Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 232 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Χημεία: Ενόργανη Αναλυτική Χημεία, Υλικά και Φωτοκατάλυση». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Χημική ανάλυση και ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων νανοδομημένων υλικών στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων ρύπανσης και παραγωγής καυσίμων με έμφαση στην ανάπτυξη υλικών και πολυλειτουργικών υλικών (ανόργανων, οργανικών και υβριδικών ανόργανων/οργανικών) με εφαρμογή στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση ρύπων στην υγρή και αέρια φάση, στη φωτοκαταλυτική παραγωγή καυσίμων με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, στο φωτοκαταλυτικό μετασχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα και στην ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών για προσρόφηση ρύπων.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Χημεία: Ενόργανη Αναλυτική Χημεία, Υλικά και Φωτοκατάλυση
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 36075/29-12-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν από τους πιο αναγνωρισμένους, διεθνώς εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται τόσο η έρευνα όσο και οι εφαρμογές σε ποικίλους τομείς, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, η εργασία, η κοινότητα, κ.α. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο αντικείμενο αφορά στις εφαρμογές του Κλάδου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο και σε μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές/ήτριες, γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και προβλημάτων, με στόχο την υποστήριξη της ψυχο-συναισθηματικής λειτουργικότητας των ατόμων, την αντιμετώπιση κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, οι παραπάνω εφαρμογές έχουν έναν προληπτικό χαρακτήρα, ενώ συμβάλλουν και στη συνηγορία ευάλωτων κυρίως ομάδων, οι οποίεςαντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες ή/και ρίσκο περιθωριοποίησης κατά την ανάπτυξή τους και την προσαρμογή τους στο περιβάλλον. Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα επιστημονικό αντικείμενο, στους κόλπους του οποίου η σχετική έρευνα και οι πρακτικές ανταποκρίνονται σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και ανάγκες, υιοθετώντας ταυτόχρονα μια θετική οπτική απέναντι στο άτομο και στις δυνατότητές του.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25294/18-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ού αιώνα» καλύπτει μια αναγνωρισμένη ειδικότητα και αντιστοιχεί σε νεότερο κλάδο της επιστήμης της Ιστορικής Μουσικολογίας. Η έμφαση στην έντεχνη νεοελληνική μουσική του 19ου και 20ού αιώνα ζητείται προκειμένου οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να διδάξουν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εξέλιξη και τις ιδιαιτερότητες της ιστορίας της Νεοελληνικής Μουσικής κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ού αιώνα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26352/23-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Ανάπτυξη και μελέτη μεθόδων προσδιορισμού της καθαρότητας ασφάλειας και ποιότητας των φαρμάκων, καθώς και ποσοτικού προσδιορισμού δραστικών ουσιών και μεταβολιτών αυτών σε βιολογικά υγρά».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση για Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση για Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Χημική σύνθεση πολυλειτουργικών νανοϋλικών" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημική σύνθεση πολυλειτουργικών νανοϋλικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Δερματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33494/16-12-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» καλύπτει τη διδακτική θεωρία και πράξη, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, τις έρευνες στάσεων εκπαιδευτικών και μαθητών, τις στρατηγικές εκμάθησης, τις στάσεις και τα κίνητρα εκμάθησης από μαθητές και μαθήτριες μικρής ηλικίας, τις πεποιθήσεις και πρακτικές εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης και ως διεθνούς γλώσσας και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ/ΙΣΣΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού/ης Λειτουργικού/ης Επιστήμονα/ισσας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Νανολιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Νανολιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Παραγωγής»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Παραγωγής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ιστορία, με έμφαση στην Ελληνιστική Περίοδο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Αναψυχή». Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η «Αθλητική Αναψυχή» περιλαμβάνει το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται άνθρωποι με στόχο την ψυχαγωγία και τη βελτίωση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας τους. Οι δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής λαμβάνουν χώρα σε υπαίθριους χώρους με σεβασμό στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου, αλλά και σε κλειστούς χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους. Η έννοια της αθλητικής αναψυχής εμπεριέχει σαν ομπρέλα όλες τις δραστηριότητες της συμμετοχής σε άσκηση και αθλητισμό που δεν έχουν αγωνιστικό χαρακτήρα, όπως άσκηση για όλους (μαζικός αθλητισμός), υπαίθρια άσκηση, αθλητικός τουρισμός, ανιμέισον-εμψύχωση, αθλητικά γεγονότα, τουρισμός περιπέτειας και ακραίων τουριστικών αθλημάτων και δραστηριότητες ευεξίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αθλητική Αναψυχή
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική - Πνευμονολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ Το γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής – Πνευμονολογίας θεραπεύει τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις όλων των ιατρικών ειδικοτήτων με έμφαση στην Πνευμονολογία που, ως εκ του περιεχομένου της, περιλαμβάνεται στις ειδικότητες με τα περισσότερα και βαρύτερα επείγοντα περιστατικά, στα οποία διακυβεύεται η απαραίτητη για την επιβίωση, επάρκεια λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος. Η προκηρυσσόμενη θέση απευθύνεται σε ιατρούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επείγουσα Ιατρική και Πνευμονολογία. Για την πλήρωση της θέσης, απαιτείται σημαντική διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με έμφαση στο αυτόνομο διδακτικό έργο και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο. Αναγκαία είναι η επίδειξη συναφούς με το αντικείμενο ερευνητικού και συγγραφικού έργου όπως αναδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, αναφορές και h-index σε βάσεις δεδομένων με διεθνή αποδοχή. Τέλος, η οργανωτική και διοικητική εμπειρία αποτελούν επίσης σημαντικά προσόντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Επείγουσα Ιατρική - Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Φυσική με έμφαση σε προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς και πειραματική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης σε συνεχή μέσα
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική με έμφαση σε προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς και πειραματική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης σε συνεχή μέσα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΘΕΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕ "Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου" ΤΟΥ ΜΠΣ "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες