Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 118 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 32827/21-9-2020. Χημεία Ενώσεων Συναρμογής - Χημεία Στερεάς Κατάστασης Ανόργανων Ενώσεων - Ανόργανα Υλικά - Βιοανόργανη Χημεία-Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση - Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων - Ανόργανα πολυμερή - Μακρομοριακή Χημεία Ανόργανων Ενώσεων - Νανοχημεία Ανόργανων Ενώσεων - Μελέτη των ιδιοτήτων των Ανόργανων Ενώσεων με μαγνητικές, υπολογιστικές, θερμικές, κινητικές, φωτοχημικές, ηλεκτροχημικές και φασματοσκοπικές (IR, UV-Vis, EPR, NMR, X-ray) τεχνικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με έμφαση στην οικο-καινοτομική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31402/28-8-2020. ο γνωστικό αντικείμενο Γενική Χειρουργική - Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων, ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών (ήπατος, ενήλικες και παιδιά, νεφρών, ενήλικες και παιδιά, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, ηπατοκυττάρων, καθώς και την δωρεά, λήψη και συντήρηση μοσχευμάτων) και τα χειρουργικά προ-βλήματα των υποψηφίων προς μεταμόσχευση και των μεταμοσχευμένων ασθενών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική-Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η περιοχή των συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τη συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση/δόμηση, μοντελοποίηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων, προκειμένου αυτά να μπορούν να εφαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη και επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Η έμφαση είναι στην υπολογιστική διάσταση τέτοιων διαδικασιών και ειδικότερα στη χρήση τους τόσο για την ανάλυση οικονομικών προβλημάτων όσο και για τη θέσπιση, υποστήριξη και μελέτη της νέας, ψηφιακής οικονομίας. Αναλυτικότερα, αφορά τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την προ-επεξεργασία δεδομένων, τις κατάλληλες μορφές αναπαράστασης και αποθήκευσης αυτών, βάσεις δεδομένων, συλλογή, οργάνωση και δόμηση των δεδομένων και πληροφοριών στην εποχή του παγκοσμίου ιστού, τις νέες μορφές οικονομικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν τέτοια εργαλεία στον παγκόσμιο ιστό, μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων καθώς επίσης και τα υπολογιστικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν τέτοιον χειρισμό των δεδομένων και πληροφοριών με έμφαση στη χρήση αυτών για την οργάνωση και μελέτη οικονομικών προβλημάτων και των ζητημάτων που προκύπτουν στη νέα, ψηφιακή οικονομία. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί ισχυρό πρακτικό και θεωρητικό υπόβαθρο στα υπάρχοντα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα και συστήματα που δύνανται να υποστηρίξουν τέτοιο εύρος χειρισμού στη διαχείριση και οργάνωση των πληροφοριών και αναφέρονται παραπάνω. Η υποστήριξη της εμπειρικής διάσταση της οικονομικής επιστήμης, η δεδομενοκεντρική προσέγγιση στη μελέτη οικονομικών φαινομένων όσο και τα νέα οικονομικά φαινόμενα στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας κάνει το γνωστικό αντικείμενο αυτό σήμερα σχετικό και απαραίτητο στα πλαίσια της οικονομικής επιστήμης. Θα επιτρέψει τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων με επάρκεια τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή των «Ποσοτικών Μεθόδων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία»
Περιγραφή: Μια θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας - Κύριος Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία και διατήρηση ιχθυοπανίδας ρεόντων εσωτερικών υδάτων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά σε τεχνολογίες και σχεδιασμούς ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και διατάξεων ψηφιακού και αναλογικού αλλά και μεικτού (αναλογικά/ψηφιακά) χαρακτήρα καθώς και συναφών συστημάτων που συντίθενται από τις εν λόγω ηλεκτρονικές διατάξεις/κυκλώματα. Τα παραπάνω υλοποιούνται με χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών Ηλεκτρονικής στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο διακριτές υλοποιήσεις όσο και κυρίως υλοποιήσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα, όπως Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ειδικού Σκοπού (Application Specific Integrated Circuits-ASICs), Συστήματα στο ίδιο Ολοκληρωμένο (Systems on Chip-SoCs), υλοποιήσεις βασισμένες σε Επαναδιατασσόμενες Διατάξεις Υλικού (Field Programmable Gate Arrays-FPGAs), αλλά και τεχνολογίες υλικού για Ενσωματωμένα Συστήματα, όπως για Επεξεργαστικούς Πυρήνες Ειδικού Σκοπού (Application Specific Instruction Set Processors –ASIPs), ειδικοί αναλογικοί-ψηφιακοί (ADCs) και ψηφιακοί-αναλογικοί (DACs) μετατροπείς, υποσυστήματα μεικτής λογικής (αναλογικοί/ψηφιακοί σχεδιασμοί) για διεπαφές διασύνδεσης με ενεργοποιητές και αισθητήρες, όπως κυκλώματα read-out και conditioning, και επιταχυντές συγκεκριμένων συναρτήσεων και λειτουργιών μέσω υλικού ειδικού σκοπού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική και Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31289/28-8-2020. Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει:Τις αρχές, τις μεθόδους και τις εφαρμογές Ιατρικής Βιοχημείας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά διδασκαλία, εκτέλεση και αξιολόγηση μεθόδων Κλινικής Βιοχημείας, όπως φασματοφωτομετρία, νεφελομετρία, θολωσιμετρία, φθορισμομετρία, χημειοφωταύγεια, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών (μιας και δύο διαστάσεων) - λιποπρωτεϊνών - DNA, χρωματογραφία (αέρια, υγρή, επί χάρτου, μοριακής διήθησης, ιοντοανταλλαγής, υψηλής απόδοσης [HPLC], κ.α.) για τη διερεύνηση βιοδεικτών που είναι χρήσιμοι στην κλινική πράξη για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και για την εκτίμηση της πορείας των διαφόρων νοσημάτων. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης την πρωτεωμική και τη διερεύνηση του πρωτεώματος με σύγχρονες τεχνικές, όπως δυσδιάστατη ηλεκτροφόρηση και φασματομετρία μαζών, αλλά και τη διερεύνηση του ανοσιακού συστήματος με ανοσοενζυμικές τεχνικές (ELISA), τη διερεύνηση πολυμορφισμών με μεθόδους, όπως η real-time PCR για τη σύνδεση της γενετικής ποικιλότητας με τις διάφορες κλινικές οντότητες, τεχνικές διερεύνησης του οξειδωτικού στρες σε βιολογικά υλικά, για την ανίχνευση των παραγόμενων ελευθέρων ριζών, την εκτίμηση του αντιοξειδωτικού φορτίου αυτών των βιολογικών δειγμάτων αλλά και τη σύνδεση του οξειδωτικού στρες με το φαινότυπο των διαφόρων νοσημάτων. Παράλληλα, στο γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνεται η εκτέλεση και αξιολόγηση μεθόδων που συμβάλλουν στην εξειδικευμένη διερεύνηση κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων σε ειδικό εξοπλισμένο εργαστήριο. Τέλος στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η διδασκαλία των μαθημάτων της Βιοχημείας και της Κλινικής Βιοχημείας, η οποία περιγράφει τη σύνδεση των παθοφυσιολογικών βιοχημικών διεργασιών με τα διάφορα νοσήματα, τη διαγνωστική διερεύνηση νοσημάτων και διερεύνηση δεικτών που συμβάλλουν στην πρόληψη ή αξιολογούν την πορεία της θεραπείας ενός νοσήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Βιοχημεία - Κλινική Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική -Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: θέση ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει: Aνίχνευση γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών (ΓΤΟ) με επικυρωμένες μοριακές μεθόδους. Δημιουργία γενετικών δεικτών για: i) τη μελέτη διασποράς ΓΤΟ στο περιβάλλον, ii) την ταυτοποίηση ειδών της φυτικής χλωρίδας/μυκήτων και iii) την ποσοτικοποίηση και μοριακή ανάλυση μεταγραφικής έκφρασης γονιδίων-στόχων σπερμάτων φυτικών οργανισμών. Προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση γενετικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών, συμβατικών/ γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών και εδώδιμων/ φαρμακευτικών μανιταριών με χρήση βιοπληροφορικών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιοτεχνολογία – Γενετική Ταυτοποίηση
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3794/22-10-2020. «Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη μελέτη των έργων που συγκροτούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι η Παλαιογραφία, η Παπυρολογία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των αρχαίων κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και Αρχαία Ελληνική Κωμωδία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31989/31-8-2020. «Η Βιβλική Θεολογία μελετά το θεολογικό περιεχόμενο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα στάδια διαμόρφωσης και εξέλιξης των θε-ολογικών εννοιών τους μέσα στην ιστορία και κάτω από ιδιαίτερες κάθε φορά ιστορικές συνθήκες. Διαπιστώνει τα ιδιαίτερα και τα κοινά χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου και του κάθε βιβλίου ξεχωριστά και ανιχνεύει τη θεολογική τους συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας της θεολογίας της Αγίας Γραφής από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη. Η βιβλική θεολογία, κατά το ένα σκέλος της, είναι προϊόν της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία ερευνά το νόημα των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στο πρωτότυπο και στις μεταφράσεις τους με βάση τα ιστορικά, φιλολογικά, γλωσσικά, κοινωνικά, αρχαιολογικά, πολιτισμικά και λοιπά δεδομένα και εισαγωγικά ζητήματα της συγγραφής τους με εργαλείο τις ερμηνευτικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται σήμερα στη διεθνή βιβλική επιστημονική έρευνα. Παρακολουθεί την ιστορία της πρόσληψης και ερμηνείας τους διά μέσου των αιώνων από την εποχή της συγγραφής τους έως σήμερα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Προϊστορική Αρχαιολογία: Μυκηναϊκή Αρχαιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία: Μυκηναϊκή Αρχαιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά στη σχεδίαση αλγορίθμων, τη μελέτη της ποιότητας λύσης των αλγοριθμικων τεχνικών, την εκτίμηση πολυπλοκότητας αλγορίθμων και τις εφαρμογές των αλγοριθμικών τεχνικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Πληροφορική, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών πραγματεύεται μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εξ’ αποστάσεως (κυρίως από δορυφόρους υπό τη μορφή δορυφορικών εικόνων) και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης χώρου (όπως ανάλυση σημειακών χωρικών προτύπων) και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Πρόκειται για αντικείμενα που ευρύτερα συνιστούν τη σύγχρονη γεωπληροφορική, με πεδίο εφαρμογής ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της οικολογίας τοπίου, των φυσικών καταστροφών συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Πληροφορική, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30755/24-8-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της Προπονητικής του Κλα-σικού Αθλητισμού είναι: οι αρχές και οι βάσεις της προπόνησης φυσικής κατάστασης και τεχνικής των αγω-νισμάτων του κλασικού αθλητισμού όλων των ηλικιών καθώς επίσης και οι αντίστοιχες μέθοδοι και περιεχόμενα για την ανάπτυξή τους. Η Προπονητική του κλασικού αθλητισμού θεραπεύει επίσης μεθόδους και μορφές ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης σε αθλήματα παρόμοιου προπονητικού περιεχομένου, όπως προπόνηση φυσικής κατάστασης ομαδικών αθλημάτων ή προπόνηση ατόμων με αναπηρία. Στο γνωστικό αντικείμενο της προπονητικής εμπεριέχεται επίσης η εμβιομηχανική αξιολόγηση του επιπέδου επίδοσης, η οργάνωση της προπόνησης μέσα από τα κατάλληλα τεστ και μορφές ελέγχου και η καθοδήγηση μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής ανάπτυξης της απόδοσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπονητική του Κλασικού Αθλητισμού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες