Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορικό Αιγαίο: Θεωρητική Αρχαιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μελέτη Ρευστομηχανικών ή/και Θερμοδυναμικών φαινομένων εσωτερικών και εξωτερικών ροών σε απλά και σύνθετα Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα. Μελέτη ροϊκών ή/και θερμικών πεδίων σε Ρευστοδυναμικές Μηχανές (αντλίες, υδροστρόβιλοι, ανεμοκινητήρες), Στροβιλοκινητήρες, Προωθητικά Συστήματα Αεροχημάτων. Έμφαση δίνεται στις πειραματικές μεθοδολογίες και στην ανάπτυξη πειραματικών τεχνικών στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία με εφαρμογές σε προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αεροναυτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ρευστοθερμοδυναμική για Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα με Έμφαση σε Πειραματικές Μεθόδους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». προσδιορίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά: Η Θέση «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» επιδιώκει να θεραπεύσει το ειδικό πεδίο της εκπαίδευσης και της έρευνας στην ειδική αγωγή στην ευρύτητά του, εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα που απασχολούν την προσχολική και την πρώτη σχολική εκπαίδευση και προσανατολισμό στην εκπαιδευτική – αναπτυξιακή θεώρηση των κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων του εν λόγω γνωστικού πεδίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Διατύπωση, ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων και αλγορίθμων που ανήκουν στο πεδίο του Βιο-εμπνευσμένου Υπολογισμού, όπως για παράδειγμα Τεχνητά Ανοσοποιητικά Συστήματα ή/και Γενετικοί Αλγόριθμοι ή/και Νευρωνικά Δίκτυα, με έμφαση σε Ανάλυση Κοινωνικών Μέσων, όπως για παράδειγμα Ανίχνευση και Μοντελοποίηση της Χρονικής Εξέλιξης Κοινοτήτων εντός Κοινωνικών Μέσων, Σύνθεση Τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Συναισθήματος Χρηστών Κοινωνικών Μέσων, Ανάπτυξη και Χρήση Μοντέλων Διαμόρφωσης Γνώμης εντός Κοινωνικών Μέσων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟ-ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το Γνωστικό Αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει αφενός τις Φυσικές Επιστήμες (Natural Science) οι οποίες μελετούν τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου (Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Βιολογία) και αφετέρου τη διδακτική αυτών των αντικειμένων στην εκπαίδευση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας: θεωρητικά ζητήματα και εφαρμογές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ύστερα από αίτηση για εξέλιξη με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ρητορική, Υφολογία, Αφηγηματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1452/20-11-2017.«Ανάπτυξη και μελέτη μεθόδων προσδιορισμού της καθαρότητας ασφάλειας και ποιότητας των φαρμάκων, καθώς και ποσοτικού προσδιορισμού δραστικών ουσιών και μεταβολιτών αυτών σε βιολογικά υγρά».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11939/12-2-2018. Η Γνωστική Ψυχολογία καθιερώθηκε ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος της Ψυχολογίας ήδη από τη δεκαετία του 1970. Αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας είναι η μελέτη των τρόπων απόκτησης, σχηματισμού, επεξεργασίας και χρήσης της γνώσης. Συγκεκριμένα, μελετά τις νοητικές διεργασίες της αντίληψης, προσοχής, μνήμης, σκέψης και λύσης προβλημάτων και της γλώσσας, δηλαδή τις λειτουργίες που είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό, τη συγκράτηση και την παραγωγή της γνώσης. Ο συγκεκριμένος κλάδος, ακριβώς λόγω της μελέτης των νοητικών λειτουργιών και φαινομένων, χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει ένα ιδιαίτερο ευρύ πεδίο εφαρμογών, οι οποίες έχουν διαμορφώσει διακριτές, αναγνωρισμένες ερευνητικές παραδόσεις σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία εφαρμογών είναι αυτό της Εκπαίδευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ιστορία, τη θεωρία και την ανάλυση του δράματος και της παράστασης στους νεότερους χρόνους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία: Δράμα και παράσταση στη νεότερη εποχή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Θέση καθηγητή στα πλαίσια της αίτησης για εξέλιξη του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή κ. Κ. Τσιούφη
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3961/5-1-2018. Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη την οικονομική διοίκηση, ενώ επίσης καλύπτει τον πλήρη κλάδο της οικονομικής διοίκησης και μάνατζμεντ των Μ.Μ.Ε. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της οικονομικής διοίκησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων επικοινωνιακών οργανισμών όπως πολιτιστικών και ψυχαγωγικών. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας εκτός από τους σημαντικούς κοινωνικούς στόχους, του να πληροφορούν, να ενημερώνουν, να ψυχαγωγούν, να εκπαιδεύουν και να προσφέρουν πολιτισμό έχουν και οικονομικούς στόχους. Η οικονομική διοίκηση των μέσων επικοινωνίας μελετά ακριβώς αυτή τη συνύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων. Εστιάζει στη λειτουργία της αγοράς των επικοινωνιακών και πολιτιστικών βιομηχανιών, καλύπτοντας θέματα μικροοικονομικής ανάλυσης και βιομηχανικής πολιτικής, αναλύει την οργάνωση και διοίκηση των ανθρωπίνων, χρηματοοικονομικών και τεχνικών πόρων, των αντίστοιχων οργανισμών, καλύπτοντας θέματα οργανωτικής συμπεριφοράς, μάρκε- τινγκ και επιχειρησιακής διοίκησης και τέλος μελετά τις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης των οργανισμών επι- κοινωνίας καλύπτοντας θέματα στρατηγικής διοίκησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία και Διοίκηση (Μάνατζμεντ) των Μ.Μ.Ε.
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΗΜΜΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομικά της Ανοιχτής Οικονομίας και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομικά της Ανοιχτής Οικονομίας και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5755/23-1-2018.Χημεία Οργανικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες ετεροκυκλικών ενώσεων. Πράσινη Χημεία: Περιβαλλοντική Ηθική. Αειφόρος ανάπτυξη. Οικονομία ατόμων. Διεργασίες χωρίς οργα- νικούς διαλύτες. Υπερκρίσιμοι διαλύτες, ιονικά υγρά. Η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως διαλύτη. Αρχές κατάλυσης. Συνθετική Οργανική Χημεία: Ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων. Σύνθεση σε στερεή φάση. Ασύμμετρη σύνθεση. Οργανική Σύνθεση: Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων. Ρετροσυνθετική Ανάλυση. Συνδυαστική Χημεία: Συνδυαστική σύνθεση και τεχνολογία. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Εφαρμογές. Χημεία Φυσικών Προϊόντων: Απομόνωση και προσδιορισμός δομής φυσικών προϊόντων. Σύνθεση, βιοσύν- θεση και εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Μελέτη και σύνθεση οργανομεταλλικών ενώσεων. Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Κατάλυση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες