Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ιστολογία-Εμβρυολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστολογία-Εμβρυολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3465/5-1-2018. Η Υδρογεωλογία είναι η γεωεπιστήμη που μελετά ουσιαστικά το υπόγειο νερό. Είναι δηλ. τμήμα της Γενικής Υδρολογίας που πραγματεύεται τα υπόγεια νερά. Περιλαμβάνει: 1) την Υδρολογία των υπόγειων νερών (Groundwater Hydrology) που πραγματεύεται την προ- έλευση και κίνηση των υπόγειων νερών, και 2) την Υδρογεωλογία (Hydrogeology) που είναι κλάδος της Εφαρμο- σμένης Γεωλογίας και μελετά τα γεωλογικά προβλήματα που σχετίζονται με τα υπόγεια νερά. Το γνωστικό αντικείμενο της Υδρογεωλογίας περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Επιφανειακή υδρολογία, υδρο- λογικός κύκλος, υπόγειοι υδροφορείς, κίνηση υπόγειου νερού, Νόμος Darcy, πιεζομετρία-δίκτυα ροής, δράση του υπόγειου νερού στο πορώδες μέσο, υδρομαστευτικά έργα, μόνιμη ροή-πρότυπο Dupuit, μη μόνιμη ροή πρότυπο Τheis, επίλυση Jacob, πηγές, αποθέματα υπόγειου νερού, παράκτια υδροφόρα στρώματα, τεχνητός εμπλουτισμός, ποιότητα υπόγειου νερού, ρύπανση νερών-πηγές και διάδοση ρύπανσης, τρωτότητα υδρο- φορέων, εκμετάλλευση και διαχείριση του υπόγειου νερού, λειτουργία ΧΥΤΑ, κριτήρια επιλογής θέσης ΧΥΤΑ και βαθμονόμησή τους, διάθεση λυμάτων στο έδαφος, τεχνικές διάτρησης υδρογεωτρήσεων, συμπλήρωση και ανάπτυξη υδρογεώτρησης, διασκοπήσεις εντός των γεωτρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υδρογεωλογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 2379
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία του Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική Δραστηριότητα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά σε θέματα Αναλογιστικής Επιστήμης ή Ιδιωτικής, Κοινωνικής Ασφάλισης ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ή/και ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μαθηματική Εκπαίδευση και Διδακτική των Μαθηματικών
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Εκπαίδευση και Διδακτική των Μαθηματικών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Εκπαίδευση και Διδακτική των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Χοίρων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Χοίρων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας μετά από αίτηση εξέλιξης του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή κ. Χ. Βλαχόπουλου
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρίες και μορφές Κοινωνικού Κράτους
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπία ακτίνων-Χ».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπία ακτίνων-Χ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 2377
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 2375
Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης του Χώρου
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της φυσιολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη των μηχανισμών και των αλληλεπιδράσεων τους που λειτουργούν στους ζώντες οργανισμούς. Η φυσιολογία εξετάζει τις λειτουργίες στο επίπεδο του οργανισμού, των συστημάτων, των οργάνων, των κυττάρων και των μορίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής / «Άλγεβρα - Γεωμετρία»
Περιγραφή: - Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα - Γεωμετρία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Άλγεβρα - Γεωμετρία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία και Θεωρία Πολυμερών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία και Θεωρία Πολυμερών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5100/20-11-2017. «Η Λογική μελετά τη δομή της ορθής σκέψης και παρέχει τα εργαλεία ανάλυσης και κριτικής αποτίμησης των επιχειρημάτων μελετά ειδικότερα: α. τις σχέσεις μεταξύ προτάσεων υπό το πρίσμα της αλήθειας ή του ψεύδους τους (Προτασιακός Λογισμός)• β. τη σχέση Υποκειμένου - Κατηγορήματος εντός των προτάσεων (Κατηγορηματικός Λογισμός)• επιπλέον, γ. εκθέτει πρακτικές χρήσιμες για την ορθή διατύπωση των απόψεων όταν επιχειρηματολογούμε (Πρακτική Λογική). Η Φιλοσοφία της Γλώσσας μελετά τη φύση και λειτουργία της γλώσσας, σε αναφορά με τους όρους συγκρότησης της σημασίας και του νοήματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με την αλήθεια. Η φιλοσοφία της Επιστήμης (Επιστημολογία) μελετά τον χαρακτήρα της μεθόδου των επιστημών και τους όρους συγκρότησης και εκπλήρωσης της αξίωσής τους να περιγράφουν τον κόσμο. - Για την πλήρωση της θέσης θα προτιμηθούν υποψήφιοι με ερευνητικό έργο σε τουλάχιστον δύο από τα τρία αυτά αντικείμενα.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογική ή/και Φιλοσοφία της Γλώσσας ή/και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4778/20-11-2017. Το γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο Κινηματογράφου» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών για την καλλιτεχνική αλλά και την τεχνική επάρκεια που απαιτείται για τη συγγραφή του κινηματογραφικού σεναρίου. Κατά συνέπεια, στο γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο Κινηματογράφου» καλλιεργείται η οπτικοακουστική αφήγηση και οι τεχνικές της, αναπτύσσεται η μεθοδολογία συγγραφής του διασκευασμένου σεναρίου, μελετούνται τα διαφορετικά αισθητικά/ αφηγηματικά ρεύματα, εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές αφήγησης και προσεγγίζονται οι νέες και οι πειραματικές μορφές αφήγησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σενάριο Κινηματογράφου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση». Θεωρία και πράξη της Παιδαγωγικής. Σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: διαπολιτισμική παιδαγωγική, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, συμμετοχικές πρακτικές. Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και παιδαγωγικές πρακτικές σε διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων»
Περιγραφή: - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες