Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 159 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΔ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διάχυτου Υπολογισμού»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διάχυτου Υπολογισμού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:6370/31-1-2018. Το αντικείμενο αφορά στη διδακτική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας στις μικρές ηλικίες. Η συστηματική μάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι σημαντική παράμετρος σε όλα τα πρόσφατα Αναλυτικά Προγράμματα [Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), Νέο Πρόγραμμα Σπουδών], ενώ οργανωμένες διαδικασίες μάθησης της γλώσσας περιγράφονται σε όλα τα διεθνή Αναλυτικά Προγράμματα για παιδιά μικρών ηλικιών. Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας αφορά στις διαδικασίες μάθησης τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης κα- θώς η γλώσσα - και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ελληνική γλώσσα - είναι αντικείμενο μάθησης η ίδια, αλλά ταυτόχρονα το σημαντικότερο μέσο για την προσέγγιση και άλλων γνωστικών αντικειμένων του εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Επίσης, έμφαση δίνεται στη (γλωσσο)διδακτική και όχι στη διδασκαλία της γλώσσας, στην οποία περιλαμβάνονται ευρύτερα θέματα γραμματισμού, θεωρητικά αλλά και εφαρμοσμένα, για τις μικρές ηλικίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μια θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-30
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας / Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5566/31-1-2018.Το αντικείμενο δε νοείται απλώς αθροιστικά αλλά τονίζει τον συνδυασμό των δύο σκελών, με την καλλιέργεια του επιστημονικού πεδίου που ορίζεται από τη συνάντηση της Φιλολογίας με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, προσανατολισμένης κατά κύριο λόγο στον πολύμορφο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών στην έρευνα και τη διδασκαλία. Στο πεδίο αυτό εμπίπτουν ο σχεδιασμός ψηφιακών υποδομών και η οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η διερεύνηση του πώς οι κατακτήσεις της Φιλολογίας μπορούν να αξιοποιηθούν ψηφιακά και πώς η συνθήκη της ψηφιακότητας μπορεί να ανατροφοδοτήσει τη γνώση στο πεδίο της Φιλολογίας. Η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πεδία της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της νέας ελληνικής γραμματείας, σε συνάρτηση με το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών στον οποίον εντάσσεται
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Ψηφιακός Πολιτισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15489/28-3-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός» της υπό προκήρυξη θέσης στοχεύει στη μελέτη και έρευνα της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας, κοινωνικής εξέλιξης, πολιτιστικής ανάπτυξης, οικονομικής αλλαγής, και λογοτεχνικής παραγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»
Περιγραφή: Θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-01
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16460/13-3-2018. Κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικά με την διαγνωστική προσέγγιση και την χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των ζώων σχετικά με τη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των παθήσεων του οφθαλμού των ζώων και των παθήσεων των εξωτερικών και άγριων ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική των Ζώων - Συγκριτική Οφθαλμολογία - Κτηνιατρική Κατοικιδίων Εξωτικών και Άγριων Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:6370/31-1-2018. Το αντικείμενο αφορά στη διδακτική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας στις μικρές ηλικίες. Η συστηματική μάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι σημαντική παράμετρος σε όλα τα πρόσφατα Αναλυτικά Προγράμματα [Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), Νέο Πρόγραμμα Σπουδών], ενώ οργανωμένες διαδικασίες μάθησης της γλώσσας περιγράφονται σε όλα τα διεθνή Αναλυτικά Προγράμματα για παιδιά μικρών ηλικιών. Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας αφορά στις διαδικασίες μάθησης τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης κα- θώς η γλώσσα - και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ελληνική γλώσσα - είναι αντικείμενο μάθησης η ίδια, αλλά ταυτόχρονα το σημαντικότερο μέσο για την προσέγγιση και άλλων γνωστικών αντικειμένων του εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Επίσης, έμφαση δίνεται στη (γλωσσο)διδακτική και όχι στη διδασκαλία της γλώσσας, στην οποία περιλαμβάνονται ευρύτερα θέματα γραμματισμού, θεωρητικά αλλά και εφαρμοσμένα, για τις μικρές ηλικίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών-Φιλοσοφία Μαθηματικών/Λογική
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών-Φιλοσοφία Μαθηματικών/Λογική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μιας (1) Θέση ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Μιας (1) Θέσης ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιομηχανική Χημεία και Κατάλυση
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία και Κατάλυση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14511/27-2-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο σε θεωρητικά ζητήματα όσο και σε πρακτικές ενότητες που αφορούν στη χρήση της διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού ως μέσο αγωγής. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού όπως, την ανάλυση των κριτηρίων βάσει των οποίων εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και βασικές αρχές μεταφοράς μάθησης, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους ασκούμενους και άλλες διδακτικές-μαθησιακές παραμέτρους. Επίσης, περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεματικά πεδία που σχετίζονται με τις επιστήμες της Παιδαγωγικής, της Αθλητικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Αναψυχής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Περιγραφή: Κλινική Νοσηλευτική με έμφαση στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Νοσηλευτική με έμφαση στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες