Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 211 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Υλικών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Διεργασιών Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας)
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας B΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και Φυσικοχημεία Βιοϋλικών» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/01-2022)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάπτυξη και Φυσικοχημεία Βιοϋλικών»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη συντήρηση φορητών εικόνων που διασώζονται ως ζωγραφικά έργα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης. Σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής, όπως και της κατάστασης διατήρησης αλλά κυρίως οι επεμβάσεις συντήρησης στην ζωγραφική επιφάνεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέταση των χρωστικών και των συνδετικών υλικών που συνθέτουν το ζωγραφικό στρώμα, καθώς και στην εφαρμογή επεμβάσεων συντήρησης όπως ο καθαρισμός και η στερέωση.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συντήρηση Φορητών Εικόνων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μελέτη της εμφάνισης, διασποράς και αντιμετώπισης των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων με έμφαση σε αυτά που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο. Μελέτη της αντοχής των παθογόνων στα αντιβιοτικά για την προστασία της Δημόσιας υγείας και του ζωικού κεφαλαίου και έρευνα σε ότι αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των χρόνιων νοσημάτων των ζώων, υποστηρίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενιαία Υγεία και Ζωοανθρωπονόσοι
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα κλινικά σημεία, τα συμπτώματα, τις διαγνωστικές μεθόδους, την αιτιοπαθογένεια των οφθαλμικών νοσημάτων καθώς και τη συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία αυτών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, συμπληρωματικό ηλεκτρονικό υλικό στο eclass, παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων και υποχρεωτική κλινική άσκηση. Στις διαλέξεις περιλαμβάνονται κλινικά περιστατικά καθώς και χειρουργικά βίντεο για καλύτερη εμπέδωση της γνώσης. Η κλινική άσκηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εξέταση των ασθενών, τη διδασκαλία του τρόπου διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών καθώς και την επίδειξη θεραπευτικών μεθόδων. Η θέση αυτή απαιτεί σημαντική και μακρόχρονη κλινική εμπειρία στο φάσμα της Οφθαλμολογίας κυρίως σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καθώς και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η θέση επίσης απαιτεί σημαντικό και συνεχόμενο ερευνητικό έργο πάνω στο αντικείμενο της Οφθαλμολογίας καθώς και ικανή διοικητική εμπειρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης Φ.Ε.Κ.1137/12.5.2022 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 14744/28.3.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση και προσομοίωση βιοχημικών διεργασιών στο υδάτινο περιβάλλον και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54861/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» πραγματεύεται τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των οικονομικών υποκειμένων και τις συνέπειες αυτών στη διαμόρφωση των τιμών και στην κατανομή των πόρων στις αγορές ή στην οικονομία. Επιπλέον, συνεπάγεται την έρευνα πάνω στην κατασκευή και ανάπτυξη μαθηματικών, μη-οικονομετρικών υποδειγμάτων, που βασίζονται στην ατομική οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και αφορούν την: α) τιμολόγηση και τα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης σε αγορές υπό μερική ή γενική ισορροπία, στον τέλειο ή ατελή ανταγωνισμό (ολιγοπώλια), β) τον ανταγωνισμό και τις σχέσεις μεταξύ καθέτως ή οριζοντίως σχετιζόμενων επιχειρήσεων στην ισορροπία σε διάφορες μορφές αγοράς και γ) τις επιπτώσεις των παραπάνω σε όρους αποτελεσματικότητας, ευημερίας ή πολιτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι για συνδυαστικά προβλήματα".
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλγόριθμοι για συνδυαστικά προβλήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδιατρική-Παιδονευρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Παιδονευρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 906/15.4.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8933/1.3.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό του Χώρου
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στη διασύνδεση των Βασικών Θεωριών της Διοίκησης ενός Οργανισμού Υγείας, της Ηγεσίας και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς με τη Δημόσια Υγεία, και ιδίως το σκέλος της που αφορά τους Κοινωνικούς Προσδιοριστές της Υγείας και το πώς χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος σχετίζονται με τη διοίκηση οργανισμών υγείας. Ο συνδυασμός των δύο επιμέρους τομέων του γνωστικού αντικειμένου (Μάνατζμεντ και Δημόσια Υγεία) οδηγεί, μέσω της διεπιστημονικής έρευνας, στην πληρέστερη κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων και στη χάραξη αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων πολιτικών για την οργάνωση του συστήματος υγείας και τη βελτίωση της υγείας σε επίπεδο πληθυσμού. Επιπρόσθετα, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικά πεδία όπως έρευνες στις υπηρεσίες υγείας, ικανοποίηση των ασθενών, οργάνωση νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, συμπεριφορές διακινδύνευσης και την υγεία, συμμόρφωση σε οδηγίες υγείας, και κοινωνικό κεφάλαιο. Τελικός σκοπός είναι η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο του Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας, με ειδική έμφαση στους κοινωνικούς παράγοντες που τα διαμορφώνουν.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας και Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» καλύπτει συνδυαστικά τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους των προσφερομένων Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Πρόκειται για εκπαιδευτικό όρο που περιγράφει διεπιστημονικές, θεωρητικές και πρακτικές σπουδές επικεντρωμένες στο ρουμανικό λαό. Με τον όρο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο υπόβαθρο, τις γνώσεις εξειδίκευσης και τις δεξιότητες για τη Ρουμανική Γλώσσα, τη Φιλολογία και τον Πολιτισμό του ρουμανικού λαού. Μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα και τη λειτουργική συνάφειά τους με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, η Ρουμανολογία εξετάζεται ως διακριτή ενότητα, θεματικά και γεωγραφικά, αλλά ταυτόχρονα και ως υποσύνολο του βαλκανικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 62925/15-4-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Γεωμορφολογία αποτελεί κλάδο της Φυσικής Γεωγραφίας, το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του Α.Π.Θ. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται στη μελέτη του επιφανειακού ανάγλυφου της Γης (ή και άλλων πλανητών) και ιδιαίτερα στην κατανόηση της εξέλιξης των γεωμορφών σε χερσαίο ή υδάτινο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή χαρτογράφηση των γεωμορφών αποτελεί σήμερα θεμελιώδες συστατικό της γεωμορφολογικής έρευνας, καθώς παρέχει το υπόβαθρο για τη διαχρονική παρακολούθηση τους, αλλά και την ποσοτικοποίηση παραμέτρων που σχετίζονται με τη μορφή και εξέλιξη του ανάγλυφου. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που αφορούν στην ψηφιακή χαρτογράφηση της Γεωμορφολογίας, με την ευρεία χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών και δεδομένων. Σε αυτά εμπίπτουν κυρίως τα διαστημικά ή από αέρος συστήματα παρατήρησης/τηλεπισκόπησης της Γης, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), τα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS) και τα Ψηφιακά Υψομετρικά Μοντέλα (DEM). Επίσης, καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που σχετίζονται με τη διδασκαλία και μετάδοση της γεωμορφολογικής γνώσης για την κατανόηση των γεωμορφών, μέσω της χρήσης των ως άνω γεωχωρικών τεχνολογιών και δεδομένων ψηφιακής χαρτογράφησης, σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης καθώς και στην εκλαΐκευση της επιστήμης. Τέλος, συνδέεται άμεσα με τα εξής αντικείμενα διδασκαλίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο: Γεωγραφία-Φυσική Γεωγραφία, Ψηφιακή Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διδακτική της Γεωγραφίας-Γεωλογίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωμορφολογία με έμφαση στην Ψηφιακή Χαρτογράφησή της
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: «Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική μελετά τη συμπεριφορά των επί μέρους οικονομικών οντοτήτων, δηλαδή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, τις αλληλεπιδράσεις αυτών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τις επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών επί των οικονομικών συμπεριφορών και της λειτουργίας των αγορών. Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ανάλογα με το υπό μελέτη οικονομικό περιβάλλον. Η προκηρυχθείσα θέση αφορά σε όλα αυτά τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και σε όλους τους τομείς εφαρμογών Μικροοικονομικής Πολιτικής».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 64225/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών» αφορά στη μελέτη των απαιτούμενων μαθηματικών τεχνικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των οικονομολόγων για διερεύνηση των ποσοτικά εκφράσιμων οικονομικών ιδεών και για την παρουσίασή τους με τα κατάλληλα μαθηματικά υποδείγματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47382/14-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη, την επιστήμη των δημοσιογραφικών σπουδών και καλύπτει ουσιαστικά το αντίστοιχο βασικό ευρύ γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, τη Δημοσιογραφία. Επίσης, καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης της δημοσιογραφίας με εύρος των αναγνωρισμένων ειδικοτήτων των νέων μέσων και της δημοσιογραφικής έρευνας. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει: Την κριτική θεώρηση των μοντέλων και πρακτικών της δημοσιογραφίας υπό το πρίσμα των νέων μέσων, τα νέα μοντέλα και τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της δημοσιογραφικής έρευνας και των νέων μέσων, την παραγωγή και κατανάλωση δημοσιογραφίας στο διαδίκτυο, το ρόλο της σύγκλησης των ΜΜΕ, τις δημοσιογραφικές τεχνικές της συλλογής, επαλήθευσης κριτικής και συνθετικής παρουσίασης των κάθε λογής επίσημων και ανεπίσημων πηγών και πληροφοριών που αφορούν το κάθε υπό διερεύνηση θέμα. Συνολικά, το γνωστικό πεδίο της θέσης εξετάζει τις εξελίξεις στη δημοσιογραφία, την δημοσιογραφική έρευνα και τα νέα μέσα
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: •Εμβιομηχανική σκληρών/μαλακών ιστών και βιολογικών συστημάτων με πειραματικές/υπολογιστικές μεθόδους (μελέτη της δομής, της λειτουργίας και της κίνησης των μηχανικών πτυχών των βιολογικών συστημάτων, σε όλα τα επίπεδα, από ολόκληρους οργανισμούς έως όργανα και κύτταρα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της μηχανικής). •Πειραματική /υπολογιστική μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων για την μελέτη μηχανοβιολογικών διαδικασιών σε νοσήματα (όπως οστεοπόρωση, καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο) ή στη βελτίωση βιοϊατρικών εμφυτευμάτων (π.χ. ενίσχυση ανάπτυξης οστικού ιστού). •Ανάλυση – σχεδιασμός βιοϊατρικών συστημάτων, όπως βιοϊατρικών εμφυτευμάτων, τεχνητών οργάνων, αντικαταστάσεων τμημάτων του σώματος, ή βιοϊατρικών συσκευών για διάγνωση/θεραπεία ιατρικών προβλημάτων (π.χ μικροχειρουργικά εργαλεία, εξωσκελετοί, συσκευές αποκατάστασης).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες