Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 91 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΌ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27582/19-7-2018. Τα χειμαρρικά ρέματα (έννοιες, διάρθρωση, κατηγορίες, δράση, ζημιές), το χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό), η ροή στους χείμαρρους (προσδιορισμός παροχής, πλημμυρικές ζημιές), η παραγωγή (διάβρωση, γεωλισθήσεις, κατακρημνίσεις, αποσαθρώσεις), η μεταφορά και η απόθεση φερτών υλών, η ρύθμιση της κίνησης των υδάτων και των φερτών υλικών στον χειμαρρικό χώρο, αρχές και συστήματα διευθέτησης και αξιοποίησης νερού και φερτών υλών, συστήματα ελέγχου εστιών παραγωγής φερτών υλικών, βιοτεχνικά έργα, μελέτη και κατασκευή φραγμάτων στερέωσης κοιτών, συγκράτηση και έλεγχος φερτών υλικών, έργα αξιοποίησης του νερού, διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας όλων των κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ανόργανη Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30459/23-8-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης της εμφάνισης και λειτουργίας με συμβατικές κινητές και επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις, σε ασθενείς όλων των ηλικιών με μερική ή ολική νωδότητα, ή στοματογναθοπροσωπικά ελλείμματα αποσκοπώντας στη βελτίωση της στοματικής και γενικότερης υγείας. Επίσης, περιλαμβάνει τα υλικά αναπλαστικών αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΌ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29792/23-8-2018. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, γλώσσα της Καινής Διαθήκης, κριτική του κειμένου, βιβλική αρχαιολογία, ιστορία χρόνων της Καινής Διαθήκης, ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και θεολογία της Καινής Διαθήκης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καινή Διαθήκη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20999/8-6-2018. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία και γενικότερα εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για τη μελέτη της μοριακής και ηλεκτρονικής δομής, της χημικής δραστικότητας και των ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών και βιολογικών ιδιοτήτων των χημικών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Mια (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στους Ανθρώπινους Πόρους»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στους Ανθρώπινους Πόρους
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-03
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25810/9-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις» ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών (ήπατος, ενήλικες και παιδιά, νεφρών, ενήλικες και παιδιά, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, ηπατοκυττάρων, καθώς και την δωρεά, λήψη και συντήρηση μοσχευμάτων) και τα χειρουργικά προβλήματα των υποψηφίων προς μεταμόσχευση και των μεταμοσχευμένων ασθενών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25803/9-7-2018.Το γνωστικό αντικείμενο "Γενική Χειρουργική" ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: H υπό προκήρυξη θέση καλύπτει την υλοποίηση και εφαρμογή των ποσοτικών μεθόδων που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ και μνήμη και χρησιμοποιούνται τόσο για την επεξεργασία πραγματικών οικονομικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας όσο για την ανάλυση μεγάλου όγκου γλωσσολογικών δεδομένων με την χρήση σύγχρονων συστημάτων Πληροφορικής και παράλληλης επεξεργασίας. Μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και της λειτουργικής συνάφειάς τους με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, οι φοιτητές ως κοινωνικοί επιστήμονες αποκτούν τις απαραίτητες υπολογιστικές δεξιότητες καθώς οι ποσοτικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων προσεγγίζονται μέσα από το πολυεπεξεργαστικό υπολογιστικό περιβάλλον ως ένα αξιόπιστο, αλληλεπιδραστικό και ταχύτερο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων που εμφανίζονται στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29160/24-7-2018.Η Νεογνολογία είναι αναγνωρισμένη εξειδίκευση της Παιδιατρικής. Αντικείμενο της Νεογνολογίας είναι η κατανόηση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων που εμφανίζονται στην περιγεννητική και νεογνική περίοδο και ειδικότερα: α. Η φροντίδα των νεογνών στην αίθουσα τοκετών, β. Η φροντίδα των πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών μετά τη γέννηση, γ. Η φροντίδα των νεογνών που χρειάζονται εντατική νοσηλεία και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, δ. Ο επανέλεγχος των πρόωρων και βαριά πασχόντων νεογνών ως προς την νευροανάπτυξη και την αύξηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Οι κινητικές / σωματικές αναπηρίες συνιστούν μια ετερογενή ομάδα αναπηριών, η οποία παρουσιάζει πληθώρα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που απορρέουν από μη αναστρέψιμες βλάβες του κεντρικού νευρικού ή του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς και από χρόνιες παθήσεις. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα άτομα με κινητικές / σωματικές αναπηρίες δίνουν έμφαση στην υποστήριξη της αδρής και της λεπτής κινητικότητας, της αντίληψης, της μετακίνησης και της πρόσβασης σε διάφορους χώρους. Επίσης, μέσω της εκπαίδευσης επιδιώκεται η ανάπτυξη παραγόντων που συμβάλλουν σημαντικά στην καθημερινή δραστηριότητα και συμμετοχή, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η παρακίνηση, και οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται απαραίτητος ο συνδυασμός προγραμμάτων υποστήριξης που λαμβάνουν χώρα τόσο εντός του εκπαιδευτικού συστήματος (παιδαγωγικές παρεμβάσεις), όσο και εκτός αυτού (θεραπευτικές παρεμβάσεις, προγράμματα αποκατάστασης). Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις στην εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με κινητικές / σωματικές αναπηρίες και ειδικότερα στους τομείς: • Κινητική και γνωστική ανάπτυξη ατόμων με κινητικές/σωματικές αναπηρίες • Προγράμματα παρέμβασης για τη συνδυασμένη υποστήριξη κίνησης και αυτορρύθμισης • Υποστήριξη κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με κινητικές/σωματικές αναπηρίες • Ειδικά εκπαιδευτικά βοηθήματα και υποβοηθητικός εξοπλισμός πρόσβασης • Ανάπτυξη και υποστήριξη πρακτικών δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες