Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 116 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπίπτει στον τομέα των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6.9.1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής δίνει έμφαση στην υπολογιστική μελέτη μικροφασικών και νανοφασικών υλικών με έμφαση στα μαγνητικά υλικά. Η περιοχή αυτή αφορά στον σχεδιασμό και θεωρητική και υπολογιστική μελέτη των ιδιοτήτων τους (όπως για παράδειγμα, μηχανικές, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές, θερμικές, οπτικές, μαγνητικές, αλλά και συνδυασμό αυτών όπως π.χ. ηλεκτροοπτικές, μαγνητοοπτικές, θερμοηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές, ηλεκτρομηχανικές, κλπ.) αλλά και εφαρμογών τους. Οι περιοχές αυτές αφορούν υλικά μεγέθους μικροκλίμακας και νανοκλίμακας με έμφαση σε αυτά που παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες, όπως π.χ. μαγνητικές μικροδομές και νανοδομές, μεταλλικές μικροδομές και νανοδομές, ημιαγώγιμες μικροδομές και νανοδομές, νανοδομημένα οξείδια, πλασμονικά μικροϋλικά και νανοϋλικά, νανοδομημένα κεραμικά, μικροδομές και νανοδομές άνθρακα, υβριδικά μικροϋλικά και νανοϋλικά, κλπ. Οι εργασίες στα ως άνω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών και Νανοφασικών Υλικών με έμφαση στα Μαγνητικά Υλικά
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Κοινοτική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
Γνωστικό Αντικείμενο: Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εθνομουσικολογία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής - «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία»
Περιγραφή: Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίσας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:17372/15-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην διερεύνηση και σηματοδότηση της αλληλένδετης και συνεχούς σχέσης ανάμεσα στον Αρχιτεκτονικό Προγραμματισμό και στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό σε σύνθετα και ευάλωτα σε αλλαγές συστήματα, όπως είναι οι εγκαταστάσεις υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14420/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία» ασχολείται με όλο το φάσμα της χορήγησης αναισθησίας σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις υπό εξωσωματική κυκλοφορία καθώς και την αξιολόγηση διεγχειρητικών παραμέτρων από τη συνεχή παρακολούθηση εγκεφαλικής οξυμετρίας, μεταβολικών δεικτών και παρακλίνιων δοκιμασιών του πηκτικού μηχανισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14168/31-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική» καλύπτει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μελέτη των πηγών και των λειτουργικών κειμένων, καθώς επίσης και των υμνολογικών και αγιολογικών πηγών, αλλά και των άλλων λειτουργικών τεχνών, όπως αγιογραφία, ψηφιδογραφία, ναοδομική αισθητική, τέχνη αμφίων και σκευών και μελετά την εξέλιξή τους και τη θέση τους ως τεχνών, που διακονούν τη θεία λατρεία. Επίσης γίνεται εκτενής λόγος και μελέτη της ιστορίας του χριστιανικού κηρύγματος, εξετάζει επίσης τα θέματα και τις πηγές του, την έννοια, τον σκοπό και τη διακονία του λόγου, τα είδη και τις μορφές του κηρύγματος, την αισθητική προσέγγιση της εκκλησιαστικής διδαχής και, μέσα από πρακτικές ασκήσεις στον ναό, επιχειρείται η θεωρία και η σπουδή της αισθητικής των λειτουργικών τεχνών και της τέχνης του λόγου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ανόργανη Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Εμπειρία σε θέματα διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε όλο το φάσμα της γενικής παθολογίας και παράλληλα εμπειρία σε διαχείριση επειγόντων περιστατικών που προϋποθέτει εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική και την εντατική θεραπεία. Διαχείρηση κριτικά πασχόντων ασθενών με εικόνα πολυ-οργανικής ανεπάρκειας και ιδιαίτερη έμφαση στο σηπτικό σύνδρομο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στην Παθολογική Κλινική. Εσωτερική Παθολογία-Εντατικολογία-Επείγουσα Ιατρική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία – Επείγουσα Ιατρική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Μικροβίων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοτεχνολογία Μικροβίων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό»
Γνωστικό Αντικείμενο: Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Περιγραφή: - Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: "Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες