Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 181 έως 188 από τις 188 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Υγρός Στίβος - Συγχρονισμένη Κολύμβηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγρός Στίβος - Συγχρονισμένη Κολύμβηση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα σημεία και συμπτώματα, τη διάγνωση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπεία όλου του φάσματος των νευρολογικών νοσημάτων. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών για την καλύτερη εμπέδωση και κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης διδάσκονται δεξιότητες εξέτασης και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών με νευρολογική νόσο. Η θέση αυτή απαιτεί κατ΄ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Νευρολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα των Νευρολογικών νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 57917/29-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Διδακτική της Φυσικής είναι ο επιστημονικός κλάδος που διερευνά το διδακτικό μετασχηματισμό, διδακτικές στρατηγικές και μαθησιακές ακολουθίες και την εκπαίδευση/επιμόρφωση υποψηφίων και εν ενέργεια εκπαιδευτικών, με στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας και την προαγωγή της μάθησης στη Φυσική σε συνθήκες τυπικής και μη εκπαίδευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Φυσικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: «Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική μελετά τη συμπεριφορά των επί μέρους οικονομικών οντοτήτων, δηλαδή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, τις αλληλεπιδράσεις αυτών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τις επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών επί των οικονομικών συμπεριφορών και της λειτουργίας των αγορών. Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ανάλογα με το υπό μελέτη οικονομικό περιβάλλον. Η προκηρυχθείσα θέση αφορά σε όλα αυτά τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και σε όλους τους τομείς εφαρμογών Μικροοικονομικής Πολιτικής».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Εντατική Θεραπεία - Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Εντατική Θεραπεία - Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Άλγεβρα
Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 61634/12-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: - Το κρέας και τα προϊόντα του. Τα αλιεύματα και τα προϊόντα τους. Μέθοδοι επεξεργασίας, παραγωγής προϊόντων, συντήρησης. Συσκευασία. Ποιοτικός έλεγχος και διαχείριση της ασφάλειας στις γραμμές παραγωγής των τροφίμων. Διαχείριση των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της βιομηχανίας επεξεργασίας των τροφίμων ζωικής προέλευσης. - Έμφαση: Παραδοσιακές ζυμώσεις των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ζύμες, μύκητες), ζυμώσεις, προϊόντα-τρόφιμα. Βιομηχανικές ζυμώσεις: Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ζύμες, μύκητες), μικροβιακά ένζυμα, χειρισμός μικροβιακών καλλιεργειών, ζυμώσεις σε βιοαντιδραστήρες, παραγωγή μικροβιακών μεταβολιτών σε ζυμώσεις (συστατικών των τροφίμων).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης με έμφαση στην Τεχνολογία των Ζυμώσεων των Τροφίμων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 64239/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Γεωδαισίας/Τοπογραφίας και εστιάζεται στη χρήση επίγειων, εναέριων και δορυφορικών μετρητικών τεχνικών για την απεικόνιση και τη μελέτη γεωμετρικών, δυναμικών και κινηματικών χαρακτηριστικών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει πλήρως στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (και των Εργαστηρίων του) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσιμων συνεργειών με συναφείς επιστημονικούς κλάδους Μηχανικών και Γεωεπιστημών που σχετίζονται με τη συλλογή, την ανάλυση και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων για την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και ερευνητικών εφαρμογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωδαισία - Τοπογραφία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες