Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24559/29-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με τη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των νοσημάτων που οφείλονται σε διατροφικά αίτια, σε βακτήρια, ιούς και παράσιτα των χοίρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Χοίρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και της Αβεβαιότητας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και της Αβεβαιότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο των Ψηφιακών Οπτικοακουστικών Μορφών Τέχνης αποτελεί ένα ανοιχτό περιβάλλον διεπιστημονικής διερεύνησης στους τομείς των Εικαστικών Τεχνών και της Τεχνολογίας. Εστιάζει στην οπτικοακουστική ερμηνεία και αναπαράσταση του χώρου στο πεδίο της βίντεο τέχνης. Εξετάζει θέματα σημειολογικής αποκωδικοποίησης πληροφοριών οι οποίες υλοποιούνται με οπτικοακουστικά εργαλεία
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Μορφές Τέχνης»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μηχανική Μάθηση
Περιγραφή: Η Μηχανική Μάθηση ασχολείται με τη μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων που επιτρέπουν σε υπολογιστικά συστήματα να μαθαίνουν να εκτελούν περίπλοκες εργασίες και να δημιουργούν γνώσεις μέσω της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. Σημαντικό ρόλο στον κλάδο έχουν οι μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης που βασίζονται σε μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων μεγάλου βάθους (Βαθιά Μάθηση), τα οποία σταδιακά βρίσκουν εφαρμογές και σε άλλους κλάδους της Πληροφορικής. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης επικεντρώνεται στη θεωρητική μελέτη και ανάπτυξη νέων αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης, ιδιαίτερα Βαθιάς Μάθησης, και περιφερειακά μόνο σε εφαρμογές τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Μάθηση
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος»| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα επαρκές και αναγνωρισμένο διαχρονικά επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο αυτοτελώς, και δευτερευόντως συνδυαστικά, στο σύνολο των τριών επιμέρους γνωστικών πεδίων του προκηρυχθέντος αντικειμένου, ήτοι στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, στο Δίκαιο της Χωροταξίας και στο Δίκαιο της Πολεοδομίας. Αξιολογείται θετικά η τεκμηρίωση και ανάδειξη μέσα από το προαναφερόμενο έργο της συσχέτισης της θεωρίας με την πράξη, όπως επίσης εκτιμάται θετικά η συσχέτιση της θεωρίας με την πράξη είτε μέσα από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας επί συγκεκριμένων περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων είτε μέσα από εγνωσμένης αξίας μελετητικό, γνωμοδοτικό και εν γένει επαγγελματικό έργο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Μορφολογία: κλίση, παραγωγή και σύνθεση, σχέσεις της μορφολογίας με τη φωνολογία, τη σύνταξη, τη σημασιολογία και το λεξικό -- θεωρητικές, τυπολογικές, διαγλωσσικές και διαχρονικές προσεγγίσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μορφολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα, Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και Αναπαράσταση Γνώσης»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ερευνητική περιοχή του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και των εφαρμογών έμπειρων συστημάτων, ασαφών γνωστικών δικτύων και μεθόδων αναπαράστασης γνώσης, οι οποίες αποτελούν σημαντικές περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης και του εφαρμοσμένου μέρους αυτής. Ειδικότερα, η θεματική περιοχή σχετίζεται με την ανάπτυξη προηγμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων, βασισμένων στα ασαφή γνωστικά δίκτυα και στα έμπειρα συστήματα, ως προς την κατεύθυνση της αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης, με έμφαση στους αλγορίθμους εκπαίδευσης, στην υποστήριξη και λήψη αποφάσεων, στην πρόβλεψη και στον στρατηγικό σχεδιασμό. Τα ασαφή γνωστικά δίκτυα συνδυάζουν βασικά χαρακτηριστικά της ασαφούς λογικής και των νευρωνικών δικτύων, αποτελώντας μια πιο εξελιγμένη και με δυνατότητες εκμάθησης μεθοδολογία, στο ευρύ πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθώντας τις εξελίξεις στη μηχανική μάθηση, τα έμπειρα συστήματα και τα ασαφή γνωστικά δίκτυα έχουν ενσωματώσει προηγμένες τεχνικές εκμάθησης οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν ακόμη και μικρές ποσότητες δεδομένων και να εκπαιδεύσουν επαρκώς ένα σύστημα, βρίσκοντας σημαντική και εκτεταμένη εφαρμογή σε πλήθος επιστημονικών πεδίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Έμπειρα Συστήματα, Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και Αναπαράσταση Γνώσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε δύο πεδία: Α. Στο Ψηφιακό Εικαστικό Βίντεο (video compositing, video art, video installations κλπ.) όπου συνδυάζεται η πραγματικότητα σε χώρο – λήψη- ύλη, ψηφιακά κινούμενα γραφικά, ειδικά εφέ και πειραματικές τεχνικές με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων οπτικοακουστικών έργων και Β. Στη Σύνθεση Εικόνας που επικεντρώνεται στο θεμελιώδες κεφάλαιο των κανόνων δόμησης των εικόνων και στις Εικαστικές Εφαρμογές, δηλ. στην διερεύνηση των τρόπων υποστήριξης των συνθετικών επιλογών στην πρωτογενή σύνθεση καθώς και στην έρευνα των μεθόδων δημιουργίας πρωτότυπων εικαστικών έργων με χρήση μεικτών και πειραματικών τεχνικών και υλικών. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύνθεση Εικόνας και Πειραματικές Τεχνικές στο Ψηφιακό Εικαστικό Βίντεο, τις Νέες Μορφές Τέχνης και τις Εικαστικές Εφαρμογές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τακτικού Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική με έμφαση τις διαταραχές κινητικότητας του ανώτερου πεπτικού»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική με έμφαση τις διαταραχές κινητικότητας του ανώτερου πεπτικού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Γραμματεία (19ος – 20ός αι.) και Διαπολιτισμικές Λογοτεχνικές Σπουδές». | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η φύση του γνωστικού αντικειμένου αφορά την προσέγγιση της Νεοελληνικής Γραμματείας (19ος-20ός αι.) υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής ερμηνευτικής, έτσι όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία στο χώρο των Λογοτεχνικών Σπουδών. Ειδικότερα, οι Διαπολιτισμικές Λογοτεχνικές Σπουδές (ΔΛΣ) εξετάζουν την παραγωγή και την πρόσληψη της λογοτεχνίας ως μια δυναμική διαδικασία πολιτισμικών μεταφορών και διαμεσολαβήσεων ανάμεσα σε πνευματικά και αισθητικά ρεύματα, κείμενα και έργα. Οι ΔΛΣ επικεντρώνονται κυρίως στις «ζώνες επαφής» και πολιτισμικής κινητικότητας που αναπτύσσονται μέσα από την κυκλοφορία των ιδεών αλλά και των βιωμένων εμπειριών της μετακίνησης, της μετανάστευσης και του εκπατρισμού. Οι ΔΛΣ μελετούν επίσης τα «δίκτυα επικοινωνίας» που σχηματίζονται από τις διασταυρώσεις των υποκειμένων της γραφής (λόγιοι, συγγραφείς, εκδότες, κριτικοί, μεταφραστές), τις αλληλεπιδράσεις των πολιτισμικών συστημάτων, τη γλωσσική διαλογικότητα. Με άξονα αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη Νεοελληνική Γραμματεία, η έμφαση δίδεται στον 19ο και τον 20ό αιώνα, καθώς, παράλληλα με τη συγκρότηση του έθνους-κράτους, μετασχηματίζονται οι συνθήκες και πυκνώνουν τα φαινόμενα των πολιτισμικών ανταλλαγών, έτσι όπως αυτά εντοπίζονται στην ιστορία των νεοελληνικών γραμμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαπολιτισμική ερμηνευτική της Νεοελληνικής Γραμματείας (19ος-20ός αι.) είναι η φιλολογική γνώση, ανάλυση και ερμηνεία των κειμένων, η μελέτη της ποικιλίας της (λογοτεχνία, επιστολογραφία, δοκίμιο, κριτική, μαρτυρία, μετάφραση), η εποπτεία και η έρευνα των αρχειακών πηγών της καθώς και η δημιουργική αξιοποίηση των εργαλείων υποδομής και της σχετικής θεωρητικής και κριτικής βιβλιογραφίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γραμματεία (19ος – 20ός αι.) και Διαπολιτισμικές Λογοτεχνικές Σπουδές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: Μηχανική σχεδιασμού και τροποποίησης μορίων βιολογικής προέλευσης (DNA, RNA, πρωτεϊνών, κλπ) ή/και κυττάρων. Ειδικότερα, έρευνα και εφαρμογές σε κάποια/ες από τις παρακάτω περιοχές: • Μηχανική κυτταρικών καλλιεργειών • Μεταβολική Μηχανική (μεταβολικά δίκτυα, βελτιστοποίηση γενετικών και ρυθμιστικών διεργασιών του κυττάρου) • Πρωτεϊνική Μηχανική και βιοκαταλυτικές διεργασίες • Μηχανική Βλαστοκυττάρων • Γενετική Μηχανική • Υπολογιστική βιομοριακή μηχανική: βιοπληροφορική, κυτταρική βιο-φυσική και βιο-φυσικοχημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομοριακή Μηχανική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25268/6-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μεθοδολογίες και τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης για ανάλυση, κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση ψηφιακών μέσων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Νοημοσύνη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26641/12-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της νεογνικής, βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η Λοιμωξιολογία αποτελεί κλινική εξειδίκευση που αντιστοίχως πραγματεύεται την επιδημιολογία, την αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26659/12-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Θρησκειολογία» μελετά τις θρησκείες και τους πολιτισμούς των σύγχρονων θρησκευμάτων της Ανατολής, και επικεντρώνεται στη διαχρονική εξέταση της θεολογίας, της ιστορίας και των θρησκευτικο-πολιτικών τάσεων και κοινωνικών αποτυπώσεων του ισλαμικού κόσμου και της διαίρεσης του σε επί μέρους κλάδους (σουννίτες, σιίτες, μουταζιλίτες, ιμπαντίτες), καθώς και στη συναφή αραβική και περσική ισλαμική γραμματεία. Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη και προαγωγή του διαθρησκειακού διαλόγου σε ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο, αξιοποιώντας τη μελέτη της ιστορικής του πορείας στα εκάστοτε ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα και καλλιεργώντας τις διαθρησκειακές δεξιότητες σε σύγχρονα ακαδημαϊκά και τοπικά περιβάλλοντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θρησκειολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Εντεταλμένος Ερευνητής, Ερευνητής Γ βαθμίδας,
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασφαλή και Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - "ΑΘΗΝΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΝΒΙΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στον ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό Ρομποτικών Συστημάτων με πειραματικές υλοποιήσεις. Συμπεριλαμβάνεται η δυναμική των Ρομποτικών Συστημάτων, ο αυτόματος έλεγχος, και οι απαιτούμενοι αισθητήρες, επενεργητές, και υπολογιστική μονάδα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός Ρομποτικών Συστημάτων με πειραματικές υλοποιήσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες