Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 261 έως 280 από τις 292 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονιακές και Μαγνητικές Ιδιότητες των Στερεών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονιακές και Μαγνητικές Ιδιότητες των Στερεών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ο «Ανθρωπολογία της Μουσικής και του Χορού»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της Μουσικής και του Χορού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας - Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων» περιλαμβάνει θεματικές περιοχές όπως τεχνοοικονομική αποτίμηση επενδύσεων των Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων, πρόβλεψη ζήτησης και ανταγωνισμού, ανάλυση κόστους/ωφέλειας και επιπτώσεων στην αγορά των ΤΠΕ.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων»
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με τις επιστήμες της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, όπως για παράδειγμα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Διοικητικής Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών, και της Ελεγκτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μαιευτική-Γυναικολογία-Παθήσεις Μαστού
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική-Γυναικολογία-Παθήσεις Μαστού
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιοχημεία-Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογία-Νευροεπιστήμες της Συμπεριφοράς και Γενετική των Ψυχιατρικών Διαταραχών
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία-Νευροεπιστήμες της Συμπεριφοράς και Γενετική των Ψυχιατρικών Διαταραχών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ιστορική Μουσικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Μουσικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Παλαιοντολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παλαιοντολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23248/9-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει ιδίως: γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο αξιογράφων, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης, ναυτικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τον κλάδο της Λογιστικής Επιστήμης. Ασχολείται με θέματα που αφορούν την αναγνώριση, αποτίμηση, καταχώρηση, λογιστικών γεγονότων μέσω λογιστικών εγγραφών και εγγραφών προσαρμογής, τη σύνταξη και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Πρώιμη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Τμήμα: ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΑΠ 1614/04.12.2020, ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Διεθνή Μακροοικονομικά
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνή Μακροοικονομικά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μικροβιολογία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσιολογία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και εργαστήρια σε φοιτητές ιατρικής στα 2 πρώτα προκλινικά έτη των σπουδών τους, στα οποία διδάσκονται οι βασικοί μηχανισμοί φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων του ανθρώπου αναγκαίοι για την κατανόηση των παθήσεων και των αντίστοιχων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη εμπέδωση του ρόλου της φυσιολογίας στους μηχανισμούς παθογένεσης. Σε στενή σχέση με το γνωστικό αντικείμενο κινείται και η ερευνητική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα στην έρευνα του καρδιαγγειακού συστήματος έχουν γίνει πειραματικές μελέτες στο εργαστήριο καρδιακής ηλεκτροφυσιολογίας με επίκεντρο την διερεύνηση μηχανισμών αρρυθμιών, όπως της κολπικής μαρμαρυγής και της μετεμφραγματικής κοιλιακής ταχυκαρδίας σε πειραματόζωα. Στόχος είναι η βελτίωση της αντιαρρυθμικής θεραπείας σε ασθενείς με ανάλογες καρδιακές αρρυθμίες. Για το λόγο αυτό η ερευνητική δραστηριότητα στα εργαστήρια με αντικείμενο την ιατρική φυσιολογία είναι κατά ένα μεγάλο μέρος προσανατολισμένη στα κλινικά πλαίσια και στην επικαιροποίηση θεραπευτικών επιλογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Βιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Βιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: θέση ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία των παραγωγικών ζώων (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) στην εκτροφή, τη μεταφορά και τη θανάτωσή τους. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της υγείας και ευζωίας των παραγωγικών ζώων με τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα των ζωικών προϊόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγεία και Ευζωία των Παραγωγικών Ζώων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες