Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΥΡΩΠΪΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Πιθανότητες και Στατιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Πιθανότητες και Στατιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
Περιγραφή: Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αιματολογία
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ευρυζωνικές τεχνολογίες φυσικού επιπέδου και επεξεργασίας βασικής ζώνης, σχεδίαση προσαρμοστικών ασυρμάτων συστημάτων πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων, τεχνικές ασύρματης πρόσβασης που βασίζονται στη διαστρωματική βελτιστοποίηση, τεχνικές συντονισμού και συνεργατικότητας, ανάλυση και σχεδίαση πυκνά δομημένων ασυρμάτων δικτύων
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχολική Ψυχολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Διδακτική των Μαθηματικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Περιγραφή: Πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φωτογραφία. Η φωτογραφία ως εκφραστικό μέσο στο πεδίο των εικαστικών τεχνών». Μορφές της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφικής εικόνας στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης και έρευνας.
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΔ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6055/20-11-2017. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τη σύνθεση-ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, τη δημιουργία διατάξεων με διαστάσεις στην περιοχή της νανοκλίμακας, καθώς και τη μελέτη -χαρακτηρισμό των φυσικών τους ιδιοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Τεχνολογία Υλικών στη νανοκλίμακα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10722/23-1-2018.Οικεία επιστήμη είναι η Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. και πλήρης κλάδος αυτής οι «Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση)-Τε- χνολογίες Ήχου και Εικόνας στα Νέα Μέσα-Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης: ευφυής επεξεργασία και διαχείρι- ση οπτικουακουστικού περιεχομένου» Με την καθολική ψηφιοποίηση του ήχου και της εικόνας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας η έρευνα επι- κεντρώνεται σε τεχνικές και τεχνολογίες περιγραφής και διαχείρισης του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Εδώ εμπίπτουν τα συστήματα κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποίησης στους ραδιοφωνικούς και τηλε- οπτικούς σταθμούς, οι υπηρεσίες διαδραστικής-διαδυκτιακής τηλεόρασης και γενικά οι διαδικτυακοί τόποι διάθεσης δημοσιογραφικού, ιστορικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Επί- σης, αναπτύσσονται συστήματα και τεχνικές ευφυούς ανάλυσης, ταξινόμησης και επισήμανσης του περιεχο- μένου, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα στάδια της παραγωγής, στην τεκμηρίωση αρχειακού υλικού, στα σύγχρονα πρότυπα πολυκαναλικού ήχου και τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας και πιστότητας, και αλλού. Στο δρόμο καθολικής μετάβασης στον επονομαζόμενο Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web, Web 3.0), οι υπηρεσίες ευφυούς επεξεργασίας πολυμέσων έχουν κυρίαρχο λόγο, διαμορφώνοντας δραστικά το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των μέσων μαζικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, η άμεση επιση- μείωση (annotation) και τεκμηρίωση (documentation) οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται μαζικά από δημοσιογραφικούς οργανισμούς συμβάλει στην κατασκευή και αξιοποίηση αποθετηρίων/βάσεων αληθείας (ground-truth datasets/repositories), που μπορούν να αξιολογηθούν στη μάθηση/εμβαθύνουσα μάθηση «μη- χανών» (Machine Learning, Deep Learning) σημασιολογικής επεξεργασίας και ανάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε)
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Πειραματική ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: - Νανο-δομημένα πολυμερικά υλικά (ενδεικτικά «αποκρίσημα» αμφίφιλα συμπολυμερή, πολυμερή για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, ενέσιμα υδροπηκτώματα, εύκαμπτα μικρο-ηλεκτρονικά) - Βιοϋλικά για εφαρμογές υγείας (ενδεικτικά ανάπτυξη / σύνθεση και χαρακτηρισμός τρισδιάστατων βιοϋλικών, υλικά που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση εμβολιασμένων βλαστοκυττάρων)-Διεργασίες ανάπτυξης/παραγωγής προηγμένων υλικών (ενδεικτικά Προηγμένα Μεταλλικά ή/και Κεραμικά ή/και Σύνθετα Κεραμομεταλλικά υλικά).
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η οικονομική επιστήμη διαιρείται σε διακριτά επιστημονικά αντικείμενα και συστήματα εννοιών που τα υπηρετούν, ήτοι σε διαφορετικά θεωρητικά-επιστημονικά ρεύματα. Ως κοινωνική επιστήμη έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι η συγκριτικά περισσότερο «μαθηματικοποιημένη» κοινωνική επιστήμη. Ειδικότερα: Η οικονομική επιστήμη συγκροτείται ως ενότητα της μελέτης της εξέλιξης της οικονομικής ανάλυσης, της θεωρητικής διαδικασίας σκέψης, και των ποσοτικών εφαρμογών. Η ιστορία της οικονομικής ανάλυσης αποτελεί τη θεωρητική «πρώτη ύλη» για τη σύγχρονη εξέλιξη της οικονομικής σκέψης, ενώ οι ποσοτικές εφαρμογές το αναγκαίο εμπειρικό-πειραματικό της εργαλείο. Με την έννοια «ενότητα», νοείται η δυνατότητα της οικονομικής επιστήμης να αναπαραχθεί μακροπρόθεσμα ως επιστημονικό πεδίο μέσα από τα συνθετικά της μέρη. Η παρατήρηση και η καταγραφή αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη θεμελίωση της οικονομικής επιστήμης με τον ίδιο τρόπο που η ποσοτικοποίηση, η αφαίρεση και ο λογικός στοχασμός, αποτελούν μέρη αυτής της διαδικασίας συγκρότησης. Από τους κλασικούς οικονομολόγους μέχρι σήμερα, η οικονομική επιστήμη κινείτο, και θα κινείται, σε μια διαλεκτική σχέση με τα μέρη της. Η ιστορία της οικονομικής ανάλυσης, φωτίζει τη δυναμική προηγούμενων οικονομικών κειμένων, καθώς σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις συγκροτούνται στη βάση προηγούμενων θεωρητικών αφηγήσεων ή σε ρήξη προς αυτές. Η παραπάνω παραδοχή υποδηλώνει ότι η οικονομική επιστήμη δεν αποτελεί ένα αρραγές και συνεχές γνωσιακό σώμα, αλλά είναι αποτέλεσμα τομών στη διαδικασία της παραγωγής και της οριοθέτησης της ίδιας της επιστήμης, μέσω των οποίων συγκροτούνται διαφορετικά και εν πολλοίς ανταγωνιστικά θεωρητικά-επιστημονικά ρεύματα. Στην οικονομική επιστήμη, τα θεωρητικά ερωτήματα καθώς και οι θεωρητικές απαντήσεις που δίνονται δεν προκύπτουν εν κενώ, αλλά σε μια ιστορική διαδικασία με θεωρητικές τομές στην οποία έννοιες όπως το προϊόν, η κρίση, οι διακυμάνσεις, το πλεόνασμα, το επιτόκιο κ.ο.κ. επανέρχονται ως θεμελιώδεις μεταβλητές αλλά και ερωτήματα του επιστημονικού αντικειμένου. Η ζεύξη των ποσοτικών εφαρμογών με την ιστορία της οικονομικής ανάλυσης εκφράζει, επομένως, τη διαλεκτική ενότητα της οικονομικής επιστήμης με τρόπο ολιστικό. Με άλλα λόγια, η οικονομική επιστήμη δεν είναι νοητή χωρίς την ύπαρξη ποσοτικών εφαρμογών, αλλά και χωρίς το σώμα της λογικής και της θεωρίας, όπως αυτές συγκεφαλαιώνονται στην ιστορία της οικονομικής ανάλυσης. Αυτή τη συνθετική-ολιστική προσέγγιση καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής Ανάλυσης». Σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής ανάλυσης» εξασφαλίζει : α) διεπιστημονική συνεργασία, β) ευρύτερη ερευνητική κάλυψη των ρευμάτων της οικονομικής επιστήμης, γ) διδακτική κάλυψη της οικονομικής επιστήμης (και των διακριτών θεωρητικών ρευμάτων της) και της συναρτούμενης με αυτήν ποσοτικής ανάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής Ανάλυσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την οργάνωση και απεικόνιση γεωγραφικών δεδομένων και την εφαρμογή και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, Τηλεπισκόπηση, Συστήματα Εντοπισμού Θέσης GPS, Διαδίκτυο, Ψηφιακή Χαρτογραφία) σε γεωγραφικές εφαρμογές. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν εφαρμογές στη Φυσική Γεωγραφία/Περιβάλλον ή/και στην Ανθρωπογεωγραφία ή/και στο Σχεδιασμό του Χώρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή μετά από αίτηση για εξέλιξη Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει θέματα που σχετίζονται: α) με την διαχείριση έργων λογισμικού που περιλαμβάνει την εκτίμηση παραμέτρων όπως κόστος και προσπάθεια ανάπτυξης και συντήρησης, β) την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την υποβοήθηση της ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου έργων λογισμικού και γ) θέματα ανάλυσης και αξιολόγησης της ποιότητας έργων λογισμικού, επαναχρησιμοποίηση τμημάτων λογισμικού και θέματα τεχνολογίας λογισμικού σε σύγχρονες πλατφόρμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνολογία Λογισμικού»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 515/09-05-2018, αριθμός προκήρυξης 20715
Γνωστικό Αντικείμενο: Φωτογραμμετρία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες