Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη διδασκαλία σε προ- και μεταπτυχιακό επίπεδο με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, και την έρευνα στη Βιοχημεία και ειδικότερα την έρευνα και μελέτη της RNA-διαμεσολαβούμενης ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης, της βιογένεσης και μεταβολισμού σημαντικών μικρών και μεγάλων νοηματικών και μη-νοηματικών ριβονουκλεϊκών οξέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες της μεταγραφής και μετάφρασης, τον ρόλο τους ως βιοκαταλύτες, τον ρόλο τους στη βιοσύνθεση παραγόντων της πρωτεϊνοσύνθεσης, την αλληλεπίδρασή τους με σχετιζόμενες πρωτεΐνες καθώς και με αντιβιοτικά και άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες και τον ρόλο τους στην διάγνωση, θεραπεία (μεταγραφομική) και την πρόληψη παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4170/9-1-2018. Βασικές αρχές Δασικής Γενετικής, Γενετική ποικιλότητα και φυσικοί πληθυσμοί, Γενετική πληθυσμών, Βελτίωση φυτών, Κλωνοποίηση δασικών φυτών, Βιοτεχνολογία, Βελτίωση δασικών φυτών και αξιοποίηση δευτερογενών δασικών προϊόντων, Δασική γενετική και παγκόσμια κλιματική αλλαγή, Εξελικτική Γενετική, Προστασία δασικών γενετικών πόρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Γενετική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία συμβατικών και εξελιγμένων υλικών (επιστήμες μηχανικού) σε μηχανολογικές κατασκευές». Η θέση ανήκει: ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Κατασκευές και Υλικά ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία Υλικών Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται πλήρως στη κατασκευαστική κατεύθυνση, και θα ενισχύσει την τεχνογνωσία (θεωρητικά και πειραματικά) του Τμήματος σε θέματα σχετικά με: Τεχνικά υλικά για στοιχεία μηχανών και μηχανολογικές κατασκευές, μηχανική συμπεριφορά και ιδιότητες υλικών, πειραματική και υπολογιστική μελέτη υλικών σε μηχανολογικές κατασκευές, βελτιστοποίηση υλικών και διαδικασιών για μηχανολογικές εφαρμογές, ανάλυση και σχεδιασμός μηχανολογικών και άλλων προϊόντων με έμφαση στην μελέτη των υλικών, τεχνικά υλικά για ειδικές μηχανουργικές κατεργασίες. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα καλυφθούν υφιστάμενα μαθήματα του Οδηγού Σπουδών, όπως: • Τεχνολογία Υλικών Ι (2ο Εξάμηνο) • Αντοχή Υλικών (3ο Εξάμηνο) • Τεχνολογία Υλικών ΙΙ (3ο Εξάμηνο) • Στοιχεία Μηχανών Ι (4ο Εξάμηνο) • Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών (4ο Εξάμηνο) • Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (5ο Εξάμηνο) • Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική (8ο Εξάμηνο - επιλογής) • Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (10ο Εξάμηνο - επιλογής) Activity
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνολογία συμβατικών και εξελιγμένων υλικών (επιστήμες μηχανικού) σε μηχανολογικές κατασκευές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει φιλοσοφικά ρεύματα ή τάσεις που αναπτύχθηκαν στο χώρο της Ηθικής, Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας μετά το 2ο μισό του 20ου αιώνα. Επισήμανση: Η Προκήρυξη της θέσης με αριθμ. 3978/38996/19-12-2017 έχει δημοσιευθεί στο αριθμ. ΦΕΚ 360/10-4-2018 τ.Γ΄και διορθώθηκε με το αριθμ. 484/2-5-2018 τ. Γ΄
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης αριθμ. 2249/20-11-2017.Το γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τις Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχομετρία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-06
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η υπό προκήρυξη θέση επιθυμεί να καλύψει το γνωστικό εκείνο αντικείμενο, το οποίο συνδυάζει τις παρακάτω γνωστικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως άμεσα συναφείς προς το αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην Πολιτισμική Τεχνολογία», δηλαδή: α) τις τεχνικές σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων που επιτρέπουν τη μελέτη της ευσταθούς συμπεριφοράς δικτυακών περιβαλλόντων ακόμη και εχθρικών με σκοπό την αποδοτική παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, διατήρησης και διάχυσης ψηφιακού περιεχομένου προερχόμενου από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, β) την τεχνολογία λογικού στο πλαίσιο της οποίας ορίζονται οι θεωρητικές και τεχνολογικές αρχές των αλγορίθμων και των εφαρμογών της πολιτισμικής τεχνολογίας, γ) τις τεχνολογίες ασφάλειας συστημάτων που επιτρέπουν τις ασφαλείς συναλλαγές ως προς τη πρόσβαση κα τη διανομή πολυμεσικού περιεχομένου στον τελικό χρήστη με σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία και την προαγωγή του ηλεκτρονικού επιχειρείν, δ) τις τεχνολογίες πολυμεσικών συστημάτων που επιτρέπουν την αξιόπιστη, ασφαλή και γρήγορη χρήση της διαθέσιμης υπολογιστικής υποδομής για την υποστήριξη των εφαρμογών της πολιτισμικής τεχνολογίας, και ε) τις τεχνολογίες διαδικτύου και δικτύων που επιτρέπουν την αποδοτική και ελκυστική δημιουργία εφαρμογών πολιτισμικής τεχνολογίας στο διαδίκτυο με έμφαση στις συμμετοχικές πλατφόρμες και τα έξυπνα πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην Πολιτισμική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδοψυχιατρική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΄Ερευνα και διδασκαλία σε ζητήματα διεθνούς, ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής, καθώς και μαθήματα που σχετίζονται με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα χωρών, επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5736/12-1-2018. - Κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικά με την διαγνωστική προσέγγιση και την συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων των μηρυκαστικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Μηρυκαστικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3458/20-11-2017. Διαχείριση συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση συχνότητας και ενεργού ισχύος, ρύθμιση τάσεως και αέργου ισχύος, ανάλυση και έλεγχος διακίνησης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ροή φορτίου, ανάλυση ασφάλειας, διαχείριση συμφορήσεων, ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιστοποίησης κόστους παραγωγής συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, μέθοδοι τιμολόγησης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ενοποί- ηση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής / «Επιδημιολογία - Διατροφή»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία - Διατροφή».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιδημιολογία - Διατροφή»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 515/09-05-2018, αριθμός προκήρυξης 20717
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση, Βελτιστοποίηση και Αξιολόγηση Πλοίων και Ναυτικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες