Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 166 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ουρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Περιγραφή Γνωστικού Αντικειμένου: Η Μουσειολογία σύμφωνα με το ICOM (International Council of Museology), ασχολείται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με ζητήματα συλλογής, οργάνωσης, διαχείρισης, προστασίας, ερμηνείας και επικοινωνίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και με το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η σχέση ανθρώπων και αντικειμένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μουσειολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Οικονομικά Μαθηματικά με Έμφαση στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Αθλητισμό
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά Μαθηματικά με Έμφαση στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Αθλητισμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/ «Θεωρία και Εργαλεία Παράλληλου Προγραμματισμού»
Περιγραφή: Μια θέση Δ.Ε.Π., Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Εργαλεία Παράλληλου Προγραμματισμού».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρία και Εργαλεία Παράλληλου Προγραμματισμού»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 107/25.1.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 57051/3.12.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία στον Σχεδιασμό Κτιριακών Έργων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη-κατασκευή βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: θα καλυφθούν τα γνωστικά πεδία των μαθημάτων: 1.Βιολογία-Κλινική Βιοχημεία και 2.Μικροβιολογία-Νοσηλευτική Λοιμώξεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και θα καλυφθούν επίσης ανάγκες έρευνας και εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών σε αντικείμενα έγκαιρης διάγνωσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη-κατασκευή βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄βαθμίδας (εξέλιξη)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης εντάσσεται στο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος και εστιάζεται στην μελέτη μικροοργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα και τα φυτά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ουρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οργανωσιακή Συμπεριφορά"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνική Δημογραφία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης αφορά την αλληλεπίδραση του χώρου και των κοινωνιών. Έμφαση δίνεται στη χωρική διάσταση των πληθυσμών συνδυάζοντας την εσωτερική δυναμική των ανθρώπινων ομάδων (που υπακούει στους νόμους της δημογραφίας) και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και αναπαράγονται.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνική Δημογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ καθηγητή α΄βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση ερευνητικού κέντρου
Περιγραφή: Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) ή Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βασική Βιοϊατρική Έρευνα
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει εν μέρει τους τομείς των βιομοριακών και νανοδομημένων υλικών, σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (Π.Δ. 200/1999, ΦΕΚ 179/06.09.1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής δίνει έμφαση στην υπολογιστική επιστήμη υλικών σε βιομοριακά συστήματα και νανοϋλικά τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Η περιοχή αυτή αφορά στην υπολογιστική μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων (όπως για παράδειγμα, μηχανικές, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές, θερμικές, οπτικές, μαγνητικές, αλλά και συνδυασμό αυτών) βιομοριακών συστημάτων και νανοϋλικών με τεχνολογικές εφαρμογές. Στην κατηγορία των βιομοριακών συστημάτων το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και θέματα, όπως δυναμικές, θερμικές και στατιστικές ιδιότητες βιομοριακών συστημάτων, καθώς και ηλεκτρονικές ιδιότητες και προβλήματα μεταφοράς φορτίου σε τέτοια συστήματα. Επίσης, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την μοντελοποίηση διάφορων φαρμακευτικών διατάξεων (απλών, σύνθετων, πολυστρωματικών και άλλων) χορήγησης βιοδραστικών ενώσεων, όπου μπορεί να επικρατούν διάφοροι μηχανισμοί απελευθέρωσης της φαρμακευτικής ουσίας, με χρήση αριθμητικών τεχνικών. Τα νανοϋλικά αφορούν υλικά μεγέθους νανοκλίμακας με σημαντικές πιθανές τεχνολογικές εφαρμογές, όπως π.χ. ημιαγώγιμες νανοδομές (όπως κβαντικές τελείες και πηγάδια), νανοδομές άνθρακα, δισδιάστατα υλικά, υβριδικά νανοϋλικά, νανοδομημένα οξείδια, νανομαγνητικά υλικά, νανοπορώδη υλικά, κ.λπ., και τη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων τους. Οι εργασίες στα ανωτέρω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη των Υλικών, καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία και τις επίσημες αποφάσεις κρατικών χρηματοδοτικών οργανισμών. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο της Επιστήμης των Υλικών και έτσι είναι ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών σε βιομοριακά συστήματα και νανοϋλικά τεχνολογικού ενδιαφέροντος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: • Τεχνολογία και επιστήμη μεταλλικών και συνθέτων υλικών (κατά σειρά προτεραιότητας). • Προηγμένα υλικά όπως ελαφρά μεταλλικά κράματα, σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας και νανοϋλικά (κατά σειρά προτεραιότητας) για μηχανολογικές, αεροναυπηγικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές. • Μοντελοποίηση υλικών σε διαφορετικές κλίμακες διαστάσεων, από την ατομική μέχρι τη μικρο-μέσο κλίμακα, και συσχέτιση της μικροδομής με τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. • Πειραματικός χαρακτηρισμός της μορφολογίας και των μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων με προηγμένες μεθόδους. • Τεχνολογίες παραγωγής μεταλλικών και συνθέτων υλικών με έμφαση σε προηγμένες τεχνικές (π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση)
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία και Επιστήμη των Υλικών για Μηχανολογικές, Αεροναυπηγικές και Αεροδιαστημικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρογνωστική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού»|| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά Ψυχολόγους και καλύπτει ένα σύγχρονο τομέα της Ψυχολογίας, το οποίο αποσκοπεί στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην ανάπτυξη της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου με την ανάπτυξη και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, στην παιδική ηλικία. Η διερεύνηση και η αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της γλώσσας της σκέψης, της μάθησης και άλλων νοητικών φαινομένων σε σχέση με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, αλλά και της παθολογίας τους λόγω άτυπης ανάπτυξης ή εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες με τη συμβολή επιστημονικών κλάδων, όπως των ευρύτερων νευροεπιστημών, της ψυχομετρίας κ.α.. Ακόμα πιο επίκαιρη είναι η διασύνδεση της έρευνας στο παραπάνω πεδίο με την εκπαίδευση και η προσφορά της στην κατανόηση των διαδικασιών της ανάπτυξης και της μάθησης, για την επιστημονική στήριξη εκπαιδευτικών πολιτικών και για τον έλεγχο θεωριών και διδακτικών πρακτικών. Επιπλέον, οι φοιτητές ενός Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, και τις διαδικασίες εκτίμησης γνωστικών λειτουργιών (π.χ. δοκιμασίες για εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας, αντίληψης, οργάνωσης, οπτικοχωρικών ικανοτήτων, λεκτικής μάθησης κ.α.), ώστε να μπορούν να κατανοούν και να αξιοποιούν ορθά τα αποτελέσματά τους στην εκπαιδευτική πράξη. Για τους παραπάνω λόγους, η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει σημαντικές ανάγκες τόσο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, όσο και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής σχετικά με τη θέση διδάσκοντα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα: Εργαστηριακή εξάσκηση στην παθολογία της γλώσσας, της μνήμης και των επιτελικών λειτουργιών, Κλινική Νευροψυχολογία του παιδιού, Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης, Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, Νευροψυχολογία και ειδικές διαταραχές μάθησης με έμφαση στις ΜΔ. Επιπλέον, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, όπως Αξιολόγηση στην ειδική αγωγή και Αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρογνωστική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αναισθησιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες