Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 180 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής (Εξέλιξη)
Description: Προκήρυξη μίας (1) θέσης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Το γνωστικό αντικείμενο «Καταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή ενεργειακών και χημικών προϊόντων» αφορά τo γνωστικό πεδίο των τεχνολογιών παραγωγής α) καυσίμων και β) βασικών και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων. Σύμφωνα με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ετερογενείς καταλυτικές χημικές διεργασίες και ειδικότερα σε εντατικοποιημένες διεργασίες χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Οι διεργασίες αυτές μπορούν να μετατρέπουν με υψηλή απόδοση, στερεές, αέριες και υγρές τροφοδοσίες, ορυκτές ή ανανεώσιμες, σε καύσιμα (π.χ. βιοκαύσιμα, υδρογόνο) και πετροχημικά (π.χ. ολεφίνες) προϊόντα. Για τις παραπάνω διεργασίες, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη κατάλληλων ετερογενών καταλυτών και τον καθορισμό σχέσεων μεταξύ της δομής και των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών με την καταλυτική απόδοση. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται η κατανόηση του μηχανισμού των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα και ο προσδιορισμός των ενεργών κέντρων της αντίδρασης. Τέλος, έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη αυτής καθαυτής της χημικής διεργασίας και των παραμέτρων της (π.χ. λειτουργικές συνθήκες, τύπος αντιδραστήρα).
Discipline: «Καταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή ενεργειακών και χημικών προϊόντων»
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-23
Submission End Date: 2019-05-24
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Discipline: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Department: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-01
Submission End Date: 2019-04-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Γενική Χειρουργική
Discipline: Γενική Χειρουργική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Τομέας Μετάδοσης-Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΤΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ, ΠΟΛΥΔΙΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Institution: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Department: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-24
Submission End Date: 2019-05-23
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 268/5.3.2019 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 74581/17.12.2018
Discipline: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών: Οχημάτων, Μηχανολογικών Διατάξεων, Μηχανών
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Μικροβίων»
Discipline: Βιοτεχνολογία Μικροβίων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-11
Submission End Date: 2019-06-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης: από την Προϊστορική εποχή έως και την ύστερη αρχαιότητα»
Discipline: Ιστορία της Τέχνης: από την Προϊστορική εποχή έως και την ύστερη αρχαιότητα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-06
Submission End Date: 2019-06-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Discipline: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-07
Submission End Date: 2019-06-05
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Τομέας Ψηφιακών και Ενσωματωμένων Συστημάτων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 13892/17-1-2019. «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στις μαθηματικές μεθόδους, με εφαρμογές στην περιοχή του πολεοδομικού και χωρικού σχεδιασμού. Ανάπτυξη μεθόδων με θεωρητική θεμελίωση, με αντίστοιχη αλγοριθμική προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με την συνεκτικότητα τοπίων σε αστική περιοχή. Μέθοδοι βελτιστοποίησης και εξομάλυνσης της κυκλοφοριακής ροής οχημάτων, πεζών, με στόχο τη μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σχεδιασμός δικτύων κοινής ωφέλειας σε αστικές και αγροτικές περιοχές αρμοδιότητας μηχανικού (ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση). Εφαρμογές της Θεωρίας Γραφημάτων σε προβλήματα Χωροθέτησης. Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση διαδρομών μεταφορικών μέσων, με αντικειμενικούς στόχους που σχετίζονται με κόστος, χρόνο, ρύπανση περιβάλλοντος και οδική ασφάλεια».
Discipline: Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών»
Discipline: Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Discipline: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-29
Submission End Date: 2019-05-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10572/12-12-2018. Η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί ειδικότητα η οποία κατά τα τελευταία χρόνια, έλαβε μεγάλη έκταση. Οι παθήσεις των ώτων, της ρινός και του λάρυγγος καθώς και η αντιμετώπισή τους, αποτελούν πλέον μακροχρόνια εκπαίδευση καθότι, εκτός της συντηρητικής η χειρουργική εκπαίδευση απαιτεί πολλές δεξιότητες. Η εγχειρητική της Ωτορινολαρυγγολογίας έχει επεκταθεί και εξειδικευθεί τόσον στην ωτοχειρουργική (χειρουργική μικροσκοπίου) όσο και στη ρινολογία (ενδοσκοπική χειρουργική). Επίσης, ιδιαίτερες δεξιότητες πλέον απαιτούνται για τη χειρουργική του τραχήλου, της παρωτίδος, του θυρεοειδούς αδένα και της βάσης του κρανίου. Τα επείγοντα της Ωτορινολαρυγγολογίας όπως π.χ. τα ξένα σώματα των βρόγχων και του οισοφάγου χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Η ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασχολείται, επίσης, με την περιοχική πλαστική χειρουργική (ρινοπλαστική, πλαστική πτερυγίων, κρημνοί). Σήμερα πλέον, η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί μία μεγάλη ειδικότητα που αγκαλιάζει πολλές υποειδικότητες έτσι ώστε η εκπαίδευσή της να είναι μακροχρόνια.
Discipline: Ωτορινολαρυγγολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής
Discipline: "Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-18
Submission End Date: 2019-06-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής και περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της Υδραυλικής Μηχανικής που αφορά στην ανάλυση της Παράκτιας Κυκλοφορίας των υδάτων που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου, στη στρωμάτωση και στην παλίρροια, με μεθόδους της Ρευστομηχανικής και της Υδραυλικής Μηχανικής και τις εφαρμογές σε αντίστοιχα προβλήματα Πολιτικού Μηχανικού που περιλαμβάνουν τη μεταγωγή- διάχυση της ρύπανσης στα παράκτια ύδατα καθώς και την αλληλεπίδραση της κυκλοφορίας με παράκτια έργα. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει το εύρος του προπτυχιακού μαθήματος «Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων» καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος «Υδροδυναμική και Παράκτια Κυκλοφορία». Επιπλέον, βασίζεται και προϋποθέτει την ύλη των προπτυχιακών μαθημάτων Πολιτικού Μηχανικού «Ρευστομηχανική» και «Υδραυλική» ενώ είναι συμπληρωματικό του προπτυχιακού μαθήματος «Παράκτια Υδραυλική», καθώς και των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Περιβαλλοντική Υδραυλική» και «Διαχείριση και Προστασία Παράκτιας Ζώνης.
Discipline: Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στην Παράκτια Κυκλοφορία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στη Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων».
Discipline: Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στη Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-16
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική με έμφαση στη Δικαστική Παθολογική Ανατομική».
Discipline: Ιατροδικαστική με έμφαση στη Δικαστική Παθολογική Ανατομική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-28
Submission End Date: 2019-05-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-08
Submission End Date: 2019-05-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Α΄ Τομέας Μαθημάτων «Μυοσκελετικού και Κυκλοφορικού Συστήματος») της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή

Pages