Νομικό πλαίσιο

Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε τις υπ'αριθμόν Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (27-01-2017) και Φ.122.1/1137/145793/Β2 (09-10-2013) Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

Σχετικά αρχεία: