Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Φυσικοθεραπεία και Νευρομυοσκελετική Αξιολόγηση Κόπωσης" αφορά την πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας διδακτικού και ερευνητικού έργου στον τομέα της νευρομυοσκελετικής φυσικοθεραπείας, αξιολόγησης ασθενών με νευρομυϊκές παθήσεις και διαχείρισης συμπτωμάτων όπως αυτό της κόπωσης. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο "Φυσικοθεραπεία και Νευρομυοσκελετική Αξιολόγηση Κόπωσης" αφορά το συνολικό επιστημονικό πεδίο της νευρομυοσκελετικής αξιολόγησης, με επικέντρωση στους παράγοντες που οδηγούν σε κεντρική και περιφερική κόπωση, με σκοπό την πρόληψη κακώσεων και επιπλοκών όσο και την σωστή οργάνωση προγραμμάτων αποκατάστασης σε ασθενείς με νευρομυοσκελετικές κακώσεις και νευρομυικές παθήσεις. Η διερεύνηση της αξιοπιστίας, εγκυρότητας και λοιπών ψυχομετρικών ιδιοτήτων των μεθόδων αξιολόγησης στους προαναφερθέντες ασθενείς αποτελεί επίσης βασικό μέρος του γνωστικού αυτού αντικειμένου. Ταυτόχρονα, διερευνώνται οι κατάλληλες φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις αποκατάστασης βάσει πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων, και εφαρμόζονται τεκμηριωμένες θεραπευτικές πρακτικές κατόπιν εμπεριστατωμένου κλινικού συλλογισμού και οργάνωσης στόχων που προκύπτουν από την ενδελεχή αξιολόγηση των ασθενών αυτών σε κάθε στάδιο της νόσου
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοθεραπεία και Νευρομυοσκελετική Αξιολόγηση Κόπωσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Η Θαλάσσια Γεωλογία (ή Γεωλογική Ωκεανογραφία) είναι ένας θεμελιώδης επιστημονικός κλάδος της Γεωλογίας και αφορά στη μελέτη της επιφάνειας και της υποδομής του θαλάσσιου πυθμένα ανεξαρτήτως βάθους και περιβάλλοντος. Είναι ο επιστημονικός κλάδος που οδηγεί στην κατανόηση της γεωμορφολογίας του πυθμένα, της ιζηματογένεσης, της στρωματογραφίας, του τεκτονισμού, της ηφαιστειότητας και της γεωλογικής ιστορίας των θαλασσών και των διεργασιών που τις διέπουν. Η Θαλάσσια Γεωλογία παρότι επικεντρώνεται στη μελέτη του πυθμένα ασχολείται, περιφερειακά, με τις διεργασίες της υδάτινης στήλης καθώς αυτές επιδρούν στην μορφολογία της επιφάνειας του πυθμένα. Επιπλέον, μελετά τις αλληλεπιδράσεις του έμβιου με το αβιοτικό περιβάλλον. Η θαλάσσια Γεωφυσική, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηχοβολιστικές μεθόδους, αποτελεί το κύριο μέσο μελέτης της γεωμορφολογίας και της υποδομής του θαλάσσιου πυθμένα. Η Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό πεδίο που μελετά σε βάθος σημαντικά φαινόμενα και διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως: (1) υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, (2) υποθαλάσσια ενεργά και μη ρήγματα, (3) υποθαλάσσια ηφαιστειότητα, (4) διαφυγές ρευστών (αέριοι υδρογονάνθρακες/υδροθερμία), (5) υποθαλάσσιοι κρατήρες και λασπούχα ηφαίστεια, (6) διαβρώσεις ακτών και πυθμένα. Η ανάλυση και επεξεργασία θαλασσίων γεωφυσικών δεδομένων, επιπλέον, οδηγεί: (1) στην ανάπλαση της παράκτιας παλαιογεωγραφίας και στην καταγραφή της υποθαλάσσιας πολιτισμικής κληρονομιάς, (2) στη σχεδίαση, κατασκευή και ασφαλή λειτουργία των θαλασσίων έργων και κατασκευών και (3) στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοχεύοντας στην ορθολογική διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 1026/18.4.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 6486/14.2.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Χωροταξία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Καρδιολογία - Επεμβατική Καρδιολογία Δομικών Παθήσεων
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία - Επεμβατική Καρδιολογία Δομικών Παθήσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Ένα ερευνητικό πεδίο της φυσικοχημείας αφορά στην κατάλυση των χημικών αντιδράσεων επηρεάζοντας την κινητική τους. Οι καταλύτες είναι ουσίες ή υλικά που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις χωρίς τα ίδια να καταναλώνονται. Αυτό σημαίνει ότι βελτιώνουν τις αντίστοιχες χημικές διεργασίες μειώνοντας το κόστος παραγωγής και την κατανάλωση ενέργειας. Η χρήση τους αποτελεί βασική αρχή της “Πράσινης Χημείας” και ο συνδυασμός τους με τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή καυσίμων (βιο-καύσιμα) και χημικών συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. Η έρευνα στην κατάλυση στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την ανάπτυξη νέων καταλυτών, την μελέτη του μηχανισμού των αντιδράσεων και τη βελτίωση της μηχανικής μιας συγκεκριμένης διεργασίας. Οι δύο πρώτοι από αυτούς απαιτούν ένα πολύ ισχυρό φυσικοχημικό υπόβαθρο. Η ανάπτυξη καταλυτών με νέα σύσταση ή δομή οδηγεί πάντα στην ανακάλυψη νέων φυσικοχημικών φαινομένων και νέας γνώσης στο πεδίο. Ο προσδιορισμός της δομής ενός στερεού καταλύτη σε μοριακό και ατομικό επίπεδο είναι πρωταρχικής σημασίας για την κατανόηση της λειτουργίας του και τον σχεδιασμό βελτιωμένων καταλυτών για επιθυμητές αντιδράσεις. Η τάση αυτή αντανακλάται στη δομή των σύγχρονων δημοσιεύσεων στο πεδίο της κατάλυσης, καθώς σε αυτές συνδυάζονται διάφορες τεχνικές φυσικοχημικού χαρακτηρισμού καταλυτών (π.χ. φασματοσκοπία, θερμοχημεία, προσρόφηση, ηλεκτρονική μικροσκοπία, καταλυτική αξιολόγηση κ.α.). Όσον αφορά στις πρακτικές εφαρμογές, οι καινοτομίες στην ανάπτυξη νέων καταλυτών έχουν δείξει τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει η κατάλυση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση των πηγών ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα στα ανανεώσιμα συστήματα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιευμένο έργο στον τομέα της σύνθεσης, του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης καταλυτών για την μετατροπή ανανεώσιμων πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. βιο-καύσιμα, χημικά και υλικά).Ο/η συνάδελφος που θα εκλεγεί θα προσφέρει εκπαιδευτικό έργο διδάσκοντας Προπτυχιακά Μαθήματα και Εργαστήρια Φυσικοχημείας και Μεταπτυχιακά Μαθήματα στη Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στην Βιομηχανία την Ενέργεια και το Περιβάλλον
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία – Ανάπτυξη Καταλυτών για Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πρώτων Υλών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Πολιτικές Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτικών υγείας και διοίκησης υγείας, με έμφαση στη δημόσια και ενιαία υγεία. Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στην περιγραφή της υπό πλήρωσης θέσης καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα από τη διοικητική οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών, δομών και δράσεων δημόσιας και ενιαίας υγείας, έως το σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων και παρεμβάσεων δημόσιας και ενιαίας υγείας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων δημόσιας και ενιαίας υγείας και πρόληψη και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση και Πολιτικές Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μη μεταδιδόμενα νοσήματα στη Δ.Ε.Υ.» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει το νοσολογικό φάσμα των Μη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, ειδικότερα τα αίτια εκδήλωσής τους και την επίπτωσή τους στην διαμόρφωση της υγείας των πληθυσμών, σε κλινικό και θεραπευτικό επίπεδο, και στην εν γένει διαχείριση, οργάνωση και παρέμβαση στη Δημόσια και Ενιαία Υγεία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει μη μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία συμβάλουν στην αύξηση της πρόωρης νοσηρότητας, στην εκδήλωση οξείας ή χρόνιας νοσηρότητας που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο ή να προκαλέσουν αναπηρίες λόγω χρονιότητας των νόσων, καθώς και τον προσδιορισμό ευάλωτων πληθυσμών. Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται: καρδιαγγειακά νοσήματα, νεοπλάσματα, σακχαρώδης διαβήτης, κάπνισμα και οι συνέπειες του, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ρευματικά νοσήματα, αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. Σύνδρομο Sjogren), νοσήματα και σύνδρομα της τρίτης ηλικίας (π.χ. σύνδρομο Sicca, Ρευματική Πολυμυαλγία), νεφρική ανεπάρκεια, διατροφικές διαταραχές και νοσήματα, νευροεκφυλιστικά νοσήματα (π.χ., άνοια, νόσος Alzheimer), ψυχικά νοσήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μη μεταδιδόμενα νοσήματα στη Δ.Ε.Υ.
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 679/13.3.2023 τ.Γ’’ αριθμός προκήρυξης 3625/25.1.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενεργειακές Διεργασίες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52345/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μοντελοποίηση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας HVAC, HVDC. Τεχνικές μοντελοποίησης και υπολογιστικές μέθοδοι στα σύγχρονα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ενεργά δίκτυα διανομής. Ανάλυση σύγχρονων συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ενεργών δικτύων διανομής σε μόνιμη, δυναμική και μεταβατική λειτουργία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινοτική Νοσηλευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Γνωστικό Αντικείμενο: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54539/14-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς του άρρηκτου βράχου, των ασυνεχειών και της βραχόμαζας καθώς και τη μελέτη - ανάλυση εφαρμογών γεωτεχνικών έργων σε βραχώδεις σχηματισμούς (π.χ. ευστάθεια πρανών, κατολισθήσεις, σήραγγες, υπόγεια έργα, φράγματα).
Γνωστικό Αντικείμενο: Βραχομηχανική και εφαρμογές της σε έργα πολιτικού μηχανικού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλιεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο "Αλιεία", εστιάζει στα εξής: μορφολογία, οικολογία, αλιευτική τεχνολογία και διαχείριση αλιευμάτων, συστηματική, μαθηματικές προσομοιώσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλιεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30124/5-12-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» συγκροτεί αφενός η διαγνωστική δίκη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων τόσο κατά την τακτική, όσο και κατά τις ειδικές διαδικασίες (κάταρξη δίκης - απόδειξη - έκδοση δικαστικής απόφασης) και αφετέρου το δίκαιο των ενδίκων μέσων και της αναγκαστικής εκτελέσεως. Στο ως άνω γνωστικό αντικείμενο εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβηση, συμβιβασμός, διαιτησία κ.λπ.), όπως επίσης όλοι οι φορείς και τα υποκείμενα μιας πολιτικής δίκης (δικαστές, διάδικοι κ.λπ. βοηθητικά της απονομής της δικαιοσύνης πρόσωπα), αλλά και όλες οι μορφές, είδη και κατηγορίες διαδικαστικών πράξεων, με αφορμή κάταρξη πολιτικής δίκης ή οι διενεργούμενες διαδικαστικές πράξεις κατά την εξέλιξη μιας πολιτικής δίκης, όπως επίσης και αυτές που τείνουν στην υλοποίηση της εκδοθησόμενης απόφασης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 51169/1-3-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική» περιλαμβάνει την έρευνα τις ιστορικές προϋποθέσεις της θείας Λατρείας, εμβαθύνει στο θεολογικό περιεχόμενο των διαφόρων πτυχών της λατρευτικής ζωής και μελετά την τελετουργική δομή των εν τη θεία Λατρεία τελουμένων. Εξετάζει επίσης την λειτουργική υμνογραφία, την λειτουργική διάσταση του κηρυκτικού λόγου της Εκκλησίας, την ερμηνευτική λειτουργική παράδοση και την αισθητική της θείας Λατρείας. Υποψήφιοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) μπορούν να είναι μόνο μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λειτουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ),ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 884 Γ΄/03.04.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες