Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 211 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Υπολογιστική επιστήμη και μαθηματική μοντελοποίηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική επιστήμη και μαθηματική μοντελοποίηση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 64237/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάνατζμεντ με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνές, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον που άπτονται σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας, οργανωσιακών αλλαγών, μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος, κοινωνικής υπευθυνότητας, και διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές Μάνατζμεντ με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Πατρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πατρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Περιγραφή θέσης: Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία-Κοινωνική Ανάλυση Πολιτικών Θεωριών-Θεωρία Θεσμών-Επιστημολογία των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να εστιάζει σε ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικής Ανάλυσης, Στρατηγικής Θεωρίας ακόμη Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής και Διεθνών Διενέξεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Λογοτεχνική Μετάφραση (Γαλλικά - Ελληνικά)
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοτεχνική Μετάφραση (Γαλλικά - Ελληνικά)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογική Χημεία - Κυτταρική Σηματοδότηση Νοσημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογική Χημεία - Κυτταρική Σηματοδότηση Νοσημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Ουρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο πεδίο ενασχόλησης τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει πλήθος υποειδικοτήτων (παιδοουρολογία, νευροουρολογία, ουρογεννητική ογκολογία, γυναικολογική ουρολογία, ανδρολογία, ενδοουρολογία). Κύριο πεδίο εφαρμογής αποτελεί η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος. Είναι μια ταχεία εξελισσόμενη ειδικότητα που οφείλετε στην ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογικών τεχνικών (ενδοσκοπική – λαπαροσκοπική - ρομποτική χειρουργική). Προϋποθέτει την άριστη γνώση των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακών και απεικονιστικών τεχνικών που σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται στην χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και χειρουργικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και ερευνητική εμπειρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 912/14.03.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)» αποτελεί έναν συνεχώς και ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο που αφορά στη μελέτη της εξέλιξης και της ποικιλομορφίας του ανθρώπου από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Η «Φυσική Ανθρωπολογία» μελετά όλες τις πτυχές της βιολογίας του ανθρώπου, καθώς και τις αντίστοιχες πτυχές των προγονικών συγγενικών μορφών. Η «Φυσική Ανθρωπολογία», ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος, δύναται να εξετάσει το γονότυπο, τη διατροφή, την παλαιοπαθολογία, τη δημογραφική εξέλιξη των ανθρωπίνων πληθυσμών και την εξέλιξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο μεταξύ των ζωντανών όσο και των νεκρών – ιδιαίτερα του απώτερου παρελθόντος, όπως των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Στην τελευταία περίπτωση, η μελέτη των σκελετικών καταλοίπων αποτελεί την κύρια πηγή δεδομένων. Η «Φυσική Ανθρωπολογία» αναφέρεται και στις σύγχρονες προσεγγίσεις των σκελετικών καταλοίπων που αφορούν στη χρήση μεθόδων τρισδιάστατης γεωμετρικής μορφομετρικής ανάλυσης (3D – GM), στην ψηφιακή τρισδιάστατη μοντελοποίησή τους, σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και γενετικής (αρχαίο DNA), βιοχημικών (αναλύσεις σταθερών ισοτόπων) και ιστολογικών μεθόδων για τη λήψη δεδομένων σχετικών με τον φυλετικό διμορφισμό, την ηλικία θανάτου, την παλαιοδιατροφή, τις ασθένειες του παρελθόντος. Η «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)» εστιάζει στην χρήση των παραπάνω μεθόδων με σκοπό την ανασύνθεση της γενετικής ιστορίας και των ανθρώπινων μετακινήσεων, κυρίως, πληθυσμών του παρελθόντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστικές Μεταφορές και Περιβάλλον»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τουριστικές Μεταφορές και Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (από εξέλιξη) με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και Σύγκλισης»
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και Σύγκλισης»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική - Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 64239/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Γεωδαισίας/Τοπογραφίας και εστιάζεται στη χρήση επίγειων, εναέριων και δορυφορικών μετρητικών τεχνικών για την απεικόνιση και τη μελέτη γεωμετρικών, δυναμικών και κινηματικών χαρακτηριστικών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει πλήρως στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (και των Εργαστηρίων του) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσιμων συνεργειών με συναφείς επιστημονικούς κλάδους Μηχανικών και Γεωεπιστημών που σχετίζονται με τη συλλογή, την ανάλυση και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων για την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και ερευνητικών εφαρμογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωδαισία - Τοπογραφία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54864/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο σε θεωρητικά ζητήματα όσο και σε πρακτικές ενότητες που αφορούν στη χρήση της διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού ως μέσο αγωγής. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού, όπως, την ανάλυση των κριτηρίων βάσει των οποίων εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και βασικές αρχές μεταφοράς μάθησης, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους ασκούμενους και άλλες διδακτικές - μαθησιακές παραμέτρους. Επίσης, περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεματικά πεδία που σχετίζονται με την διδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, την Ιστορία, τη Λαογραφία, τις κοινωνικές εκφάνσεις και τη μελέτη του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ως μια αναψυχική δραστηριότητα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασκούμενων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α' Βαθμίδας
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γενετικός Χαρακτηρισμός και Βιολογία Πολυετών Φυτών» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον γενετικό χαρακτηρισμό φυτικών ειδών, τις σχέσεις μεταξύ πολυετών φυτικών ειδών, τη γονοτυπική ανάλυση, τη γονιδιωματική, τη γενετική σύσταση, το βιολογικό κύκλο πολυετών φυτών, τους ρυθμιστές αύξησης και ανάπτυξης φυτών, τη βιολογία πολυετών φυτών, τους ρυθμιστές αύξησης και ανάπτυξης φυτών, τη φωτοσύνθεση και τους υδατάνθρακες, τη μορφολογία πολυετών φυτών, τον μεταβολισμό φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες