Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 201 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1699/6-9-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, Βιολογία και φυσιολογία των περιακρορριζικών ιστών, Παθολογία των οδοντικών ιστών, Παθολογία των περι- ακρορριζικών ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνωστική μεθοδολογία, προκλινική και κλινική Ενδοδοντία, ακτινογραφική απεικόνιση στην Ενδοδοντολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοδοντολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, που αφορά στο πεδίο της νοσηλευτικής τεκμηρίωσης των θεραπευτικών επιλογών μέσω του συνδυασμού των επιστημονικών δεδομένων, των κλινικών βιοδεικτών, των ιδιαίτερων γενετικών και γονιδιωματικών χαρακτηριστικών των ασθενών και τις κλινικής εμπειρίας προκειμένου να εφαρμοστούν οι βέλτιστες διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές και να διασφαλιστεί η εξατομικευμένη φροντίδα με στόχο την παροχή υγείας ακριβείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική - Νοσηλευτική Ακριβείας
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ /ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ- ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ Ι.Λ.Ν.Ε
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48620/26-7-2021 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Βιολογία της Άσκησης, μελετά τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών κατά την ηρεμία και την άσκηση. Πρόσφατα, ένας νέος κλάδος της Βιολογίας της Άσκησης, εστιάζεται στη μελέτη της λειτουργίας των ελευθέρων ριζών και των αντιοξειδωτικών, καθώς οι ελεύθερες ρίζες συμμετέχουν σε πλήθος θεμελιωδών βιολογικών διεργασιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών. Για το λόγο αυτό, η μελέτη του ρόλου των ελευθέρων ριζών στην άσκηση και τις προσαρμογές είναι σημαντική για το σύγχρονο αθλητικό επιστήμονα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία της Άσκησης και των Ελευθέρων Ριζών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49291/28-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου/επιστημονικού πεδίου. Μοριακή Ιατροδικαστική. Έλεγχος πατρότητας, έλεγχος συγγενικών σχέσεων, μοριακή ταυτοποίηση, πληθυσμιακές μελέτες για την εκτίμηση της συχνότητας των αλληλομόρφων στον πληθυσμό, ανάπτυξη νέων μεθόδων ανάλυσης του DNA για χρήση στην εγκληματολογία (προσδιορισμός εξωτερικών χαρακτηριστικών μέσω ανάλυσης του γενετικού υλικού, ανάπτυξη νέων δεικτών στο Υ χρωμόσωμα). Μοριακή Τοξικολογία (στο ευρύτερο πλαίσιο της Τοξικολογίας). Μοριακή Τοξικολογία, Επιγενετική, κλινικοεργαστηριακές μελέτες σε χρόνιους χρήστες ουσιών κατάχρησης, εθισμός, Αναλυτική Τοξικολογία, Κλινική Τοξικολογία, Ιατροδικαστική Τοξικολογία, Πειραματική Τοξικολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατροδικαστική και Τοξικολογία - Επιστημονικό πεδίο: Μοριακή Ιατροδικαστική και Τοξικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία" και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας, περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα γαστρεντερολογικού, αίματος, ρευματολογικά νοσήματα, ανοσολογικές και ορμονικές διαταραχές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση-Διδακτική της Πληροφορικής» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές των τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία που, στη βάση παιδαγωγικών αρχών και γνωστικών θεωριών μάθησης, αφορούν στη σχεδίαση και δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την αξιοποίηση των τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Περιλαμβάνει επίσης τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και προβληματισμούς αναφορικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο παιδαγωγικό, οργανωτικό, επιμορφωτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό. Το γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Πληροφορικής περιλαμβάνει τόσο τις ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία βασικών εννοιών πληροφορικής και προγραμματισμού -ειδικότερα αυτών που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση- όσο και ζητήματα που άπτονται της υπολογιστικής σκέψης που ως νοητική δραστηριότητα σχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων και θεωρείται απαραίτητο σύνολο νοητικών δεξιοτήτων για τον μαθητή του 21ου αιώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση-Διδακτική της Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Δημόσιας Υγείας. Τα χρόνια έλκη αποτελούν συχνές αιτίες νοσηρότητας ατόμων στην Κοινότητα και χρήζουν Νοσηλευτικών παρεμβάσεων πρόληψης και φροντίδας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Πρόληψη και Φροντίδα Χρόνιων Ελκών».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Δημόσιας Υγείας. Η Κατ΄ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα στοχεύει στην προαγωγή της αυτοφροντίδας, τη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας ατόμων και οικογενειών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Κατ’ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ανάπτυξη και υλοποίηση υπολογιστικών τεχνικών και κωδίκων πληροφορικής υψηλών επιδόσεων (high performance computing-HPC) για την επίλυση αστρονομικών και αστροφυσικών προβλημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου ως εξής: Το έγκλημα ως πραγματικό και νομικό γεγονός – Οι πρωταγωνιστές του Εγκλήματος – Το φαινόμενο της εγκληματικότητας – Η αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου – Αντεγκληματική πολιτική. Το γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας του Τμήματος Νομικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εγκληματολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΜΠΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιγραφή: Αναπληρωτής Καθηγητής - Ωτορινολαρυγγολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ πρώτης βαθμίδας ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή στο αντικείμενο των συστημάτων λογισμικού με έμφαση στις επιστημονικές περιοχές της διαχείρισης δεδομένων ή/και του κατανεμημένου υπολογισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Λογισμικού με έμφαση στη διαχείριση δεδομένων ή/και στον κατανεμημένο υπολογισμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής /Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48647/26-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Λογική ή Αλγεβρική Τοπολογία» αντιστοιχεί στην ένωση δύο βασικών, αυτόνομων και πλήρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και ερευνάται σ’ ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζει στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της Μαθηματικής Λογικής και της Αλγεβρικής Τοπολογίας. Στη Μαθηματική Λογική από τις περιοχές της Θεωρίας Συνόλων, της Θεωρίας Μοντέλων, της Θεωρίας Αποδείξεων, της Θεωρίας Αναδρομικών Συναρτήσεων και Υπολογισιμότητας, της Αλγεβρικής Λογικής, της Κατηγορικής Λογικής, και εφαρμογές της Μαθηματικής Λογικής στην Άλγεβρα, στη Γεωμετρία, στην Τοπολογία ή στη Συνδυαστική. Στην Αλγεβρική Τοπολογία από τις περιοχές της Κ-Θεωρίας, της Θεωρίας Ομολογίας και Συνομολογίας Χώρων, της Ομοτοπικής Θεωρίας Χώρων, των Fiber Χώρων και Bundles, της Ανώτερης Θεωρίας Κατηγοριών και της Ομοτοπικής Άλγεβρας, και εφαρμογές της Αλγεβρικής Τοπολογίας στην Άλγεβρα (Γεωμετρική Θεωρία Ομάδων) και στη Γεωμετρία (Τοπολογικές πολλαπλότητες, Σχήματα). Συμπεριλαμβάνει τα αντικείμενα διδασκαλίας αυτοτελών μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, όπως - Μαθηματική Λογική Ι, - Θεωρία Συνόλων Ι - Αλγεβρικές Δομές Ι και ΙΙ - Γραμμική Άλγεβρα - Τοπολογία - Θεωρία Ομάδων και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως - Θέματα Μαθηματικής Λογικής - Αλγεβρική Τοπολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Λογική ή Αλγεβρική Τοπολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49281/28-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οι ‘Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΝΑΔ)’, σύμφωνα με το DSM-5, αφορούν δυσκολίες στην ανάπτυξη, τη μάθηση, την κοινωνική προσαρμογή και τη συμπεριφορά, έχουν νευρολογικό-βιολογικό υπόβαθρο, και συνεπώς αφορούν σε άτομα με ‘Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ε.Ε.Α.)’. Στις ΝΑΔ ανήκει και η ‘Ειδική Διαταραχή της Μάθησης’ - ΕΜΔ (γνωστή και ως ‘Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες’). Πιο συγκεκριμένα, οι ΕΜΔ περιλαμβάνουν σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση των μηχανισμών της Ανάγνωσης και του Γραπτού Λόγου, ή/και των Μα- θηματικών. Προτιμάται ο όρος «Ειδική Διαταραχή της Μάθησης», καθώς σύμφωνα με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, αλλά και με βάση το DSM-5, έχει πλέον καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ο πιο ορθός όρος για την περιγραφή των Ειδικών Δυσκολιών Μάθησης. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται και ο όρος ‘Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες’, με σκοπό να αποσαφηνιστεί η παιδαγωγική -εκπαιδευτική κυρίως προσέγγιση των ΝΑΔ, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό - επιστημονικό επίπεδο. Οι άλλες μορφές ΝΑΔ περιλαμβάνουν τη Νοητική Αδυναμία, τη ΔΕΠ-Υ, τις Διαταραχές Επικοινωνίας, τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Αναπτυξιακή Διαταραχή του Συντονισμού των Κινήσεων, κ.α. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ΝΑΔ συννοσούν μεταξύ τους ή με άλλες διαταραχές, ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές ή συμπεριφορικές. Συνεπώς, η τροποποιημένη διατύπωση του γνωστικού αντικειμένου, περιγράφει με πιο σωστό και ολοκληρωμένο τρόπο τόσο το κλινικό και ερευνητικό έργο όσο και το διδακτικό έργο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές - Ειδική Διαταραχή της Μάθησης και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 2669/4.11.2021 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 31262/22.7.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Εσωτερικές και εξωτερικές ροές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Συναφείς τεχνολογίες / εφαρμογές ενέργειας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49584/29-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών» αναφέρεται στη μελέτη της αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα στερεά υλικά στη διευρυμένη ένθεν και ένθεν περιοχή του ορατού φωτός και πειραματικά μελετάται με τη βοήθεια φασματοσκοπικών τεχνικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-12
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες