Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 281 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυής ανάλυση δεδομένων με εφαρμογές στην ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυής ανάλυση δεδομένων με εφαρμογές στην ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6839/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει: Τη διδασκαλία και έρευνα της βιοχημικής βάσης των ελευθέρων ριζών και του οξειδωτικού στρες, την εξέλι- ξη μεθόδων μέτρησης των τελικών προϊόντων της λιπιδικής υπεροξείδωσης στα βιολογικά συστήματα που προκαλούν γήρανση και παθογένειες εκ του οξειδωτικού στρες, καθώς και την ανάπτυξη φασματοφωτομετρικών τεχνικών με παραγώγηση του φάσματος απορρόφησης, όπως ο προσδιορισμός της μαλονύλοδιαλδεΰδης (MDA), δείκτη λιπιδικής υπεροξείδωσης. Μελέτη της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL), καθώς η υπεροξείδωση θεωρείται βασικός παθογενετικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αθηρωμάτωσης, παρουσία φυσικών αντιοξειδωτικών όπως η α-Τοκοφερόλη, υδροξυπαράγωγα του κινναμωμικού οξέος, το ριγανέλαιο, το ελαιόλαδο. Έρευνα της μοριακής βάσης του οξειδωτικού στρες και της επίδρασης κυτταροστατικών ουσιών σε παθολογικές καταστάσεις, όπως γυναικολογική και ηπατική ογκογένεση, γονιδιακές μεθυλιώσεις και τεχνικές προσδιορισμού ενζύμων, αμινοξέων και καρβονυλίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ψυχολογία της Θρησκείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία της Θρησκείας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-30
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αναισθησιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο: «ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ». Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Εφαρμογή μεθόδων θερμικής ανάλυσης και συγκεκριμένα διαφορικής θερμιδομετρίας σαρώσεως (DSC) για τον προσδιορισμό των μεσομορφικών μορφών λιπιδίων και λιποσωμάτων καθώς και των θερμοδυναμικών παραμέτρων όπως οι μεταβολές της ενθαλπίας ΔΗ, της ελεύθερης ενέργειας κατά Gibbs (ΔG), της ΔS και άλλων, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις μεσομορφικές μορφές. Εφαρμογή της φασματοσκοπίας Raman για την ερμηνεία των μακροσκοπικών αποτελεσμάτων της θερμικής ανάλυσης στις αντίστοιχες περιοχές θερμοκρασιών όπου ήδη έχουν εντοπιστεί οι διάφορες φάσεις των λιποσωμάτων. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι λόγοι εντάσεων Raman των λειτουργικών ομάδων των υπό μελέτη συστημάτων. Εισαγωγή των συστατικών των τροφίμων στα λιποσώματα και μέσω DSC και φασματοσκοπίας Raman προσδιορίζονται με τον ίδιο τρόπο οι διάφορες μεσομορφικές τους μορφές. Εφαρμογή κβαντικών υπολογιστικών μεθόδων ab initio και DFT για την εύρεση των αντιοξειδωτικών παραμέτρων (antioxidant descriptors) όπως της ενέργειας διάσπασης δεσμού (BDE), της ενθαλπίας απόσπασης πρωτονίου (PDE) και άλλων που σχετίζονται με το είδος του μηχανισμού της αντιοξειδωτικής δράσης βιομορίων που αποτελούν συστατικά των τροφίμων. Ανάπτυξη λογισμικού για την κατασκευή της επιφάνειας δυναμικής ενέργειας (PES) για τα μόρια αυτά και εύρεση του διαμορφομερούς με το παγκόσμιο ελάχιστο από χιλιάδες διαμορφομερή υψηλότερης ενέργειας. Χρήση μεθόδων μοριακής πρόσδεσης (in silico) για τη μελέτη της αντιφλεγμονώδους δράσης βιομορίων όπως οι βιοφαινόλες τροφίμων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Γενική Χειρουργική– Χειρουργική Ογκολογία»/11159
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική– Χειρουργική Ογκολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική– Χειρουργική Ογκολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17162/21-12-2018. • Αποτύπωση και παρακολούθηση οικοσυστημάτων και αλλαγών σε φυσικά και τεχνητά οικοσυστήματα με μεθόδους τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ • Ανάπτυξη αλγόριθμων ταξινόμησης δεδομένων παρατήρησης γης σε αστικές, αγροτικές και δασικές/ φυσικές περιοχές • Αντικειμενοστραφής ανάλυση δορυφορικών δεδομένων • Ανάλυση και χωρική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών φαινομένων αστικών και φυσικών οικοσυστημάτων • Καταγραφή και ανάλυση κινδύνων και φυσικών καταστροφών • Παρακολούθηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με μεθόδους τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ. • Ερμηνεία δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, με έμφαση στην Τηλεπισκόπηση».
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής και περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της Υδραυλικής Μηχανικής που αφορά στην ανάλυση της Παράκτιας Κυκλοφορίας των υδάτων που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου, στη στρωμάτωση και στην παλίρροια, με μεθόδους της Ρευστομηχανικής και της Υδραυλικής Μηχανικής και τις εφαρμογές σε αντίστοιχα προβλήματα Πολιτικού Μηχανικού που περιλαμβάνουν τη μεταγωγή- διάχυση της ρύπανσης στα παράκτια ύδατα καθώς και την αλληλεπίδραση της κυκλοφορίας με παράκτια έργα. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει το εύρος του προπτυχιακού μαθήματος «Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων» καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος «Υδροδυναμική και Παράκτια Κυκλοφορία». Επιπλέον, βασίζεται και προϋποθέτει την ύλη των προπτυχιακών μαθημάτων Πολιτικού Μηχανικού «Ρευστομηχανική» και «Υδραυλική» ενώ είναι συμπληρωματικό του προπτυχιακού μαθήματος «Παράκτια Υδραυλική», καθώς και των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Περιβαλλοντική Υδραυλική» και «Διαχείριση και Προστασία Παράκτιας Ζώνης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στην Παράκτια Κυκλοφορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Χρηματοοικονομικής της Οικονομικής Επιστήμης και περιλαμβάνει τις γνωστικές περιοχές της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής, των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων και τις εφαρμογές τους στη Διαχείριση Κινδύνου, της Χρηματοοικονομικής του Περιβάλλοντος και της μακρο-Χρηματοοικονομικής
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Α΄ Τομέας Αρχιτεκτονικής, Παραστατικής και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΕΙΚΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Πρόκειται για ειδικότητα που ασχολείται με τις οξείες και χρόνιες παθήσεις των νεφρών, τις επιπλοκές τους καθώς και με την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση. Ασχολείται επίσης με την μεταμόσχευση νεφρού (παρακολούθηση μεταμοσχευμένου ασθενούς, ανοσοκατασταλτική αγωγή, αντιμετώπιση επιπλοκών). Επίσης ασχολείται με την αγγειακή προσπέλαση των ασθενών υπό αιμοκάθαρση (προγραμματισμός και δημιουργία της κατάλληλης αγγειακής προσπέλασης εξατομικευμένα για κάθε ασθενή) καθώς και με την παρακολούθηση της λειτουργίας και αντιμετώπιση των επιπλοκών της αυτής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1088/3-10-2018. Η Παθολογική Ανατομική των Ζώων αναγνωρίζει και διερευνά τις αλλοιώσεις των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων στις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού των ζώων. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με σκοπό τη διάγνωση των νοσημάτων και την κατανόηση της παθογένειας τους, άλλα και την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική των Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αριθμητική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες