Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 146 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιταλική Τουριστική Ορολογία και Βιωματικές Προσεγγίσεις Λογοτεχνίας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-20
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών
Γνωστικό Αντικείμενο: Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πιάνο –Λόγια δυτική μουσική".
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΙΑΝΟ- ΛΟΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Μετεωρολογία - Φυσική Κλιματολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Μετεωρολογία - Φυσική Κλιματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) (Κωδικός θέσης: ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/3-2020)
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και κοινωνική Ιστορία του ελλαδικού χώρου της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου μέσα από τις πρωτογενείς πηγές» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/3-2020)
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και κοινωνική Ιστορία του ελλαδικού χώρου της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου μέσα από τις πρωτογενείς πηγές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Κόστους».
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ».
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Διάγνωση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών με έμφαση στη διάγνωση (βιοδείκτες, νευροψυχολογικά εργαλεία, διαγνωστικά κριτήρια) και θεραπεία ψυχογηριατρικών διαταραχών όπως οι νευρονοητικές διαταραχές και η γηριατρική κατάθλιψη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική - Ψυχογηριατρική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση - Αυτόνομοι Πράκτορες»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Μάθηση - Αυτόνομοι Πράκτορες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1851/7-10-2020. Περιλαμβάνει την διδασκαλία βασικών και απαραίτητων μουσικών και μουσικολογικών γνώσεων για το θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής επιστήμης. Ταυτόχρονα διδάσκονται και μελετώνται εξειδικευμένα θέματα της Ψαλτικής Τέχνης, όπως η μορφολογία, τα κύρια χαρακτηριστικά της, η ιστορία και οι διαχρονικοί φορείς, η σχέση λόγου και μέλους, καθώς και η επίδρασή της σε άλλες μουσικές δημιουργίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Μουσικολογία με εξειδίκευση στην ψαλτική τέχνη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 619/21-9-2020. Γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου αποτελεί το φαινόμενο του συνταγματισμού, στη διαχρονική και συγχρονική του διάσταση (εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό-ενωσιακό συνταγματικό δίκαιο).Ειδικότερα καλύπτει: την έννοια του Συντάγματος, με τη σύνθετη έννοιά του, ως ουσιαστικού και τυπικού, του γραπτού δηλ. κώδικα κανόνων με αυξημένη τυπική δύναμη, που καθορίζει τα όργανα της Πολιτείας, τις αρμοδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις, τη θέση του ανθρώπου, του πολίτη και των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην κρατική εξουσία και τη σχέση της εσωτερικής προς τη διεθνή και την ενωσιακή έννομη τάξη, την έννοια και το περιεχόμενο της συντακτικής εξουσίας (θέσπιση του Συντάγματος) και της αναθεωρητικής λειτουργίας∙ την δικαιοπαραγωγική διαδικασία (νόμος: έννοια και διακρίσεις, νομοθετική εξουσιοδότηση και αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης, κανονισμός της βουλής, διεθνές δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο).Περαιτέρω εμπερικλείει τη συνταγματική θεωρία σχετικά με τα στοιχεία του κράτους και το πολίτευμα, τη δημοκρατική αρχή, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το κοινωνικό κράτος δικαίου και το δικαστικό έλεγχο της κρατικής δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο∙ το ισχύον ελληνικό συνταγματικό δίκαιο κατά το Σύνταγμα 1975/86/3001/08, και ειδικότερα τα άμεσα όργανα του κράτους, το Εκλογικό Σώμα, τη βουλή, την κυβέρνηση, το διορισμό της κυβέρνησης, τη διάλυση της Βουλής, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας∙ και τη συνταγματική θεωρία και συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομιμοποίησή της, έννοια της δημοκρατίας και του λαού, αρμοδιότητες, θεσμικά όργανα και σχέση εθνικού και ενωσιακού συντάγματος.Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται και η έννοια, τυπολογία και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών) στην πολυεπίπεδη συνάρθρωσή τους (εθνική, ενωσιακή, ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία). Ειδικότερα εξετάζονται οι φορείς και αποδέκτες δικαιωμάτων, οι περιορισμοί, η συρροή και σύγκρουσή τους, καθώς και ειδικότερα δικαιώματα έτσι, όπως κατοχυρώνονται στο ελληνικό Σύνταγμα, στη συγκριτική τους αποτύπωση, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συνταγματικό Δίκαιο»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Στοιχεία Μηχανών με έμφαση σε σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Περιγραφική Ανατομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφική Ανατομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ)
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ(ΦΕΚ 2140/24.12.2020 τ. Γ’).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Μικροβιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες