Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10063/20-12-2017.Η Περιγραφική Ανατομική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ιατρικής Επιστήμης αφού το αντικείμενο της είναι το ανθρώπινο σώμα. Η Περιγραφική Ανατομική ασχολείται με την περιγραφή της μορφολογίας και της δομής των ανατομικών στοιχείων και οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Το μάθημα της Περιγραφικής Ανατομικής είναι προπτυχιακό και προκλινικό και εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση και εξοικείωσή τους με την μορφολογία των δομών του ανθρωπίνου σώματος ώστε να μπορούν στην συνέχεια να κατανοήσουν τη φυσιολογική λειτουργία και την τοπογραφική σχέση των ανατομικών στοιχείων κατά της διδασκαλία της Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας. Ακολούθως θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, όχι μόνο για την κατανόηση των κλινικών μαθημάτων που ακολουθούν στα επόμενα εξάμηνα, αλλά και θα τις εφαρμόσουν στην κλινική πράξη κατά την άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης μετά το πέρας των σπουδών τους. Η Περιγραφική Ανατομική ασχολείται και με τις ανατομικές παραλλαγές των δομών και των οργάνων που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μεγάλο κλινικό ενδιαφέρον και αποτελούν πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος αφού μπορεί να συνυπάρχουν με ορισμένες παθήσεις ή να προδιαθέτουν σε αυτές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφική Ανατομική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά σε θέματα Θεωρίας και Μεθοδολογίας της Στατιστικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΕΠ Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ βαθμίδας επίκουρου καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 515/09-05-2018, αριθμός προκήρυξης 20716
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολεοδομικός Σχεδιασμός με Έμφαση στις Πολιτικές Βιώσιμης Κινητικότητας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι μηχανολογικών κατεργασιών». Η θέση ανήκει: ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Κατασκευές και Υλικά ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνολογίες Παραγωγής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται πλήρως στη κατασκευαστική κατεύθυνση, και θα ενισχύσει την τεχνογνωσία (θεωρητικά και πειραματικά) του Τμήματος σε θέματα μηχανουργικών κατεργασιών, όπως: Κατεργασίες διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού και ελασμάτων, ευέλικτα συστήματα κατεργασιών υποστηριζόμενα από Η/Υ (FMS - CIM), αριθμητικός έλεγχος εργαλειομηχανών και μορφοποιήσεις με ψηφιακή καθοδήγηση (CNC), κατασκευή μηχανολογικών προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ (CAM), ευέλικτα συστήματα παραγωγής και μοντελοποίηση-προσομοίωση παραγωγικών διαδικασιών. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις με τεχνολογία αφαίρεσης υλικού (κατεργαστικότητα, συνθήκες κατεργασίας), τις μηχανικές ιδιότητες των κοπτικών εργαλείων (επικαλύψεις, προ- και μετά-κατεργασίες υποστρωμάτων και επικαλύψεων), και τη φθορά των κοπτικών εργαλείων. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα καλυφθούν υφιστάμενα μαθήματα του Οδηγού Σπουδών, όπως: • Μηχανολογικό Σχέδιο IΙ (2ο Εξάμηνο) • Αντοχή Υλικών (3ο Εξάμηνο) • Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών (4ο Εξάμηνο) • Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (5ο Εξάμηνο) • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή (8ο Εξάμηνο - επιλογής) • Μορφοποιήσεις (8ο Εξάμηνο - επιλογής) • Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή (9ο Εξάμηνο - επιλογής)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μέθοδοι μηχανολογικών κατεργασιών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: To γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά το πεδίο του «αρχιτεκτονικού σχεδιασμού» (ή «αρχιτεκτονική σύνθεση» ή «αρχιτεκτονικές συνθέσεις», κ.λ.π.) σε όλες τις κλίμακες εφαρμογής του, από την κλίμακα του εσωτερικού χώρου μέχρι την κλίμακα της πόλης. Oι υποψήφιοι, βάσει του ισχύοντος νόμου, αναμένεται να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ή σε συναφές αντικείμενο και διακεκριμένο σχεδιαστικό και/ή ερευνητικό έργο στο ίδιο και τα συναφή προς αυτό αντικείμενα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση με δυνατότητες μετάφρασης από την Ιταλική στην Ελληνική
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Τμήμα: ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 2370
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές Χωρικού Σχεδιασμού
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ./Επικ. Καθ. - «Παιδοψυχιατρική».
Περιγραφή: - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδοψυχιατρική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4792/20-11-2017.Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά την επιστη- μονική μελέτη της ιστορίας των κοινωνικών διακρίσεων με επίκεντρο και αφετηρία την Ευρώπη της νεωτερικότη- τας, από το τέλος του 19ου αιώνα και σε όλη την διάρκεια του 20ου. Αναφέρεται ειδικότερα, στις πολιτικές πρακτι- κές υποβάθμισης ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων στο σύγχρονο κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται θε- ματικές όπως η ιδεολογική θεμελίωση αποκλεισμών και διακρίσεων (κοινωνικός δαρβινισμός, φυλετική θεωρία, εθνικισμός, ή έννοια της μειονότητας, φασισμός, ναζισμός, πολιτικός και θρησκευτικός φονταμενταλισμός), η αναζήτηση των ιστορικών αφετηριών και της εξέλιξης των παραπάνω ιδεών μέσα στο πλέγμα της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ιστορίας (αποικιοκρατία, δημιουργία εθνικών κρατών, μειονότητες, πόλεμοι, δικτατορίες, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, εξάντληση φυσικών πόρων), αλλά και η σημερινή πολιτική, κοινωνική και ιδεο- λογική τους διάσταση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Εντάσσεται, τέλος, η επιστημονική διερεύνηση των αιτιών που δημιουργούν τα φαινόμενα διακρίσεων, αποκλεισμού και διώξεων και ο προσδιορισμός των προ- σφορότερων πολιτικών για την αντιμετώπιση τους. Στο γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει τόσο η έρευνα διακρίσε- ων και διωγμών ενάντια σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και ομάδες (γυναίκες, παιδιά, Εβραίοι, Ρομά, ομοφυλόφιλοι, μειονότητες) όσο και οι πιο ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιου είδους πρακτικών στην πρόσφατη ιστορία (δουλεία, προσφυγοποίηση, γενοκτονίες, Ολοκαύτωμα, Απαρτχάιντ, σύγχρονες μορφές δουλικής ερ- γασίας) αλλά και στην τρέχουσα επικαιρότητα (οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διακρίσεις: παγκόσμια ανισότητα, φτωχοποίηση, οικολογική καταστροφή). Με αφετηρία τα παραπάνω, σημαντική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η κατανόηση των μηχανισμών που δημιουργούν φαινόμενα διακρίσεων και αποκλεισμών, τα ανανεώνουν και τα αναπαράγουν.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διακρίσεις και Αποκλεισμοί στον Σύγχρονο Κόσμο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 5635
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη και Τεχνική της Φθοράς και Προστασίας των Δομικών Υλικών - Έργων και Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11655/2-2-2018.Το γνωστικό αντικείμενο της Στοματολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη της αιτιοπαθογένειας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας, των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, της διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσης, της πρόγνωσης, της θεραπείας, και της πρόληψης τοπικών νόσων και παθήσεων που αναπτύσσονται στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή (συμπεριλαμβανομένων και των σιαλογόνων αδένων) όπως και με τη μελέτη της σημειολογίας και συμπτωματολογίας συστηματικών νόσων και συνδρομών που εκδηλώνονται στη στοματογναθοπροσωπική χώρα (συμπεριλαμβανομένων και των σιαλογόνων αδένων), η αξιολόγηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει ή να συμβάλει στη διάγνωση και αντιμετώπιση της συστηματικής νόσου ή συνδρόμου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Στοματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες