Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας, ύστερα από αίτηση για εξέλιξη, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων». Η Θεατρική Αγωγή αποτελεί ένα σύστημα θεατρικής εκπαίδευσης και αγωγής. Μελετά τη σωματική συμπεριφορά, καλλιεργεί την έκφραση και την επικοινωνία και οδηγεί στη δημιουργία. Μέσα από πολλούς και διαφορετικούς επικοινωνιακούς κώδικες (κίνηση, ψυχοτεχνική, φωνή, λόγος, μίμηση, αυτοσχεδιασμός, δραματική έκφραση, θεατρική παράσταση) οι μαθητές γνωρίζουν τον κόσμο και τις αρχές του θεάτρου. Με τη Θεατρική Παράσταση εκφράζεται η πλήρης καλλιτεχνική πρόταση. Η δημιουργία σκηνικού, κοστουμιών, φωτισμού, μουσικής απαντά σε βασικές ανάγκες της θεατρικότητας. Δημιουργούμε το χώρο, τους ήχους, τη μουσική, τονίζοντας την ανθρώπινη παρουσία και συμμετοχή. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνει έννοιες όπως η αγωγή και ιστορία θεάτρου, δραματολογική ανάλυση θεατρικών έργων, μάνατζμεντ θεάτρου και οργάνωση θεατρικών σχολικών ομάδων. Περιλαμβάνει επίσης τη διαφήμιση θεατρικών παραστάσεων καθώς και τους τρόπους διδασκαλίας ηθοποιών στην πρόβα. Στην ύλη του ιδίου γ.α. διδάσκονται θεατρικά παιχνίδια και η αγωγή νηπίων προς το θέατρο. Ακολουθούν οι δημόσιες σχέσεις καθώς και η ανάλυση κατασκευής σκηνικών και κοστουμιών θεάτρου. Εξετάζεται η έννοια της λειτουργικότητας της μουσικής στο θέατρο και αυτή της οργάνωσης των προβών, ενώ μελετώνται οι βασικές «σχολές» σκηνοθεσίας θεάτρου. Το ίδιο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει έννοιες ελέγχου και καθοδήγησης νηπίων τόσο στις πρόβες όσο και στην παράσταση. Αναλύονται επίσης βοηθητικές ενέργειες σκηνοθεσίας στο νηπιαγωγείο παράλληλα με τη διαδικασία διεύθυνσης παραγωγής θεατρικών παραστάσεων. Τέλος μεγάλη σπουδαιότητα δίδεται και στην οικονομική διάσταση του θεάτρου στο νηπιαγωγείο δηλ. σε έννοιες όπως έσοδα-έξοδα, μορφές χορηγίας, κόστος αγοράς κοστουμιών, αξεσουάρ, αφίσας.
Discipline: «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων »
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-11
Submission End Date: 2019-04-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-27
Submission End Date: 2019-03-28
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Β΄ Τομέας Μαθημάτων Σχεδιασμού, Θεωρίας και Κριτικής) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της ανωτέρω θέσης περιλαμβάνει :Τις έννοιες της οικολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της οικολογικής μηχανικής, της μαθηματικής οικολογίας, της ποσοτικής οικολογίας, των οικολογικών προσομοιώσεων, της αποκατάστασης οικοσυστημάτων, της μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων διεργασιών και προσεγγίσεων, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Discipline: Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-25
Submission End Date: 2019-03-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 6294/23-11-2018.Η Ιστορία της Ιατρικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης του ιατρού. Σε επίπεδο διδακτικού έργου, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την προϊστορική ιατρική και την ιατρική των αρχαίων λαών, την επίδραση της αρχαίας φιλοσοφίας στην ιατρική, την Ιπποκρατική ιατρική, την εξέλιξη της ιατρικής κατά την Αλεξανδρινή περίοδο, την ιατρική της Ελληνορωμαϊκής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Γαληνό, τη Βυζαντινή ιατρική, την Αραβική ιατρική και την ιατρική που ασκούνταν στη Δύση το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, την άσκηση της ιατρικής κατά το 17ο, το 18ο, το 19ο και τον 20ό αιώνα, μέσα από τις κυριότερες ανακαλύψεις και τις σημαντικότερες μορφές που επηρέασαν την εξέλιξη της ιατρικής, ενώ δεν παραλείπεται και η μελέτη της νεότερης ελληνικής ιστορίας της ιατρικής. Ερευνητικά, η ιστορία της ιατρικής καλύπτει όλες τις χρονικές περιόδους, όλες τις σύγχρονες ειδικότητες, όλες τις σπουδαίες ανακαλύψεις και όλες τις σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές προσωπικότητες που συνέδραμαν στην εξέλιξη της ιατρικής. Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί η έρευνα από πρωτογενείς πηγές είτε αυτές αφορούν στην αρχαιότητα, μέσα από κείμενα, επιγραφές ή αρχαιολογικά τεκμήρια, είτε αυτές αφορούν στη νεότερη ιστορία, μέσα από ιστορικά αρχεία, μουσεία κ.ά.
Discipline: Ιστορία της Ιατρικής
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων».
Discipline: Βάσεις Δεδομένων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-01
Submission End Date: 2019-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Description: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Discipline: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-11
Submission End Date: 2019-04-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπλ. Καθηγητής - «Ακτινοθεραπεία»
Description: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπεία».
Discipline: «Ακτινοθεραπεία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΑΔΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣTHΝ Α’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Discipline: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣTHΝ Α’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-20
Submission End Date: 2019-04-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 5248/23-11-2018. Η Δημόσια Οικονομική είναι ο κλάδος των οικονομικών που ασχολείται με το πώς το Κράτος και ειδικότερα οι πολιτικές δημοσίων δαπανών και φορολογίας επηρεάζουν την ευημερία των πολιτών. Συνεπώς αφορά στο σύνολο των «οικονομικών ενεργειών» που αποβλέπουν πρώτιστα στην εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημοσίου, δηλαδή της πολιτείας, θεωρούμενης ως οικονομικός οργανισμός. Ως οικονομικές ενέργειες μιας Πολιτείας θεωρούνται τα διάφορα φορολογικά συστήματα, η οικονομική οργάνωση, οι παρεμβατισμοί, διάφορες απαλλαγές, κ.λπ. Η ανάλυση έχει δύο μεγάλους άξονες: τη θετική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τί γίνεται και τη δεοντολογική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τί θα έπρεπε να γίνεται αναφορικά με τις παραπάνω πολιτικές. Η μέτρηση και η θεωρία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για την μελέτη των σχετικών προβλημάτων και την εξαγωγή τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών συμπερασμάτων.
Discipline: Δημόσια Οικονομική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-15
Submission End Date: 2019-04-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 3768/23-10-2018. Τεχνολογίες Νομικής πληροφόρησης (νομικές τράπεζες πληροφοριών, Διαδίκτυο). Εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παραγωγή και εφαρμογή του δικαίου. Νομική προστασία του λογισμικού και λοιπών ψηφιακών αγαθών. Δίκαιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Συμβάσεις πληροφορικής. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Ηλεκτρονική εγκληματικότητα.
Discipline: Δίκαιο και Πληροφορική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία
Discipline: Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-29
Submission End Date: 2019-03-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Discipline: Πειραματική Κοινωνική Ψυχολογία
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-03-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Discipline: Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική Κοινωνιολογία: Προβλήματα της Νεωτερικότητας
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-12
Submission End Date: 2019-03-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (μετά από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Discipline: Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
Institution: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-27
Submission End Date: 2019-03-28
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 114/7.2.2019 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 58355/19.10.2018
Discipline: Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-20
Submission End Date: 2019-04-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 3624/30-10-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της «Ιστορίας Θρησκειών» εντάσσεται στη Θρησκειολογία, που ως επιστήμη ερευνά το θρησκευτικό φαινόμενο, την παγκόσμια θρησκευτική εμπειρία ως ενιαίο σύνολο και αναλύει τα γενικά στοιχεία των διαφόρων θρησκειών του κόσμου. Ειδικότερα, η Ιστορία Θρησκειών ως κλάδος της Θρησκειολογίας, μελετά τις διάφορες θρησκείες με βάση τις πηγές τους και παρακολουθεί την ιστορική γένεση, πορεία και εξέλιξη, τη διδασκαλία περί Θεού, κόσμου και ανθρώπου, τη λατρεία, τα ήθη και έθιμα, την εσχατολογία και τη σύγχρονη κατάσταση τους. Ακόμη η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο γνωστικό αντικείμενο και τις μεθόδους έρευνας, αναλύει τους κοινωνικούς παράγοντες διαμόρφωσης των θρησκειών και προχωρά στον καθορισμό των χαρακτηριστικών μορφών τους από τυπολογική άποψη. Η επαγωγική μέθοδος που ακολουθείται έχει ως σκοπό την αντικειμενική έκθεση των θρησκειών (ζωντανών και νεκρών) και τη μελέτη της εν γένει θρησκευτικής συμπεριφοράς του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά- νεται εμμέσως η γνωριμία και αλληλοκατανόηση των λαών και των θρησκειών μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η Ιστορία Θρησκειών να αποβλέπει στη βαθύτερη γνώση του ανθρώπου.
Discipline: Ιστορία Θρησκειών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-15
Submission End Date: 2019-04-15
Status: Ανοιχτή

Pages