Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 141 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μη στοχαστική μαθηματική μοντελοποίηση με εφαρμογές». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Μη στοχαστική μαθηματική μοντελοποίηση με εφαρμογές » απαιτεί ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία-βελτίωση-μελέτη μη στοχαστικών μαθηματικών μοντέλων, με έμφαση στη μοντελοποίηση με χρήση διαφορικών εξισώσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μη στοχαστική μαθηματική μοντελοποίηση με εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-10-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» με την εξής συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή είναι η μελέτη της επίδρασης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική της Φυσικής Αγωγής, η αξιολόγηση της ενσωμάτωσής της προς όφελος των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η εξαγωγή ορθών πρακτικών χρήσης στηριζόμενων στις παιδαγωγικές θεωρίες και τις στρατηγικές διδασκαλίας. Οι προτεινόμενες ορθές πρακτικές ενσωμάτωσης ενδυναμώνουν τον ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, βελτιώνουν την αξιοποίηση των τεχνολογικών περιβαλλόντων, καθοδηγούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πολιτικές χρήσης της τεχνολογίας. Διαχρονικά ο όρος Νέες Τεχνολογίες άρχισε να γίνεται συνώνυμο της υψηλής Τεχνολογίας, δηλαδή της τεχνολογίας των υπολογιστών και συμπεριέλαβε έναν ακόμη όρο, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το επιστημονικό πεδίο διαπραγματεύεται τεχνολογίες υποστήριξης και διεξαγωγής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύγχρονα και ασύγχρονα διευρύνοντας τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Η χρήση εφαρμογών του Διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο επαφής με τους μαθητές του και την τάξη του. Έτσι μπορεί αυτή η διαδικασία επέκτασης των δράσεων του μαθήματος πέρα από τα στενά όρια του σχολείου να πάρει τη μορφή μιας συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσα από αυτή τη μορφή εκπαίδευσης ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής έχει τη δυνατότητα να κερδίσει περισσότερο χρόνο για πραγματική κινητική δραστηριότητα, περισσότερο παιχνίδι στο σχολείο, περισσότερη επικοινωνία, εξατομίκευση της επαφής με κάθε μαθητή, περισσότερη σε όγκο και πληρέστερη πληροφορία με πιθανό καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Πέρα από την φυσική δραστηριότητα, την κίνηση, την άσκηση, τον αθλητισμό, στη Φυσική Αγωγή καλλιεργούνται γνωστικές λειτουργίες που έχουν να κάνουν με μια απόκτηση πληροφοριών και μετασχηματισμό τους σε γνώση για τη δια βίου υιοθέτηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικών με έναν υγιεινό τρόπο ζωής».
Γνωστικό Αντικείμενο: Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Γνωστική Ψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-12-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Τεχνολογία παρασκευής παραδοσιακών καθώς και νέων γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. προβιοτικών) με παράλληλη αξιοποίηση υποπροϊόντων (τυρογάλακτος). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη μελέτη των φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και βιοχημικών μεταβολών κατά την παρασκευή των γαλακτοκομικών, τη μελέτη των βιοενεργών συστατικών και της διατροφικής τους αξίας, καθώς και τις μεθόδους συντήρησης του γάλακτος και των προϊόντων του.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Γάλακτος
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-10-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μαθηματικά της Μηχανικής Μάθησης και Επιστήμης Δεδομένων
Περιγραφή: Μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων Μηχανικής Μάθησης και Επιστήμης Δεδομένων, Αριθμητική Γραμμική Αλγεβρα, Υπολογιστική Στατιστική, Θεωρία και Τεχνικές Βελτιστοποίησης, Βαθιά Μηχανική Μάθηση, Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά της Μηχανικής Μάθησης και Επιστήμης Δεδομένων
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 82156/30-6-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Κλιματολογία - Κλιματικά Μοντέλα» αφορά στην ερμηνεία του κλιματικού συστήματος με την εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων και την ανάλυση δεδομένων από κλιματικές προσομοιώσεις. Εστιάζει κυρίως στη μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου, της διάδοσης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, τον υδρολογικό κύκλο και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και πώς οι παραπάνω διεργασίες επιδρούν στο περιοχικό κλίμα. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή κλιματικών μοντέλων στην αξιολόγηση και στη βελτιστοποίησή τους για τη μελέτη των παραπάνω διεργασιών.».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Κλιματολογία - Κλιματικά Μοντέλα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-08-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Γεωγραφία, Εργασία και Ανάπτυξη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Γεωγραφία, Εργασία και Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2233/7.9.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 17404/4.4.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικρομηχανική των Παραμορφωσίμων Στερεών και Μηχανική των Επαφών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά σε ανάπτυξη θεωρίας και μεθοδολογίας στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά, τις Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και τη Μαθηματική Στατιστική.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό πεδίο της Νεφρολογίας, ασχολείται με την αιτιολογία, παθοφυσιολογία, την κλινική και εργαστηριακή διάγνωση των κύριων νοσολογικών οντοτήτων που αφορούν στη νεφρική λειτουργία. Επιπροσθέτως ασχολείται με την αναγνώριση και αντιμετώπιση νεφρικών επιπλοκών στα πλαίσια συστηματικών νοσημάτων. Τέλος, ασχολείται με την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας και την μεταμόσχευση νεφρού που αφορούν στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της νεφρικής λειτουργίας (οξείας και χρόνιας).
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία που έχουν σχέση με την ανάλυση και σχεδιασμό γεωτεχνικών κατασκευών για στατικά και σεισμικά φορτία με εφαρμογή θεωρητικών, αριθμητικών και/ή πειραματικών μεθόδων, τη συμπεριφορά των γεωϋλικών σε αλληλεπίδραση με την κατασκευή και τις αρχές της βιωσιμότητας/ανθεκτικότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική και Καταστατικές Σχέσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο Φύλο, Διαθεματικότητα και Κοινωνική Πολιτική αποσκοπεί στη μελέτη των ανισοτήτων φύλου και τις αναπαραστάσεις τους, με έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οι δημόσιες πολιτικές επιδιώκουν την διευθέτησή τους στο πλαίσιο των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Σημαντικές πτυχές του αντικειμένου είναι η ανάλυση λόγου του πλέγματος κράτος, μετανάστευση, εθνική ταυτότητα, που καθορίζει την πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και η κατανόηση των έμφυλων διαστάσεών του τελευταίου. Βαρύνουσα διάσταση είναι επίσης η κατανόηση των συνεπειών των πολλαπλών και συσωρευτικών διακρίσεων και των έμφυλων ανισοτήτων στις πολιτικές για την έμφυλη ισότητα. Δομικά στοιχεία του γνωστικού αντικειμένου αποτελούν η φεμινιστική κριτική για το κράτος πρόνοιας και η κάλυψη των αναγκών φροντίδας από την οικογένεια και την άτυπη μεταναστευτική εργασία ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Τέλος, το γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις του πατριαρχικού πλαισίου κοινωνικής αναπαραγωγής στην έμφυλη βία, και στην επίδραση των έμφυλων, εθνικιστικών και ρατσιστικών στερεοτύπων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και, εν γένει, στα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Κατά συνέπεια, κρίσιμο ρόλο, σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο διαδραματίζει η διαθεματική προσέγγιση (intersectionality), η οποία στοχεύει στην ανάδειξη των πολλαπλών παραγόντων κοινωνικής ανισότητας που εμπεριέχονται στο κοινωνικό φύλο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΛΟ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-10-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αρμονική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση, Γεωμετρική Ανάλυση, Μετρική Γεωμετρία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρμονική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση, Γεωμετρική Ανάλυση, Μετρική Γεωμετρία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β’ βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-08-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-10-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: η Παιδοακτινολογία ή Παιδιατρική Ακτινολογία, είναι εξειδικευμένο πεδίο της Ακτινολογίας που επικεντρώνεται στην απεικονιστική διερεύνηση των παιδιών, από τα νεογέννητα έως τους εφήβους, καθώς και στις απαραίτητες επεμβατικές θεραπευτικές πρακτικές (ανάταξη εγκολεασμού, σκληροθεραπεία κτλ), χρησιμοποιώντας μια σειρά από τεχνικές απεικόνισης όπως ακτινογραφίες, Υπερηχοτομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία (MRI), και Αξονική Τομογραφία (CT). Οι Παιδοακτινολόγοι είναι ειδικά καταρτισμένοι να εκτελούν και να ερμηνεύουν εξετάσεις απεικόνισης σε παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές ανάγκες τους και τις ανατομικές διαφορές τους από τους ενήλικες. Εργάζονται στενά με παιδιάτρους, παιδοχειρουργούς, νεογνολόγους και άλλους επαγγελματίες της υγείας για να παρέχουν ακριβείς, έγκαιρες και έγκυρες διαγνώσεις και να αναπτύσσουν αποτελεσματικά σχήματα θεραπείας για τα παιδιά. Ένας από τους βασικούς στόχους των Παιδοακτινολόγων είναι να χρησιμοποιούν τεχνικές απεικόνισης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ελαχιστοποιώντας τους πιθανούς κινδύνους για το παιδί. Είναι δεδομένο ότι η χρήση τεχνικών απεικόνισης στα παιδιά απαιτεί ειδική προσοχή στη δόση ακτινοβολίας και τη συχνή απαίτηση για χρήση αναισθητικού, τα οποία μπορεί να συνεπάγονται επιπλέον κινδύνους σε παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες. Γι΄ αυτό, οι παιδιατρικοί ακτινολόγοι εκπαιδεύονται επίσης να χρησιμοποιούν τεχνικές απεικόνισης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ελαχιστοποιώντας τους πιθανούς κινδύνους για το παιδί.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Νεότερη Τέχνη και Επικοινωνία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη Τέχνη και Επικοινωνία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-08-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-10-31
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες