Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 166 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Συμβουλευτική Ποιμαντική και Ψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ποιμαντική και Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης (κενή) ΦΕΚ 570/10.3.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 351/7.1.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη και Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών Εκμετάλλευσης Ενεργειακών Πόρων στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Η Αναισθησιολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την περιεγχειρητική (προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική για τουλάχιστον 24 ώρες) διαχείριση ασθενών, όλων των ηλικιών και όλων των ειδικοτήτων, όπως επίσης και τη διαχείριση ασθενών με οξύ και χρόνιο πόνο, καλοήθους και μη αιτιολογίας. Η θέση αυτή απαιτεί κατ’ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Αναισθησιολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει περιεγχειρητικά ασθενείς όλων των ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα της Αναισθησιολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: • Τεχνολογία και επιστήμη μεταλλικών και συνθέτων υλικών (κατά σειρά προτεραιότητας). • Προηγμένα υλικά όπως ελαφρά μεταλλικά κράματα, σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας και νανοϋλικά (κατά σειρά προτεραιότητας) για μηχανολογικές, αεροναυπηγικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές. • Μοντελοποίηση υλικών σε διαφορετικές κλίμακες διαστάσεων, από την ατομική μέχρι τη μικρο-μέσο κλίμακα, και συσχέτιση της μικροδομής με τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. • Πειραματικός χαρακτηρισμός της μορφολογίας και των μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων με προηγμένες μεθόδους. • Τεχνολογίες παραγωγής μεταλλικών και συνθέτων υλικών με έμφαση σε προηγμένες τεχνικές (π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση)
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία και Επιστήμη των Υλικών για Μηχανολογικές, Αεροναυπηγικές και Αεροδιαστημικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή (Εξέλιξη)
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή (Εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική των Βιολογικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Θεραπευτική - Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεραπευτική - Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Φωνητική- Φωνολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φωνητική- Φωνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις των Μικρών Κρατών» αναφέρεται στις παρακάτω ενότητες: Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Διεθνείς Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων και Μικρά Κράτη, Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία των Μικρών Κρατών, Στρατηγικές των Μικρών Κρατών, Ασφάλεια και Άμυνα των Μικρών Κρατών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-26
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή - Αναπτυξιακές Διαταραχές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Αγωγή - Αναπτυξιακές Διαταραχές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική́ Πληροφορική́ και Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγειάς» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: To γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική́ Πληροφορική́ και Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγειάς» αναφέρεται στις εφαρμογές που αφορούν στην έρευνα για την υγεία, αλλά και στη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση μονάδων υγείας. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει και τις εφαρμογές πληροφορικής σε σχέση με την τηλεϊατρική, τις υποδομές μητρώων ασθενών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, καθώς και την ανάλυση δεδομένων υγείας και διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική́ Πληροφορική́ και Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγειάς
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: (Εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάλυση Αξιοπιστίας σε Συστήματα Παραγωγής»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Συμβουλευτική Ποιμαντική και Ψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ποιμαντική και Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΕΜΦΑΣΗ ΑΦΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Ανοσολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινικά εργαστήρια, σε φοιτητές Ιατρικής στο 5ο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών τους, με παράλληλη δυνατότητα κλινικής άσκησης στα πλαίσια εξωτερικών ιατρείων. Διδάσκονται τόσο οι βασικοί φυσιολογικοί μηχανισμοί των ανοσιακών απαντήσεων, όσο και οι ανοσολογικοί μηχανισμοί νοσημάτων του ανθρώπου. Δίνεται έμφαση στην διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση πρωτοπαθών και δευτεροπαθών ανοσοανεπαρκειών, καθώς και στους μηχανισμούς παθογένεσης των αυτοάνοσων και αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων, στην ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων και στους σύγχρονους θεραπευτικούς τρόπους ανοσοπαρέμβασης. Η παρούσα θέση απαιτεί κατ’ εξοχήν κλινική εμπειρία στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα του ανοσιακού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτεί και ερευνητικό έργο σε όλο το φάσμα της Ιατρικής Ανοσολογίας, τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας όσο και σε κλινικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Ανοσολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες