Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 201 έως 220 από τις 231 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών από επικίνδυνους ρύπους και απόβλητα και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υποβάθμισης τους με στόχο την εξυγίανση/ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικής ρύπανσης και ανάκτηση-ανακύκλωση πόρων και ενέργειας, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνολογίες Αποκατάστασης Εδαφών από Επικίνδυνους Ρύπους –Απόβλητα και Ανακύκλωση – Ανάκτηση Πολυτίμων Πόρων στα πλαίσια της Αειφόρου Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Κυκλικής Οικονομίας».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών και περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της επεξεργασίας λυμάτων καθώς και του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 5570- Αναπλ. ή Επικ. Καθηγητής/«Εργαστηριακή Αιματολογία»
Περιγραφή: - Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Αιματολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστηριακή Αιματολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ κατόπιν εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή α΄βαθμίδας στον Τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΗΦΙΔΩΤΟ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομετρία
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21929/31-5-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Γαστρεντερολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής, η οποία καλύπτει τη διάγνωση και θεραπεία διαταραχών σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους με γαστρεντερολογικά και ηπατικά νοσήματα, καθώς και σε παιδιά με διαταραχές της θρέψης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Παιδιατρική Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) μετά από αίτηση για εξέλιξη Λέκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει θέματα που σχετίζονται με εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, προσομοιώσεις ποιότητας αέρα, επίδραση των κατηγοριών των ανθρωπογενών πηγών εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα στην ποιότητα αέρα, επίδραση των βιογενών εκπομπών στην ποιότητα αέρα, ανάλυση ευαισθησίας και στατιστική επεξεργασία δεδομένων ποιότητας αέρα, μεθοδολογία έρευνας και ανάλυση - διαχείριση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και στρατηγικές μείωσης ρύπων στην ατμόσφαιρα, άμεση και έμμεση επίδραση ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην κλιματική αλλαγή, έλεγχος αβεβαιότητας των κλιματικών επιπτώσεων των σωματιδίων, παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και δυναμική μείωση κλίμακας των αποτελεσμάτων τους και περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διαχείριση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπίπτει στον τομέα των βιοϋλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6-9-1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και πειραματική μελέτη στις γνωστικές περιοχές βιοαισθητήρες, υλικά για βιοαισθητήρες, βιοηλεκτροχημεία και φασματοηλεκτροχημεία. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά διάφορα θέματα, όπως τη σύνθεση και χαρακτηρισμό πορωδών νανοσωματιδίων και τη χρήση τους για την παρασκευή νανο-κρυσταλλικών υμενίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων. Επιπλέον, το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει παρασκευή και χαρακτηρισμό νανοσωλήνων άνθρακα, γραφενίου, οξειδίου του γραφενίου, glassy carbon ηλεκτροδίων, νανοσωματιδίων αργύρου, carbon dots και περοβσκιτών για την ηλεκτροχημική ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών, όπως και προσρόφηση και ακινητοποίηση βιολογικών μορίων (πρωτεϊνών και αντισωμάτων) σε υλικά/ηλεκτρόδια με στόχο την ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων. Επιπλέον, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τη χρήση σύγχρονων ηλεκτροχημικών και οπτικών τεχνικών αναλύσεων όπως Κυκλική Βολταμετρία, Χρονοαμπερομετρία, Φασματο-ηλεκτροχημεία, Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους, Φασματοσκοπία Φθορισμού για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων, τη χρήση ελαστομερών και υμενίων οξειδίων των μετάλλων συνδυαστικά για την ανάπτυξη μαγνητικών και ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων, αλλά και τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ακινητοποιημένων βιομορίων και νανοηλεκτροδίων. Οι εργασίες στα ως άνω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη και πειραματική μελέτη στις γνωστικές περιοχές, βιοαισθητήρες, υλικά για βιοαισθητήρες, βιοηλεκτροχημεία και φασματοηλεκτροχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται πρωτίστως στο γνωστικό αντικείμενο του διεθνούς μάρκετινγκ και εντάσσεται στον κλάδο της οικονομικής επιστήμης. θεραπεύει την επιστήμη του διεθνούς μάρκετινγκ όπως αυτή ορίζεται ως υπερ-σύνολο του μάρκετινγκ μέσω της εφαρμογής αυτού στις διεθνείς αγορές καταναλωτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θεραπεύει την επιστήμη της διεθνούς έρευνας αγοράς, ως αυτόνομου επιστημονικού χώρου ο οποίος ορίζεται από τις τεχνικές μεθόδους και προσεγγίσεις της έρευνας μάρκετινγκ στο διεθνές πεδίο, όχι μόνο από πλευράς εφαρμογής, αλλά και ανάπτυξης και αξιολόγησης των ανωτέρω τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Εφαρμογές διάχυτου και κινητού υπολογισμού. Δίκτυα ομοτίμων. Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός και αξιολόγηση δικτυοκεντρικών εφαρμογών. Διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλεια μεγάλου όγκου δεδομένων από δικτυοκεντρικές υπηρεσίες, τεχνολογίες Blockchain. Ευφυείς πόλεις και περιβάλλοντα. Συστήματα πληθοπορισμού. Αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων και δεδομένων αισθητήρων – διαδίκτυο των αντικειμένων. Υποδομές υπηρεσιών συστημάτων του Παγκόσμιου Ιστού (δίκτυα διανομής, αντιπρόσωποι, κρυφές μνήμες).
Γνωστικό Αντικείμενο: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21557/4-6-2018. Η Νευρογλωσσολογία αποτελεί αναγνωρισμένο, διεπιστημονικό κλάδο της Γλωσσολογίας και εξετάζει τη γλώσσα υπό το πρίσμα των νευροβιολογικών και νευροψυχολογικών παραγόντων που καθιστούν δυνατή την παραγωγή/κατανόηση λόγου και την επικοινωνία. Ειδικότερα, η έρευνα στον τομέα αυτό αφορά στη συσχέτιση εγκεφαλικών λειτουργιών με τις γλωσσικές διεργασίες της παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και στις αναπτυξιακές και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές (όπως, αφασίες, άνοιες, Ειδική/Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης κ.ά.), οι οποίες εξετάζονται σε σύγκριση με τον τυπικό πληθυσμό. Η έρευνα στα πεδία αυτά έχει πρακτικές συνέπειες και εφαρμογές στη γλωσσική αξιολόγηση ατόμων με διαταραχές και τυπική ανάπτυξη καθώς και στις μεθόδους γλωσσικής παρέμβασης. Ως διεπιστημονικός κλάδος της Γλωσσολογίας, η Νευρογλωσσολογία αντλεί στοιχεία από την επιστημονική έρευνα σε τομείς της Νευρολογίας, της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία με ειδικό αντικείμενο Νευρογλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23139/14-6-2018. Οδοντική Μορφολογία, Φυσιοπαθολογία των σκληρών οδοντικών ιστών, Φυσιολογία στοματικού περιβάλλοντος, Διάγνωση, Αναχαίτιση και θεραπεία τερηδόνας και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, Τεχνικές αποκαταστάσεων, Φυσιομηχανικές ιδιότητες ρητινωδών υλικών (σύνθετες ρητίνες, συγκολλητικοί παράγοντες, ρητινώδεις κονίες), Συγκόλληση υλικών με τους οδοντικούς ιστούς, Βιοσυμβατότητα υλικών αποκαταστάσεων, Αρχές αισθητικής οδοντιατρικής, Αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων των δοντιών, Εφαρμογές Laser στους οδοντικούς ιστούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοντική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21930/31-5-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Νεφρολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής που ασχολείται με τις οξείες και χρόνιες παθήσεις των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος στη βρεφική και παιδική ηλικία. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής Νεφρολογίας περιλαμβάνει την κλινική νεφρολογία, τις μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, την νεφρική μεταμόσχευση και την υπέρταση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική- Παιδιατρική Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Πληροφορική σε Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες