Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 281 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονη φιλοσοφία της γνώσης και της εκπαίδευσης" αφορά την εφαρμογή της σύγχρονης επιστημολογίας σε ζητήματα εκπαίδευσης και ταυτόχρονα την αξιοποίηση της σύγχρονης φιλοσοφίας της εκπαίδευσης στην επιστημολογία. Πρόκειται ουσιαστικά για τη σύζευξη φιλοσοφίας της γνώσης (επιστημολογίας) και φιλοσοφίας της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο μελετά: (α) σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρίες για την οικοδόμηση της γνώσης γενικά, και της επιστημονικής γνώσης ειδικότερα, (β) πιθανούς τρόπους αξιοποίησης επιστημολογικών θεωριών στη σύγχρονη εκπαίδευση γενικά, και στις διδακτικές των φυσικών επιστημών ειδικότερα, (γ) σύγχρονες προτάσεις της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά το μέλλον του σχολείου και άλλων εκπαιδευτικών θεσμών, τις αποδεκτές μεθόδους διδασκαλίας, το προφίλ του εκπαιδευτικού και τη φύση της εκπαιδευτικής σχέσης, ειδικώς δε σε σχέση με σύγχρονες θεωρίες της γνώσης, οι οποίες τονίζουν τη σημασία του εκπαιδευτικού πλαισίου για την επιστημική ανάπτυξη των μαθητών, και (δ) πιθανούς τρόπους αξιοποίησης θεωριών της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης για την εκ νέου επεξεργασία παραδοσιακών επιστημολογικών θεωριών, καθώς και συγκεκριμένων πρακτικών των ειδικών διδακτικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Φιλοσοφία της Γνώσης και της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 268/5.3.2019 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 71553/4.12.2018.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Φιλοσοφία του Πολιτισμού
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ακτινολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Μαθημάτων Κλινικής και Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΩΝ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ένα Σύστημα Παραγωγής (ΣΠ) ορίζεται ως ο συνδυασμός ανθρώπων, μηχανών και εξοπλισμού τα οποία συνδέονται με μία κοινή ροή υλικού και πληροφορίας. Τα ακατέργαστα υλικά, η ενέργεια και η ζήτηση των προϊόντων συμπεριλαμβάνονται στις βασικές εισόδους του ΣΠ, ενώ οι έξοδοι περιλαμβάνουν προϊόντα, απορρίμματα (scrap) και πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του ΣΠ. Ο Προγραμματισμός και Έλεγχος ενός Συστήματος Παραγωγής είναι η διαδικασία του προγραμματισμού της ροής πληροφορίας και των υλικών μέσα στο σύστημα, με στόχο την παραγωγή προϊόντων στον προκαθορισμένο χρόνο και στις απαιτούμενες ποσότητες, βασιζόμενη σε ένα σύνολο εντολών δυο επιπέδων. Στις “υψηλού επιπέδου” εντολές οι οποίες καθορίζουν τη ροή υλικού και δημιουργούν το συνολικό πρόγραμμα παραγωγής του συστήματος (μακροπρόθεσμος προγραμματισμός,) και στις “χαμηλού επιπέδου” εντολές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο διάθεσης των παραγωγικών μονάδων του Συστήματος Παραγωγής σε κάθε εργασία, (βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός). Επίσης προσδιορίζεται ένα σύνολο δεικτών απόδοσης του ΣΠ για την αξιολόγησή του σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους σχεδιασμού και λειτουργίας του. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της επιστήμης του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, δηλαδή αυτόν των “Συστημάτων Παραγωγής”, με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας, δηλαδή “Προγραμματισμό και Έλεγχο Συστημάτων Παραγωγής”. Σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές 1. Chryssolouris, G., Manufacturing Systems: Theory and Practice, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, New York, (2006).
Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9788/12-12-2018. Έννοια της Αγροτικής Πολιτικής. Το Αγροτικό Πρόβλημα στον Αγροτροφικό Τομέα. Θεωρητικές και οικονομικές προσεγγίσεις για την Αγροτική Πολιτική. Στόχοι, μορφές, παρεμβάσεις, μέτρα και φορείς Αγροτικής Πολιτικής. Η παρέμβαση στην αγορά και τη χρήση των συντελεστών παραγωγής. Η παρέμβαση στην αγορά των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Η παρέμβαση στο εξωτερικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων και μέτρων Αγροτικής Πολιτικής. Οι συνέπειες της Αγροτικής Πολιτικής σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Αγροτική Πολιτική τιμών, εμπορίου και εισοδήματος. Κοινή Αγροτική Πολιτική. Κοινή οργάνωση της αγοράς. Διαρθρωτική Πολιτική-Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Αξιολόγηση και Ανάλυση εφαρμοσμένων πολιτικών σήμερα (ΚΑΠ, ΠΟΕ) και εξέλιξη της ΚΑΠ. Θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου. Διεθνείς εμπορικές σχέσεις και οικονομική ολοκλήρωση. Ο ρόλος του κράτους και επιλογές Αγροτικής Πολιτικής. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και Διεθνείς Συμφωνίες Εμπορίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Πολιτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομετρία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομετρία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής / «Εντατική Θεραπεία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εντατική Θεραπεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις στη Μαθηματική Μοντελοποίηση Προβλημάτων του Μηχανικού - Διαφορικές και Ολοκληρωτικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στη Ρευστομηχανική, στον Ηλεκτρομαγνητισμό και στη Βιοϊατρική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με Έμφαση στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Δυναμικά Συστήματα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Δυναμικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΩΔΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στα Βαλκάνια
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 114/7.2.2019 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 58355/19.10.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας, ύστερα από αίτηση για εξέλιξη, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων». Η Θεατρική Αγωγή αποτελεί ένα σύστημα θεατρικής εκπαίδευσης και αγωγής. Μελετά τη σωματική συμπεριφορά, καλλιεργεί την έκφραση και την επικοινωνία και οδηγεί στη δημιουργία. Μέσα από πολλούς και διαφορετικούς επικοινωνιακούς κώδικες (κίνηση, ψυχοτεχνική, φωνή, λόγος, μίμηση, αυτοσχεδιασμός, δραματική έκφραση, θεατρική παράσταση) οι μαθητές γνωρίζουν τον κόσμο και τις αρχές του θεάτρου. Με τη Θεατρική Παράσταση εκφράζεται η πλήρης καλλιτεχνική πρόταση. Η δημιουργία σκηνικού, κοστουμιών, φωτισμού, μουσικής απαντά σε βασικές ανάγκες της θεατρικότητας. Δημιουργούμε το χώρο, τους ήχους, τη μουσική, τονίζοντας την ανθρώπινη παρουσία και συμμετοχή. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνει έννοιες όπως η αγωγή και ιστορία θεάτρου, δραματολογική ανάλυση θεατρικών έργων, μάνατζμεντ θεάτρου και οργάνωση θεατρικών σχολικών ομάδων. Περιλαμβάνει επίσης τη διαφήμιση θεατρικών παραστάσεων καθώς και τους τρόπους διδασκαλίας ηθοποιών στην πρόβα. Στην ύλη του ιδίου γ.α. διδάσκονται θεατρικά παιχνίδια και η αγωγή νηπίων προς το θέατρο. Ακολουθούν οι δημόσιες σχέσεις καθώς και η ανάλυση κατασκευής σκηνικών και κοστουμιών θεάτρου. Εξετάζεται η έννοια της λειτουργικότητας της μουσικής στο θέατρο και αυτή της οργάνωσης των προβών, ενώ μελετώνται οι βασικές «σχολές» σκηνοθεσίας θεάτρου. Το ίδιο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει έννοιες ελέγχου και καθοδήγησης νηπίων τόσο στις πρόβες όσο και στην παράσταση. Αναλύονται επίσης βοηθητικές ενέργειες σκηνοθεσίας στο νηπιαγωγείο παράλληλα με τη διαδικασία διεύθυνσης παραγωγής θεατρικών παραστάσεων. Τέλος μεγάλη σπουδαιότητα δίδεται και στην οικονομική διάσταση του θεάτρου στο νηπιαγωγείο δηλ. σε έννοιες όπως έσοδα-έξοδα, μορφές χορηγίας, κόστος αγοράς κοστουμιών, αξεσουάρ, αφίσας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων »
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες