Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 180 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών που περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της ποιότητας των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων. Αφορά στην παρακολούθηση, την προστασία και την αποκατάσταση των εσωτερικών, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων με εφαρμογές σε αντίστοιχα προβλήματα υδάτινων οικοσυστημάτων και τεχνικών αποκατάστασης αυτών. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει το εύρος των δύο προπτυχιακών μαθημάτων «Χημεία Περιβάλλοντος» και «Ρύπανση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων» καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος «Αποκατάσταση Υδάτινων Οικοσυστημάτων.
Discipline: Τεχνολογία Περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία και αποκατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Discipline: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-01
Submission End Date: 2019-04-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10272/12-12-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Πνευμονολογίας, περιλαμβάνει τη φυσιολογία, παθοφυσιολογία και λειτουργική ανατομική του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και τη διαγνωστική και θεραπευτική όλων των νοσημάτων του αναπνευστικού. Περιλαμβάνονται επίσης τα Εργαστήρια Πνευμονικών Λειτουργικών δοκιμασιών, Εργοσπιρομετρίας, Ενδοσκοπήσεων και Εργαστήριο Ύπνου. Το επιστημονικό πεδίο των Διαταραχών Ύπνου περιλαμβάνει: Φυσιοπαθολογία του Ύπνου Νευροφυσιολο- γία, Νευροβιολογία και λειτουργία του Ύπνου, έλεγχος Ύπνου και Εγρήγορσης, Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος, Προσαρμογή της φυσιολογικής λειτουργίας του αναπνευστικού και των άλλων συστημάτων στον ύπνο. Συνέπειες της οξείας και χρόνιας αποστέρησης ύπνου.΄Υπνος ανάλογα με ηλικία και φύλο. Διαταραχές του ύπνου. Νοσολογική ταξινόμηση, ορισμοί, επιδημιολογία κλινική εικόνα, διάγνωση. Μη αναπνευστικές: Αϋπνία, Υπερυπνίες κεντρικής αιτιολογίας, Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού, Παρα- ΰπνίες και άλλες κινητικές διαταραχές στον ύπνο, Επίδραση φαρμάκων στον ύπνο, άλλες μη ταξινομημένες διαταραχές. Αναπνευστικές διαταραχές στον ύπνο: Ροχαλητό, Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας/Υπόπνοιας, Σύνδρομα Κεντρικής Άπνοιας, Περιοδική αναπνοή, Κεντρικός και κυψελιδικός Υποαερισμός, ΄Υπνος στις χρόνιες αναπνευ- στικές παθήσεις, ΄Υπνος σε άλλες χρόνιες μη αναπνευστικές παθήσεις, νυχτερινή υποξυγοναιμία, επίδραση φαρμάκων, άλλες μη ταξινομημένες αναπνευστικές διαταραχές. Γνώση των θεραπευτικών αρχών των διαταραχών ύπνου Υγιεινή του ύπνου, Φαρμακοθεραπεία διαταρα- χών ύπνου, Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, άλλες ψυχοθεραπείες και άλλες μη φαρμακευτικές μέθοδοι των μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου. Εφαρμογή συσκευών θετικής πίεσης αεραγωγών, Εναλλακτικές θερα- πείες ΣΑΥΥ, Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ΣΑΥΥ, Μη επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός, Τύποι και αρχές λειτουργίας των συσκευών υποστήριξης της αναπνοής για κατ΄οίκον θεραπεία, Οξυγονοθεραπεία. Εκτέλεση και ερμηνεία όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών καταγραφικών εξετάσεων που αφορούν σε διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο. Κοινωνικές, οικονομικές, και διοικητικές παράμετροι της ιατρικής του ύπνου.
Discipline: Πνευμονολογία - Διαταραχές Ύπνου
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 309/8.3.2019 τ.Γ’ Αριθμ.Προκήρυξης 3170/22.1.2019
Discipline: Μεταλλουργία και Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλοτεχνίας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-30
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η συγκεκριμένη θέση στον Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας, με το γνωστικό αντικείμενο που προτείνεται, περιλαμβάνει και καλύπτει: Α) Ένα ευρύ, σαφές και αυτοτελές γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Βιολογίας Ζώων και του Τομέα Βιολογίας Ζώων με γενική επιστημονική αναγνώριση που συμπεριλαμβάνει: (i) τη Βιοποικιλότητα Ζώων (μελέτη χωρικών και χρονικών προτύπων βιοποικιλότητας και των διεργασιών συγκρότησης ζωικών βιοκοινοτήτων) και (ii) την Εξελικτική Οικολογία των Ζώων [μελέτη της ειδογένεσης, της φυλογένεσης, και των εξελικτικών προσαρμογών (συμπεριφορικών, οικολογικών, μορφολογικών & φυσιολογικών) των χερσόβιων ζώων] Β) Ευρύ φάσμα μελέτης ζωικών οργανισμών (χερσόβια ασπόνδυλα & χερσόβια σπονδυλόζωα). Γ) Ανταποκρίνεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα Βιολογίας Ζώων και του Τμήματος Βιολογίας καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος και ύλη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Βιολογίας Ζώων στο πλαίσιο της μελέτης της βιοποικιλότητας και της εξελικτικής οικολογίας των ζωικών οργανισμών. Συγκεκριμένα, καλύπτεται ύλη των μαθημάτων: 1) Βιολογία Ζώων Ι, 2) Ηθολογία, 3) Βιογεωγραφία, και 4) Βιοποικιλότητα & Βιολογία Διατήρησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και: 1) Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων & Οικολογικά Μοντέλα, και 2) Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα και Εξέλιξη Χερσόβιων Ζώων» περιλαμβάνει τη μελέτη: (1) των χωρικών και χρονικών προτύπων βιοποικιλότητας των νησιωτικών και ηπειρωτικών ζωικών κοινοτήτων και των διεργασιών που τα διαμορφώνουν, (2) της εξελικτικής οικολογίας των χερσόβιων ζώων, εστιάζοντας στη φυλογεωγραφία τους και στις διεργασίες ειδογένεσης και διαφοροποίησής τους, καθώς και στις συμπεριφορικές, μορφολογικές, οικολογικές, φυσιολογικές και πληθυσμιακές προσαρμογές τους.
Discipline: Βιοποικιλότητα και Εξέλιξη Χερσόβιων Ζώων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Institution: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-27
Submission End Date: 2019-05-26
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Discipline: "Περιοδοντολογία"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-02
Submission End Date: 2019-05-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ / Η ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
Discipline: ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-11
Submission End Date: 2019-04-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΡΜ. και ΕΚΤ. ΠΑΡ. ΟΡΓ.- ΚΛΑΡΙΝΟ,- από Εξέλιξη )
Description: Ερμηνεία και εκτέλεση κλαρίνου στον κλάδο της ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) μουσικής και τις προεκτάσεις της στη μουσική δημιουργία και τον αυτοσχεδιασμό στο ευρύτερο πεδίο της σύγχρονης ελληνικής λόγιας μουσικής.
Discipline: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΚΛΑΡΙΝΟ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-19
Submission End Date: 2019-05-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-03
Submission End Date: 2019-06-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 268/5.3.2019 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 74578/17.12.2018.
Discipline: Οικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Μοριακή Γενετική Ανθρώπου
Discipline: Μοριακή Γενετική Ανθρώπου
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-02
Submission End Date: 2019-05-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Βυζαντινή Μουσικολογία
Discipline: Βυζαντινή Μουσικολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Ανόργανη Χημεία
Discipline: Ανόργανη Χημεία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Παιδιατρική-Νεογνολογία
Discipline: Παιδιατρική-Νεογνολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 8572/12-12-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της ζωγραφικής καλύπτει την καλλιτεχνική έρευνα για την παραγωγή δισδιάστατων χωροπλαστικών αναπτύξεων η εγκαταστάσεων μέσω απεικονιστικών πρακτικών με αναλογική η αφαιρετική προσέγγιση, είτε στο πλαίσιο εννοιολογικής θεώρησης της εικόνας ως πληροφορία. Διερευνά επίσης και την ανάπτυξη σύγχρονων εικαστικών προσεγγίσεων μέσα από τον πλουραλισμό των μέσων είτε με τη χρήση των υλικών δομικών στοιχείων (χρωστικές, υλικά κ.α.) είτε σε συνδυασμό με τη χρήση διευρυμένων εκφραστικών μέσων (εικονοστοιχεία, ήχος, χρήση φωτός κ.α.).
Discipline: Ζωγραφική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η θέση αφορά τη μελέτη του φιλοσοφικού περιεχομένου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από την αρχαϊκή εποχή μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα, τον αυτοτελή ερμηνευτικό σχολιασμό και την ενδελεχή ανάλυση του αρχαίου κειμένου των φιλοσοφικών έργων της ίδιας περιόδου, την ένταξή τους μέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής στην οποία γράφτηκαν, καθώς επίσης και την ιστορία των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα.
Discipline: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10269/12-12-2018. Η Νεφρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα. Ενδεικτικά, το γνωστικό της αντικείμενο περιλαμβάνει την ενασχόληση με νοσήματα των νεφρών, συστηματικά νοσήματα με εκδηλώσεις από τους νεφρούς, νεφρολογικά προβλήματα ασθενών με άλλες παθήσεις, οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, υπέρταση κ.λπ.
Discipline: Νεφρολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση».
Discipline: Αριθμητική Ανάλυση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-19
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Τομέας Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WEB SERVERS»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή

Pages