Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής / «Μικροβιολογία»
Περιγραφή: - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μικροβιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής / Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7403/20-11-2017.Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη συνθετική διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού κατά την εκπόνηση όλων των φάσεων της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, καθώς και την αμφίδρομη σχέση του με τις εξελίξεις στην Οικοδομική και το εφαρμοσμένο έργο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Οικοδομική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2444/20-11-2017.«Το γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη» ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Βιβλικής Επιστήμης, συγκεκριμένα στην επιστημονική περιοχή της Παλαιάς Διαθήκης και θεραπεύει τα εξής πεδία: Γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, Ιστορία του Βιβλικού Ισραήλ, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Ερμηνεία των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης».
Γνωστικό Αντικείμενο: Παλαιά Διαθήκη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπία ακτίνων-Χ».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπία ακτίνων-Χ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Πειραματική ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: - Νανο-δομημένα πολυμερικά υλικά (ενδεικτικά «αποκρίσημα» αμφίφιλα συμπολυμερή, πολυμερή για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, ενέσιμα υδροπηκτώματα, εύκαμπτα μικρο-ηλεκτρονικά) - Βιοϋλικά για εφαρμογές υγείας (ενδεικτικά ανάπτυξη / σύνθεση και χαρακτηρισμός τρισδιάστατων βιοϋλικών, υλικά που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση εμβολιασμένων βλαστοκυττάρων)-Διεργασίες ανάπτυξης/παραγωγής προηγμένων υλικών (ενδεικτικά Προηγμένα Μεταλλικά ή/και Κεραμικά ή/και Σύνθετα Κεραμομεταλλικά υλικά).
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10721/23-1-2018. Οικεία επιστήμη είναι η κοινωνιολογία και πλήρης κλάδος αυτής η κοινωνιολογία της επικοινωνίας, δηλαδή η μελέτη της αλληλοεπίδρασης των κοινωνικών πρακτικών, ιδεολογικών αντιλήψεων και πολιτισμικών προτύπων με τις διάφορες μορφές διαμεσολαβημένης επικοινωνίας όπως αυτές αναπτύσσονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά και ιστορικά πλαίσια. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εντάσσεται στην κατεύθυνση σπουδών του Τμήματος: «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13129/15-2-2018. - Τη μελέτη των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων με στόχο αφενός την προστασία τους και αφετέρου την ανάπτυξη της αντίστοιχης ζωϊκής παραγωγής. - Την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων και των οργανισμών τους. - Την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των μονάδων ζωϊκής παραγωγής (κτη- νοτροφία και υδατοκαλλιέργειες). - Την Οικολογική Τοξικολογία. - Τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και διαχείριση ζωϊκών αποβλήτων καθώς και αυτών από τα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. - Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - μέσω πειραματικών δεδομένων ή και υποδειγμάτων (μοντέλων) - των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη χερσαία ζωϊκή παραγωγή και στις υδα- τοκαλλιέργειες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Περιγραφή: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
Περιγραφή: Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ερευνητική περιοχή των εφαρμοσμένων και υπολογιστικών μαθηματικών και επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και ανάλυση δυναμικών συστημάτων με ποσοτικές τεχνικές μέσω εργαλείων επεξεργασίας πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. Έμφαση δίνεται στα συστήματα που μοντελοποιούν διεργασίες του φυσικού κόσμου και φαινόμενα που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι τα δυναμικά συστήματα, οι αλγόριθμοι και δομές δεδομένων της επιστήμης των υπολογιστών οι διαφορικές εξισώσεις, η αριθμητική ανάλυση και η επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφορίας. Τα παραπάνω εργαλεία σε συνδυασμό με τεχνικές αριθμητικής βελτιστοποίησης για τη βελτιστοποίηση πόρων και τη βελτιστοποίηση σε γραμμή παραγωγής είναι οι πλέον σύγχρονες και αποδοτικές μέθοδοι επίλυσής τους, λόγω του οτι τα προβλήματα αυτά δεν επιδέχονται αναλυτικών λύσεων. Η μοντελοποίηση των συστημάτων συνίσταται να γίνεται με τεχνικές εφαρμοσμένων μαθηματικών οι οποίες να συνδυάζονται με τεράστιους όγκους δεδομένων, να αναλύονται με τεχνικές data science και bigdata, καθώς και με στατιστικές αναλύσεις (τόσο hypothesis testing, αλλά και bayesian με markov chain monte carlo) με σκοπό τη λήψη αποφάσεων με τεχνικές machine learning (τόσο unsupervised αλλά και supervised).
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων και βελτιστοποίηση πόρων με τεχνικές εφαρμοσμένων μαθηματικών και μεθοδολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Αγγειοχειρουργική που αφορά γνώση και εξειδίκευση στους τομείς της ενδαγγειακής και ανοιχτής χειρουργικής, της αναίμακτης αγγειοδιαγνωστικής και αγγειακής προσπέλασης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγειοχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4194/9-1-2018. Βασικές αρχές δασικής γενετικής, Γενετική ποικιλότητα και φυσικοί πληθυσμοί, Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στα Δασικά Είδη, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, Γενετική βελτίωση δασικών ειδών για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων και για ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, Γενετική βελτίωση καλλωπιστικών και ταχυαυξών δασικών ειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες