Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 180 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής - «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία»
Description: Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Discipline: «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-24
Submission End Date: 2019-06-24
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πρόκειται για ειδικότητα που ασχολείται με τις οξείες και χρόνιες παθήσεις των νεφρών, τις επιπλοκές τους καθώς και με την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση. Ασχολείται επίσης με την μεταμόσχευση νεφρού (παρακολούθηση μεταμοσχευμένου ασθενούς, ανοσοκατασταλτική αγωγή, αντιμετώπιση επιπλοκών). Επίσης ασχολείται με την αγγειακή προσπέλαση των ασθενών υπό αιμοκάθαρση (προγραμματισμός και δημιουργία της κατάλληλης αγγειακής προσπέλασης εξατομικευμένα για κάθε ασθενή) καθώς και με την παρακολούθηση της λειτουργίας και αντιμετώπιση των επιπλοκών της αυτής.
Discipline: Παθολογία - Νεφρολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 17162/21-12-2018. • Αποτύπωση και παρακολούθηση οικοσυστημάτων και αλλαγών σε φυσικά και τεχνητά οικοσυστήματα με μεθόδους τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ • Ανάπτυξη αλγόριθμων ταξινόμησης δεδομένων παρατήρησης γης σε αστικές, αγροτικές και δασικές/ φυσικές περιοχές • Αντικειμενοστραφής ανάλυση δορυφορικών δεδομένων • Ανάλυση και χωρική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών φαινομένων αστικών και φυσικών οικοσυστημάτων • Καταγραφή και ανάλυση κινδύνων και φυσικών καταστροφών • Παρακολούθηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με μεθόδους τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ. • Ερμηνεία δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών.
Discipline: «Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, με έμφαση στην Τηλεπισκόπηση».
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 12843/14-1-2019. Περιλαμβάνει: Ανατομία, μορφολογία, βιολογία, φυσιολογία και παθολογία της μέλισσας και του μελισσιού, συμπεριφορά της μέλισσας, χειρισμούς ανάπτυξης και διάσωσης του μελισσιού, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας του μελιού, της γύρης, του βασιλικού πολτού, της πρόπολης του κεριού και του δηλητηρίου της μέλισσας καθώς και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.
Discipline: Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-20
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Ορθοπαιδική
Discipline: Ορθοπαιδική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Τομέας Μετάδοσης-Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Συγγένειας»
Discipline: Ανθρωπολογία της Συγγένειας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία Τροφίμων»
Discipline: Βιοχημεία Τροφίμων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας»
Discipline: Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-29
Submission End Date: 2019-05-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Βιοχημεία»
Discipline: Κυτταρική Βιοχημεία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-22
Submission End Date: 2019-04-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Discipline: Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπλ. Καθηγητής/«Παθολογική Ανατομική»
Description: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».
Discipline: «Παθολογική Ανατομική»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Discipline: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-29
Submission End Date: 2019-05-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Discipline: ΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School:
Department: ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-10
Submission End Date: 2019-05-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 11519/12-12-2019. Βασικές αρχές και ιστορία της τέχνης του θεατρικού φωτισμού. Τέχνη και τεχνικές θεατρικού φωτισμού. Διαφορετικά είδη σκηνών και ο φωτισμός τους. Φωτιστικά μέσα και νέες τεχνολογίες. Φωτιστικός σχεδιασμός παραστάσεων.
Discipline: Θεατρικός φωτισμός
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΘΕΑΤΡΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-22
Submission End Date: 2019-05-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-25
Submission End Date: 2019-04-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Institution: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-24
Submission End Date: 2019-05-23
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10929/13-12-2018. «Η φιλοσοφική εννοιολόγηση και συστηματική διερεύνηση των προσωπικών, υπαρξιακών, ηθικών, κοινωνικών και πολιτικών ερωτημάτων του ανθρώπου, καθώς και εκείνων τα οποία εγείρουν οι ιατρικές εξελίξεις και οι εφαρμογές τους στον άνθρωπο και την κοινωνία»
Discipline: Φιλοσοφία, Ηθική, Βιοηθική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή

Pages