Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 148 από τις 148 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ωκεανογραφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημική Ωκεανογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη και Τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15813/31-1-2019. Η Οστεοαρχαιολογία αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικότητα της αρχαιολογίας που αφορά στον εντοπισμό, ανάλυση και ερμηνεία των οστών ανθρώπων ή/και ζώων από αρχαιολογικά σύνολα με στόχο την ανασύνθεση της διατροφής, της υγείας, του φυσικού περιβάλλοντος, της κοινωνικής οργάνωσης και των τελετουργικών δραστηριοτήτων κατά το παρελθόν.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Οστεοαρχαιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 826/21-05-2019 τ.Γ', αριθμός προκήρυξης 13002
Γνωστικό Αντικείμενο: Αξιοπιστία Δομικών Έργων και Υποδομών από Χάλυβα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Αναγνωρισμένη ειδικότητα των Ασύρματων Δικτύων και Επικοινωνιών, που έχουν στόχο την Παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας, την Κατανομή Πόρων, τον Έλεγχο Ισχύος, την Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων, τη Μελέτη και Μοντελοποίηση Καναλιών, την Εξοικονόμηση Ενέργειας, την Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών, την παροχή Υπηρεσιών και Ανάπτυξη Εφαρμογών WSNs, ΙοΤ, Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, έξυπνων δικτύων, τεχνολογιών διαδικτύου, τη Μελέτη Κανονιστικών Ρυθμιστικών Θεμάτων στις Επικοινωνίες, την Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων και Αλγορίθμων σε Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-24
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22788/11-4-2019. «Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στην ιστορία του αμερικανικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινηματογράφου (1895-2018), στην ιστορία και θεωρία της με- ταφοράς (adaptation studies), στη θεωρία και ιστορία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ειδών, με έμφαση στη ρομαντική κομεντί, στο πολιτικό δράμα, στην αναπαράσταση των γενεών και στη θεωρητική κατασκευή ειδών, στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, στη δομική αφηγηματολογία ως θεωρητικό και μεθοδολο- γικό πλαίσιο και στην αναπαράσταση των κοινωνικών φύλων.».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. Καθηγητής/Αναισθησιολογία
Περιγραφή: Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αναισθησιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-04
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες