Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 167 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 906/15.4.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8936/1.3.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεπισκόπηση με έμφαση σε μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και συγκεκριμένα στον κλάδο των Οικονομικών της Υγείας και γειτνιάζει επιστημονικά με τα εξής ερευνητικά πεδία: Οικονομικά της Υγείας, Πολιτική Υγείας, Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Οικονομική, Κοινωνική Πολιτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54855/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» πραγματεύεται μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με τo σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών κατάκτησης αγοράς. Η θέση συνεπάγεται την έρευνα πάνω: α) σε θέματα πρόβλεψης της συμπεριφοράς καταναλωτή και ανάλυσης της σχέσης καταναλωτή- επωνυμίας, ειδικότερα σε συνθήκες όπου η επωνυμία έχει υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, β) σε συγκρίσεις καταναλωτικών συμπεριφορών σε διαπολιτισμικό επίπεδο και γ) σε ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών απέναντι σε εγχώριες και διεθνείς επωνυμίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδοχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 63991/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, παγκόσμιου ιστού, μαζικής παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων, αλγορίθμων και δομών δεδομένων, εξελικτικών και παράλληλων αλγορίθμων για διαχείριση πολλαπλών ροών πληροφορίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και Εξόρυξη Δεδομένων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδαςτου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας, εστιάζοντας στο επίπεδο της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων στο τομέα των εξαρτήσεων. Προσεγγίζει του αιτιολογικούς παράγοντες της εξάρτησης και τα μοντέλα παρέμβασης, με έμφαση στις ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις. Αξιοποιεί στο επίπεδο των προσεγγίσεων έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας την αλληλεπίδραση της ομάδας και την θεραπευτική κοινότητα. Εμβαθύνει σε θέματα πρόωρης εγκατάλειψης από τη θεραπεία, πρόληψης υποτροπής και αντιμετώπισης κρίσεων τόσο στη διάρκεια της θεραπείας όσο και στη μετα-θεραπευτική φροντίδα. Μελετά και αξιοποιεί τη δυναμική της ομάδας σε προληπτικές, θεραπευτικές, ερευνητικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες, αναδεικνύει το ρόλο των επαγγελματιών σε διαφορετικά πλαίσια, καθώς και την αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης και εποπτείας για την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, διερευνά τη δυναμική που αναπτύσσεται εντός και εκτός των οργανισμών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τις κρίσεις που εμφανίζονται σε αυτό και επηρεάζουν τα άτομα, τις ομάδες και τους οργανισμούς. Αξιοποιεί μεθόδους και εργαλεία βιωματικής εκπαίδευσης και έρευνας δράσης, προκειμένου τα άτομα, οι ομάδες και οι οργανισμοί να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, τόσο στο πεδίο των εξαρτήσεων, όσο και σε άλλα πλαίσια κοινωνικής φροντίδας, δίνοντας έμφαση στην συνηγορία με την ανάπτυξη σχέσεων και δικτύων αλληλεγγύης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία στις Εξαρτήσεις»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 63658/19-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Σχεδιασμός νέων μικρών φαρμακομορίων με βάση τη δομή του μοριακού στόχου, τα προσδέματα, τα δομικά θραύσματα, τις ενώσεις πολλαπλών στόχων (πολυφαρμακολογία), σύνθεση, ποσοτικές σχέσεις δομής - ιδιοτήτων και δράσης, μοριακός μηχανισμός δράσης.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή και Υπολογιστική Φαρμακοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 57922/29-3-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Οδοντοφατνιακή Χειρουργική περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία που έχουν σχέση με την τοπική αναισθησία, την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, τις πρώτες βοήθειες, τις ενδοστοματικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η Χειρουργική Εμφυτευματολογία περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία των βασικών αρχών της χειρουργικής τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων και τις βασικές αρχές οστεογένεσης. Η Ακτινολογία Στόματος περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της βασικής οδοντιατρικής ακτινολογίας, τις τεχνικές λήψης ενδοστοματικών και εξωστοματικών ακτινογραφιών, την ψηφιακή απεικόνιση, τους κινδύνους από την ακτινοβολία, την ακτινοπροστασία και την ακτινοδιαγνωστική των διαφόρων παθήσεων του στοματογναθικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Ακτινολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τη γνώση οργανικών μορίων που μπορούν να επηρεάσουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του οίνου και να καλύπτουν το πεδίο της Οργανικής Χημείας, με έμφαση στη σύνθεση και ανάλυση πεπτιδίων, ως βασικών συστατικών μεταβολισμού των ζυμών και των συστατικών του οίνου, που συμβάλουν στα φυσικά χαρακτηριστικά του. Η μελέτη και η γνώση των φυσικοχημικών παραμέτρων, όπως το ιξώδες, ο δείκτης διάθλασης και άλλες και η συσχέτισή τους με την σύσταση του οίνου έχουν σημαντική πρακτική αξία για την παραγωγή και αξιολόγηση ποιοτικών οίνων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οργανική χημεία πεπτιδίων και φυσικοχημείας οίνου»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας» πραγματεύεται την εκτίμηση των αναγκών υγείας του ειδικού πληθυσμού (εργαζομένων) και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αυτό, την εκτίμηση των συνθηκών εργασίας, του ψυχοκοινωνικού κινδύνου και του επιπέδου επικινδυνότητας, την προαγωγή της υγείας και την παροχή ολοκληρωμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών στους χώρους εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της χάραξης ορθολογικής πολιτικής, βάσει των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών συστάσεων. Επιπρόσθετα, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αγωγής υγείας, την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας σε υγιή και ασθενή πληθυσμό στο χώρο εργασίας, την εφαρμογή θεωριών και νοσηλευτικών διεργασιών της νοσηλευτικής επαγγελματικής υγείας στο χώρο εργασίας, την αξιολόγηση του επιδημιολογικού προφίλ του πληθυσμού των εργαζομένων, την μέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε όλες τις ομάδες εργαζομένων της κοινότητας που αφορούν στην επαγγελματική υγεία του εργατικού δυναμικού και ειδικών ομάδων του, όπως εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ΑΜΕΑ, γυναίκες σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία: 1. Παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αυτούς. 2. Αγωγή-προαγωγή της υγείας στο χώρο της εργασίας. 3. Αναγνώριση και παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και τυχόν βλαπτικών παραγόντων του περιβάλλοντος εργασίας. 4. Ένταξη και επανένταξη στην εργασία ατόμων μετά από ασθένεια, εργαζομένων ειδικών κατηγοριών όπως ΑΜΕΑ, γυναικών σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, ηλικιωμένων, ατόμων με χρόνια νοσήματα. 5. Αναγνώριση παραγόντων πρόκλησης ατυχημάτων, αναγνώριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, εκτίμηση επικινδυνότητας, εφαρμογή αρχών ασφαλούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων στο εργασιακό περιβάλλον. 6. Οργάνωση συστήματος νοσηλευτικής φροντίδας και παροχής πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους, αντιμετώπιση ατυχημάτων ή τραυματισμών στο χώρο εργασίας. 7. Εφαρμογή πολιτικών υγείας και ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49820/22-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οικεία επιστήμη είναι η Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. και πλήρης κλάδος αυτής οι Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση) και τα Ψηφιακά Μέσα. Τα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή των τεχνολογιών ήχου και εικόνας, που ενώ αρχικά αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν ως κλάδος της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού και των τηλεπικοινωνιών, πλέον συγκλίνουν με την επιστήμη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η καθολική ψηφιοποίηση των σημάτων ήχου-εικόνας στα Μ.Μ.Ε. έχει στρέψει την έρευνα σε τεχνικές και τεχνολογίες επισημείωσης και τεκμηρίωσης των καταγραφών, καθώς και σε αλγοριθμικούς αυτοματισμούς παραγωγής, διαχείρισης και μετάδοσης πολυκαναλικών ροών. Ο πρώτος τομέας εξειδίκευσης αφορά την περιγραφή, ανάκτηση και διαχείριση περιεχομένου μέσω ευφυών τεχνικών σημασιολογικής επεξεργασίας και ανάλυσης (ανίχνευση/κατάτμηση συμβάντων, αναγνώριση προτύπων, συναισθηματική αξιολόγηση κ.ά.). Ο δεύτερος τομέας εστιάζει σε τεχνικές λήψης, καταγραφής, ψηφιακής επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου (συστήματα ηλεκτρακουστικής-μικροφώνα/μεγαφώνα, ηχητικός εντοπισμός, καταστολή θορύβου, ακουστικές παράμετροι στούντιο και χώρων των Μ.Μ.Ε. κ.ά.). Ο τρίτος τομέας περιλαμβάνει ερευνητικά και εφαρμοσμένα θέματα καταγραφής και επεξεργασίας κινούμενης εικόνας (τεχνικές και αυτοματισμοί λήψης-μετάδοσης, εφαρμογές υψηλής ευκρίνειας, καταστολή θορύβου, ανίχνευση/εντοπισμός κίνησης κ.ά.). Ο τέταρτος τομέας αφορά την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ήχου-εικόνας στη σχεδίαση της εμπειρίας χρήστη (UX-design) σε διεπαφές επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής και διαδικτυακές υπηρεσίες (πολυμέσα, σοβαρά παιχνίδια, ηλεκτρονική μάθηση, μετάδοση ροής/streaming, διαδικτυακό ραδιόφωνο/τηλεόραση, αξιολόγηση ποιότητας εμπειρίας/Quality of Experience -QoE κ.ά.). Ο πέμπτος και τελευταίος τομέας έρευνας αφορά τεχνικές ελέγχου αυθεντικότητας ψηφιακών/πολυμεσικών τεκμηρίων για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων (fake news) και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης (τεχνικές «δικανικής ανάλυσης»/digital-multimedia forensics).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε)
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας".
Γνωστικό Αντικείμενο: "Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας"
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 'Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Κλασική Αρχαιολογία: Αρχαιολογία της λατρείας» ερευνά ένα ζωτικό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, καθώς αποτυπώνεται σε πολλές κατηγορίες του υλικού πολιτισμού, καλύπτοντας όλο το χρονικό φάσμα του. Ενώ βασίζεται στις βασικές αρχαιολογικές πρακτικές της τυπολογίας, της εικονογραφικής και της τεχνοτροπικής ανάλυσης, ο συνδυασμός των μαρτυριών (φιλολογικές, επιγραφικές, νομισματικές) με τα καθ’ αυτά αρχαιολογικά κατάλοιπα (αρχιτεκτονικά μνημεία, λατρευτικά ή αναθηματικά κινητά αντικείμενα) ορίζουν μια επιστημονική εξειδίκευση με διακριτό περιεχόμενο και μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία μέσω των λατρευτικών πρακτικών αποσκοπεί στην ανασύνθεση και ερμηνεία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των κοινωνικών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 906/15.4.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8940/1.3.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Τοπογραφία - Τεχνική Γεωδαισία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη Λογιστική για Οικονομολόγους και καλύπτει τη Λογιστική και την Ελεγκτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ορθοπαιδική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την ένταξη των βιομηχανικών ρομπότ σε μηχανολογικά συστήματα παραγωγής, και ειδικότερα όσον αφορά την κινηματική ανάλυση αυτών, τη μελέτη και τη βελτιστοποίηση χρήσης τους, ως μέρη διατάξεων μηχανουργικών κατεργασιών και συστημάτων παραγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά Συστήματα Παραγωγής
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες