Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 99 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25812/9-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο Οφθαλμολογία καλύπτει όλο το εύρος της Οφθαλμολογίας, αφορά όλες τις παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων αυτού, τη γνώση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των παθήσεων του οφθαλμού. Η Παιδοοφθαλμολογία είναι υποειδικότητα της Οφθαλμολογίας με αντικείμενο τη διαφύλαξη ανάπτυξης της όρασης και την αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών παθήσεων στα παιδιά. Περιλαμβάνει την συντηρητική (με φάρμακα, γυαλιά κ.α.) αντιμετώπιση παθήσεων σε ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, την αντιμετώπιση του στραβισμού σε παιδιά και ενηλίκους, τον προληπτικό έλεγχο σε πληθυ- σμούς υψηλού κινδύνου ασυμπτωματικών νοσημάτων όπως π.χ. αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, καθώς και τις οφθαλμογενετικές παθήσεις που συνήθως εκδηλώνονται στην μικρή ηλικία και χρήζουν εργαστηρι- ακής διερεύνησης και γενετικής συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει ακόμη την λειτουργία της διόφθαλμης όρασης και τη διόρθωση των διαταραχών της.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία-Παιδοοφθαλμολογία-Στραβισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: H υπό προκήρυξη θέση καλύπτει την υλοποίηση και εφαρμογή των ποσοτικών μεθόδων που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ και μνήμη και χρησιμοποιούνται τόσο για την επεξεργασία πραγματικών οικονομικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας όσο για την ανάλυση μεγάλου όγκου γλωσσολογικών δεδομένων με την χρήση σύγχρονων συστημάτων Πληροφορικής και παράλληλης επεξεργασίας. Μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και της λειτουργικής συνάφειάς τους με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, οι φοιτητές ως κοινωνικοί επιστήμονες αποκτούν τις απαραίτητες υπολογιστικές δεξιότητες καθώς οι ποσοτικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων προσεγγίζονται μέσα από το πολυεπεξεργαστικό υπολογιστικό περιβάλλον ως ένα αξιόπιστο, αλληλεπιδραστικό και ταχύτερο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων που εμφανίζονται στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25806/9-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο "Γενική Χειρουργική" ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική με έμφαση στη Μικροβιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοπληροφορική με έμφαση στη Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29638/27-8-2018. Η «Οθωμανική Ιστορία» καλύπτει τη χρονική περίοδο από την ίδρυση του οθωμανικού κράτους στις αρχές του 14ου αιώνα μέχρι τη διάλυσή του το 1923. Η «οθωμανική ιστορία» είναι ένα ευρύ και αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο, τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Με το υπό προκήρυξη αντικείμενο νοείται η πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία του οθωμανικού κράτους σε όλη την ιστορική διαδρομή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπό προκήρυξη θέση δίνεται στη γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οθωμανική Ιστορία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1406/27.11.2018 τ.Γ’ ,Αριθμ.Προκήρυξης 44624/4.9.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Αριθμητική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23784/27-6-2018. Δομή - σύσταση του γάλακτος και των προϊόντων του, αλληλεπιδράσεις συστατικών του γάλακτος με άλλα συστατικά των τροφίμων, επίδραση συνθηκών επεξεργασίας - συντήρησης και συσκευασίας στη σύσταση - ιδιότητες του γάλακτος και των προϊόντων του, υποκατάστατα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (φυτικής προέλευσης συσταστικά), τεχνολογία και φυσικοχημικές ιδιότητες προϊόντων γάλακτος και υποκατάστατων (κολλοειδή συστήματα).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων του
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Πληροφορίας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Πληροφορίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28740/24-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική- Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική- Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Ορθοπαιδικη Χειρουργική &Τραυματολογία περιλαμβάνει όλες τις κακώσεις ενηλίκων και παίδων στο αξονικό σκελετό καθώς και στα άνω και κάτω άκρα συμπεριλαμβανομένων των μυών, τενόντων αγγείων και νεύρων. Στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο μας αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του τραύματος, απλού και επιπλεγμένου καθώς και των επιπλοκών αυτού, ενώ η διαχείριση των πολυτραυματιών και των σύνθετων κακώσεων ακολουθεί όλα τα διεθνή πρωτόκολλα. Η γενική Ορθοπαιδική περιλαμβάνει τις τραυματικές κακώσεις των τενόντων-μυών-νεύρων (αθλητιατρική, παθήσεις περιφερικών νεύρων), τις παραμορφώσεις, τις συγγενείς ανωμαλίες και τη μεγαλη κατηγορία των εκφυλιστικών παθήσεων (οστεοαρθρίτιδα, άσηπτη νέκρωση, κα). Το κλινικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο περιλαμβάνει, εκτός από την Ορθοπαιδική Τραυματολογία, τις αθλητικές κακώσεις, τις παθήσεις γενικά του άνω άκρου και ιδιαιτέρως του ώμου, την οστεοαρθρίτιδα, τις παθήσεις του χόνδρου, τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, τις παραμορφώσεις των άνω και κάτω άκρων και επιλεγμένες κακώσεις και παθήσεις στα παιδιά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31731/7-9-2018. Γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου αποτελεί το φαινόμενο του συνταγματισμού, στη διαχρονική και συγχρονική του διάσταση (εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό-ενωσιακό συνταγματικό δίκαιο). Ειδικότερα καλύπτει: την έννοια του Συντάγματος, με τη σύνθετη έννοια του, ως ουσιαστικού και τυπικού, του γραπτού δηλ. κώδικα κανόνων με αυξημένη τυπική δύναμη, που καθορίζει τα όργανα της Πολιτείας, τις αρμοδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις, τη θέση του ανθρώπου, του πολίτη και των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην κρατική εξουσία και τη σχέση της εσωτερικής προς τη διεθνή και την ενωσιακή έννομη τάξη, την έννοια και το περιεχόμενο της συντακτικής εξουσίας (θέσπιση του Συντάγματος) και της αναθεωρητικής λειτουργίας' την δικαιοπαραγωγική διαδικασία (νόμος: έννοια και διακρίσεις, νομοθετική εξουσιοδότηση και αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης, κανονισμός της βουλής, διεθνές δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο). Περαιτέρω εμπερικλείει τη συνταγματική θεωρία σχετικά με τα στοιχεία του κράτους και το πολίτευμα, τη δημοκρατική αρχή, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το κοινωνικό κράτος δικαίου και το δικαστικό έλεγχο της κρατικής δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο' το ισχύον ελληνικό συνταγματικό δίκαιο κατά το Σύνταγμα 1975/86/2001/2008, και ειδικότερα τα άμεσα όργανα του κράτους, το Εκλογικό Σώμα, τη βουλή, την κυβέρνηση, το διορισμό της κυβέρνησης, τη διάλυση της Βουλής, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας' και τη συνταγματική θεωρία και συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομιμοποίηση της, έννοια της δημοκρατίας και του λαού, αρμοδιότητες, θεσμικά όργανα και σχέση εθνικού και ενωσιακού συντάγματος. Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται και η έννοια, τυπολογία και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών) στην πολυεπίπεδη συνάρθρωση τους (εθνική, ενωσιακή, ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία). Ειδικότερα εξετάζονται οι φορείς και αποδέκτες δικαιωμάτων, οι περιορισμοί, η συρροή και σύγκρουση τους, καθώς και ειδικότερα δικαιώματα έτσι όπως κατοχυρώνονται το ελληνικό Σύνταγμα, στη συγκριτική τους αποτύπωση, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συνταγματικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-18
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες