Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 211 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την ένταξη των βιομηχανικών ρομπότ σε μηχανολογικά συστήματα παραγωγής, και ειδικότερα όσον αφορά την κινηματική ανάλυση αυτών, τη μελέτη και τη βελτιστοποίηση χρήσης τους, ως μέρη διατάξεων μηχανουργικών κατεργασιών και συστημάτων παραγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά Συστήματα Παραγωγής
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογία-Διαβήτης και Μεταβολισμός
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Διαβήτης και Μεταβολισμός
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 906/15.4.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8940/1.3.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Τοπογραφία - Τεχνική Γεωδαισία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη Λογιστική για Οικονομολόγους και καλύπτει τη Λογιστική και την Ελεγκτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49820/22-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οικεία επιστήμη είναι η Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. και πλήρης κλάδος αυτής οι Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση) και τα Ψηφιακά Μέσα. Τα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή των τεχνολογιών ήχου και εικόνας, που ενώ αρχικά αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν ως κλάδος της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού και των τηλεπικοινωνιών, πλέον συγκλίνουν με την επιστήμη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η καθολική ψηφιοποίηση των σημάτων ήχου-εικόνας στα Μ.Μ.Ε. έχει στρέψει την έρευνα σε τεχνικές και τεχνολογίες επισημείωσης και τεκμηρίωσης των καταγραφών, καθώς και σε αλγοριθμικούς αυτοματισμούς παραγωγής, διαχείρισης και μετάδοσης πολυκαναλικών ροών. Ο πρώτος τομέας εξειδίκευσης αφορά την περιγραφή, ανάκτηση και διαχείριση περιεχομένου μέσω ευφυών τεχνικών σημασιολογικής επεξεργασίας και ανάλυσης (ανίχνευση/κατάτμηση συμβάντων, αναγνώριση προτύπων, συναισθηματική αξιολόγηση κ.ά.). Ο δεύτερος τομέας εστιάζει σε τεχνικές λήψης, καταγραφής, ψηφιακής επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου (συστήματα ηλεκτρακουστικής-μικροφώνα/μεγαφώνα, ηχητικός εντοπισμός, καταστολή θορύβου, ακουστικές παράμετροι στούντιο και χώρων των Μ.Μ.Ε. κ.ά.). Ο τρίτος τομέας περιλαμβάνει ερευνητικά και εφαρμοσμένα θέματα καταγραφής και επεξεργασίας κινούμενης εικόνας (τεχνικές και αυτοματισμοί λήψης-μετάδοσης, εφαρμογές υψηλής ευκρίνειας, καταστολή θορύβου, ανίχνευση/εντοπισμός κίνησης κ.ά.). Ο τέταρτος τομέας αφορά την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ήχου-εικόνας στη σχεδίαση της εμπειρίας χρήστη (UX-design) σε διεπαφές επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής και διαδικτυακές υπηρεσίες (πολυμέσα, σοβαρά παιχνίδια, ηλεκτρονική μάθηση, μετάδοση ροής/streaming, διαδικτυακό ραδιόφωνο/τηλεόραση, αξιολόγηση ποιότητας εμπειρίας/Quality of Experience -QoE κ.ά.). Ο πέμπτος και τελευταίος τομέας έρευνας αφορά τεχνικές ελέγχου αυθεντικότητας ψηφιακών/πολυμεσικών τεκμηρίων για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων (fake news) και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης (τεχνικές «δικανικής ανάλυσης»/digital-multimedia forensics).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε)
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στη διασύνδεση των Βασικών Θεωριών της Διοίκησης ενός Οργανισμού Υγείας, της Ηγεσίας και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς με τη Δημόσια Υγεία, και ιδίως το σκέλος της που αφορά τους Κοινωνικούς Προσδιοριστές της Υγείας και το πώς χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος σχετίζονται με τη διοίκηση οργανισμών υγείας. Ο συνδυασμός των δύο επιμέρους τομέων του γνωστικού αντικειμένου (Μάνατζμεντ και Δημόσια Υγεία) οδηγεί, μέσω της διεπιστημονικής έρευνας, στην πληρέστερη κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων και στη χάραξη αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων πολιτικών για την οργάνωση του συστήματος υγείας και τη βελτίωση της υγείας σε επίπεδο πληθυσμού. Επιπρόσθετα, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικά πεδία όπως έρευνες στις υπηρεσίες υγείας, ικανοποίηση των ασθενών, οργάνωση νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, συμπεριφορές διακινδύνευσης και την υγεία, συμμόρφωση σε οδηγίες υγείας, και κοινωνικό κεφάλαιο. Τελικός σκοπός είναι η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο του Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας, με ειδική έμφαση στους κοινωνικούς παράγοντες που τα διαμορφώνουν.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας και Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Διατροφή: Αθλητική Απόδοση και Υγεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή: Αθλητική Απόδοση και Υγεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Κύριου Ερευνητή/Κύριας Ερευνήτριας
Περιγραφή: Ερευνητής/ρια Β' Βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία: Πολιτικές και Κοινωνικές Ταυτότητες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΚΚΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου» εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, αλλά αφορά ειδικότερα στη μεθοδολογία της έρευνας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο – και στο πλαίσιο των ποιοτικών προσεγγίσεων της κοινωνικής έρευνας – όσο και σε επίπεδο εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών, όπως η συμμετοχική παρατήρηση, η αυτοεθνογραφία και η συνέντευξη. Επιπλέον, αφορά την παραγωγή εθνογραφικού επιστημονικού λόγου και τη συνομιλία αυτού του λόγου με τη συνολική εθνογραφική παραγωγή, με ενδεικτικά πεδία την εθνογραφία της κοινωνικής μνήμης, την εθνογραφία της εκπαίδευσης, την εθνογραφία της εργασίας, την εθνογραφία των εθνοτικών ομάδων κ.λπ. Ως ευρύτερο πλαίσιο αυτής της επιστημονικής δραστηριότητας καθορίζεται ο ελλαδικός χώρος, γεγονός που καθιστά την εθνογραφία όμορη επιστημονική δραστηριότητα με τη Λαογραφία και την Προφορική Ιστορία, όπως έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες με διεπιστημονικό τρόπο στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ορθοπαιδική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Kαθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Κοινοτική Νοσηλευτική αφορά στην άσκηση της Νοσηλευτικής με επίκεντρο τα άτομα, τις οικογένειες και τις ομάδες στην κοινότητα. Η Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας έχει ως στόχο την παροχή πολιτισμικά κατάλληλης, ευαίσθητης και ικανής φροντίδας υγείας σε άτομα με διαφορετική πολιτισμική καταγωγή.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στη Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων» αναφέρεται στη θεωρητική μελέτη και στην ανάπτυξη αλγεβρικών και υπολογιστικών μεθόδων για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, που εντάσσονται στην περιοχή της Γραμμικής και Πολυγραμμικής Άλγεβρας δίνοντας εφαρμογές στη Φασματική Ανάλυση, στις εξισώσεις Πινάκων, στη θεωρία Εκτίμησης Συστημάτων και Ελέγχου, στην πολυμεταβλητή Στατιστική, και στη θεωρία Γραφημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία υδάτινων συστημάτων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία υδάτινων συστημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-06
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων και επιχειρηματική ηθική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων και επιχειρηματική ηθική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47376/14-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Στο γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μουσικολογία» οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να διδάξουν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις μεθοδολογικές απαιτήσεις και τις εξειδικευμένες ιδιαιτερότητες της Μουσικής Θεωρίας και Ανάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστηματική Μουσικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεσμική Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεσμική Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες