Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 292 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Δρόμων
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Δρόμων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Συμβουλευτική Ποιμαντική και Ψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ποιμαντική και Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5540/11-11-2020. Η θέση αφορά στις νέες τάσεις στις εκπαιδευτικές πρακτικές διδακτικού σχεδιασμού, στη μάθηση, στις θεωρίες μάθησης, στη διαπολιτισμική αγωγή, στα διδακτικά μοντέλα και στις διδακτικές μεθοδολογίες στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στην Αγωγή, στην Εκπαίδευση, στα Αναλυτικά Προγράμματα και στη Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών ειδικότερα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενάλια Αρχαιολογία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της Ενάλιας Αρχαιολογίας είναι διαχρονικό και καλύπτει όλες τις χρονολογικές περιόδους από την προϊστορία μέχρι τα νεότερα χρόνια. Συμβάλλει στην αρχαιολογική έρευνα, παρέχοντας δεδομένα από το υποβρύχιο περιβάλλον μέσα από την μελέτη ναυτικών θεμάτων που αφορούν την αλληλοεπίδραση του ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο. Τα επιμέρους θέματα της Ενάλιας Αρχαιολογίας αφορούν την ιστορία και τη θεωρία του επιστημονικού της πλαισίου, τη μεθοδολογία της υποβρύχιας έρευνας, τη μελέτη της ναυτικής τεχνολογίας (αρχαία ναυπηγική και ναυσιπλοϊα) και των ναυτικών δικτύων (εμπόριο, μετακινήσεις, σχέσεις λαών , κλπ), καθώς και τη διαχείριση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς (διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο προστασίας των ενάλιων χώρων, ανάδειξη και προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς).
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενάλια Αρχαιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία»
Περιγραφή: Μια θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 32827/21-9-2020. Χημεία Ενώσεων Συναρμογής - Χημεία Στερεάς Κατάστασης Ανόργανων Ενώσεων - Ανόργανα Υλικά - Βιοανόργανη Χημεία-Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση - Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων - Ανόργανα πολυμερή - Μακρομοριακή Χημεία Ανόργανων Ενώσεων - Νανοχημεία Ανόργανων Ενώσεων - Μελέτη των ιδιοτήτων των Ανόργανων Ενώσεων με μαγνητικές, υπολογιστικές, θερμικές, κινητικές, φωτοχημικές, ηλεκτροχημικές και φασματοσκοπικές (IR, UV-Vis, EPR, NMR, X-ray) τεχνικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία - Ιστολογία - Εμβρυολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανατομία - Ιστολογία - Εμβρυολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αξιολόγηση δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το σχεδιασμό υβριδικών συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 499/24-11-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη συστηματική περιγραφή και ερμηνεία της πολεοδομικής οργάνωσης με τη χρήση και αξιολόγηση μοντέλων προσομοί-ωσης χρήσεων γης και ποσοτικών μεθόδων. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων χρήσης γης και των συστημάτων μεταφορών καθώς και στην τεχνογνωστική υποστήριξη των φορέων σχεδιασμού και προγραμματισμού για τη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακή, μητροπολιτική και αστική κλίμακα. Στόχος είναι η κατανόηση των διαδικασιών που προσδιορίζουν τη λειτουργική οργάνωση των αστικών συστημάτων και ο προγραμματισμός και σχεδιασμός των αστικών λειτουργιών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Περιλαμβάνονται μοντέλα αστικής ανάπτυξης και επιλογής χωροθέτησης χρήσεων καθώς και ολοκληρωμένα μοντέλα πολεοδομικής οργάνωσης που επιτρέπουν την πρόγνωση, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών χρήσεων γης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολεοδομική Οργάνωση: Πολιτικές και Μοντέλα Χρήσεων Γης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 619/21-9-2020. Γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου αποτελεί το φαινόμενο του συνταγματισμού, στη διαχρονική και συγχρονική του διάσταση (εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό-ενωσιακό συνταγματικό δίκαιο).Ειδικότερα καλύπτει: την έννοια του Συντάγματος, με τη σύνθετη έννοιά του, ως ουσιαστικού και τυπικού, του γραπτού δηλ. κώδικα κανόνων με αυξημένη τυπική δύναμη, που καθορίζει τα όργανα της Πολιτείας, τις αρμοδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις, τη θέση του ανθρώπου, του πολίτη και των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην κρατική εξουσία και τη σχέση της εσωτερικής προς τη διεθνή και την ενωσιακή έννομη τάξη, την έννοια και το περιεχόμενο της συντακτικής εξουσίας (θέσπιση του Συντάγματος) και της αναθεωρητικής λειτουργίας∙ την δικαιοπαραγωγική διαδικασία (νόμος: έννοια και διακρίσεις, νομοθετική εξουσιοδότηση και αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης, κανονισμός της βουλής, διεθνές δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο).Περαιτέρω εμπερικλείει τη συνταγματική θεωρία σχετικά με τα στοιχεία του κράτους και το πολίτευμα, τη δημοκρατική αρχή, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το κοινωνικό κράτος δικαίου και το δικαστικό έλεγχο της κρατικής δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο∙ το ισχύον ελληνικό συνταγματικό δίκαιο κατά το Σύνταγμα 1975/86/3001/08, και ειδικότερα τα άμεσα όργανα του κράτους, το Εκλογικό Σώμα, τη βουλή, την κυβέρνηση, το διορισμό της κυβέρνησης, τη διάλυση της Βουλής, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας∙ και τη συνταγματική θεωρία και συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομιμοποίησή της, έννοια της δημοκρατίας και του λαού, αρμοδιότητες, θεσμικά όργανα και σχέση εθνικού και ενωσιακού συντάγματος.Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται και η έννοια, τυπολογία και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών) στην πολυεπίπεδη συνάρθρωσή τους (εθνική, ενωσιακή, ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία). Ειδικότερα εξετάζονται οι φορείς και αποδέκτες δικαιωμάτων, οι περιορισμοί, η συρροή και σύγκρουσή τους, καθώς και ειδικότερα δικαιώματα έτσι, όπως κατοχυρώνονται στο ελληνικό Σύνταγμα, στη συγκριτική τους αποτύπωση, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συνταγματικό Δίκαιο»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοθωρακοχειρουργική» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης στο αντικείμενο «ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση σε φοιτητές ιατρικής στα 3 τελευταία έτη των σπουδών τους με μεγαλύτερη έμφαση στο 6ο έτος στα πλαίσια της κλινικής άσκησής τους στη Χειρουργική. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την παθολογία των χειρουργικών παθήσεων της καρδιάς, των μεγάλων αγγείων του θώρακα, των πνευμόνων και των λοιπών οργάνων της θωρακικής κοιλότητας καθώς και την επεμβατική αντιμετώπισή τους. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για την καλύτερη εμπέδωση, κλινική εξέταση ασθενών καθώς και παρακολούθηση επεμβάσεων στο χειρουργείο. Η εκπαιδευτική διδασκαλία είναι σε στενή συνέργεια με τα αντικείμενα της Καρδιολογίας, Αγγειοχειρουργικής, Πνευμονολογίας, Γενικής Χειρουργικής και Αναισθησιολογίας με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στην βέλτιστη επιλογή των θεραπευτικών επιλογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιοθωρακοχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ανόργανη Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΩΝ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Α.Π.: 4918/01.07.2020) ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.138/Τ.Γ΄/27.01.2021)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΩΝ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ)
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31289/28-8-2020. Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει:Τις αρχές, τις μεθόδους και τις εφαρμογές Ιατρικής Βιοχημείας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά διδασκαλία, εκτέλεση και αξιολόγηση μεθόδων Κλινικής Βιοχημείας, όπως φασματοφωτομετρία, νεφελομετρία, θολωσιμετρία, φθορισμομετρία, χημειοφωταύγεια, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών (μιας και δύο διαστάσεων) - λιποπρωτεϊνών - DNA, χρωματογραφία (αέρια, υγρή, επί χάρτου, μοριακής διήθησης, ιοντοανταλλαγής, υψηλής απόδοσης [HPLC], κ.α.) για τη διερεύνηση βιοδεικτών που είναι χρήσιμοι στην κλινική πράξη για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και για την εκτίμηση της πορείας των διαφόρων νοσημάτων. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης την πρωτεωμική και τη διερεύνηση του πρωτεώματος με σύγχρονες τεχνικές, όπως δυσδιάστατη ηλεκτροφόρηση και φασματομετρία μαζών, αλλά και τη διερεύνηση του ανοσιακού συστήματος με ανοσοενζυμικές τεχνικές (ELISA), τη διερεύνηση πολυμορφισμών με μεθόδους, όπως η real-time PCR για τη σύνδεση της γενετικής ποικιλότητας με τις διάφορες κλινικές οντότητες, τεχνικές διερεύνησης του οξειδωτικού στρες σε βιολογικά υλικά, για την ανίχνευση των παραγόμενων ελευθέρων ριζών, την εκτίμηση του αντιοξειδωτικού φορτίου αυτών των βιολογικών δειγμάτων αλλά και τη σύνδεση του οξειδωτικού στρες με το φαινότυπο των διαφόρων νοσημάτων. Παράλληλα, στο γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνεται η εκτέλεση και αξιολόγηση μεθόδων που συμβάλλουν στην εξειδικευμένη διερεύνηση κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων σε ειδικό εξοπλισμένο εργαστήριο. Τέλος στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η διδασκαλία των μαθημάτων της Βιοχημείας και της Κλινικής Βιοχημείας, η οποία περιγράφει τη σύνδεση των παθοφυσιολογικών βιοχημικών διεργασιών με τα διάφορα νοσήματα, τη διαγνωστική διερεύνηση νοσημάτων και διερεύνηση δεικτών που συμβάλλουν στην πρόληψη ή αξιολογούν την πορεία της θεραπείας ενός νοσήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Βιοχημεία - Κλινική Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 28/15.1.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 57048/3.12.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεωρία της Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φιλοσοφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1148/28-9-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη δομή, λειτουργία και ανάλυση βιομορίων και βιοχημικών διεργασιών που εμπλέκονται στην παθοβιολογία ζωικών οργανισμών. Συγκεκριμένα, καλύπτει ευρύ φάσμα της βιοχημείας της παθοβιολογίας και αφορά: 1. Την ανίχνευση αλλοιώσεων ενζυμικών αντιδράσεων, ενδοκυτταρικής σηματοδότησης και μηχανισμών πιστοποίησης του RNA που εμπλέκονται στην απορρύθμιση κυτταρικών και ιστικών λειτουργιών, όπως αυτές προκύπτουν στο πλαίσιο τη παθολογίας ζωικών οργανισμών, 2. την ταυτοποίηση βιοχημικών, μοριακών και κυτταρικών δυσλειτουργιών σε κυτταρικά και ζωικά πρότυπα χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων, και 3. τον εντοπισμό και επαλήθευση βιοδεικτών για την αντιμετώπιση νοσημάτων ζωικών οργανισμών. Σε διδακτικό επίπεδο καλύπτει το περιεχόμενο των ακόλουθων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: α) Μοριακή Βιολογία και Βιολογία Ανάπτυξης (υποχρεωτικά μαθήματα), β) Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Μηχανισμούς Διαφοροποίησης (υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης).
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία με έμφαση στην Παθοβιολογία Ζωικών Οργανισμών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-05
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες