Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 281 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Αρχιτεκτονικές, υποδομές και εφαρμογές κατανεμημένων και διεισδυτικών συστημάτων, κατανεμημένα συστήματα υψηλών επιδόσεων, συνεργατικά συστήματα, βελτιστοποίηση κατανεμημένων συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών συνιστωσών, συστήματα πολλαπλών πυρήνων, πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού κατανεμημένων συστημάτων, αξιοπιστία κατανεμημένων συστημάτων, υλοποίηση συνιστωσών κατανεμημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων και με τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων, τηλεπικοινωνιακά ενσωματωμένα συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα και προηγμένες αρχιτεκτονικές για το μελλοντικό διαδίκτυο αντικειμένων, υποστηρικτικές τεχνολογίες
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή:
Τμήμα: ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6835/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές και καρδιαγγειακά νοσήματα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ηπατολογίας περιλαμβάνει την οξεία ηπατίτιδα, χρόνια ηπατίτιδα, φορείς του ιού της ηπατίτιδας, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, αλκοολική νόσο, αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, επιπλοκές της ηπατίτιδας C και B, κίρρωση του ήπατος (αντιρροπούμενη - μη αντιρροπούμενη) και ηπατοκυτ- ταρικός καρκίνος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Ηπατολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Ιζηματολογίας αποτελεί κλάδο των γεωεπιστημών ο οποίος ασχολείται με τις φυσικές μηχανικές και γεωχημικές διεργασίες σχηματισμού στερεών κόκκων και απόθεσης αυτών στον πυθμένα λεκανών σε ρευστά μέσα. Μελετά τους μηχανισμούς μεταφοράς, τα περιβάλλοντα απόθεσης των ιζημάτων, τις ιζηματογενείς λεκάνες στις οποίες αποτίθενται οι ιζηματογενείς κόκκοι και τις φυσικογεωγραφικές και παλαιοπεριβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίστηκαν. Η ιζηματολογία εξετάζει όλους τους παράγοντες και τις διεργασίες που οδηγούν στην παραγωγή των ιζηματογενών υλικών στην απόθεσή τους, στη δημιουργία ιζημάτων και την ταξινόμηση αυτών. Το αντικείμενο της Ιζηματολογίας περιλαμβάνει την μελέτη παλαιών και σύγχρονων περιβαλλόντων ιζηματογένεσης (π.χ λιμνοθαλάσσια, λιμναία, ποτάμια και παράκτια περιβάλλοντα ιζηματογένεσσης, αποθέσεις υποθαλασσίων ριπιδίων κτλ) μέσα από την εξέταση επιφανειακών εμφανίσεων, την μελέτη πυρήνων γεωτρήσεων και την εργαστηριακή ανάλυση συλλεχθέντων δειγμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιζηματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6294/23-11-2018.Η Ιστορία της Ιατρικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης του ιατρού. Σε επίπεδο διδακτικού έργου, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την προϊστορική ιατρική και την ιατρική των αρχαίων λαών, την επίδραση της αρχαίας φιλοσοφίας στην ιατρική, την Ιπποκρατική ιατρική, την εξέλιξη της ιατρικής κατά την Αλεξανδρινή περίοδο, την ιατρική της Ελληνορωμαϊκής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Γαληνό, τη Βυζαντινή ιατρική, την Αραβική ιατρική και την ιατρική που ασκούνταν στη Δύση το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, την άσκηση της ιατρικής κατά το 17ο, το 18ο, το 19ο και τον 20ό αιώνα, μέσα από τις κυριότερες ανακαλύψεις και τις σημαντικότερες μορφές που επηρέασαν την εξέλιξη της ιατρικής, ενώ δεν παραλείπεται και η μελέτη της νεότερης ελληνικής ιστορίας της ιατρικής. Ερευνητικά, η ιστορία της ιατρικής καλύπτει όλες τις χρονικές περιόδους, όλες τις σύγχρονες ειδικότητες, όλες τις σπουδαίες ανακαλύψεις και όλες τις σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές προσωπικότητες που συνέδραμαν στην εξέλιξη της ιατρικής. Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί η έρευνα από πρωτογενείς πηγές είτε αυτές αφορούν στην αρχαιότητα, μέσα από κείμενα, επιγραφές ή αρχαιολογικά τεκμήρια, είτε αυτές αφορούν στη νεότερη ιστορία, μέσα από ιστορικά αρχεία, μουσεία κ.ά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Ιατρικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΌ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10269/12-12-2018. Η Νεφρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα. Ενδεικτικά, το γνωστικό της αντικείμενο περιλαμβάνει την ενασχόληση με νοσήματα των νεφρών, συστηματικά νοσήματα με εκδηλώσεις από τους νεφρούς, νεφρολογικά προβλήματα ασθενών με άλλες παθήσεις, οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, υπέρταση κ.λπ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7554/30-11-2018. Χρήσεις λιβαδικών οικοσυστημάτων, Σχέδιο διαχείρισης λιβαδιών, Βοσκοικανότητα, Αλληλεπίδραση φυτών-ζώων στα λιβαδικά οικοσυστήματα, Ανόρθωση λιβαδικών οικοσυστημάτων, Λιβαδική πολιτική, Βιολογία και γενετική ποικιλότητα λιβαδικών και κτηνοτροφικών φυτών, Βόσκηση και γενετική ποικιλότητα των λιβαδικών φυτών, Εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης των λιβαδικών και κτηνοτροφικών φυτών
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών-Γενετική λιβαδικών φυτών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9854/12-12-2018. Η Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση έχει ως αντικείμενο την μαθηματική διατύπωση και διερεύνηση αναλυτικών και αριθμητικών μεθοδολογιών μερικών διαφορικών εξισώσεων, ολοκληρωτικών εξισώσεων, ασυμπτωτικής ανάλυσης, εφαρμοσμένης ανάλυσης Fourier, θεωρίας ολοκληρωτικών μετασχηματισμών και ειδικών συναρτήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-30
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1722/3-10-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας, η οποία είναι κλάδος των γεωεπιστημών, ασχολείται με το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συμβαίνουν στην επιφάνεια της γης που αλληλεπιδρούν με την Λιθόσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Ατμόσφαιρα και Βιόσφαιρα και διαμορφώνουν το ανάγλυφο, το έδαφος, το κλίμα και τις συνθήκες και την κατανομή των υδάτων κάθε φύσης. Η Φυσική Γεωγραφία παράκτιων και εσωτερικών υδάτινων συστημάτων ασχολείται με τον παράκτιο χερσαίο και υποθαλάσσιο χώρο, δηλαδή με την παράκτια γεωμορφολογία και την παράκτια ωκεανογραφία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των δελταϊκών και υγροτοπικών συστημάτων καθώς και όλων των υδάτινων συστημάτων στη χέρσο, όπως των λιμνών και των ποταμών. Η μελέτη τους αφορά την εξέλιξή τους ως γεωμορφών, που προ- κύπτουν από την δράση του νερού και τη μετακίνηση και απόθεση των ιζημάτων, αυτόνομα, ή σε συνδυασμό με τις αλληλεπιδράσεις του βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των κλιματικών παραγόντων. Επίσης, στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνονται και οι μεθοδολογίες εργαστηρίου και πεδίου που συμ- βάλλουν στην έρευνα των παραπάνω όπως βυθομετρικές αποτυπώσεις, και άλλες γεωχωρικές τεχνικές, μετρή- σεις αβιοτικών παραμέτρων στο νερό, ιζηματολογικές αναλύσεις καθώς και τεχνικές ισοτοπικής ιχνηλασίας ιζημάτων και νερού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία Παράκτιων και Εσωτερικών Υδάτινων Συστημάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13925/24-12-2018. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της εγκληματολογίας, συγκροτείται από τις βασικές έννοιες: έγκλημα (νομικό έγκλημα και κοινωνικά αποκλίνουσα συμπεριφορά), δράστης του εγκλήματος και (τυπικός και άτυπος) έλεγχος του εγκλήματος (απάντηση της πολιτείας και της κοινωνίας στο έγκλημα). Στον έλεγχο του εγκλήματος κατατάσσονται τα συμφέροντα του θύματος και η πρόληψη του εγκλήματος. Η συστηματική έρευνα και μελέτη της ποινικής δικαιοσύνης και του ποινικού συστήματος προσδιορίζουν περαιτέρω το επιστημονικό πεδίο της εγκληματολογίας. Η επιστήμη της σωφρονιστικής (σωφρονιστικό δίκαιο και σωφρονιστική) ασχολείται τόσο με τις νομικές (ερ- μηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου) όσο και με τις πραγματολογικές πλευρές της έκτισης των στερη- τικών της ελευθερίας ποινικών κυρώσεων και μέτρων. Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατουμένων, στα καθήκοντα παροχής και τις αρμοδιότητες επέμβασης των σωφρονιστικών αρχών, καθώς και στις οργανωτικές και προ- σωπικές προϋποθέσεις της έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινικών κυρώσεων και μέτρων. Η πραγματική διαμόρφωση της στέρησης της ελευθερίας, η επιδρασή της στους κρατουμένους και στο σωφρονιστικό προσωπικό, η αποτελεσματικότητά της, καθώς και η περαιτέρω εξέλιξη των κρατουμένων, με απώτερο στόχο του σωφρονιστικού συστήματος την (επαν)ένταξή τους στην κοινωνία, εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της σωφρονιστικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εγκληματολογία - Σωφρονιστική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση και Marketing
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-20
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10929/13-12-2018. «Η φιλοσοφική εννοιολόγηση και συστηματική διερεύνηση των προσωπικών, υπαρξιακών, ηθικών, κοινωνικών και πολιτικών ερωτημάτων του ανθρώπου, καθώς και εκείνων τα οποία εγείρουν οι ιατρικές εξελίξεις και οι εφαρμογές τους στον άνθρωπο και την κοινωνία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία, Ηθική, Βιοηθική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής / «Ανατομία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανατομία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες