Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 129 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμες της συμπεριφοράς σε σχέση με εργασιακούς θεσμούς και ομάδες
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Καρδιοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιοχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογική Ανατομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8032/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Κινηματογράφου» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, για την καλλιτεχνική αλλά και για την επαγγελματική κατάρτιση που απαιτείται από τον μελλοντικό Παραγωγό Κινηματογράφου. Στο γνωστικό αντικείμενο Παραγωγή Κινηματογράφου, καλλιεργούνται οι δεξιότητες του Παραγωγού που εκτείνονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης μίας κινηματογραφικής ταινίας: Για το στάδιο της ανάπτυξης ενός νέου έργου, καλλιεργούνται οι δεξιότητες γύρω από τις πρωταρχικές αισθητικές και καλλιτεχνικές επιλογές, από την διαδικασία εύρεσης δημιουργικών συντελεστών, ανθρωπίνων πόρων και χρηματοδότησης, από την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου προώθησης και πώλησης του έργου. Για το στάδιο της υλοποίησης της Παραγωγής, καλλιεργούνται οι τεχνικές οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων αλλά και δημιουργικών συνεργατών μέσα από την ουσιαστική κατανόηση του υπό παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Η σφαιρική και σε βάθος γνώση όλων των πτυχών της διαδικασίας υλοποίησης μίας ταινίας αποτελεί βασική προϋπόθεση όλων των παραπάνω. Για το στάδιο της διανομής, καλλιεργείται η δυνατότητα κατάρτισης μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και πώλησης του έργου σε θεατές στην Ελλάδα και τον κόσμο, συχνά θεατές διαφορετικών πολιτιστικών καταβολών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παραγωγή Κινηματογράφου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Η Ουρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο πεδίο ενασχόλησης τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει πλήθος υποειδικοτήτων (παιδοουρολογία, νευροουρολογία, ουρογεννητική ογκολογία, γυναικολογική ουρολογία, ανδρολογία και υπογονιμότητα, ενδοουρολογία). Κύριο πεδίο εφαρμογής αποτελεί η χειρουργική αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων, αλλά και των παθήσεων του γεννητικού συστήματος, γεγονός που προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση και γνώση των διάφορων εξελισσόμενων χειρουργικών τεχνικών. Επιπλέον, προϋποθέτει άριστη γνώση των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής και απεικονιστικής διάγνωσης, όπως αυτή της μαγνητικής απεικόνισης (πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία ) και της εφαρμογής της (fusion βιοψίες προστάτη), καθώς και άλλες σύγχρονες εφαρμογές. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και χειρουργικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογική Ανθρωπολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογική Ανθρωπολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση Ε.Λ.Ε. Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ε.Λ.Ε. Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Kτηνιατρική φροντίδα για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου του Τμήματος Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
Σχολή:
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη χημική ανάλυση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και ανθρώπινη υγεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την ενόργανη χημική ανάλυση στην ποιότητα του περιβάλλοντος, θέματα όπως τα υπόγεια & πόσιμα ύδατα καθώς και της μόλυνσής τους από ανθρωπογενείς παράγοντες, τα εδάφη και την τοξικότητά τους, και το δασικό και φυτικό περιβάλλον, όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών δασικών ειδών και των εκχυλισμάτων τους, οι οίνοι και τα αποστάγματά τους. Επίσης ο υποψήφιος να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε τεχνικές αναλυτικής χημείας και γνώση της εγκαθίδρυσης και εφαρμογής της μεθόδου PCR-SSCP.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενόργανη χημική ανάλυση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και ανθρώπινη υγεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική (μετά από αίτηση του κ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Γενετική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Γενετική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7997/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το επιστημονικό πεδίο της Πνευμονολογίας περιλαμβάνει τη φυσιολογία, παθοφυσιολογία και λειτουργική ανατομική του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και τη διαγνωστική και θεραπευτική όλων των νοσημάτων του αναπνευστικού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες