Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 155 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Φυσική Κτηρίων
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Κτηρίων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιγραφή: Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Παθολογία"
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Tο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης» καλύπτει τεχνολογίες στα επίπεδα του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη υψηλής επίδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές και κλίμακες συστημάτων, από το επίπεδο του υπολογιστικού κόμβου έως το επίπεδο υπολογιστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Φορολογία εισοδήματος και η λογιστική διαχείριση αυτής, αποτελεί το πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης. Προσδιορίζεται από τη μορφή και τους στόχους της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και τη Διεθνή Εμπειρία στην αναμόρφωση των φορολογικών συστημάτων. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο συσχετίζεται αλληλένδετα με τη λογιστική διαχείριση και αποτύπωση σύμφωνα με τα Ελληνικά καθώς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Λογιστική με έμφαση στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη Μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονικά Ισχύος
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Πληροφορική της Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική της Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 92249/26-8-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής η οποία καλύπτει τη διάγνωση και αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος παθήσεων της νεογνικής, βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, όπως: ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των κυτταρικών σειρών του αίματος, διαταραχές της αιμόστασης, αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκοι.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4823/15-9-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη της λογοτεχνίας από σκοπιά που υπερβαίνει τα εθνικά, γλωσσικά, πολιτισμικά ή άλλα όρια, και ειδικότερα τη συγκριτική μελέτη της ιστορίας των λογοτεχνιών και γραμματειών, της θεωρίας της λογοτεχνίας, και τη συγκριτική ερμηνεία και κριτική των λογοτεχνικών κειμένων, με έμφαση στις σχέσεις της νεοελληνικής γραμματείας με τις ξένες στα θεωρητικά και ιστορικά της συμφραζόμενα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Λογιστική
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2521/6.10.2022 τ.Γ’ και ΦΕΚ διόρθωσης σφάλματος 2837/11.11.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 37904/25.8.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Φυτοπαθολογία – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Φυσική και Δυναμική του Κλίματος
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Δυναμική του Κλίματος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μετρήσεων-Διαγνωστική Βλαβών» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Tο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μετρήσεων-Διαγνωστική Βλαβών», όσον αναφορά την Τεχνολογία Μετρήσεων τους παρακάτω κλάδους: ●αισθητήρια, όργανα μετρήσεων και μετρητικές διατάξεις φυσικών ποσοτήτων ●εφαρμογές αισθητήρων, μίκρο- και νανο-συστήματα ●τεχνικές επεξεργασίας σήματος για σήματα που προέρχονται από αισθητήρες ●μετρολογία, εκτίμηση του σφάλματος, ανάπτυξη προτύπων και βαθμονόμηση. Όσον αφορά τη Διαγνωστική Βλαβών περιλαμβάνει τη διάγνωση και πρόγνωση βλαβών σε ηλεκτρομηχανικές διατάξεις με τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου όπως ταλαντώσεις, υπέρηχοι, ακουστική εκπομπή, κ.α., με τη χρήση επεξεργασίας σήματος και αλγορίθμων, για την ασφαλή διάγνωση της κατάστασης μιας διάταξης και την πρόβλεψη πιθανής βλάβης. Συμπερασματικά το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μετρήσεων–Διαγνωστική Βλαβών» συνδυάζει όλα τα παραπάνω.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Μετρήσεων-Διαγνωστική Βλαβών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής (μετά απ'ο αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή) στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». Εντάσσεται στην κατεύθυνση ενέργειας με κομβική τη μοντελοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας - γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, γειώσεων, υπογείων καλωδίων και/ή την επίδρασή τους στη λειτουργία του σύγχρονου ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και την επίδρασή τους σε παρακείμενους αγωγούς ή τηλεπικοινωνιακές γραμμές σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Μπορεί να καλύψει μεταξύ άλλων τα εξής μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Ηλεκτρικές Μηχανές Ι και ΙΙ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ, Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα, Διανεμημένη Παραγωγή, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-22
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες