Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 91 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25803/9-7-2018.Το γνωστικό αντικείμενο "Γενική Χειρουργική" ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: H υπό προκήρυξη θέση καλύπτει την υλοποίηση και εφαρμογή των ποσοτικών μεθόδων που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ και μνήμη και χρησιμοποιούνται τόσο για την επεξεργασία πραγματικών οικονομικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας όσο για την ανάλυση μεγάλου όγκου γλωσσολογικών δεδομένων με την χρήση σύγχρονων συστημάτων Πληροφορικής και παράλληλης επεξεργασίας. Μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και της λειτουργικής συνάφειάς τους με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, οι φοιτητές ως κοινωνικοί επιστήμονες αποκτούν τις απαραίτητες υπολογιστικές δεξιότητες καθώς οι ποσοτικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων προσεγγίζονται μέσα από το πολυεπεξεργαστικό υπολογιστικό περιβάλλον ως ένα αξιόπιστο, αλληλεπιδραστικό και ταχύτερο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων που εμφανίζονται στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29160/24-7-2018.Η Νεογνολογία είναι αναγνωρισμένη εξειδίκευση της Παιδιατρικής. Αντικείμενο της Νεογνολογίας είναι η κατανόηση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων που εμφανίζονται στην περιγεννητική και νεογνική περίοδο και ειδικότερα: α. Η φροντίδα των νεογνών στην αίθουσα τοκετών, β. Η φροντίδα των πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών μετά τη γέννηση, γ. Η φροντίδα των νεογνών που χρειάζονται εντατική νοσηλεία και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, δ. Ο επανέλεγχος των πρόωρων και βαριά πασχόντων νεογνών ως προς την νευροανάπτυξη και την αύξηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Οι κινητικές / σωματικές αναπηρίες συνιστούν μια ετερογενή ομάδα αναπηριών, η οποία παρουσιάζει πληθώρα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που απορρέουν από μη αναστρέψιμες βλάβες του κεντρικού νευρικού ή του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς και από χρόνιες παθήσεις. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα άτομα με κινητικές / σωματικές αναπηρίες δίνουν έμφαση στην υποστήριξη της αδρής και της λεπτής κινητικότητας, της αντίληψης, της μετακίνησης και της πρόσβασης σε διάφορους χώρους. Επίσης, μέσω της εκπαίδευσης επιδιώκεται η ανάπτυξη παραγόντων που συμβάλλουν σημαντικά στην καθημερινή δραστηριότητα και συμμετοχή, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η παρακίνηση, και οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται απαραίτητος ο συνδυασμός προγραμμάτων υποστήριξης που λαμβάνουν χώρα τόσο εντός του εκπαιδευτικού συστήματος (παιδαγωγικές παρεμβάσεις), όσο και εκτός αυτού (θεραπευτικές παρεμβάσεις, προγράμματα αποκατάστασης). Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις στην εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με κινητικές / σωματικές αναπηρίες και ειδικότερα στους τομείς: • Κινητική και γνωστική ανάπτυξη ατόμων με κινητικές/σωματικές αναπηρίες • Προγράμματα παρέμβασης για τη συνδυασμένη υποστήριξη κίνησης και αυτορρύθμισης • Υποστήριξη κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με κινητικές/σωματικές αναπηρίες • Ειδικά εκπαιδευτικά βοηθήματα και υποβοηθητικός εξοπλισμός πρόσβασης • Ανάπτυξη και υποστήριξη πρακτικών δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24997/5-7-2018.«Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων δραστικών και βοηθητικών ουσιών, καθώς και των συνθηκών παρασκευής αυτών από φυσικοχημική άποψη».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23784/27-6-2018. Δομή - σύσταση του γάλακτος και των προϊόντων του, αλληλεπιδράσεις συστατικών του γάλακτος με άλλα συστατικά των τροφίμων, επίδραση συνθηκών επεξεργασίας - συντήρησης και συσκευασίας στη σύσταση - ιδιότητες του γάλακτος και των προϊόντων του, υποκατάστατα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (φυτικής προέλευσης συσταστικά), τεχνολογία και φυσικοχημικές ιδιότητες προϊόντων γάλακτος και υποκατάστατων (κολλοειδή συστήματα).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων του
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29638/27-8-2018. Η «Οθωμανική Ιστορία» καλύπτει τη χρονική περίοδο από την ίδρυση του οθωμανικού κράτους στις αρχές του 14ου αιώνα μέχρι τη διάλυσή του το 1923. Η «οθωμανική ιστορία» είναι ένα ευρύ και αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο, τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Με το υπό προκήρυξη αντικείμενο νοείται η πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία του οθωμανικού κράτους σε όλη την ιστορική διαδρομή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπό προκήρυξη θέση δίνεται στη γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οθωμανική Ιστορία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28740/24-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική- Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική- Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Ορθοπαιδικη Χειρουργική &Τραυματολογία περιλαμβάνει όλες τις κακώσεις ενηλίκων και παίδων στο αξονικό σκελετό καθώς και στα άνω και κάτω άκρα συμπεριλαμβανομένων των μυών, τενόντων αγγείων και νεύρων. Στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο μας αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του τραύματος, απλού και επιπλεγμένου καθώς και των επιπλοκών αυτού, ενώ η διαχείριση των πολυτραυματιών και των σύνθετων κακώσεων ακολουθεί όλα τα διεθνή πρωτόκολλα. Η γενική Ορθοπαιδική περιλαμβάνει τις τραυματικές κακώσεις των τενόντων-μυών-νεύρων (αθλητιατρική, παθήσεις περιφερικών νεύρων), τις παραμορφώσεις, τις συγγενείς ανωμαλίες και τη μεγαλη κατηγορία των εκφυλιστικών παθήσεων (οστεοαρθρίτιδα, άσηπτη νέκρωση, κα). Το κλινικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο περιλαμβάνει, εκτός από την Ορθοπαιδική Τραυματολογία, τις αθλητικές κακώσεις, τις παθήσεις γενικά του άνω άκρου και ιδιαιτέρως του ώμου, την οστεοαρθρίτιδα, τις παθήσεις του χόνδρου, τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, τις παραμορφώσεις των άνω και κάτω άκρων και επιλεγμένες κακώσεις και παθήσεις στα παιδιά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24254/27-6-2018. Το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο συνιστά γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται ως μάθημα τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Το αντικείμενο αυτό μελετά τις αρχές, τους κανόνες, τους θεσμούς και τους μηχανισμούς που διέπουν τις οικονομικές σχέσεις των κρατών και τις σχέσεις των οικονομιών και των αγορών τους. Τα θεμελιώδη στοιχεία του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου που το χαρακτηρίζουν ως ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο απορρέουν από τους τρεις πυλώνες του διεθνούς οικονομικού συστήματος, ήτοι τον νομισματικό (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διεθνείς νομισματικές σχέσεις, υπερχρέωση κρατών, κρίση χρέους), τον χρηματοδοτικό (Παγκόσμια Τράπεζα, διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ξένες επενδύσεις) και τον εμπορικό (GATT/ΠΟΕ, δίκαιο διεθνούς εμπορίου, δίκαιο διεθνών συναλλαγών).
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατανεμημένα Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ.Προκήρυξης: 23497/18-6-2018. «Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη μελέτη των έργων που συγκροτούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι η Παλαιογραφία, η Παπυρολογία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των αρχαίων κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες. Η Λατινική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και την μελέτη των έργων που συγκροτούν την Λατινική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του Ρωμαϊκού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πε- ζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι Παλαιογραφία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των λατινικών κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28804/24-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες