Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 515/09-05-2018, αριθμός προκήρυξης 20723
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανανεώσιμη ενέργεια και υδροενεργειακά έργα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10724/23-1-2018.Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη τις Διεθνείς Σχέσεις, ενώ επίσης καλύπτει τον πλήρη κλάδο των Διεθνών Σχέσεων και Μ.Μ.Ε. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει όχι μόνο τη μελέτη της συμπεριφοράς και των διαδράσεων ανάμεσα στους παραδοσιακούς δρώντες των διεθνών σχέσεων, όπως τα κράτη, τους διεθνείς διακυβερνητικούς/κρατικούς και μη-οργανισμούς, αλλά και στη μελέτη των εθνικών και διεθνών Μ.Μ.Ε. ως παράγοντα συνεργασίας διαπραγμάτευσης και σύγκρουσης στην διεθνή πολιτική. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάπτυξη θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στους τρόπους μεταβολής της ατζέντας και του πλαισίου εξέλιξης των διεθνών σχέσεων υπό την επίδρασή των Μ.Μ.Ε., τον τρόπο διαμόρφωσης της δημόσιας σφαίρας των διεθνών σχέσεων από τα Μ.Μ.Ε., και συγκεκριμένα το ρόλο και τη σημασία των Μ.Μ.Ε. στην πρόσληψη και ιεράρχηση των διεθνών εξελίξεων από την κοινή γνώμη και τις πολιτικές ελίτ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις και Μ.Μ.Ε.
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/ «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Λειτουργικών Οργανικών Μορίων».
Περιγραφή: - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Λειτουργικών Οργανικών Μορίων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Λειτουργικών Οργανικών Μορίων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6489/2-2-2018.Το γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τις Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Διδακτική και Προπονητική Κολύμβησης".
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9440/22-1-2018. Οδοντική μορφολογία, φυσιοπαθολογία των σκληρών οδοντικών ιστών, φυσιολογία στοματικού περιβάλλοντος, διάγνωση, αναχαίτιση και θεραπεία τερηδόνας και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, τεχνικές αποκαταστάσεων, ιδιότητες και βιοσυμβατότητα υλικών αποκαταστάσεων, αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων των δοντιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοντική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10573/22-1-2018.Βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων και συστημάτων υδατικών πόρων με διάφορες μεθόδους προγραμματισμού (γραμμικό, δυναμικό, μη γραμμικό, ακέραιο, μικτό). Πολυστοχικός προγραμματισμός, ιεραρχική ανάλυση, fuzzy προγραμματισμός στη διαχείριση υδατικών πόρων. Γενετικοί αλγόριθμοι στη διαχείριση υδατικών πόρων. Αβεβαιότητα συστημάτων υδατικών πόρων, διακινδύνευση και αξιοπιστία. Λήψη αποφάσεων που αφορούν συστήματα υδατικών πόρων με μεθοδολογίες ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δικτύων και Συστημάτων Υδατικών Πόρων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Περιγραφή: - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική και Βιοστατιστική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοπληροφορική και Βιοστατιστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη Μικροοικονομική και καλύπτει τα Διεθνή Οικονομικά, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνή Χρηματοδότηση, Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς Επενδύσεις, Οικονομική Ολοκλήρωση.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της βιολογίας του ανθρώπου και των μοριακών και κυτταρικών αλλαγών που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεση των νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Χημεία Τροφίμων και Τοξικολογία Τροφίμων
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων και Τοξικολογία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9541/17-1-2018. «Η κοινωνική θεωρία συνιστά πεδίο επιστημονικής σκέψης το οποίο αφορά την εξέταση των κοινωνικών σχέσεων στις ουσιώδεις πτυχές τους και τη συγκρότηση γενικών θεωρητικών αντιλήψεων για την κοινωνική πραγματικότητα, τη δομή της, τους αιτιακούς καθορισμούς που διέπουν την αναπαραγωγή και εξέλιξη της κοινωνικής ολότητας. Η κοινωνική θεωρία αντιμετωπίζει την κοινωνία ως σύστημα, η κάθε πλευρά του οποίου υφίσταται ως τέτοια και αποκτά τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της μόνο σε διαλεκτική αλληλεπίδραση με τις άλλες, οι οποίες από κοινού συγκροτούν την κοινωνική ολότητα. Η κοινωνική θεωρία θεμελιώνει τις γενικεύσεις της στο αναλυτικό έργο των διαφόρων εξειδικευμένων κοινω- νικών επιστημών, υπερβαίνοντας τις αφηρημένες εγκεφαλικές κατασκευές της παραδοσιακής μεταφυσικής σκέψης. Συνάμα η κοινωνική θεωρία υπερβαίνει τον εμπειρισμό, την υποταγή στην αναλυτική συσσώρευση και περιγραφή εμπειρικών δεδομένων, επιχειρώντας τη δημιουργία θεωρητικών συστημάτων για τους διαλε- κτικούς δεσμούς που συνδέουν τις διάφορες δομές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η κοινωνική θεωρία συνάπτεται με την αρχή της ιστορικότητας. Εξετάζει τις κομβικές πτυχές της κοινωνικής ολότητας, όπως είναι ο τρόπος παραγωγής και οι σχέσεις εργασίας, οι πολιτικές σχέσεις και το κράτος, οι ταξικές, εθνικές, έμφυλες σχέσεις, διαφοροποιήσεις και ιεραρχίες, οι μορφές κοινωνικής συνείδησης και ιδεολογίας, οι θεσμοί της γνώσης και της αγωγής, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τον ιστορικά συγκε- κριμένο ρόλο τους στους διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Κομβική οπτική εξέτασης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας είναι αυτή που διερευνά τη θέση και τον ρόλο της στην αποκαλούμενη «οικονομία και κοινωνία της γνώσης», τη δυναμική και αντιφατική σύζευξη μεταξύ γνώσης, εργασίας και εκπαίδευσης στο σύγχρονο κόσμο. Τη μελέτη της θεσμικής συγκρότησης και θέσης της εκπαίδευσης στην κοινωνική ολότητα υπό το πρίσμα της κοινωνικής θεωρίας συμπληρώνει οργανικά και διευρύνει η φιλοσοφική πραγμάτευσή της εντός του γνωστικού πεδίου της φιλοσοφίας της παιδείας. Η φιλοσοφία της παιδείας αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της φιλοσοφίας, ο οποίος εξετάζει τον περί μόρφωσης και αγωγής στοχασμό στις ποικίλες παραδόσεις και σχολές της φιλοσοφικής σκέψης, όπως αυτές διαμορφώθη- καν κατά την εξέλιξή της. Η φιλοσοφία της παιδείας καταπιάνεται με τον αναστοχασμό των κοσμοθεωρητικών, γνωσιολογικών και ηθικών θεμελίων της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας και των ποικίλων μορφών αγωγής στις διάφορες κοινωνίες. Η φιλοσοφία της παιδείας εξετάζει την παιδαγωγική σχέση και το χαρακτήρα της μορφωτικής δρα- στηριότητας υπό το πρίσμα των κυρίαρχων σε κάθε κοινωνία αντιλήψεων για το νόημα της ζωής και τον ιδεώδη τύπο προσωπικότητας, συνδέοντας τις αντιλήψεις αυτές με τις κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις και μορφές εξουσίας. Την ίδια στιγμή η φιλοσοφία της παιδείας ασχολείται με την επεξεργασία θεμελιωδών αξιακών αντιλήψεων για το νόημα και την αποστολή της μόρφωσης, βάσει των οποίων δύναται να αποτιμηθεί η θεσμική οργά- νωση της εκπαίδευσης και η επίδραση που ασκούν σε αυτή οι κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις και μορφές εξουσίας.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Θεωρία- Φιλοσοφία της παιδείας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες