Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 167 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 64237/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάνατζμεντ με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνές, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον που άπτονται σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας, οργανωσιακών αλλαγών, μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος, κοινωνικής υπευθυνότητας, και διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές Μάνατζμεντ με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Πατρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πατρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Ουρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο πεδίο ενασχόλησης τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει πλήθος υποειδικοτήτων (παιδοουρολογία, νευροουρολογία, ουρογεννητική ογκολογία, γυναικολογική ουρολογία, ανδρολογία, ενδοουρολογία). Κύριο πεδίο εφαρμογής αποτελεί η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος. Είναι μια ταχεία εξελισσόμενη ειδικότητα που οφείλετε στην ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογικών τεχνικών (ενδοσκοπική – λαπαροσκοπική - ρομποτική χειρουργική). Προϋποθέτει την άριστη γνώση των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακών και απεικονιστικών τεχνικών που σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται στην χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και χειρουργικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και ερευνητική εμπειρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54864/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο σε θεωρητικά ζητήματα όσο και σε πρακτικές ενότητες που αφορούν στη χρήση της διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού ως μέσο αγωγής. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού, όπως, την ανάλυση των κριτηρίων βάσει των οποίων εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και βασικές αρχές μεταφοράς μάθησης, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους ασκούμενους και άλλες διδακτικές - μαθησιακές παραμέτρους. Επίσης, περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεματικά πεδία που σχετίζονται με την διδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, την Ιστορία, τη Λαογραφία, τις κοινωνικές εκφάνσεις και τη μελέτη του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ως μια αναψυχική δραστηριότητα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασκούμενων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)» αποτελεί έναν συνεχώς και ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο που αφορά στη μελέτη της εξέλιξης και της ποικιλομορφίας του ανθρώπου από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Η «Φυσική Ανθρωπολογία» μελετά όλες τις πτυχές της βιολογίας του ανθρώπου, καθώς και τις αντίστοιχες πτυχές των προγονικών συγγενικών μορφών. Η «Φυσική Ανθρωπολογία», ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος, δύναται να εξετάσει το γονότυπο, τη διατροφή, την παλαιοπαθολογία, τη δημογραφική εξέλιξη των ανθρωπίνων πληθυσμών και την εξέλιξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο μεταξύ των ζωντανών όσο και των νεκρών – ιδιαίτερα του απώτερου παρελθόντος, όπως των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Στην τελευταία περίπτωση, η μελέτη των σκελετικών καταλοίπων αποτελεί την κύρια πηγή δεδομένων. Η «Φυσική Ανθρωπολογία» αναφέρεται και στις σύγχρονες προσεγγίσεις των σκελετικών καταλοίπων που αφορούν στη χρήση μεθόδων τρισδιάστατης γεωμετρικής μορφομετρικής ανάλυσης (3D – GM), στην ψηφιακή τρισδιάστατη μοντελοποίησή τους, σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και γενετικής (αρχαίο DNA), βιοχημικών (αναλύσεις σταθερών ισοτόπων) και ιστολογικών μεθόδων για τη λήψη δεδομένων σχετικών με τον φυλετικό διμορφισμό, την ηλικία θανάτου, την παλαιοδιατροφή, τις ασθένειες του παρελθόντος. Η «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)» εστιάζει στην χρήση των παραπάνω μεθόδων με σκοπό την ανασύνθεση της γενετικής ιστορίας και των ανθρώπινων μετακινήσεων, κυρίως, πληθυσμών του παρελθόντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστικές Μεταφορές και Περιβάλλον»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τουριστικές Μεταφορές και Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογική Χημεία - Κυτταρική Σηματοδότηση Νοσημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογική Χημεία - Κυτταρική Σηματοδότηση Νοσημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 64239/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Γεωδαισίας/Τοπογραφίας και εστιάζεται στη χρήση επίγειων, εναέριων και δορυφορικών μετρητικών τεχνικών για την απεικόνιση και τη μελέτη γεωμετρικών, δυναμικών και κινηματικών χαρακτηριστικών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει πλήρως στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (και των Εργαστηρίων του) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσιμων συνεργειών με συναφείς επιστημονικούς κλάδους Μηχανικών και Γεωεπιστημών που σχετίζονται με τη συλλογή, την ανάλυση και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων για την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και ερευνητικών εφαρμογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωδαισία - Τοπογραφία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: •Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών, •Δυναμική Αεροελαστικότητα και δυναμική αλληλεπίδραση Δομής -Ρευστού με έμφαση σε θέματα Δομικής Συμπεριφοράς, •Υπολογιστική Δυναμική Κατασκευών, •Πειραματικός δυναμικός χαρακτηρισμός κατασκευών, •Μη -γραμμική δυναμική κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική Αεροναυπηγικών και Μηχανολογικών Κατασκευών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (από εξέλιξη) με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και Σύγκλισης»
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και Σύγκλισης»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική - Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 51441/1-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο», ως κλάδος του δικαίου, περιλαμβάνει εκείνους τους κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τις πράξεις που συνιστούν εγκλήματα, με την τεχνική έννοια του όρου, καθώς και τις κυρώσεις (ποινές και μέτρα ασφάλειας) που μπορούν να επιβάλλονται κατά αυτών των πράξεων. Ως επιμέρους κλάδος της καθόλου νομικής ποινικής επιστήμης, το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ασχολείται με την ερμηνεία και τη συστηματική επεξεργασία των παραπάνω κανόνων, όπως και των προϋποθέσεων γενικότερα της ποινικής ευθύνης, καθώς και με τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη χρήση μαθηματικών μοντέλων, τεχνικές επιστήμης δεδομένων και εν γένει εργαλείων για την ποσοτική ανάλυση στη ναυτιλία. Συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης έχει το επιστημονικό και ερευνητικό έργο που αφορά ποσοτική ανάλυση χρονοσειρων, ναυτιλιακών αγορών, ανάλυση επίδρασης εξωγενών παραγόντων στις θαλάσσιες μεταφορές με χρήση μαθηματικών εργαλείων και ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στη ναυτιλία. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά επίσης χρήση ποσοτικών μεθόδων και αναλυτικών εργαλείων στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού στη ναυτιλία
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 62955/15-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης αφορά στη μελέτη και ανάλυση του αριθμού, της δομής, της μορφής, της θέσης και της λειτουργίας των χρωμοσωμάτων στο κύτταρο, της θέσης των γονιδίων στα χρωμοσώματα καθώς και της συμπεριφοράς τους στη μίτωση και τη μείωση, με κλασικές και σύγχρονες μεθοδολογίες. Σχέση επιπέδου πλοειδίας και χαρακτηριστικών των χρωμοσωμάτων, με αγροκομικά γνωρίσματα που ενδιαφέρουν τη βελτίωση των φυτών. Μέθοδοι βελτίωσης συμπεριλαμβανομένης της οργανικής βελτίωσης και έρευνα στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων επιλογής που οδηγεί στην παραγωγή νέων ποικιλιών με βελτιωμένες ιδιότητες και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας και διατροφικής αξίας στα καλλιεργούμενα είδη φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κυτταρογενετική και Βελτίωση των Φυτών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Στοιχεία Μηχανών και κινηματική μηχανισμών με έμφαση στη Ρομποτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Στοιχεία Μηχανών και κινηματική μηχανισμών με έμφαση στη Ρομποτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 63983/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη και τεχνολογίες τέχνης στην προσχολική ηλικία» περιλαμβάνει τη μελέτη και ανάπτυξη μορφών και πρακτικών καλλιτεχνικής δημιουργίας, προερχόμενων από τις εικαστικές τέχνες και τις ψηφιακές και νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της σύνδεσής τους με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το γνωστικό αντικείμενο διαμορφώνεται με συνιστώσες την καλλιτεχνική δημιουργία σε επίπεδο θεωρίας και πράξης, την αισθητική θεωρία και αγωγή, την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και την υιοθέτηση και αξιοποίηση των ψηφιακών και νέων τεχνολογιών στην καλλιτεχνική δημιουργία σε πλαίσιο τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η διεπιστημονική προσέγγιση των παραπάνω συνιστωσών συγκροτεί αφενός το ερευνητικό πεδίο του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου αφετέρου τη διδακτική του διάσταση που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών, ώστε να κατανοούν τη σύνδεσή τους με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, με σημαντικές εμπειρίες τέχνης για το παιδί, με τις επιστήμες, τον πο- λιτισμό και την καθημερινή ζωή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τέχνη και τεχνολογίες τέχνης στην προσχολική ηλικία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογία και Ενδοκρινολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία και Ενδοκρινολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 63988/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές, τα Πρωτόκολλα και το Φυσικό Επίπεδο των Βιολογικών Νανοδικτύων, τις Εφαρμογές τους και τα Εργαλεία Μοντελοποίησης και Προσομοίωσής τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογικά Νανοδίκτυα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 56931/23-3-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο “Διδασκαλία εννοιών των Φυσικών επιστημών”αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις των εννοιών των φυσικών επιστημών, ενώ παρακολουθεί τα σύγχρονα ρεύματα στη διδακτική των φυσικών επιστημών και πώς αυτά μπορεί να υποστηρίξουν τη διδασκαλία εννοιών, δεξιοτήτων και στάσεων καθώς και το σχεδιασμό διδακτικού υλικού (συμβατικού και ψηφιακού) και διδακτικών στρατηγικών.Το θεωρητικό πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου “Διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών”εμπλουτίζεται και από την ιστορία και φιλοσοφία των φυσικών επιστημών που επιτρέπουν την ανάδειξη της φύσης των φυσικών επιστημών και την ένταξη των φυσικών επιστημών στο ευρύτερο κοινωνι- κό - πολιτισμικό τους πλαίσιο. Οι θεωρητικές, μεθοδολογικές και αναπτυξιακές προσεγγίσεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο άπτονται θεμάτων, όπως οι φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, η ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματολογίας και λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή στη μάθηση ειδικών πληθυσμών, όπως οι γυναίκες και τα άτομα με προβλήματα όρασης, η αλληλεπίδραση φυσικών επιστημών και πολιτισμού και η αντανάκλαση αυτών των αλληλεπιδράσεων στην εκπαίδευση, η συμβολή της ιστορίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την ανάπτυξη περιπτώσεων εφαρμογής για τη διδασκαλία των εννοιών των φυσικών επιστημών, η διδασκαλία και μάθηση της φύσης των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο του γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες για την ανάπτυξη περιπτώσεων εφαρμογής για τη διδασκαλία των εννοιών των φυσικών επιστημών ενταγμένων στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο και την ανάδειξη των στάσεων και των αξιών που οι φυσικές επιστήμες καλλιεργούν, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών στρατηγικών για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Έμφαση επίσης δίνεται στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση πολυμεσικού και ψηφιακού διδακτικού υλικού, διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης και διδακτικών παρεμβάσεων εμπλουτισμένων με θεατρικές πρακτικές και αφηγήσεις (λογοτεχνία, κινηματογράφος).»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες