Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 99 από τις 99 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσοφία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό και κλινικό έργο περιλαμβάνει την Νευροχειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (τραυματικές κακώσεις, όγκοι, χειρουργική απολίνωση ανευρυσμάτων και αγγειοδυσπλασιών) με εξειδίκευση στην Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εμβολισμός ανευρυσμάτων με σπειράματα και/ή χρήση μεταλλικής ενδοπρόθεσης με ή χωρίς ανακατεύθυνση ροής, διαρτηριακός και ανάστροφος διαφλεβικός εμβολισμός αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και επικοινωνιών εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης με χρήση αιθυλενικής βυνιλικής αλκοόλης και λοιπών εμβολικών παραγόντων, προεγχειρητικός εμβολισμός όγκων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και μηχανική ενδοαρτηριακή θρομβεκτομή ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων με χρήση συστημάτων θρομβοαναρρόφησης ή παγίδευσης/απόσυρσης του θρόμβου με χρήση μεταλλικής ενδοπρόθεσης. Η εξειδίκευση αφορά στην ελάχιστα επεμβατική μέθοδο της Ενδοαγγειακής Νευροχειρουργικής αντιμετώπισης αγγειακών βλαβών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εμβολισμός ανευρυσμάτων με σπειράματα και/ή χρήση μεταλλικής ενδοπρόθεσης με ή χωρίς ανακατεύθυνση ροής, διαρτηριακός και ανάστροφος διαφλεβικός εμβολισμός αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και επικοινωνιών εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης με χρήση αιθυλενικής βυνιλικής αλκοόλης και λοιπών εμβολικών παραγόντων, προεγχειρητικός εμβολισμός όγκων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και μηχανική ενδοαρτηριακή θρομβεκτομή ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων με χρήση συστημάτων θρομβοαναρρόφησης ή παγίδευσης/απόσυρσης του θρόμβου με χρήση μεταλλικής ενδοπρόθεσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροχειρουργική με εξεδίκευση στην Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25964/16-7-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές και καρδιαγγειακά νοσήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27463/23-7-2018.«Θεωρητική κρυπτογραφία είναι η ανάπτυξη κρυπτογραφικών σχημάτων που βασίζονται σε δυσεπίλυτα αλγοριθμικά προβλήματα της θεωρίας αριθμών, καθώς και κρυπταναλυτικών μεθόδων οι οποίες συνίστανται στην αλγοριθμική επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Υπολογιστική θεωρία αριθμών είναι η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων θεωρίας αριθμών όπως παρα- γοντοποίηση, πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου κ.λπ. τα οποία χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα σχήματα κρυ- πτογραφίας (RSA, Diffie-Hellman) καθώς και γενικότερα οι εκτιμήσεις ποσοτήτων όπως φράγματα για τις λύσεις οικογενειών Διοφαντικών εξισώσεων, υπολογισμός πρώτων ειδικής μορφής, υπολογισμός περιόδων αναδρομι- κών ακολουθιών κ.λπ.».
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Κρυπτογραφία-Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28804/24-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27493/19-7-2018. Το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ως κλάδος δικαίου, περιλαμβάνει εκείνους τους κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τις πράξεις που συνιστούν εγκλήματα, με την τεχνική έννοια του όρου, καθώς και τις κυρώσεις (ποινές και μέτρα ασφάλειας) που μπορούν να επιβάλλονται κατά αυτών των πράξεων. Ως επιμέρους κλάδος της καθόλου νομικής ποινικής επιστήμης, το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ασχολείται με την ερμηνεία και τη συστηματική επεξεργασία των παραπάνω κανόνων, όπως και των προϋποθέσεων γενικότερα της ποινικής ευθύνης, καθώς και με τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23389/27-6-2018. Θαλάσσιες κατασκευές παράκτιας και ανοικτής θάλασσας, σταθερού πυθμένα και πλωτές, διαφόρων εφαρμογών και χρήσεων, όπως προστασία στο θαλάσσιο περιβάλλον και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων. Αλληλεπίδραση κυματισμών με θαλάσσιες κατασκευές. Σχεδιασμός, στατική και δυναμική ανάλυση θαλάσσιων κατασκευών. Θέματα κατασκευής και λειτουργίας θα- λάσσιων κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσιες Κατασκευές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28493/20-7-2018. «Το αντικείμενο περιλαμβάνει την ενασχόληση με τρία κεντρικά πεδία της Φιλοσοφίας: α. τη Γνωσιολογία ως διερεύνηση των διεργασιών γνώσης, β. την Οντολογία ως έλλογη διερεύνηση του Είναι, των κατηγοριών του και της φύσης των όντων, γ. τη φιλοσοφική Αισθητική ως διερεύνηση ερωτημάτων που αφορούν τις θεωρίες της τέχνης και τις αισθητικές μορφές».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία: Γνωσιολογία, Οντολογία και Αισθητική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομία-Χωροταξία με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολεοδομία-Χωροταξία με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29915/21-8-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Αθλημάτων και σκοπός του είναι η παροχή πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης σε τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης στα αντικείμενα της Ενόργανης Γυμναστικής για σχολικό -μαζικό και αγωνιστικό αθλητισμό και η υποστήριξη, ερευνητικά, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που άπτονται του αντικειμένου της Διδακτικής της Ενόργανης Γυμναστικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25808/9-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής» ασχολείται με την παθολογική φυσιολογία, τη νοσολογία και τη θεραπεία της ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας, καθώς και με όλες τις παθήσεις του μεταβολισμού και του συστήματος των ενδοκρινών αδένων, που λαμβάνουν χώρα τόσο κατά την προσπάθεια σύλληψης, όσο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Φυσικοχημεία-Χημική Θερμοδυναμική Συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία-Χημική Θερμοδυναμική Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25807/9-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο "Πλαστική Χειρουργική" ασχολείται με όλο το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής και ιδιαίτερα με την αποκατάσταση ελλειμμάτων μαλακών μορίων, την επανορθωτική Χειρουργική κάτω άκρου, τις χειρουργικές παθήσεις και αποκατάσταση του μαστού, την χειρουργική χειρός, την χειρουργική ογκολογία του δέρματος και των μαλακών μορίων, τις συγγενείς δυσπλασίες και τη Μικροχειρουργική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πλαστική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29121/24-7-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Παίδων είναι ευρύ και εξυπηρετεί τα παιδιά με χειρουργικά προβλήματα από την εμβρυϊκή έως και την εφηβική ηλικία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική Παίδων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25613/9-7-2018. Η Μεθοδολογία της Έρευνας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την ανάπτυξη των επί μέρους μεθόδων που ακολουθούν οι εμπειρικές έρευνες στις κοινωνικές επιστήμες και θέτει τους κανόνες για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους. Η Εφαρμοσμένη Στατιστική, ως Τμήμα της Μεθοδολογίας Έρευνας, ασχολείται με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων με σκοπό τον έλεγχο επιστημονικών υποθέσεων και την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες