Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Διοίκηση Παραγωγής πραγματεύεται τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο των συστημάτων παραγωγής. Αναφέρεται σε μια γνωστική περιοχή κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση Παραγωγής εξετάζει όλα εκείνα τα προβλήματα λήψης αποφάσεων που συνδέονται με την αποτελεσματική διαχείριση των περιορισμένων πόρων της παραγωγικής διαδικασίας σε συστήματα που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες. Στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Παραγωγής, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αντιμετώπιση συνδυαστικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας και αυξημένης πολυπλοκότητας από τις πιο κάτω περιοχές απόφασης με τη χρήση ευρετικών και μεταευρετικών αλγορίθμων: • Χρονικός προγραμματισμός παραγωγής. • Χρονικός προγραμματισμός προσωπικού. • Εξισορρόπηση γραμμών συναρμολόγησης. • Δρομολόγηση και χρονικός προγραμματισμός αυτόνομων υπηρετικών οχημάτων. • Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής με πολλαπλά κριτήρια
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ"
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη γνωστική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, που περιλαμβάνει τη μελέτη και τις συσχετίσεις τεχνολογίας, ανθρώπων και οργανισμών για την καλύτερη διοίκηση τους, συνδυαστικά με τη γνωστική περιοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και αναφέρεται σε αντικείμενα όπως η δυνατότητα υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων, το λογισμικό ανοικτού κώδικα, η διοίκηση έργων, οι εξελίξεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο μετασχηματισμός και οι στρατηγικές διακυβέρνησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις στρατηγικές και την ολοκληρωμένη επικοινωνία marketing καθώς και την οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων στο χώρο των προϊόντων που αφορούν στην υγεία (π.χ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής κλπ). Επίσης, περιλαμβάνει την έρευνα και ανάπτυξη στη φαρμακοβιομηχανία, την ανάπτυξη φαρμακευτικών και συναφών προϊόντων, θέματα φαρμακοοικονομίας, πολιτικής του φαρμάκου και γενικότερα της υγείας, θέματα market access, νομοθεσίας/ηθικής δεοντολογίας και προώθησης και διαφήμισης φαρμάκων και γενικότερα προϊόντων στο χώρο της υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13148/15-2-2018. Κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικά με τη διαγνωστική προσέγγιση και τη συντηρητική αντιμετώπιση των παθήσεων του σκύλου και της γάτας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2113/20-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας, αυτό της Κλινικής Ψυχολογίας. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, ο οποίος εμπεριέχει συνδυαστικά θεωρητική, ερευνητική και κλινική γνώση με στόχο την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσφορίας καθώς και την προώθηση της ψυχικής υγείας, της υποκειμενικής ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης ατόμων, οικογενειών και ομάδων. Η κλινική ψυχολογία έχει ως πεδίο μελέτης τη διανοητική, τη συναισθηματική, τη βιολογική, την κοινωνική και τη συ- μπεριφορική όψη της ανθρώπινης λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας είναι η αξιολόγηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η έρευνα σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας και συνεπώς, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι η κλινική εκπαίδευση και εμπειρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ογκολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ογκολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογία-Λοιμώξεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Λοιμώξεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και διδακτική της γλώσσας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική και διδακτική της γλώσσας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Φυσικοχημεία αποτελεί κεντρικό χώρο μελέτης, περιγραφής και ανάλυσης φαινομένων κεντρικής σημασίας για όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης της Χημείας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η συνεχής ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων της Φυσικοχημείας έχει ανοίξει νέους δρόμους ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν πολλά και ποικίλα πεδία άμεσης προτεραιότητας και έχει φέρει και καθιερώσει νέα μέτωπα προόδου σε πολλές επιμέρους κατευθύνσεις τόσο της θεωρητικής όσο και της εφαρμοσμένης Χημείας. Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας θέσης αναφέρεται στις κλασσικές και παραδεδομένες μελέτες φαινομένων, αλλά και στις σύγχρονες τάσεις της φασματοσκοπίας, οι οποίες στηρίζονται στις παρατηρήσεις των αλληλεπιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη και την αξιοποίηση αυτών για τη μελέτη βασικών χαρακτηριστικών της ύλης σε ατομικό και μοριακό επίπεδο, καθώς και σε υψηλότερης τάξης μοριακές αρχιτεκτονικές (φουλλερένια, νανοσωλήνες, γραφένια).
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου εστιάζει στο ρόλο της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας στην υποστήριξη της υγείας του ατόμου και του πληθυσμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοικητικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
Περιγραφή: Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστοπαθολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστοπαθολογία
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικήςτης Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη- μίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο«Ιατροδικα- στική -Τοξικολογία με έμφαση στη Δικαστική Τοξικολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατροδικαστική -Τοξικολογία με έμφαση στη Δικαστική Τοξικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της θέσης καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Στατιστικής. Το αντικείμενο της θέσης είναι η ανάπτυξη στατιστικών υποδειγμάτων και υποδειγμάτων πιθανοτήτων για την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων που εμφανίζονται στη βιομηχανία (τόσο στην παραγωγή, όσο και στις υπηρεσίες). Η ανάπτυξη μεθοδολογίας με βάση τη στατιστική για την αξιοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου που εισρέουν καθημερινά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις από πολλαπλές πηγές και την εφαρμογή της για τον καθορισμό βέλτιστων επιχειρησιακών στρατηγικών στη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας, με έμφαση στον κλάδο της υγείας. Τέλος, η εφαρμογή υφιστάμενης μεθοδολογίας για την ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από διάφορους εφαρμοσμένους επιστημονικούς κλάδους, με έμφαση στη διοίκηση και στην υγεία.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες