Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 826/21-05-2019 τ.Γ', αριθμός προκήρυξης 11590
Discipline: Αστικός Σχεδιασμός
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-28
Submission End Date: 2019-07-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Υγείας και Κοινωνιολογία Δικαίου». Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Εστιάζει στο δίκαιο της υγείας, ως ένα σύγχρονο διακλαδικό δίκαιο, το οποίο αφορά σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων του τομέα της υγείας, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και αντικειμένου, τα οποία απασχολούν το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο και παράλληλα το προσεγγίζει υπό την οπτική της κοινωνιολογίας δικαίου, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική του διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχει γνώσεις σύνθετων νομικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα τον υγειονομικό τομέα, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ αναδεικνύει τα κενά και τις παθογένειές του. Εξετάζει τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος υγείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως και το νομικό καθεστώς των υπηρεσιών/μονάδων υγείας που το συγκροτούν, της χρηματοδότησης και των προμηθειών τους. Επίσης αντικείμενό του αποτελούν το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα επαγγέλματα υγείας και την επαγγελματική ευθύνη που προκύπτει από την άσκησή τους. Περαιτέρω, το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με την έννομη σχέση ιατρού-ασθενή, τους κανόνες δικαίου και τις αναπτυσσόμενες πρακτικές, τους λήπτες υπηρεσιών υγείας και τους ασθενείς, τα δικαιώματα και τους θεσμούς προστασίας τους. Τέλος προσεγγίζει ορισμένα ειδικά θέματα φροντίδας υγείας που αντιμετωπίζονται στον 21ο αιώνα και απασχολούν τις υπηρεσίες υγείας.
Discipline: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Τεχνολογία και Διοίκηση»
Discipline: Ναυτιλιακή Τεχνολογία και Διοίκηση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Φυσιολογία»
Discipline: Κυτταρική Φυσιολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Επιστήμη και Τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-11
Submission End Date: 2019-07-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 17348/15-2-2019. Περιλαμβάνει: Επεξεργασία, ανάλυση και ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων, αρχές φωτοερμηνείας, ανάλυση χωρικών δεδομένων με τη χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών), γεωστατιστική, επεξεργασία διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων, μετασχηματισμός δεδομένων, χρήση Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης (GPS), συνδυασμένη επεξεργασία δορυφορικών και διανυσματικών εικόνων, εξαγωγή θεματικών πληροφοριών, εφαρμογές σε διαχείριση εδαφικών πόρων, καταστροφικών για τη γεωργία φαινομένων, εκτίμηση ζημιών και γεωργικών καλλιεργειών, εφαρμογή ΓΣΠ ως εργαλεία στη χαρτογράφηση των εδαφών και στην κατασκευή εδαφολογικών χαρτών, περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος, γεωργικές στατιστικές.
Discipline: Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-07-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής - «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία»
Description: Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Discipline: «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-24
Submission End Date: 2019-06-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-07-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό»
Discipline: Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό
Institution: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-10
Submission End Date: 2019-07-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις
Discipline: Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-23
Submission End Date: 2019-06-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Discipline: Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 16850/11-2-2019. Σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει δύο σκέλη: Α. Νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία από τον 16ο ως τον 20ο αιώνα (με έμφαση στους 19ο και 20ο αιώνα), καθώς και νεοελληνική κριτική. Β. Σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, ιδίως θεωρία της πρόσληψης και θεωρία του δραματικού κειμένου.
Discipline: Νεοελληνική λογοτεχνία-θεωρία της λογοτεχνίας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΘΕΑΤΡΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-11
Submission End Date: 2019-07-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 17347/15-2-2019.Περιλαμβάνει: Αρχές μηχανικής ρευστών-κίνηση πραγματικών ρευστών-κινούμενες μάζες αέρα. Εφαρμογές της ρευστομηχανικής στους ανεμιστήρες και στις αεραντλίες σε αεροσήραγγες. Τύποι αντλιών. Επιλογή-εγκατάσταση-λειτουργία-δοκιμές αντλιών. Συστήματα άντλησης. Αντλίες λυμάτων. Ειδικές αντλίες γεωργικών μηχανημάτων. Τύποι ανεμιστήρων-αεραντλιών.
Discipline: Γεωργική Μηχανική- Αντλίες
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: "Αθλητική Κοινωνιολογία"
Discipline: "Αθλητική Κοινωνιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-23
Submission End Date: 2019-06-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπλ. Καθηγητής/«Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Description: - Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική».
Discipline: «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-09
Submission End Date: 2019-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14398/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο "Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Χρόνιος Πόνος" ασχολείται με όλο το φάσμα της αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου καλοήθους και κακοήθους αιτιολογίας.
Discipline: Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Χρόνιος Πόνος
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη Θέσης Εξέλιξης
Discipline: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-22
Submission End Date: 2019-07-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Γεωχημεία
Discipline: Γεωχημεία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-21
Submission End Date: 2019-07-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή

Pages