Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 249 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ)
Περιγραφή: Aνακοινώνεται ότι με το ΦΕΚ 295/13.03.2020 τ. Γ ’ προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1145/28-9-2020. Η «Οικοφυσιολογία Θαλάσσιων Μακροφύτων» αναφέρεται σε θέματα αλληλεπίδρασης των λειτουργιών των θαλάσσιων μακροφυκών και αγγειόσπερμων με το περιβάλλον σε διάφορα επίπεδα οργάνωσης. Αναφέρεται, επίσης, στις επιπτώσεις αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων του περιβάλλοντος στους οργανισμούς αυτούς, αλλά και στους προσαρμοστικούς μηχανισμούς των οργανισμών, σε σχέση με την εγκατάσταση, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εξάπλωσή τους. Στις επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταβολές σε μοριακό, κυτταρικό, βιοχημικό, φυσιολογικό και μορφολογικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικοφυσιολογία Θαλάσσιων Μακροφύτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά την αρχαία ελληνική γραμματεία (ποίηση και πεζογραφία) και ειδικότερα: - Δραματική Ποίηση (με έμφαση στην Αριστοφανική και τη Μέση Κωμωδία) - Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαία Ελληνική Πολιτική/Πολιτειακή Σκέψη - Κριτική Κειμένου
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Α.Π. : 1440/24.11.2020) ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Διοίκηση και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση - Αυτόνομοι Πράκτορες»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Μάθηση - Αυτόνομοι Πράκτορες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 32007/31-8-2020. «Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου»: Δίκαιο και Θεσμοί στις αρχαίες ελληνικές πόλεις και στα βασίλεια της ελληνιστικής περιόδου. Δίκαιο και Θεσμοί στην αρχαία Ρώμη (Βασιλεία, Res Publica, Αυτοκρατορία). Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο. Έρευνα και μελέτη του ελληνικού Δικαίου από την αρχαιότητα μέχρι τις απαρχές του νεώτερου ελληνικού κράτους και την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 28/15.1.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 56896/3.12.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογισμός θερμικών φορτίων μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατά τη Θέρμανση, τον Κλιματισμό και τις Ηλιακές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρογνωστική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού»|| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά Ψυχολόγους και καλύπτει ένα σύγχρονο τομέα της Ψυχολογίας, το οποίο αποσκοπεί στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην ανάπτυξη της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου με την ανάπτυξη και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, στην παιδική ηλικία. Η διερεύνηση και η αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της γλώσσας της σκέψης, της μάθησης και άλλων νοητικών φαινομένων σε σχέση με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, αλλά και της παθολογίας τους λόγω άτυπης ανάπτυξης ή εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες με τη συμβολή επιστημονικών κλάδων, όπως των ευρύτερων νευροεπιστημών, της ψυχομετρίας κ.α.. Ακόμα πιο επίκαιρη είναι η διασύνδεση της έρευνας στο παραπάνω πεδίο με την εκπαίδευση και η προσφορά της στην κατανόηση των διαδικασιών της ανάπτυξης και της μάθησης, για την επιστημονική στήριξη εκπαιδευτικών πολιτικών και για τον έλεγχο θεωριών και διδακτικών πρακτικών. Επιπλέον, οι φοιτητές ενός Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, και τις διαδικασίες εκτίμησης γνωστικών λειτουργιών (π.χ. δοκιμασίες για εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας, αντίληψης, οργάνωσης, οπτικοχωρικών ικανοτήτων, λεκτικής μάθησης κ.α.), ώστε να μπορούν να κατανοούν και να αξιοποιούν ορθά τα αποτελέσματά τους στην εκπαιδευτική πράξη. Για τους παραπάνω λόγους, η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει σημαντικές ανάγκες τόσο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, όσο και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής σχετικά με τη θέση διδάσκοντα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα: Εργαστηριακή εξάσκηση στην παθολογία της γλώσσας, της μνήμης και των επιτελικών λειτουργιών, Κλινική Νευροψυχολογία του παιδιού, Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης, Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, Νευροψυχολογία και ειδικές διαταραχές μάθησης με έμφαση στις ΜΔ. Επιπλέον, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, όπως Αξιολόγηση στην ειδική αγωγή και Αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρογνωστική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Π. : 216/11.09.2020 ΦΕΚ 2119/τ.Γ΄/23.12.2020 ΚΑΙ ΦΕΚ 2276/τΓ΄/31.12.2020 ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία - Φυσικοχημεία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Χημεία - Φυσικοχημεία» πραγματεύεται την μελέτη των φυσικοχημικών φαινομένων και ιδιοτήτων, ύλης και διεργασιών, με βάση την χημική τους σύσταση, και με απώτερο σκοπό την καλύτερη περιγραφή αλλά και κατανόηση των βασικών μηχανισμών που τις διέπουν, μέσω της χρήσης των φυσικών νόμων, θερμοδυναμικής και στατιστικής μηχανικής, που επιτρέπουν την σύνδεση της χημικής σύστασης της ύλης με τις μακροσκοπικά παρατηρούμενες φυσικοχημικές ιδιότητες
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Πληροφορική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5156/11-11-2020. Το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει τη συστηματική φυτοπαθογόνων μυκήτων, τη μελέτη των μηχανισμών πρόκλησης ασθενειών από παθογόνους μύκητες σε καλλιεργούμενα φυτά, τη μελέτη των παραγόντων και των αλληλεπιδράσεων αυτών που επηρεάζουν την εξέλιξη των ασθενειών στα καλλιεργούμενα φυτά, καθώς και τη μελέτη αντιμετώπισης των μυκητολογικών ασθενειών σε γεωργικές καλλιέργειες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες