Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
Θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «Περφόρμινγκ Αρτ. Επιτελεστικές καλλιτεχνικές δράσεις». Το Σώμα ως εκφραστικό μέσο στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών και της Σύγχρονη Τέχνης. 2018-05-29
ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «Φωτογραφία. Η φωτογραφία ως εκφραστικό μέσο στο πεδίο των εικαστικών τεχνών». Μορφές της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφικής εικόνας στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης και έρευνας. 2018-05-29
Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Τεχνολογία συμβατικών και εξελιγμένων υλικών (επιστήμες μηχανικού) σε μηχανολογικές κατασκευές» 2018-05-30
Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Σχολική Ψυχολογία» 2018-05-30
Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 2018-05-30
Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Μέθοδοι μηχανολογικών κατεργασιών» 2018-05-30
Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» 2018-05-30
Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» 2018-05-30
Διοίκηση – Διαχείριση Έργων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διοίκηση – Διαχείριση Έργων 2018-05-30
Κλασική Αρχαιολογία - Νομισματική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κλασική Αρχαιολογία - Νομισματική 2018-05-30

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.