Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 129 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στην Ιστορία της Τέχνης όπως αυτή εξελίχθηκε από την Αναγέννηση και ύστερα, με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη (19ος αιώνας-σήμερα). Λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατηγορίες της τέχνης που αναπτύχθηκαν στο ελληνικό κράτος, από τις παραδοσιακές (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) ως και τις πιο σύγχρονες, οι οποίες αντανακλούν τα πρωτοποριακά ρεύματα των τελευταίων δεκαετιών της τέχνης παγκοσμίως.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Επιδημιολογία - Προληπτική Ιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιδημιολογία - Προληπτική Ιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 107/25.1.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 52531/10.11.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενεργειακή και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση με εφαρμογή στη Μεταλλουργική Βιομηχανία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ» καλύπτει τα γνωστικά πεδία των λειτουργικών συστημάτων και της αρχιτεκτονικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ιστολογία-Εμβρυολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστολογία-Εμβρυολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Νευρολογία - Νευροανοσολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία - Νευροανοσολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8814/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας είναι αναγνωρισμένο αντικείμενο των ανθρωπιστικών σπουδών και αποτελεί αναγνωρισμένο κλάδο της επιστήμης που διδάσκεται στα Τμήματα των Πανεπιστημίων. Η Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό και την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ λογοτεχνίας και λογοτεχνικού έργου. Η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ κοινωνίας και λογοτεχνίας υπήρξε αντικείμενο στοχασμού και μελέτης από το 19ο κιόλας αιώνα, με κυριότερους εκπροσώπους του κριτικούς Mme de Staël και H. Taine και φιλοσόφους, όπως τους Hegel και Marx. Κατά τον 20ο αιώνα κυριαρχούν οι G. Lukács, L. Goldman, M. Bakhtine, Th. Adorno κ.λπ. Κρίνεται επομένως σημαντική η εκπαίδευση και η εξοικείωση των φοιτητών πάνω σε έννοιες που σηματοδοτούν ως τις μέρες μας τον κριτικό στοχασμό, όπως: η ιστορικοποίηση των αισθητικών κατηγοριών, η διαλεκτική των λογοτεχνικών γενών, η αντιστοιχία των λογοτεχνικών μορφών με τα στάδια της κοινωνικής ιστορίας, η «κοσμοθεωρία» του συγγραφέα, οι σχέσεις μεταξύ λογοτεχνικού έργου και κοινωνικών τάξεων της εκάστοτε εποχής κ.τ.λ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΗΛΙΟΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΉΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σπουδές Στον Ελληνικό Πολιτισμό"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΙ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ος και 20ος Αιώνας)
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία των Μέσων Ενημέρωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία των Μέσων Ενημέρωσης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 107/25.1.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53638/18.11.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Δορυφορική Γεωδαισία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στην συμπεριφορά και τις επιδράσεις των τοξικών χημικών ειδών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στην συμπεριφορά και τις επιδράσεις των τοξικών χημικών ειδών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογία - Νανοϊατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία - Νανοϊατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα» καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο των κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων, το οποίο αντιστοιχεί σε μια υποπεριοχή των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα αποτελούνται από ευφυείς μεθόδους κωδικοποίησης και αλγόριθμους αποκωδικοποίησης. Επανασχηματιζόμενες (reconfigurable) δομές-αρχιτεκτονικές των μεθόδων κωδικοποίησης και των αλγόριθμων αποκωδικοποίησης συμβάλλουν στην βέλτιστη αποδοτικότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Φύλου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Φύλου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Νευροχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητή
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Φαρμακολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Φαρμακολογία» περιλαμβάνει τη μελέτη της χημικής καταπολέμησης φυτοπαρασίτων και μηχανισμών δράσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Φ.Π.) και βιοκτόνων, την απομόνωση και μελέτη βιοδραστικών παραγόντων φυτοπροστασίας με τις εφαρμογές τους στη φυτική παραγωγή, τη μελέτη της τύχης και συμπεριφοράς των Φ.Π. στο περιβάλλον, την τοξικολογία και οικοτοξικολογία των Φ.Π. και την ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων Φ.Π. στα τρόφιμα και στο περιβάλλον, σε σχέση με τις χρήσεις τους στη φυτική παραγωγή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Φαρμακολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες