Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 159 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη νέας θέσης Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικοί Υπολογισμοί και Ανάλυση, Πρόβλεψη Τουριστικών Δεδομένων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αριθμητικοί Υπολογισμοί και Ανάλυση, Πρόβλεψη Τουριστικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9245/31-1-2018. «Το γνωστικό αντικείμενο «Θρησκειολογία - Ισλαμικές Σπουδές» ερευνά με αντικειμενικό τρόπο, κριτική αποτίμηση, τεκμηριωμένη αξιολόγηση και σύμφωνα με τα επιστημονικά εργαλεία της μελέτης και σπουδής της θρησκείας, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις κοινωνίες του Ισλάμ. Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου είναι να καλύψει διδακτικά και ερευνητικά ένα ευρύ πεδίο έρευνας, αρχίζοντας από τη διαμορφωτική περίοδο του Ισλάμ, η οποία θεωρείται και ως η κατεξοχήν σημαντική για την κατανόηση της εξέλιξής του, και συνεχίζοντας με την εξέταση της γενικής ιστορίας, της ανάπτυξης των βασικών αρχών της θρησκείας και του ρόλου του Ισλάμ στο ιστορικοπολιτικό γίγνεσθαι, κατά τους μέσους χρόνους, την οθωμανική, νεότερη και σύγχρονη εποχή. Αναπόσπαστο μέρος του γνωστικού αντικειμένου αποτελούν οι κειμενικές (Κοράνιο, Σούννα, Νόμος) και θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις που σχετίζονται άμεσα με τη μελέτη του Ισλάμ και των κοινωνιών του, καθώς και η έρευνα και μελέτη της συναφούς προς το γνωστικό αντικείμενο αραβικής, περσικής ή και οθωμανικής γλώσσας και γραμματείας.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θρησκειολογία - Ισλαμικές Σπουδές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αναισθησιολογία (κ. Σιδηροπούλου)
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12726/14-2-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στην επιστήμη της κοινωνιολογίας με έμφαση στο χώρο και ειδίκευση στα ζητήματα: θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνιολογίας του χώρου και της πόλης, κοινωνιολογικών προσεγγίσεων μειονοτικών ομάδων στον αστικό και αγροτικό χώρο, κοινωνιολογικών όψεων της παραγωγής και της οικειοποίησης του χώρου υπό δια- χρονική και συγχρονική εξέταση, των κοινωνιολογικών όψεων του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης, της κοινωνιολογίας των χωρικών παρεμβάσεων και του σχεδιασμού σε πολεοδομική, χωροταξική κλίμακα και σε επίπεδο ανάπτυξης. Το γνωστικό πεδίο της θέσης περιγράφεται αναλυτικά στα ακόλουθα αντικείμενα: Κοινωνιολογική ανάλυση του αστικού και του χώρου της υπαίθρου με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δεδομέ- να, κοινωνικός διαχωρισμός και ανισότητα, χώρος ταυτότητες και μειονότητες θρησκευτικές με έμφαση στο ισλάμ, εθνοπολιτισμικές, έμφυλες, μεταναστευτικές. Κοινωνιολογία των χωρικών πολιτικών και παρεμβάσεων α) σε αστική και πολεοδομική κλίμακα: Χωροθετήσεις «περιθωριακών» δραστηριοτήτων, εξευγενισμός και κοινωνικές επιπτώσεις, χωροθετήσεις εμπορικών λειτουργιών μεγάλης κλίμακας και αλληλεπίδραση με την πόλη και την τουριστική δυναμική, και β) σε χωροταξική κλίμακα και σε επίπεδο ανάπτυξης: Ειδικές - οχλούσες χωροθετήσεις, περιβάλλον και φαινόμενα συλλογικών κινητοποιήσεων και διεκδίκησης συμμετοχικού σχεδι- ασμού, κοινωνικός μετασχηματισμός - μετάβαση στο χώρο της υπαίθρου, επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και στρατηγικές προσαρμογής των ομάδων, οικονομική κρίση και μεταναστευτική επιχειρηματικότητα, χωρικές πολιτικές και πολιτικές - εκλογικές στάσεις των κοινωνικών και εθνοπολιτισμικών ομάδων. Τα ζητήματα που καλούνται να καλυφθούν σύμφωνα με τα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, αλλά και το γενικότερο γνωστικό αντικείμενο αυτού, είναι τα ζητήματα κοινωνιολογίας του χώρου και των κοινωνικών διαστάσεων του χωρικού σχεδιασμού τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο με βάση την ποιοτική και ποσοτική έρευνα και την αξιοποίηση της ερευνητικής μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστήμων στη χωρική ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης όπως ορί- ζεται και περιγράφεται αποτελεί αυτοτελές μέρος του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου της οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων στην χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη, τον πολεοδομικό προγραμματισμό και την αστική ανάπτυξη όπως περιγράφεται από τον ιδρυτικό νόμο του Τμήματος ν. 3255/22.7.2002 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.A΄).
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του χώρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7253/31-1-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Χωροταξικός Σχεδιασμός» καλύπτει τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις εφαρμοσμένες πρακτικές του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό το αντικείμενο εστιάζει: α) στη δομή, λειτουργία και οργάνωση του χώρου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, β) στην εξέλιξη και δυναμική των παραγόντων και των διαδικασιών διαμόρφωσης και σχεδιασμού του χώρου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, γ) στην αλληλεπίδραση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων για τον σχεδιασμό του χώρου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και τον μετασχηματισμό της δομής και λειτουργίας του, δ) στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές καθώς και τα θεσμικά εργαλεία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού για διαφορετικά επίπεδα και κατηγορίες περιοχών, ε) στη διατύπωση και εφαρμογή χωροταξικών στρατηγικών για την εδαφική συνοχή, την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, την οργάνωση του δικτύου οικισμών, τη χωρική οργάνωση δικτύων και υπηρεσιών, τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων, στ) στη μελέτη των πολιτικών και πρακτικών του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού μητροπολιτικών περιοχών, περιφερειών, του συνόλου και υποενοτήτων του εθνικού χώρου στο πλαίσιο της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης καθώς και τη διαμόρφωση αντίστοιχων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης όπως ορίζεται παραπάνω αποτελεί αυτοτελές αντικείμενο του ευρύτερου γνωστικού πεδίου του χωροταξικού αντικειμένου σύμφωνα με το αριθμ. ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄ ίδρυσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χωροταξικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14434/28-3-2018.«Πειραματική μελέτη χημικών ή/και βιοχημικών διεργασιών σε συστήματα ενεργειακού, περιβαλλοντικού, ή βιολογικού ενδιαφέροντος. Γνώση και χρήση προηγμένων πειραματικών τεχνικών και εμπειρία στην ανάπτυξη διεργασιών, ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων. Επαλήθευση θεωρητικών προσεγγίσεων με χρήση πειραματικών δεδομένων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημικές ή/και Βιοχημικές Διεργασίες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Κ. ΠΟΤΑΓΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Λ. ΡΑΛΛΙΔΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗ΅ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ε.Α.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 699/20-06-2018, αριθμός προκήρυξης 19277
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατεργασίες Βιομηχανικών Υλικών και Χαρακτηρισμός των με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ανοσολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανοσολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες