Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 83 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14387/31-1-2019.Το αντικείμενο της Ψυχοακουστικής στην Ιατρική Επιστήμη καλύπτει την μελέτη της αντίληψης ακουστικών ερεθισμάτων από το ανθρώπινο ακουστικό σύστημα, τόσο το περιφερικό (αυτί με έμφαση στην κοχλιακή λειτουργία στο εσωτερικό αυτί) όσο και το κεντρικό (από το ακουστικό νεύρο και το στέλεχος του εγκεφάλου έως τον κροταφικό λοβό). Περιλαμβάνει τη δυνατότητα εκτίμησης της συνολικής επεξεργασίας των ακουστικών ερεθισμάτων με συμπεριφορικές - ψυχοακουστικές μεθόδους και τη σύγκριση - συμπλήρωση τους με ηλεκτροφυσιολογίες προσεγγίσεις. Αφορά στην μελέτη κλινικών πληθυσμών με διαταραχές ως προς την ακουστική επεξεργασία, οι οποίοι ξεκινούν από την παιδική ηλικία και φτάνουν μέχρι τους ηλικιωμένους. Οι κλινικοί πληθυσμοί που επηρεάζονται ξεκινούν από τα παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, την σχιζοφρένεια σε νεαρούς ενήλικες και εκτείνονται έως την ήπια γνωστική διαταραχή και τη νόσο Alzheimer στην τρίτη ηλικία.
Discipline: Ψυχοακουστική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή
Description: Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»
Discipline: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-22
Submission End Date: 2019-06-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Μαιευτική και Γυναικολογία- Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Discipline: Μαιευτική και Γυναικολογία- Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή

Pages