Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στο υλικό (ηλεκτρονικά κυκλώματα) και αφορά τη σχεδίαση VLSI ψηφιακών ή μικτών ή αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδίαση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ειδικού σκοπού (ASICs, ολοκληρωμένα κυκλώματα επιτάχυνσης επεξεργασίας δεδομένων, υψήσυχνα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλών ταχυτήτων, ολοκληρωμένα κυκλώματα αισθητήρων και διεπαφών)
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση VLSI ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα Υλικού».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Συστήματα Υλικού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 1107/20.4.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 9634/1.3.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Ετερογενή-αντιδρώντα συστήματα και φαινόμενα τεχνικής και ανεξέλεγκτης καύσης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ψυχιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Tο γνωστικό αντικείμενο "Νευροχειρουργική με εξειδίκευση στις ενδοσκοπικές επεμβάσεις" περιλαμβάνει την ενδοσκοπική Νευροχειρουργική για παθήσεις εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης καθώς και την χειρουργική νευρολογικών παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροχειρουργική με εξειδίκευση στις ενδοσκοπικές επεμβάσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η «Καρδιολογική Νοσηλευτική» αποτελεί ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής» που ασχολείται με τη νοσηλευτική και κυρίως την κλινική νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκ γενετής ή επίκτητες νόσοι των αγγείων του θώρακα και της καρδιάς, βαλβιδοπάθειες, δοκιμές και λειτουργικές αλλοιώσεις και αρρυθμίες, καθώς και η βέλτιστη νοσηλευτική αντιμετώπιση τους συντηρητικά, φαρμακευτικά, επεμβατικά και χειρουργικά.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Καρδιολογική Νοσηλευτική».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και προσομοίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση και προσομοίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 53603/10-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική Οικονομία» καλύπτει την επιστημονική μελέτη των σύγχρονων διεθνών οικονομικών σχέσεων στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων, των γεωπολιτικών εντάσεων, της επιβράδυνσης της παγκοσμιοποίησης και των επιταχυνόμενων τεχνολογικών και παραγωγικών μετασχηματισμών. Στο πλαίσιο αυτό μελετά την ανάδυση νέων οικονομικών δυνάμεων- όχι αναγκαστικά κρατικών δρώντων - τον παράλληλο μετασχηματισμό των εθνικών κρατών και των εθνικών οικονομικών πολιτικών, τον σημερινό ρόλο των αγορών και των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και την ανάδυση και την εξέλιξη υπερεθνικών θεσμών οικονομικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα εξετάζει την αλληλεπίδραση αγορών και πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τη διαχρονική εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ αποσαφηνίζει την ιστορική δυναμική και τη γεωγραφική αποτύπωση της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης και τις επιπτώσεις της στην οικονομική και αναπτυξιακή δυναμική και τις ηγεμονικές απο- κρυσταλλώσεις μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση θερμικών μηχανών με έμφαση σε στροβιλοκινητήρες, για παραγωγή ισχύος ή/και πρόωση αεροχημάτων, με ανάπτυξη ή/και χρήση υπολογιστικών ή/και πειραματικών μεθόδων, σχετικά με τα ρευστοθερμοδυναμικά φαινόμενα στις μηχανές αυτές
Γνωστικό Αντικείμενο: Θερμοκινητήρες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 53433/10-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Διοίκηση - Οργάνωση - Τήρηση - Ενημέρωση Κτηματολογικών Συστημάτων. Κτηματολογική Αποτύπωση. Κτηματολογικές Βάσεις Δεδομένων. Εφαρμογές Τίτλων Ακινήτων. Πολιτική και Διαχείριση Γης. Εκτιμήσεις Αξιών Γης. Συστήματα Διοίκησης Γης. Σύνταξη και Λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Χωρικές Μεταβολές. Ένταξη Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων. Μεθοδολογίες και Τεχνικές Απόδοσης Χωρικών Φαινομένων. Χωρικές Σχέσεις (Τοπολογία, Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά, Ιδιότητες). Συλλογή, Επεξεργασία και Καταχώρηση περιγραφικών και χωρικών δεδομένων. Χωρική Ανάλυση. Διαχείριση και απόδοση ειδικών μορφών δεδομένων (Δίκτυα, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους κ.λπ.). Λειτουργία Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ανάγκες Χρηστών, Παροχή Πληροφοριών, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Υποδομές, Νομικό Πλαίσιο). Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηματολόγιο και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Στοματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Στοματολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52348/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο είναι το γνωστικό εκείνο αντικείμενο που έχει ως βάση το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, όπως επιπλέον αυτό προβάλλεται στην ενωσιακή έννομη τάξη καθό μέτρο αυτή συμμετέχει στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Ειδικότερα, το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο ασχολείται με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις των κρατών, απαρτίζεται δε από τρεις βασικούς πυλώνες, ήτοι τον εμπορικό (που ασχολείται με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις των κρατών, ιδίως στο πλαίσιο του πολυμερούς εμπορικού συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τις παγκόσμιες και περιφερειακές ενώσεις κρατών, κ.ά.), τον χρηματοδοτικό (που ασχολείται με τις κινήσεις κεφαλαίων, τις διεθνείς χρηματοδοτήσεις, τις ξένες επενδύσεις, τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, τον ρόλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και των περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών, κ.ά.) και τον νομισματικό (που ασχολείται με τις νομισματικές σχέσεις των κρατών, τη διαχείριση του παγκόσμιου χρέους, τη νομισματική και δημοσιονομική σταθερότητα, τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των κεντρικών τραπεζών, κ.ά.). Η ευρωπαϊκή διάσταση του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλύπτει την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές οικονομικό σύστημα, όπως την εξωτερική εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ε.Ε., την πολιτική της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ε.Ε., τη διαχείριση του δημοσίου χρέους των κρατών μελών της, την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στις τρεις εκδοχές της (τραπεζική ένωση, ένωση κεφαλαιαγορών και δημοσιονομική ένωση), ώστε να ενισχυθεί η Ζώνη του ευρώ και το κοινό νόμισμα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, κ.ά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική - Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική - Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Στατιστική
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33515/16-12-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων δραστικών και βοηθητικών ουσιών, καθώς και των συνθηκών παρασκευής αυτών από φυσικοχημική άποψη».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση», αναφέρεται στην εφαρμοσμένη ανάλυση αρχών της θεωρίας με έμφαση στην εφαρμογή μεθοδολογιών, που στόχο έχουν να απαντήσουν ερευνητικά ερωτήματα αναφορικά με την συμπεριφορά επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την στρατηγική, την οργανωσιακή τους δομή και συμπεριφορά καθώς και την απόδοσή τους στο πλαίσιο αγορών. Ειδικότερα, τα ζητήματα ανάλυσης περιλαμβάνουν την μελέτη της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα διαφορετικών αγορών, την διάρθρωση της βιομηχανίας και της αγοράς, την συγκέντρωση του ελέγχου της βιομηχανίας, την έρευνα-ανάπτυξη, καινοτομία και τεχνολογία, των επιδράσεων των ρυθμιστικών και άλλων πολιτικών και τέλος της απόδοσης και διαφόρων μέτρων επίδοσης των επιχειρήσεων. Το πεδίο εφαρμογής της εδράζεται σε επιχειρήσεις των βιομηχανικών κλάδων, σε οργανισμούς αλλά και στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών και εκπονείται σε διαφορετικές αγορές (π.χ ενέργειας, υγείας κ.λ.π). Στο επίκεντρο της εφαρμοσμένης βιομηχανικής οργάνωσης βρίσκεται η χρήση σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων ποσοτικών μεθόδων
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Η Παθολογική Ανατομική ασχολείται με τη μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων των νοσημάτων του ανθρώπου, σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό-ιστολογικό και κυτταρολογικό-επίπεδο. Επιπλέον, η Παθολογική Ανατομική, με την αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων της μοριακής βιολογίας και της ιατρικής γενετικής, έχει κομβικό ρόλο στην αναγνώριση του μηχανισμού των νόσων και στη συσχέτιση της ιστοπαθολογικής εικόνας με την κλινική εκδήλωση των νοσημάτων. Για την υπό προκήρυξη θέση είναι απαραίτητη η μελέτη, διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν στις ιστολογικές αλλοιώσεις και τους βασικούς μηχανισμούς των νόσων σε μορφολογικό, λειτουργικό και μοριακό/ γενετικό επίπεδο. Επιπλέον, απαιτείται η δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε διαγνωστικό επίπεδο και στα πλαίσια των κλινικο-παθολογοανατομικών συσχετίσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες