Παράταση προθεσμίας για την καταχώριση των ατομικών στοιχείων των καθηγητών στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για την καταχώριση των ατομικών στοιχείων των καθηγητών πρώτης βαθμίδας και των αναπληρωτών καθηγητών στη βάση δεδομένων του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».

Σχετικά αρχεία: