Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 103 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις».
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17696/18-4-2018.Σχεδίαση λογισμικού πολύπλοκων και κρίσιμων συστημάτων με αποδεδειγμένα προβλέψιμη συμπεριφορά και προστασία από απειλές ασφάλειας. Τα συστήματα αυτά συνήθως βρίσκονται σε συνεχή διάδραση με το περιβάλλον και το λογισμικό τους συνδυάζει ταυτοχρονισμό με παράλληλη επεξεργασία, επικοινωνία ή/και περιορισμούς χρονοπρογραμματισμού (ενδεικτικά παραδείγματα: ενσωματωμένα συστήματα, διαδίκτυο των αντικειμένων).
Γνωστικό Αντικείμενο: Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Επείγουσα Ιατρική»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Επείγουσα Ιατρική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Φυσική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας, ύστερα από αίτηση για εξέλιξη , με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαχείριση πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαχείριση πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στον προσανατολισμό της επιχείρησης τόσο στην εξωτερική αγορά (καταναλωτές) όσο και στην εσωτερική αγορά (εσωτερικοί πελάτες-υπάλληλοι, εσωτερικό μάρκετινγκ) και στην επίδρασή τους στην απόδοση της επιχείρησης με έμφαση στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, στην ανάλυση αναγκών καταναλωτών για προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου και των προϊόντων πολυτελείας) και υπηρεσίες και στην αγοραστική τους διαδικασία και συμπεριφορά στο γενικό πλαίσιο της αγοράς, στην επιλογή και αξιολόγηση επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καθώς και οινοποιητικών μονάδων. Επίσης αναφέρεται στον κατάλληλο σχεδιασμό και δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά, στην επικοινωνιακή πολιτική για προϊόντα και υπηρεσίες και στην γενικότερη διοικητική του μάρκετινγκ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής (Εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (Εξέλιξη) με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Ιστορίας αναφέρεται στην ιστορική διερεύνηση οικονομικών ζητημάτων που άπτονται της Μακροοικονομικής και Νομισματικής Οικονομικής, της Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Μεγέθυνσης, των Διακυμάνσεων, των Χρηματοοικονομικών Αγορών και Θεσμών, της Εργασίας, Δημογραφίας, Εκπαίδευσης, Υγείας, Πρόνοιας, Εισοδήματος, Πλούτου, Θρησκείας, Φιλανθρωπίας, της Κυβέρνησης, του Πολέμου, των Θεσμών, των Διεθνών Σχέσεων, των Ρυθμίσεων, της Γεωργίας, των Φυσικών Πόρων, του Περιβάλλοντος, των Ορυχείων, της Βιομηχανίας και των Κατασκευών, των Μεταφορών, του Εμπορίου, της Ενέργειας, της Τεχνολογίας και Λοιπών Υπηρεσιών, της Μικρο-επιχειρηματικότητας, της Περιφερειακής και Αστικής Οικονομικής Ιστορίας. Το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης αναφέρεται στην Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών μέχρι το 1925, στην Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών μετά το 1925, στην Οικονομική Μεθοδολογία και στις Τρέχουσες Ετερόδοξες Προσεγγίσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ιστορία – Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξης μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Διδακτική και Προπονητική Χιονοδρομίας"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21566/17-5-2018.Το γνωστικό αντικείμενο «Εμβρυολογία-Γενετική στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» ασχολείται με όλο το φάσμα των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης συμπεριλαμβανομένων: Ωοληψιών, αναλύσεων σπέρματος, γονιμοποιήσεων, εμβρυομεταφορών, κρυοσυντηρήσεων, διατρήσεων εμβρυικής ζώνης με λέιζερ, βιοψίας εμβρύων, κυτταροσκελετικών και γενετικών αναλύσεων γαμετών και εμβρύων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμβρυολογία-Γενετική στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Οφθαλμολογία-Παθήσεις Κερατοειδούς
Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία-Παθήσεις Κερατοειδούς
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Νέο μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Προσθετική Μορφοποίηση, Μηχανολογικός Σχεδιασμός (CAD/CAE) και Μηχανική Ανάλυση Πολυμερικών Σύνθετων και Εξελιγμένων Υλικών, Συνδέσμων-Διεπιφανειών και Κατασκευών
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες