Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 180 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυής ανάλυση δεδομένων με εφαρμογές στην ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων»
Discipline: Ευφυής ανάλυση δεδομένων με εφαρμογές στην ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 7171/30-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Ψυχολογία»: (α) καλύπτει ένα πλήρες και αυτόνομο γνωστικό πεδίο με διεθνώς αναγνωρισμένη την ειδικότητα του Οργανωσιακού Ψυχολόγου. Η ειδικότητα αναγνωρίζεται από τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες στο διεθνή χώρο, όπως της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας και της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και στον ελληνικό χώρο (π.χ. Κλάδος Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας) (β) αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας ο οποίος, συνδυάζοντας θεωρητική και ερευνητική γνώση από διαφορετικές περιοχές της ψυχολογίας, στοχεύει στην επιστημονική μελέτη και κα- τανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που εξηγούν την ατομική και ομαδική συμπεριφορά σε σχέση με την εργασία και το περιβάλλον των οργανισμών.
Discipline: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-20
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Διοικητικό Δίκαιο
Discipline: Διοικητικό Δίκαιο
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 8574/30-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο πρώτη ανάγνωση και γραφή σχετίζεται με την εκμάθηση της γλώσσας, προφορικής και γραπτής, από τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο όρος πρώτη ανάγνωση και γραφή ή κατάκτηση του γραμματισμού (literacy acquisition) όπως εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρεται στα πρώτα στάδια εκμάθησης της μητρικής γλώσσας και σχετίζεται με την ανάπτυξη τόσο γλωσσικών όσο και μεταγλωσσικών ικανοτήτων. Αρχικά η πρώτη ανάγνωση και γραφή σχετίστηκε κυρίως με μεθόδους διδασκαλίας, στη συνέχεια, ωστόσο, η ψυχολογία παρείχε το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για τη στήριξη αυτών των μεθόδων. Κατά συνέπεια περιλαμβάνει έρευνα και διδασκαλία για το γραμματισμό στην πρώτη σχολική ηλικία, για τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, τις διδακτικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη, τη μελέτη των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, τις γνωστικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση και την παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων, την αναπτυξιακή πορεία κατάκτησης του γραμματισμού, την κατάκτηση της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή και αναγνώριση λέξεων, την κατάκτηση των μεταγλωσσικών ικανοτήτων.
Discipline: Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπλ. Καθηγητής / «Εντατική Θεραπεία»
Description: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».
Discipline: «Εντατική Θεραπεία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Discipline: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: "Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης"
Discipline: "Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-18
Submission End Date: 2019-06-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το αντικείμενο της θέσης αφορά τη μέτρηση κινδύνων στην Αναλογιστική Επιστήμη με μαθηματικές μεθόδους. Ειδικότερα διερευνά την εφαρμογή στοχαστικών μεθόδων και ανάπτυξη μοντέλων πιθανοτήτων στη θεωρία κινδύνων.
Discipline: ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Department: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-26
Submission End Date: 2019-04-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
Discipline: Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Discipline: "Φαρμακευτική Ανάλυση"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-02
Submission End Date: 2019-05-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».
Discipline: Αναλυτική Χημεία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-12
Submission End Date: 2019-06-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».
Discipline: Κοινωνική Ψυχολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-16
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Discipline: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-29
Submission End Date: 2019-05-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Discipline: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-29
Submission End Date: 2019-05-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 13320/17-1-2019. «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάλυση και εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα. Σημασία των φυσικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ως εργαλείο λήψης αποφάσεων διαχείρισης της υπαίθρου. Διαφοροποίηση και οργάνωση των δραστηριοτήτων σε περιοχές της υπαίθρου με στόχο την ενίσχυση της τοπι- κής ανάπτυξης και τη συνετή αξιοποίηση και διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Ισόρροπη ανάπτυ- ξη της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής συνιστώσας των περιοχών της υπαίθρου στο πλαίσιο αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων. Πολυκριτηριακή ανάλυση για την αποτίμηση της αναπτυξιακής σημασίας των φυσικών πόρων και για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος και ευαίσθητων περιοχών της υπαίθρου. Περιβαλλοντι- κός σχεδιασμός της υπαίθρου με έμφαση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, παράκτιας ζώνης και προστατευόμενων περιοχών. Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη».
Discipline: Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-03
Submission End Date: 2019-06-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπεριλαμβάνει την ευρεία κατηγορία 30ΧΧ του διεθνούς αποδεκτού συστήματος ταξινόμησης MSC (Mathematics Subject Classification) της AMS (American Mathematical Society). Ειδικότερα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: Μελέτη Συναρτήσεων μιας μιγαδικής μεταβλητής, Γεωμετρική Θεωρία στο μιγαδικό επίπεδο, ακέραιες και μερόμορφες συναρτήσεις, χώροι και άλγεβρες αναλυτικών συναρτήσεων, αναπτύγματα σε σειρές, προσεγγίσεις στο μιγαδικό επίπεδο, Καθολικές Ολόμορφες Συναρτήσεις, Τελεστές και Δυναμικά συστήματα σε χώρους ολόμορφων συναρτήσεων.
Discipline: Μιγαδική Ανάλυση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-25
Submission End Date: 2019-04-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπλ. Καθηγητής / «Ιατρική Φυσική»
Description: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».
Discipline: «Ιατρική Φυσική»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται στη σχεδίαση συστημάτων ψηφιακού υλικού σε τεχνολογίες FPGA και ASIC, με έμφαση σε συστήματα ειδικού σκοπού όπου επιτελείται επεξεργασία με σημαντικό όγκο υπολογισμών, υπό περιορισμούς χαμηλής κατανάλωσης, υψηλών επιδόσεων, με περιορισμούς πραγματικού χρόνου όπως υποσυστήματα διόρθωσης λαθών σε ασύρματα modem, υψηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Επίσης έμφαση δίνεται στην αναπαράσταση των ψηφιακών δεδομένων και στην αξιοποίησή της για τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού υλικού.
Discipline: Υπολογιστικά Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-10
Submission End Date: 2019-06-10
Status: Ανοιχτή

Pages