Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 281 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. ή Επίκ. Καθηγητής - «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων» -10621
Περιγραφή: Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο αντικείμενο «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά τη μελέτη του φιλοσοφικού περιεχομένου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από την αρχαϊκή εποχή μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα, τον αυτοτελή ερμηνευτικό σχολιασμό και την ενδελεχή ανάλυση του αρχαίου κειμένου των φιλοσοφικών έργων της ίδιας περιόδου, την ένταξή τους μέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής στην οποία γράφτηκαν, καθώς επίσης και την ιστορία των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Τομέας: Κατασκευαστικός) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ογκολογία», του Τομέα Παθολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: "Φαρμακευτική Ανάλυση"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3449/23-10-2018. Σε ερευνητικό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» αφορά στη διερεύνηση της δυνατότητα συγκρότησης μαθησιακά κατάλληλων διδακτικών πρακτικών για μικρά παιδιά για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Εξετάζει επίσης την επιστημονική γνώση ως γνώση αναφοράς για τη διδασκαλία και τη μάθηση, και τη σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης ως κατασκευή η οποία συγκροτείται από το νοητικό κόσμο του εκπαιδευομένου, όπως εκείνος διαμορφώνεται μέσα από την προ-υπάρχουσα βιωματική εμπειρία, τις δια-δράσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων στη σχολική τάξη και την οικειοποίηση των σημειωτικών πόρων. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, εξέχουσα ερευνητική συνιστώσα αποτελεί ο διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης στη σχέση του με τα διάφορα σημειωτικά συστήματα ώστε η γνώση αυτή να καταστεί μαθησιακά διαχειρίσιμη. Σε διδακτικό επίπεδο το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θεραπεύει τις μεθόδους και τις πρακτικές που αφορούν στην εκπαίδευση φοιτητών και εκπαιδευτικών για ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης εννοιών και φαι- νομένων του φυσικού κόσμου και επικεντρώνεται στην ανίχνευση των προ-υπαρχουσών νοητικών αναπαρα- στάσεων των εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, στην κατηγοριοποίηση των νοητικών τους μο- ντέλων, στο σχεδιασμό πειραμάτων φυσικών επιστημών, στην οργάνωση και την υλοποίηση διδακτικών δραστη- ριοτήτων και στη σχέση τους με τους τρόπους αναπαράστασης των όψεων των επιστημονικών εννοιών, καθώς και στην οργάνωση κατάλληλου πλαισίου αξιολόγησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία» και «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Λατινική Φιλολογία» και «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΌ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Α΄ Τομέας Μαθημάτων «Μυοσκελετικού και Κυκλοφορικού Συστήματος») της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9852/12-12-2018. Αλγόριθμοι επεξεργασίας σημάτων διακριτού χρόνου από βιοϊατρικούς αισθητήρες για την ανάλυση, κατανόηση και μοντελοποίηση φυσιολογικών διεργασιών. Αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας σήματος στη μελέτη του γονιδιώματος και την ανάλυση βιοσυστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με εφαρμογές στην Βιοϊατρική-Βιοπληροφορική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13369/17-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες, τόσο σε ζητήματα θεωρίας, όσο και σε ζητήματα εφαρμογών, οι οποίες αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αποκατάσταση, επανάχρηση και διαχείριση ιστορικών κατασκευών και συνόλων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής - «Παιδοακτινολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοακτινολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδοακτινολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Ειδικών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Μαθημάτων) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ)»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία Τροφίμων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες