Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 130 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19255/30-4-2018. Το γνωστικό αντικείμενο Παιδοδοντιατρικής περιλαμβάνει τη συνολική οδοντιατρική αντιμετώπιση και φροντίδα παιδιών και εφήβων, ενώ στην περίπτωση αυτών με αναπηρίες επεκτείνεται και στους νέους ενήλικες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδοδοντιατρική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23143/18-6-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της Ζωικής Παραγωγής αφορά στα παρακάτω: (i) Στη μελέτη των μεθόδων εκτροφής των παραγωγικών ζώων (Μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά, χοίροι και πτηνά) καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεθόδων εκτροφής και υγείας και ευζωίας των ζώων αυτών, (ii) Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων προληπτικής υγιεινής στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εκτρεφόμενων ζώων και την πλήρη εκδήλωση του γενετικού τους δυνα- μικού για την αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και βελτιστοποί- ηση της ποιότητάς τους. (iii) Στη μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εκτρεφόμενων ζώων με στόχο την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών στους χώρους εκτροφής (ζωοστάσια) που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για υψηλό επίπεδο υγείας και ευζωίας και (iv) Στη μελέτη του γενετικού υπόβαθρου των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητα των εκτρεφόμενων ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωική Παραγωγή
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αυτοδιαχειριζόμενα Δίκτυα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Αυτοδιαχειριζόμενα Δίκτυα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ερευνητική περιοχή των Τεχνικών και Εργαλείων που υποβοηθούν την Ανάπτυξη Λογισμικού. Συγκεκριμένα αφορά προηγμένες τεχνικές αρχιτεκτονικής και λεπτομερούς σχεδίασης (π.χ., πρότυπα και βιβλιοθήκες λογισμικού), αξιολόγησης (π.χ., μοντέλα ποιότητας, μετρικές, εκτίμηση τεχνικού χρέους), καθώς και ανάπτυξης λογισμικού λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ταχύτατης παράδοσης προϊόντων λογισμικού (π.χ. τεχνικές συνεχούς ολοκλήρωσης, αυτοματοποιημένου ελέγχου, και αυτοματοποιημένης εγκατάστασης). Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εργαλείων για την αυτοματοποίηση της εφαρμογής των προαναφερθέντων τεχνικών, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων βιβλιοθηκών, πλατφορμών και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού. Η θέση συνεπάγεται την έρευνα και τη διδασκαλία στο ευρύτερο αντικείμενο της ανάπτυξης λογισμικού, συμπεριλαμβάνοντας σύγχρονες προγραμματιστικές τεχνικές, ανάπτυξη λογισμικού με επαναχρησιμοποίηση, καθώς και διαχείριση ποιότητας λογισμικού.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται η διδασκαλία και η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοχημεία: Δομή & Λειτουργία πρωτεϊνών", και ειδικότερα : α) Η διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων (ή μέρους αυτών) "Βιοχημεία", "Μέθοδοι Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων", η ύλη των οποίων περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, β) Η διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος (ή μέρους αυτού) "Δομική Βιολογία" και γ) Η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο εργαστήριο και η εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο ως άνω γνωστικό αντικείμενο. Η θέση αφορά στον τομέα της Βιοχημείας εστιάζοντας στην δομή και στην λειτουργία πρωτεϊνών. Πιο αναλυτικά: Δομή: Παραγωγή και κρυστάλλωση πρωτεϊνών. Δομικός χαρακτηρισμός πεπτιδίων και πρωτεϊνών υψηλής ευκρίνειας μέσω κρυσταλλογραφικών μεθόδων και δεδομένων περίθλασης ακτίνων Χ από μονοκρυστάλλους και πολυκρυσταλλικά ιζύματα. Δομικός χαρακτηρισμός νανο-κρυσταλλικών υλικών μέσω κρυσταλλογραφίας και δεδομένων περίθλασης ηλεκτρονίων. Ανάπτυξη υπολογιστικών πακέτων κρυσταλλογραφίας πρωτεϊνών. Ανάπτυξη νέων μεθόδων και επιστημονικών οργάνων για την δομική βιολογία. Λειτουργία: Aντισώματα, ένζυμα, ορμόνες κτλ. Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (αναστολείς, προσδέτες, τροποποιητές λειτουργικότητας). Πρωτεϊνικός πολυμορφισμός.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία: Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19457/30-4-2018.Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων (όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτης, δισλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλα) και με ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο τον σακχαρώδη διαβήτη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Σακχαρώδης Διαβήτης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19459/30-4-2018.Το επιστημονικό πεδίο της Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας αφορά την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση του συνόλου των ενδοκρινολογικών και μεταβολικών διαταραχών και των επιπλοκών τους, όπως και την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοκρινολογία- Διαβητολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών από επικίνδυνους ρύπους και απόβλητα και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υποβάθμισης τους με στόχο την εξυγίανση/ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικής ρύπανσης και ανάκτηση-ανακύκλωση πόρων και ενέργειας, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνολογίες Αποκατάστασης Εδαφών από Επικίνδυνους Ρύπους –Απόβλητα και Ανακύκλωση – Ανάκτηση Πολυτίμων Πόρων στα πλαίσια της Αειφόρου Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Κυκλικής Οικονομίας».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ Ε. ΠΟΛΙΤΗΣ)
Περιγραφή: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-03
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Ορθοδοντική"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-16
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική:Σύγχρονες Διευρυμένες Εκφραστικές μορφές».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική:Σύγχρονες Διευρυμένες Εκφραστικές μορφές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-15
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21575/4-6-2018. Η Διδακτική των Γλωσσών είναι επιστημονικός και ερευνητικός τομέας που αναπτύσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διδακτικής διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και ιδιαίτερα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (όσον αφορά την γλωσσική κατάρτιση). Το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του συγκεκριμένου κλάδου είναι η έρευνα σε μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας αλλά και στρατηγικών μάθησης, στην παροχή ανατροφοδότησης, καθώς και σε ότι αφορά στη γλωσσική εκπαίδευση (όπως η πραγματολογία και η ρητορική στην δεύτερη γλώσσα). Το ειδικό αντικείμενο επικεντρώνεται σε πιθανές εφαρμογές των υπολογιστών στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσικών μαθημάτων αλλά και στη διδασκαλία των γλωσσικών δεξιοτήτων ή στην παροχή ηλεκτρονικής ανατροφοδότησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Γλωσσών και με ειδικό αντικείμενο τις εφαρμογές της Πληροφορικής Επιστήμης στη διδασκαλία των γλωσσών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμικά Συστήματα με εφαρμογές στη Φυσική και την Οικολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμικά Συστήματα με εφαρμογές στη Φυσική και την Οικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Ανθρωπολογία του Μετασοσιαλιστικού Κόσμου στον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα», σχετίζεται με τη διδασκαλία και την έρευνα στις αναφερόμενες περιοχές. Προϋποθέτει την εντριφή με την εθνογραφική έρευνα πεδίου σε ζητήματα κουλτούρας και καθημερινότητας στην μετασοσιαλιστική συνθήκη. Παράλληλα, απαιτείται η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες για τις ανάγκες της ανάλυσης, της τεκμηρίωσης και της διδασκαλίας
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική – Δημόσια Υγεία με έμφαση στην Επιδημιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική – Δημόσια Υγεία με έμφαση στην Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-04
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες