Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 198 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Βιομηχανική Χημεία - Πολυμερικά Υλικά για Μικροσυστήματα
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία - Πολυμερικά Υλικά για Μικροσυστήματα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Τεχνικές και Εφαρμογές Παράλληλου Προγραμματισμού
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές και Εφαρμογές Παράλληλου Προγραμματισμού
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (Εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (Εξέλιξη) με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα Συστήματα και Ημιαγωγοί»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενσωματωμένα Συστήματα και Ημιαγωγοί
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 9772- Αναπλ. Καθηγητής/«Βιοχημεία»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιοχημεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της «Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων» σχετίζεται με τη μελέτη των θεωρητικών εννοιών και των διοικητικών πρακτικών αναφορικά με τον προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων και την ανάλυση εργασίας, την προσέλκυση και την επιλογή υποψηφίων για θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την συμβουλευτική και την ανάπτυξη καριέρας, τα συστήματα αμοιβής, την αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις. Το επιστημονικό πεδίο της «Διαχείρισης Συγκρούσεων» περιλαμβάνει τη μελέτη της σύγκρουσης στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η σύγκρουση αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων, ομάδων και τμημάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφωνία λόγω διαφορετικών απόψεων, προσεγγίσεων, αντιλήψεων και στόχων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους. Η διαχείριση της σύγκρουσης με την χρήση κατάλληλων πρακτικών έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη των λειτουργικών στοιχείων της σύγκρουσης και τη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων συμβάλλοντας στη συνεργασία των ανθρώπων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Συγκρούσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14001/27-2-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει εν γένει: γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο αξιογράφων, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης, ναυτικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πορώδη, Σύνθετα και Πολυμερικά Υλικά».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πορώδη, Σύνθετα και Πολυμερικά Υλικά
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Τεχνική Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στη χρήση υδρολογικών μοντέλων. Διαχείριση ποιότητας/ποσότητας νερών σε επίπεδο λεκάνης απορροής, δημιουργία υδρολογικών μοντέλων, παρεμπόδιση ρύπανσης και αειφόρος χρήση υδάτινων πόρων. Αξιολόγηση ρυπασμένων υδάτινων σωμάτων και εκτίμηση της τρωτότητας τους υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Δημιουργία νέων τεχνολογιών και χρήση παλαιών για την αποκατάσταση υδατικών οικοσυστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνική Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στη χρήση Υδρολογικών Μοντέλων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1198/18.10.2018 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 37045/10.7.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενεργειακή και Εξεργειακή Ανάλυση των Διεργασιών στους Κυλίνδρους Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως σε Μεταβατική Λειτουργία και Σχετικές Πειραματικές Τεχνικές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» (Αρ. Προκ. 18639/18/ΓΠ/19-09-2018, ΦΕΚ 1130/08-10-2018/τ.Γ’)
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1146/10-10-2018, αριθμός προκήρυξης 40519/23.7.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23181/18-6-2018. Κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικό με τη χορήγηση αναισθησίας, την περιεγχειρητική ιατρική, την αντιμετώπιση του πόνου και την εντατική παρακολούθηση και αντιμετώπιση αλλά και την επείγουσα ιατρική κατοικίδιων, εξωτικών και άγριων ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία - Εντατική Θεραπεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 9765- Καθηγητής/«Θαλάσσια Βιολογία»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θαλάσσια Βιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Φυσική με έμφαση στη Βαρύτητα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Φυσική με έμφαση στη Βαρύτητα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Πολιτική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΧΗΜΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ -ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΗΜΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-22
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες