Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: Μηχανική ρευστών και Φαινομένων Μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε διεργασίες και εφαρμογές της Χημικής Μηχανικής, με έμφαση στη μοντελοποίηση και επίλυση προγνωστικών μοντέλων με αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους αιχμής, ή/και στον πειραματικό έλεγχο και μετρήσεις. Παραδείγματα εφαρμογών: Πολυφασικές ροές, ροές σωματιδίων και σύνθετων υλικών, Μη Νευτώνεια ρευστά, Μικρορευστομηχανική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαινόμενα μεταφοράς με εφαρμογές στην Χημική Μηχανική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία: Στοιχεία καυσίμου και Ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, Μικροροϊκά στοιχεία καυσίμου και ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές ροής, Ηλεκτροχημικοί υπερπυκνωτές, Προηγμένα συστήματα ηλεκτρόλυσης για παραγωγή Η2 και για αξιοποίηση του CO2 (παραγωγή χημικών και καυσίμων), Μαθηματική μοντελοποίηση ηλεκτροχημικών ενεργειακών συστημάτων, Πειραματική και θεωρητική μελέτη και μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών διεπιφανειών και διεργασιών ένθεσης σε ηλεκτροχημικά ενεργειακά συστήματα, Υπολογιστικές μέθοδοι DFT (Density Functional Theory), μοντελοποίηση, προσομοίωση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υλικών για εφαρμογή σε συστήματα ηλεκτροχημικής μετατροπής και αποθήκευση ενέργειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεργασίες και συστήματα ηλεκτροχημικής μηχανικής για ενεργειακές εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Κυκλώματα ή/και συσκευές (devices) ή/και Ολοκληρωμένα SoC, για εφαρμογές σε επικοινωνίες RF επόμενης γενιάς, ή/και αισθητήρες, ή/και έξυπνα συστήματα (ενδεικτικά, ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα παρυφής-edge, συστήματα βιολογικής έμπνευσης (bio-inspired) με λειτουργικότητα AI). Δίνεται έμφαση στην υλοποίηση βιομηχανικών εφαρμογών και στη βιομηχανική εμπειρία, σε βιομηχανικούς κλάδους όπως ενδεικτικά βιομηχανία τηλεπικοινωνιών, βιομηχανία έξυπνων συστημάτων, βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ορθοδοντική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοδοντική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης του Τμήματος Φυσικής, με γνωστικό αντικείμενο: «Αλληλεπιδράσεις ύλης με ακτινοβολία λέιζερ-Πειραματική κατεύθυνση: Μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα και ιδιότητες υλικών, Φασματοσκοπία υλικών με λέιζερ και εφαρμογές». Αναφέρεται στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: α) Στο γνωστικό πεδίο της Φυσικής των αλληλεπιδράσεων της ύλης με φως και ειδικότερα τις σύμφωνες ακτινοβολίες λέιζερ. β) την μη-γραμμική οπτική και τις μη-γραμμικές οπτικές διαδικασίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλληλεπιδράσεις ύλης με ακτινοβολία λέιζερ-Πειραματική κατεύθυνση: Μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα και ιδιότητες υλικών, Φασματοσκοπία υλικών με λέιζερ και εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: •Εμβιομηχανική σκληρών/μαλακών ιστών και βιολογικών συστημάτων με πειραματικές/υπολογιστικές μεθόδους (μελέτη της δομής, της λειτουργίας και της κίνησης των μηχανικών πτυχών των βιολογικών συστημάτων, σε όλα τα επίπεδα, από ολόκληρους οργανισμούς έως όργανα και κύτταρα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της μηχανικής). •Πειραματική /υπολογιστική μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων για την μελέτη μηχανοβιολογικών διαδικασιών σε νοσήματα (όπως οστεοπόρωση, καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο) ή στη βελτίωση βιοϊατρικών εμφυτευμάτων (π.χ. ενίσχυση ανάπτυξης οστικού ιστού). •Ανάλυση – σχεδιασμός βιοϊατρικών συστημάτων, όπως βιοϊατρικών εμφυτευμάτων, τεχνητών οργάνων, αντικαταστάσεων τμημάτων του σώματος, ή βιοϊατρικών συσκευών για διάγνωση/θεραπεία ιατρικών προβλημάτων (π.χ μικροχειρουργικά εργαλεία, εξωσκελετοί, συσκευές αποκατάστασης).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54864/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο σε θεωρητικά ζητήματα όσο και σε πρακτικές ενότητες που αφορούν στη χρήση της διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού ως μέσο αγωγής. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού, όπως, την ανάλυση των κριτηρίων βάσει των οποίων εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και βασικές αρχές μεταφοράς μάθησης, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους ασκούμενους και άλλες διδακτικές - μαθησιακές παραμέτρους. Επίσης, περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεματικά πεδία που σχετίζονται με την διδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, την Ιστορία, τη Λαογραφία, τις κοινωνικές εκφάνσεις και τη μελέτη του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ως μια αναψυχική δραστηριότητα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασκούμενων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Υπολογιστικές μέθοδοι για την μηχανική συνεχών μέσων και δομών
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικές μέθοδοι για την μηχανική συνεχών μέσων και δομών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά άφορά το αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο της αειφορίας και τις ειδικές συνάψεις του προς τον σχεδιασμό, με έμφαση στην αρχιτεκτονική και τον αστική κλίμακα. Η αυξανόμενη αστικοποίηση και οι γενικότερες εξελίξεις καθιστούν επιτακτικό τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό πόλεων, εγκαταστάσεων και συστημάτων που κάνουν κατά το δυνατόν φειδωλή, αποτελεσματική και δίκαιη χρήση πόρων και έχουν την ικανότητα να αναβαθμίζονται, να ανακυκλώνονται και να ανακάμπτουν. Ο καθηγητής που θα στελεχώσει την υπό πλήρωση θέση, αναμένεται να προσφέρει στους φοιτητές όλων των επιπέδων αφ΄ ενός την δυνατότητα κριτικής κατανόησης των δεδομένων προκλήσεων και των διαθέσιμων μέσων της αειφορίας και αφ΄ ετέρου τα τεχνικά, αναλυτικά και σχεδιαστικά, εργαλεία προς κατάλληλες δημιουργικές σχεδιαστικές λύσεις. Για την κατάληψη της υπό πλήρωση θέσης απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αειφορικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων τόσο της Δυναμικής Αστρονομίας όσο και της Κβαντομηχανικής, με σκοπό την κατανόηση των κοινών χαρακτηριστικών και των διαφορών τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ψυχολογία της Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία της Υγείας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: •Εμβιομηχανική σκληρών/μαλακών ιστών και βιολογικών συστημάτων με πειραματικές/υπολογιστικές μεθόδους (μελέτη της δομής, της λειτουργίας και της κίνησης των μηχανικών πτυχών των βιολογικών συστημάτων, σε όλα τα επίπεδα, από ολόκληρους οργανισμούς έως όργανα και κύτταρα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της μηχανικής). •Πειραματική /υπολογιστική μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων για την μελέτη μηχανοβιολογικών διαδικασιών σε νοσήματα (όπως οστεοπόρωση, καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο) ή στη βελτίωση βιοϊατρικών εμφυτευμάτων (π.χ. ενίσχυση ανάπτυξης οστικού ιστού). •Ανάλυση – σχεδιασμός βιοϊατρικών συστημάτων, όπως βιοϊατρικών εμφυτευμάτων, τεχνητών οργάνων, αντικαταστάσεων τμημάτων του σώματος, ή βιοϊατρικών συσκευών για διάγνωση/θεραπεία ιατρικών προβλημάτων (π.χ μικροχειρουργικά εργαλεία, εξωσκελετοί, συσκευές αποκατάστασης).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η συγκεκριμένη θέση στον Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων με έμφαση στη Nευροβιολογία» αποσκοπεί στη μελέτη της φυσιολογίας των ζωικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, με έμφαση στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου αφορά την κατανόηση της δομής και λειτουργίας του νευρικού συστήματος σε φυσιολογικές ή/και παθοφυσιολογικές καταστάσεις, μέσω της μελέτης νευροβιολογικών μηχανισμών σε (α) μοριακό, (β) βιοχημικό, (γ) κυτταρικό και (δ) συστημικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας μηχανισμούς πλαστικότητας σε φυσιολογικές ή/και παθοφυσιολογικές καταστάσεις (π.χ. κατά την ανάπτυξη, γήρανση, σε νευροψυχιατρικές, νευροεκφυλιστικές διαταραχές, κ.λπ.). Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο πρόκειται να συμπληρώσει και να συνεισφέρει στο διδακτικό έργο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων κορμού όπως «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών», αλλά και μαθήματα επιλογής, όπως «Νευροβιολογία», «Εγκέφαλος και Νους» «Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου» και «Πειραματική Φυσιολογία», καθώς και στη διδασκαλία των μαθημάτων «Μοριακή Φυσιολογία και Νευροβιολογία», «Μεθοδολογία στη Βιοϊατρική Έρευνα» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας με κατεύθυνση «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», καθώς και στη διδασκαλία του μαθήματος «Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί Ζωικών Οργανισμών» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων με έμφαση στη Νευροβιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Πειραματική μελέτη πεδίων ροής τα οποία αφορούν απλές και σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και ανάλυση πειραμάτων. Ανάπτυξη σχετικών πειραματικών μεθοδολογιών και τεχνικών, καθώς και τεχνικών μετρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Ρευστομηχανική για Μηχανολογικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής στην υπό προκήρυξη θέση είναι αντιληπτό υπό την έννοια της αισθητικής ως αυτόνομου φιλοσοφικού πεδίου και της συστηματικής και ιστορικής προσέγγισης της φιλοσοφίας της τέχνης. Ειδικότερα, το έργο των υποψηφίων πρέπει να εμπίπτει στον χώρο της αισθητικής, με τη φυσιογνωμία που αυτή έχει από τη Νεώτερη Φιλοσοφία μέχρι τη Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γενετική των Πληθυσμών» μελετά τα κληρονομικά φαινόμενα στο επίπεδο του πληθυσμού. Απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στην αλλαγή της συχνότητας των γονιδίων λόγω συστηματικών ή τυχαίων διαδικασιών, στην πιθανότητα εξάλειψης ή ενσωμάτωσης των μεταλλαγών στους πληθυσμούς, στη σχέση της γενετικής ποικιλομορφίας και του βαθμού προσαρμογής των οργανισμών στο περιβάλλον και στην κατανόηση της δυναμικής των γονιδίων στους πληθυσμούς που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση επιθυμητών χαρακτήρων στα φυτά και στα ζώα. Η Γενετική των Πληθυσμών μελετά επίσης τον τρόπο μεταβίβασης από γενεά σε γενεά πολλών κληρονομικών ασθενειών στον άνθρωπο, την προέλευσή τους και τη διατήρησή τους στους ανθρώπινους πληθυσμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες