Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 180 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η Παθολογική Ανατομική (Αγγλοσαξωνικός όρος “Pathology”) έχει ως κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο, τη διάγνωση νοσημάτων (ιστοπαθολογική, κυτταρολογική, μοριακή), τη μελέτη και έρευνα της αιτιολογίας, της παθογένειας, της φύσης των ανατομικών και λειτουργικών συνεπειών τους, καθώς και την αντιμετώπισή τους με τη διερεύνηση και ανάδειξη προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών.
Discipline: Παθολογική Ανατομική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-10
Submission End Date: 2019-06-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12258/11-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει στην έρευνα, στη μελέτη και στην παρουσίαση της διδασκαλίας των Σύγχρονων Χριστιανικών Αιρέσεων σε αντιδιαστολή με την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία. Ειδικότερα μελετά το ιστορικοδογματικό πλαίσιο εμφάνισης και ανάπτυξης τους, τη διδασκαλία τους, τη σύγχρονη κατάσταση, διάρθρωση και εξέλιξη τους. Επιπλέον περιλαμβάνει τη μελέτη της δογματικής διαφοροποίησης τους από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες και ιδιαιτέρως τη διαφοροποίηση τους από την Ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή και παράδοση. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται η μελέτη του σύγχρονου σκηνικού των χριστιανικών αιρέσεων στον διορθόδοξο και διεθνή χώρο, ο κοινωνικός αντίκτυπος επί μέρους δράσεων και θέσεων τους και η αναίρεση των ποικίλων αιρετικών δοξασιών με βάση τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Discipline: Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Τομέας Μετάδοσης-Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΣΧΕΔΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Αναλυτικές/κριτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες θεωρίες, έννοιες και πρακτικές του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.
Discipline: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-25
Submission End Date: 2019-04-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομετρία»
Discipline: Βιομετρία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-22
Submission End Date: 2019-04-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική»
Discipline: Παθολογική Ανατομική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-11
Submission End Date: 2019-06-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων με έμφαση στον παράλληλο υπολογισμό, αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης και διαχείρισης πόρων και μνήμης, ταυτοχρονισμός (concurrency), τεχνολογίες λογισμικού για Λειτουργικά Συστήματα, βελτιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος
Discipline: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-10
Submission End Date: 2019-06-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία»
Discipline: Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-16
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Discipline: Ποσοτικές Μέθοδοι για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-20
Submission End Date: 2019-05-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.
Institution: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-03
Submission End Date: 2019-05-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12289/11-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων» μελετά την ιστορία και την εκκλησιαστική γεωγραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και Εκκλησιών (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Κύπρου)από την ίδρυσή τους έως την εποχή μας, την ιστορία των σχέσεων και των ζητημάτων που προέκυψαν μεταξύ τους, καθώς και την εξέλιξη, την οργάνωση και την διαμόρφωση του συστήματος της εκκλησιαστικής διοίκησης, από το μητροπολιτικό στο πατριαρχικό σύστημα και στην Πενταρχία των Πατριαρχών. Ακόμη, μελετά την τοπική ιστορία των επί μέρους εκκλησιαστικών διοικήσεων και τις εκκλησιαστικές μορφές που αυτές ανέδειξαν, καθώς και τον ρόλο τους στη διάδοση και την ανάπτυξη του κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τους έργου και του Χριστιανισμού γενικότερα.
Discipline: Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-20
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής - «Νεφρολογία»
Description: - Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία».
Discipline: «Νεφρολογία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-24
Submission End Date: 2019-06-24
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Θέματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης, μεθοδολογίας σχεδιασμού, θεωρητικών προσεγγίσεων αρχιτεκτονικών κατασκευών. Έρευνα, ανάλυση, τεκμηρίωση και σχεδιασμός σύγχρονης αστικής αρχιτεκτονικής, δημόσιων χώρων, νέων τοπίων, ειδικών κατασκευών και εκθέσεων. Χρήση νέων τεχνολογιών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Discipline: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-23
Submission End Date: 2019-04-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και την οργάνωση των επιχειρήσεων»
Discipline: Κοινωνιολογία με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και την οργάνωση των επιχειρήσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12653/10-1-2019. Η Ανάλυση Λόγου των Μ.Μ.Ε. αποτελεί αναγνωρισμένη ειδικότητα του Πλήρους Κλάδου, δηλαδή της Ανάλυσης Λόγου, ο οποίος αποτελεί καθιερωμένο κλάδο της Οικείας Επιστήμης που είναι η Γλωσσολογία. Συναφείς κλάδοι της Ανάλυσης Λόγου είναι η κειμενογλωσσολογία, η κοινωνιογλωσσολογία, η ανάλυση συνομιλίας, η πραγματολογία, η αφηγηματολογία, η υφολογία και η ρητορική.
Discipline: Ανάλυση Λόγου των Μ.Μ.Ε.
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-20
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπίπτει στον τομέα των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6.9.1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής δίνει έμφαση στην υπολογιστική μελέτη μικροφασικών και νανοφασικών υλικών με έμφαση στα μαγνητικά υλικά. Η περιοχή αυτή αφορά στον σχεδιασμό και θεωρητική και υπολογιστική μελέτη των ιδιοτήτων τους (όπως για παράδειγμα, μηχανικές, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές, θερμικές, οπτικές, μαγνητικές, αλλά και συνδυασμό αυτών όπως π.χ. ηλεκτροοπτικές, μαγνητοοπτικές, θερμοηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές, ηλεκτρομηχανικές, κλπ.) αλλά και εφαρμογών τους. Οι περιοχές αυτές αφορούν υλικά μεγέθους μικροκλίμακας και νανοκλίμακας με έμφαση σε αυτά που παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες, όπως π.χ. μαγνητικές μικροδομές και νανοδομές, μεταλλικές μικροδομές και νανοδομές, ημιαγώγιμες μικροδομές και νανοδομές, νανοδομημένα οξείδια, πλασμονικά μικροϋλικά και νανοϋλικά, νανοδομημένα κεραμικά, μικροδομές και νανοδομές άνθρακα, υβριδικά μικροϋλικά και νανοϋλικά, κλπ. Οι εργασίες στα ως άνω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Discipline: Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών και Νανοφασικών Υλικών με έμφαση στα Μαγνητικά Υλικά
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-10
Submission End Date: 2019-06-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Ιστορία Δογμάτων και Συμβολική
Discipline: Ιστορία Δογμάτων και Συμβολική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι τον 20ο αιώνα»
Discipline: Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι τον 20ο αιώνα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-19
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10114/12-12-2018. Σχηματισμός αερίων και σωματιδιακών ρύπων κατά την καύση, χαρακτηρισμός αερίων και σωματιδιακών ρύπων, μέτρηση και υπολογισμός εκπομπών ρύπων από κινητήρες και άλλες θερμικές μηχανές, μοντέλα υπολογισμού και πρόβλεψης εκπομπών ρύπων, πειραματικές διατάξεις και όργανα μέτρησης ρύπων, επίδραση καυσίμων και τεχνολογιών αντιρρύπανσης.
Discipline: Καύση και σχηματισμός ρύπων σε θερμικές μηχανές
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή

Pages