωνική Ιστορία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης είναι η εξέταση θεμάτων που αφορούν τη χρηματοοικονομική λογιστική στον χώρο της ναυτιλίας και των μεταφορών. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω θέσης περιλαμβάνει την περιγραφή των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τις πηγές χρηματοδότησης, την αποτύπωση των περιουσιακών κινήσεων, γεγονότων και χρηματοροών σε επίπεδο εταιρείας και πλοίου (General Master Account), στην εξέταση και ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στην εκτίμηση των βασικών λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεικτών
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και αφορά την εφαρμογή της Φυσικής στη μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική της Ατμόσφαιρας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1078/27.9.2018, αριθμός προκήρυξης 29492
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεργασίες Πολυμερισμού και Μεταπολυμερισμού για την Παραγωγή και Αναβάθμιση Πολυμερικών Υλικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες