Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 124 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή/Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία με έμφαση στις Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας»
Περιγραφή: Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή/Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία με έμφαση στις Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοπαθολογία με έμφαση στις Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή:
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12011/31-1-2018.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης συμπεριλαμβάνεται στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Αθλημάτων και ανταποκρίνεται στα περιεχόμενα μαθημάτων του Τομέα, όπως «Χιονοδρομία», «Ορειβασία» και «Ειδικότητα Χειμερινών Αθλημάτων». Επίσης ανταποκρίνεται σε σημαντικό μέρος των περιεχομένων του μαθήματος ειδικότητας «Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός» του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και την ερευνητική δραστηριότητα, σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα της χιονοδρομίας (όπως τα αγωνίσματα καταβάσεων του αλπικού σκι, του σκι αντοχής και της χιονοσανίδας), στο ορειβατικό σκι, καθώς και στις υπαίθριες δραστηριότητες βουνού, όπως η ορειβασία και η αναρρίχηση σε βράχια ή μεικτό πεδίο και σε τεχνητές πίστες. Ακόμη, υποστηρίζει ερευνητικά και διδακτικά τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες βουνού που αφορούν τον αθλητικό τουρισμό, καθώς επίσης και τις συνθήκες και προϋποθέσεις ανάπτυξης των παραπάνω αθλητικών δραστηριοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αθλητική Επιστήμη με έμφαση στην Χιονοδρομία και Ορειβασία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΩΪΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανίχνευση Τηλεπικοινωνιακού Σήματος σε μη-Γκαουσιανό Θόρυβο
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10992/31-1-2018. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει ως αντικείμενο τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις τυπικές, μη τυπικές ή άτυπες μορφές μάθησης, που αντικαθιστούν ή επεκτείνουν την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω αυτών των διαδικασιών, άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία είναι ενταγμένα, κατακτούν γνώσεις, αναπτύσσουν ικανότητες, αποκτούν επαγγελματικά προσόντα, αλλάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, ως διακριτός κλάδος της Παιδαγωγικής που έχει διαμορφώσει ένα σύνολο ερευνητικών δεδομένων και θεωρητικών προσεγγίσεων, λαμβάνει υπόψη το ότι οι εξελίξεις στο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεταβολές. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων χρησιμοποιεί ποικίλα ερευνητικά εργαλεία για να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το πως διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικές πολιτικές τα συστήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων για ενήλικες, τις παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές οι οποίες αναφέρονται σε ενήλικες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και των εκπαι- δευτών ενηλίκων, καθώς και την αλληλοσυσχέτιση των προηγουμένων με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές διεργασίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 699/20-06-2018, αριθμός προκήρυξης 19275
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνική Μηχανική στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μια θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξης μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Παλαιά Διαθήκη"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικά και Υψίσυχνα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλογικά και Υψίσυχνα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17294/4-4-2018. Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκοπιά του μηχανικού, επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων οι οποίες αποσκοπούν στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Βιώσιμων Επιχειρησιακών Λειτουργιών με Ποσοτικές Μεθόδους (Sustainable Operations Management) εξειδικεύεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Σχεδιασμός και Οργάνωση Παραγωγής, Έλεγχος Ποιότητας και Συντήρηση Προϊόντων και Παραγωγικών Διαδικασιών, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωση και Διοίκηση Έργων. Λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική) των παραπάνω λειτουργιών με έμφαση στην αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων, κυρίως Μαθηματικού Προγραμματισμού, Στατιστικής και Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας, Προσομοίωσης και Δυναμικής Συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Βιώσιμων Επιχειρησιακών Λειτουργιών με Ποσοτικές Μεθόδους
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16349/13-3-2018.Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζεται στην ελεγχόμενη και συστηματική ανάπτυξη σύγχρονων μαγνητικών υλικών και στη μελέτη των δομικών και ηλεκτρονικών (ηλεκτρικών, μαγνητικών και οπτικών) ιδιοτήτων, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων των συστημάτων αυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη, Δομικές και Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Μαγνητικών Υλικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Περιγραφική Ανατομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφική Ανατομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας / Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5566/31-1-2018.Το αντικείμενο δε νοείται απλώς αθροιστικά αλλά τονίζει τον συνδυασμό των δύο σκελών, με την καλλιέργεια του επιστημονικού πεδίου που ορίζεται από τη συνάντηση της Φιλολογίας με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, προσανατολισμένης κατά κύριο λόγο στον πολύμορφο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών στην έρευνα και τη διδασκαλία. Στο πεδίο αυτό εμπίπτουν ο σχεδιασμός ψηφιακών υποδομών και η οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η διερεύνηση του πώς οι κατακτήσεις της Φιλολογίας μπορούν να αξιοποιηθούν ψηφιακά και πώς η συνθήκη της ψηφιακότητας μπορεί να ανατροφοδοτήσει τη γνώση στο πεδίο της Φιλολογίας. Η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πεδία της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της νέας ελληνικής γραμματείας, σε συνάρτηση με το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών στον οποίον εντάσσεται
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Ψηφιακός Πολιτισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αρθμ. Προκήρυξης: 7490/31-1-2018.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης είναι ειδικότερα η μελέτη της Γαλλικής, η μορφολογική περιγραφή, η συντακτική ανάλυση και οι λειτουργικές χρήσεις αυτής καθώς και η διδασκαλία της ως ξένης γλώσσας. Επίσης, πραγματεύεται σύνθετα γλωσσικά ζητήματα που αναδεικνύονται σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και τρόπων με τους οποίους μπορεί να μελετηθεί και να διδαχθεί επιτυχώς η Γαλλική γλώσσα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνάρτηση με τη μελέτη της γαλλικής γλώσσας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία και Επαγγελματική Υγιεινή»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιδημιολογία και Επαγγελματική Υγιεινή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: "Κανονικό Δίκαιο"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες