Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 139 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18472/28-2-2019. Η «Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία» επικεντρώνεται στη θεωρητική και φιλοσοφική μελέτη των πολιτικών θεσμών, εννοιών και αξιών. Εξετάζει τις κανονιστικές, κριτικές και αξιολογικές θεωρήσεις των πολιτικών δομών και διερευνά επίσης, την εννοιολογική θεμελίωση της πολιτι- κής έρευνας. Χαρτογραφεί τις διακριτές παραδόσεις του πολιτικού στοχασμού στα εν λόγω πεδία, εστιάζοντας χρονικά στις σύγχρονες τάσεις που παρουσιάζονται στον γνωστικό της κλάδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21193/11-4-2019. Η Γενική Γλωσσολογία έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή και ερμηνεία των γλωσσικών φαινομένων σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης, μεταξύ των οποίων βασικά είναι η φωνητική, η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη, η σημασιολογία, η πραγματολογία, και τα διεπίπεδά τους. Περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη των μηχανισμών παραγωγής και αντίληψης της γλώσσας (γλωσσική επεξεργασία), τη μελέτη των σταδίων γλωσσικής κατάκτησης/ανάπτυξης, και τη μελέτη των διαδικασιών γλωσσικής αλλαγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 826/21-05-2019 τ.Γ', αριθμός προκήρυξης 13006
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Εργαλεία CAD για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογίες και Εργαλεία CAD για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20653/19-3-2019. Η εφαρμογή αρχών φυσικής στην ιατρική και βιοΐατρικές επιστήμες με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης και επίλυσης προβλημάτων ιατρικού περιεχομένου σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και μεθοδολογιών εκπαίδευσης για την κατάρτιση και επαύξηση δεξιοτήτων επαγγελματιών υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Φυσική και Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά -Ασφαλιστικά»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλογιστικά -Ασφαλιστικά
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14171/31-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα» εντάσσεται στον κυρίαρχο κλάδο της Πατρολογίας - Χριστιανικής Γραμματείας που ερευνά και αναπτύσσει το βίο, το συγγραφικό έργο και τη θεολογική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και λοιπών εκκλησιαστικών συγγραφέων. Η Πατρολογία από τον 1ο ως τον 8ο αιώνα εξετάζει το ιστορικό, γραμματολογικό και θεολογικό πλαίσιο της αναπτύξεως της πατερικής και της εν γένει χριστιανικής γραμματείας από την Αποστολική εποχή έως την περίο- δο της Εικονομαχίας. Ειδικότερα, στο γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης ερευνώνται και παρουσιάζονται ο βίος, τα συγγράμματα και η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών συγγραφέων των οκτώ πρώτων αιώνων και αντιμετωπίζονται τα σχετικά φιλολογικά και θεολογικά προβλήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21183/29-3-2019. Θέματα που αφορούν στις αρχές, κανόνες, μεθοδολογία και εφαρμογή εν γένει της Εργαστηριακής Ιατρικής (όπως προσδιορίζεται από την ιατρική ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας) ως απαραίτητα εργαλεία διάγνωσης, έρευνας και διδασκαλίας σχετικά με τις διάφορες κλινικές καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ιατρική επιστήμη. Ειδικότερα περιλαμβάνει την έρευνα, εφαρμογή και διδασκαλία στα θέματα που αφορούν στα μικροβιακά παθογόνα (βακτήρια, μύκητες, ιοί, παράσιτα) που έχουν σχέση ή μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη στον άνθρωπο, στην εργαστηριακή διάγνωση, αναγνώριση και παρακολούθηση σε καλλιεργητικό-μορφολογικό, ορολογικό και μοριακό επίπεδο, στην παθογόνο δράση, συσχέτιση με την κλινική εικόνα, θεραπεία και ευαισθησία στα αντιμικροβιακά φάρμακα, στα αντιμικροβιακά φαρμακευτικά επίπεδα, στην πρόληψη, στην επιδημιολογική καταγραφή και στην κλινική συμβουλευτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-23
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18174/26-2-2019. Η επιστήμη της Οικολογίας μελετά τη χωρική διανομή των πληθυσμών, τις μεταβολές τους στο χώρο και στο χρόνο και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις αποσκοπώντας στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Η Βιολογία Διατήρησης έχει αναπτυχθεί ως απόκριση στην ανάγκη διατήρησης των ειδών και των οικοσυστημάτων, δεδομένων των πιέσεων, κυρίως ανθρωπογενούς προέλευσης, που αντιμετωπίζουν. Αποσκοπεί στο να κατανοήσει τα πρότυπα της βιοποικιλότητας και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν, όπως είναι οι αλλαγές της δομής του τοπίου και η κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αξιολογεί διαχειριστικές προσεγγίσεις και εργαλεία, όπως αυτά που αφορούν δίκτυα προστατευόμενων περιοχών. Για το σκοπό αυτό σημαντικό ρόλο έχουν η ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικών και στατιστικών μοντέλων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22921/11-4-2019. Το αντικείμενο της Γερμανικής Φιλολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη κειμένων της γερμανόφωνης γραμματείας από τον 12ο αιώνα έως σήμερα, τα οποία και εντάσσει στα ιστορικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα αλλά και στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Η συγκριτική γραμματολογία μελετά τη λογοτεχνία στα διεθνή και διεπιστημονικά της συμφρα- ζόμενα: εξετάζει την πρόσληψη και τους συσχετισμούς συγγραφέων και κινημάτων πέρα από τα όρια των εθνι- κών λογοτεχνιών, εντάσσει τη λογοτεχνική παραγωγή στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών και της θεωρίας της λογοτεχνίας, εστιάζει σε μορφές διακειμενικότητας και στη σχέση μεταξύ των τεχνών (λογοτεχνία και εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία και κινηματογράφος, λογοτεχνία και μουσική) και των επιστημών (π.χ. λογοτεχνία και ιστο- ριογραφία, λογοτεχνία και κοινωνιολογία, λογοτεχνία και ιατρική).
Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική και Συγκριτική Γραμματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη από εξέλιξη
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία-Φυτοπαθολογική Μυκητολογία
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17896/21-2-2019.Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου της θεωρίας και πρακτικής της λογοτεχνικής μετάφρασης και διερμηνείας, γερμανικά-ελληνικά συνίσταται στη μελέτη και την πράξη τόσο της μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων όσο και της διερμηνείας συνεδρίων από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα. Η θεωρία μελετά τη μεθοδολογία της μετάφρασης και διερμηνείας, τη διαχρονική και συγχρονική μελέτη μετα- φραστικών και διερμηνευτικών πρακτικών και προσεγγίσεων και την εκπαίδευση μεταφραστών και διερμηνέων. Η πρακτική συνίσταται στη μετάφραση κειμένων που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της λογοτεχνίας κα- θώς και στην άσκηση της ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας στον άνω γλωσσικό συνδυασμό. Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στην ελληνογερμανική μετάφραση και διερμηνεία θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση, πέραν της ελληνικής, και της γερμανικής γλώσσας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και της διερμηνείας, Γερμανικά-Ελληνικά
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική και Γυναικολογία- Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική και Γυναικολογία- Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες